Słownik stomia co to znaczy.
Definicja STOMIA. Co to jest sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest.

Czy przydatne?

Definicja STOMIA

Co to znaczy STOMIA: (z łaciny - otwór); przeważnie znaczy skrótowo tak zwany sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest produkowana chirurgicznie w stanach chorobowych, gdy zachodzi konieczność wycięcia albo odbarczenia odbytnicy i odbytu. Koniec zachowanego odcinka jelita (przeważnie grubego - kolostomia, laparokolostomia) przeprowadza się poprzez otwór wykonany w powłokach brzucha i przyszywa do skóry. Sztuczny odbyt jest realizowany regularnie w tych chorobach jelita grubego jak: nowotwory - szczególnie rak odbytnicy, nieswoiste zapalenia jelita grubego - wrzodziejące zapalenie, dolegliwość Leśniowskiego-Crohna, rodzinna polipowatość jelita grubego. W zależności od umiejscowienia sztucznego odbytu wyróżniamy kolostomię i ileostomię. Kolostomia to sztuczny odbyt w obrębie okrężnicy-esicy albo poprzecznicy lleostomia to sztuczny odbyt wytworzony z końcowego odcinka jelita cienkiego po wycięciu całego jelita grubego. Stomia umiejscowiona jest wówczas w prawym dole biodrowym. Stornie mogą być zakładane na stałe i są wówczas jednolufowe (na przykład po operacji Hartmanna polegającej na zamknięciu dystalnego fragmentu jelita z guzem nowotworowym i wyłonieniu odcinka proksymalnego aby zapewnić pasaż jelitowy) - zawierają jedno światło jelita. Tak zwany odbyt sztuczny dwulufowy - zawierający dwa światła jelita z reguły zakładany jest czasowo na przykład w celu odbarczenia obwodowego, zmienionego odcinka jelita albo zabezpieczenia gojenia się zespolenia jelitowego. Po ustąpieniu zmian chorobowych sztuczny odbyt likwidowany jest operacyjnie i przywrócona zostaje normalna droga wydalania kału. Sztuczny odbyt to kalectwo połączone z różnymi utrudnieniami w życiu codziennym. Dzięki istniejącym poradniom dla chorych ze stomią (pierwsza w Polsce powstała w Poznaniu) zapewniona jest dla tej ekipy chorych właściwa opieka, dzięki której prowadzić mogą czynne życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Do głównych problemów dla chorego ze stomią należą: zaopatrzenie w odpowiednie zbiorniki jednorazowego użytku na kał, właściwy sposób żywienia, małżeństwo i życie seksualne, pielęgnacja i higiena ciała
Definicja SINICA:
Co to jest zabarwienie skóry i błon śluzowych wskutek zwiększonej zawartości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny we krwi włośniczkowej. Sinica może także być wywołana obecnością niepoprawnych związków stomia co to jest.
Definicja SIEĆ:
Co to jest jamie brzusznej zawierająca tkankę tłuszczową, limfocyty, histiocyty i komórki wędrujące tkanki łącznej tworzące tak zwany plamy mleczne sieci większej. Sieć większa stanowi zapas tłuszczu, jest stomia definicja.
Definicja SKOPOLAMINA:
Co to jest psiankowatych; wykazuje działanie parasympatykolityczne i depresyjne na OUN - wywołuje senność. Znosi napięcie i drżenie mięśniowe. W lecznictwie użytkowana, a w formie bromowodorku w chorobie stomia co znaczy.
Definicja SPARGANOZA:
Co to jest wywołana postacią larwalną tasiemca Diphyllobothrium (plerocerkoid). Powodem jest spożycie nie dogotowanej ryby, surowego mięsa, picie zakażonej wody. Symptomy to raczej choroby bólowe tkanek stomia słownik.

Czym jest STOMIA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: