Słownik stwardnienie rozsiane co to znaczy.
Definicja Stwardnienie rozsiane. Co to jest nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.

Czy przydatne?

Definicja Stwardnienie rozsiane

Co to znaczy ROZSIANE STWARDNIENIE: dolegliwość, u której podłoża leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego (powstawanie tak zwany blaszek - plaque). Dolegliwość pojawia się przeważnie pomiędzy 2 a 3 dekadą życia. Jej częstość występowania szacuje się na 30 do 100 na 100 tys. osób. Charakterystyczne jest dysproporcja geograficzna częstości występowania dolegliwości. W państwach o klimacie umiarkowanym dolegliwość występuje regularnie (w tym w Polsce). W Japonii, Afryce występuje sporadycznie. Dolegliwość przebiega rzutami, między którymi następuje remisja (z całkowitym albo prawie całkowitym ustąpieniem objawów). Czas trwania remisji jest uwarunkowany osobniczo. Każdy kolejny rzut dolegliwości wiąże się z narastaniem objawów neurologicznych
Definicja SSAK:
Co to jest urządzenie, szeroko użytkowane w medycynie dla odsysania płynów, krwi, śluzu z jam ciała, dróg oddechowych, przewodu pokarmowego. Ssaki mogą być elektryczne, wodne, próżniowe, siła wytwarzanego stwardnienie rozsiane co to jest.
Definicja STŁUMIENIE:
Co to jest badaniem przedmiotowym - opukiwaniem odgłos nad narządami na przykład stłumienie wątroby, serca nie zawierającymi powietrza. Obecność płynu w jamie opłucnej, przy opukiwaniu, również wykazuje typowe stwardnienie rozsiane definicja.
Definicja SUPINACJA:
Co to jest odwracanie na zewnątrz stopy albo ręki (dzięki ruchomości stawu promieniowo-łokciowego; ruchem odwrotnym do supinacji jest pronacja a więc odwracanie kończyny do wewnątrz stwardnienie rozsiane co znaczy.
Definicja STREPTOKINAZA:
Co to jest stałocieplny czynnik białkowy o charakterze enzymu, produkowany poprzez nie wszystkie szczepy paciorkowców. Użytkowana w lecznictwie jako fibrynolityk do rozpuszczania skrzepów stwardnienie rozsiane słownik.

Czym jest Stwardnienie rozsiane znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: