Słownik stwardnienie rozsiane co to znaczy.
Definicja Stwardnienie rozsiane. Co to jest nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.

Czy przydatne?

Definicja Stwardnienie rozsiane

Co to znaczy Stwardnienie Rozsiane: dolegliwość, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tak zwany blaszek - plaque). Dolegliwość pojawia się przeważnie pomiędzy 2 a 3 dekadą życia. Jej częstość występowania szacuje się na 30 do 100 na 100 tys. osób. Charakterystyczne jest dysproporcja geograficzna częstości występowania dolegliwości. W państwach o klimacie umiarkowanym dolegliwość występuje regularnie (w tym w Polsce). W Japonii, Afryce występuje sporadycznie. Dolegliwość przebiega rzutami, między którymi następuje remisja (z całkowitym albo prawie całkowitym ustąpieniem objawów). Czas trwania remisji jest uwarunkowany osobniczo. Każdy kolejny rzut dolegliwości wiąże się z narastaniem objawów neurologicznych
Definicja STRZAŁKA:
Co to jest goleni, mniejsza od piszczeli. Nasada bliższa - głowa połączona jest z kością piszczelową. W bliskim sąsiedztwie głowy strzałki przebiega nerw strzałkowy, którego uszkodzenie skutkuje spore stwardnienie rozsiane.
Definicja SUPINACJA:
Co to jest odwracanie na zewnątrz stopy albo ręki (dzięki ruchomości stawu promieniowo-łokciowego; ruchem odwrotnym do supinacji jest pronacja a więc odwracanie kończyny do wewnątrz stwardnienie rozsiane.
Definicja SOLANKA:
Co to jest woda ze źródła zawierającego chlorek sodu, może także pochodzić z wyługowania złoży soli stwardnienie rozsiane.
Definicja SÓD:
Co to jest lekki, istotny pierwiastek dla życia. Kluczowy osmotycznie aktywny kation w przestrzeni pozakomórkowej. Jeżeli całkowita zawartość sodu jest obniżona to objętość płynu pozakomórkowego jest stwardnienie rozsiane.

Czym jest Stwardnienie rozsiane znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: