Słownik stomia co to znaczy.
Definicja STOMIA. Co to jest sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest.

Czy przydatne?

Definicja STOMIA

Co to znaczy Stomia: (z łaciny - otwór); przeważnie znaczy skrótowo tak zwany sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest produkowana chirurgicznie w stanach chorobowych, gdy zachodzi konieczność wycięcia albo odbarczenia odbytnicy i odbytu. Koniec zachowanego odcinka jelita (przeważnie grubego - kolostomia, laparokolostomia) przeprowadza się poprzez otwór wykonany w powłokach brzucha i przyszywa do skóry. Sztuczny odbyt jest realizowany regularnie w tych chorobach jelita grubego jak: nowotwory - szczególnie rak odbytnicy, nieswoiste zapalenia jelita grubego - wrzodziejące zapalenie, dolegliwość Leśniowskiego-Crohna, rodzinna polipowatość jelita grubego. W zależności od umiejscowienia sztucznego odbytu wyróżniamy kolostomię i ileostomię. Kolostomia to sztuczny odbyt w obrębie okrężnicy-esicy albo poprzecznicy lleostomia to sztuczny odbyt wytworzony z końcowego odcinka jelita cienkiego po wycięciu całego jelita grubego. Stomia umiejscowiona jest wówczas w prawym dole biodrowym. Stornie mogą być zakładane na stałe i są wówczas jednolufowe (na przykład po operacji Hartmanna polegającej na zamknięciu dystalnego fragmentu jelita z guzem nowotworowym i wyłonieniu odcinka proksymalnego aby zapewnić pasaż jelitowy) - zawierają jedno światło jelita. Tak zwany odbyt sztuczny dwulufowy - zawierający dwa światła jelita z reguły zakładany jest czasowo na przykład w celu odbarczenia obwodowego, zmienionego odcinka jelita albo zabezpieczenia gojenia się zespolenia jelitowego. Po ustąpieniu zmian chorobowych sztuczny odbyt likwidowany jest operacyjnie i przywrócona zostaje normalna droga wydalania kału. Sztuczny odbyt to kalectwo połączone z różnymi utrudnieniami w życiu codziennym. Dzięki istniejącym poradniom dla chorych ze stomią (pierwsza w Polsce powstała w Poznaniu) zapewniona jest dla tej ekipy chorych właściwa opieka, dzięki której prowadzić mogą czynne życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe. Do głównych problemów dla chorego ze stomią należą: zaopatrzenie w odpowiednie zbiorniki jednorazowego użytku na kał, właściwy sposób żywienia, małżeństwo i życie seksualne, pielęgnacja i higiena ciała
Definicja SARKOIDOZA:
Co to jest Besniera-Schauman-na-Boecka; To jest ziarniniakowa dolegliwość uogólniona, w powyżej 90% przypadków objawia się w płucach, zająć może jednak każdy inny narząd. Największa zapadalność występuje pośród stomia.
Definicja STERYLIZACJA:
Co to jest niszczenie mikroorganizmów sposobami mechanicznymi, fizycznymi, bądź chemicznymi (na przykład wysoka temp., promieniowanie ultrafioletowe, ultradźwięki, filtry bakteryjne, środki dezynfekcyjne). W stomia.
Definicja STRUNIAK:
Co to jest nowotwór o miejscowej złośliwości, nie dający przerzutów do odległych narządów. Przeważnie umiejscowiony w rejonie kości krzyżowej i ogonowej i opierając się na czaszki. W kości ogonowej wrasta w stomia.
Definicja SIEĆ:
Co to jest jamie brzusznej zawierająca tkankę tłuszczową, limfocyty, histiocyty i komórki wędrujące tkanki łącznej tworzące tak zwany plamy mleczne sieci większej. Sieć większa stanowi zapas tłuszczu, jest stomia.

Czym jest STOMIA znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: