Słownik stomia co to znaczy.
Definicja STOMIA. Co to jest sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest.

Czy przydatne?

Definicja STOMIA

Co to znaczy Stomia: (z łaciny - otwór); przeważnie znaczy skrótowo tak zwany sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest produkowana chirurgicznie w stanach chorobowych, gdy zachodzi konieczność wycięcia albo odbarczenia odbytnicy i odbytu. Koniec zachowanego odcinka jelita (przeważnie grubego - kolostomia, laparokolostomia) przeprowadza się poprzez otwór wykonany w powłokach brzucha i przyszywa do skóry. Sztuczny odbyt jest realizowany regularnie w tych chorobach jelita grubego jak: nowotwory - szczególnie rak odbytnicy, nieswoiste zapalenia jelita grubego - wrzodziejące zapalenie, dolegliwość Leśniowskiego-Crohna, rodzinna polipowatość jelita grubego. W zależności od umiejscowienia sztucznego odbytu wyróżniamy kolostomię i ileostomię. Kolostomia to sztuczny odbyt w obrębie okrężnicy-esicy albo poprzecznicy lleostomia to sztuczny odbyt wytworzony z końcowego odcinka jelita cienkiego po wycięciu całego jelita grubego. Stomia umiejscowiona jest wówczas w prawym dole biodrowym. Stornie mogą być zakładane na stałe i są wówczas jednolufowe (na przykład po operacji Hartmanna polegającej na zamknięciu dystalnego fragmentu jelita z guzem nowotworowym i wyłonieniu odcinka proksymalnego aby zapewnić pasaż jelitowy) - zawierają jedno światło jelita. Tak zwany odbyt sztuczny dwulufowy - zawierający dwa światła jelita z reguły zakładany jest czasowo na przykład w celu odbarczenia obwodowego, zmienionego odcinka jelita albo zabezpieczenia gojenia się zespolenia jelitowego. Po ustąpieniu zmian chorobowych sztuczny odbyt likwidowany jest operacyjnie i przywrócona zostaje normalna droga wydalania kału. Sztuczny odbyt to kalectwo połączone z różnymi utrudnieniami w życiu codziennym. Dzięki istniejącym poradniom dla chorych ze stomią (pierwsza w Polsce powstała w Poznaniu) zapewniona jest dla tej ekipy chorych właściwa opieka, dzięki której prowadzić mogą czynne życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Do głównych problemów dla chorego ze stomią należą: zaopatrzenie w odpowiednie zbiorniki jednorazowego użytku na kał, właściwy sposób żywienia, małżeństwo i życie seksualne, pielęgnacja i higiena ciała
Definicja STĘP:
Co to jest części stopy (pozostałe dwie części to śródstopie i palce). Stęp złożona jest z 7 kości: skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej i trzech kości klinowatych. Pomiędzy tymi kośćmi występują stawy stomia.
Definicja STRIPING:
Co to jest z angielskiego: wyluszczenie); chirurgiczne wycięcie leżącej podskórnie, poszerzonej żylakowato żyły w jej osi podłużnej - użytkowany w operacyjnym leczeniu żylaków stomia.
Definicja SULFONAMIDY:
Co to jest kwasu sulfanilowego; działają poprzez hamowanie wbudowywania kwasu paraaminobenzoesowego, w rezultacie czego bakteria nie może zsyntetyzować kwasu tetrahydrofoliowego, niezbędnego do późniejszej stomia.
Definicja SKLEROPROTEIDY:
Co to jest białka strukturalne, do których należą: kolagen, keratyna, fibrynogen. Wykazują małą wrażliwość na działanie enzymów proteolitycznych przewodu pokarmowego stomia.

Czym jest STOMIA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: