Słownik sgot co to znaczy.
Definicja SGOT. Co to jest krwi - transaminazy glutaminianowo-szczawiooctowej. Słownik Sgot.

Czy przydatne?

Definicja SGOT

Co to znaczy Sgot: skrót chemiczny laboratoryjnej próby wątrobowej w surowicy krwi - transaminazy glutaminianowo-szczawiooctowej
Definicja SAMOUSZKODZENIE:
Co to jest zamierzone, spowodowanie sobie samemu, uszkodzenie ciała - zranienie, połknięcie ostrego przedmiotu, przeważnie jako próba samobójcza. Powodami mogą być głębokie stany depresyjne, ale także agresja sgot.
Definicja SKAZY:
Co to jest do patologicznych reakcji w obrębie jakiegoś narządu albo całego ciała, nabyta - rezultacie działania czynników toksycznych, infekcyjnych albo immunologicznych i uwarunkowana genetycznie. Patrz sgot.
Definicja SHIGELLA:
Co to jest Gramujemne z rodz. Enterobacteriaceae. Gatunki w rodzaju Shigella są podzielone na 4 ekipy z racji na różnice w antygenach somatycznych: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii sgot.
Definicja SFEROCYT:
Co to jest okrągły erytrocyt bez typowego dla prawidłowej krwinki centralnego wgłobienia. Wskutek defektu otoczki pomniejszona jest oporność osmotyczna. Występuje w niedokrwistości sferocytowej sgot.

Czym jest SGOT znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: