stwardnienie rozsiane co to znaczy
Definicja Stwardnienie rozsiane. Co to jest nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.

Czy przydatne?

Definicja Stwardnienie rozsiane

Co to znaczy Stwardnienie Rozsiane: dolegliwość, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tak zwany blaszek - plaque). Dolegliwość pojawia się przeważnie pomiędzy 2 a 3 dekadą życia. Jej częstość występowania szacuje się na 30 do 100 na 100 tys. osób. Charakterystyczne jest dysproporcja geograficzna częstości występowania dolegliwości. W państwach o klimacie umiarkowanym dolegliwość występuje regularnie (w tym w Polsce). W Japonii, Afryce występuje sporadycznie. Dolegliwość przebiega rzutami, między którymi następuje remisja (z całkowitym albo prawie całkowitym ustąpieniem objawów). Czas trwania remisji jest uwarunkowany osobniczo. Każdy kolejny rzut dolegliwości wiąże się z narastaniem objawów neurologicznych

Czym jest Stwardnienie rozsiane znaczenie w Słownik chemiczny S .