Słownik szpital co to znaczy.
Definicja SZPITAL. Co to jest całodobową opiekę chorym, których stan wymaga ciągłej obserwacji.

Czy przydatne?

Definicja SZPITAL

Co to znaczy Szpital: zamknięty zakład służby zdrowia; zapewnia specjalistyczną, całodobową opiekę chorym, których stan wymaga ciągłej obserwacji lekarsko-pielęgniarskiej. Szpitale podzielone są wg. zasięgu działania na: rejonowe, miejskie i wojewódzkie. W mniejszych szpitalach występują tylko 4 oddziały fundamentalne: chirurgiczny, internistyczny, położniczo-ginekologiczny i pediatyczny. W sporych szpitalach miejskich i wojewódzkich jest zapewniona opieka na oddziałach wysoce specjalistycznych, jak: kardiologiczny, nefrologiczny, okulistyczny, diabetologiczny, endokrynologiczny. Szpitale akademickie, kliniczne prócz funkcji leczniczych spełniają funkcje naukowo-dydaktyczne, szkolą studentów medycyny, specjalizujących się lekarzy, pielęgniarki. Prowadzą także badania naukowe i nadzór specjalistyczny nad placówkami służby zdrowia w ustalonym rejonie. Istnieją także szpitale wąskospecjalistyczne zajmujące się leczeniem jedynie określonej ekipy chorób: SZ. przeciwgruźlicze, dla nerwowo i psychicznie chorych, zakaźne albo jednostki większe tak zwany Centra, jak: leczenia oparzeń, onkologiczne, rehabilitacyjne, urazowe. Przychodnie i specjalistyczne poradnie mieszczące się na terenie szpitali i klinik zapewniają także pomoc ambulatoryjną. Przewarzająca część szpitali pełni całodobowe ostre dyżury zapewniając pomoc w stanach zagrożenia życia i leczeniu przypadków nagłych. Przewarzająca część szpitali na terenie naszego państwie to tak zwany szpitale należące do ZOZ Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na czele szpitala stoi dyrektor, mający dwóch zastępców: ds. leczniczych i spraw technicznych. Robotą zespołu pielęgniarek kieruje pielęgniarka naczelna. Fundamentalną jednostką szpitala jest Oddział, kierowany poprzez Ordynatora. Istnieją tez szpitale tak zwany resortowe, aczkolwiek aktualnie dostępne również dla chorych nie należących do danych grup zawodowych, jak: wojskowy, kolejowy, MSW. Inna nieco rola przypada także szpitalom uzdrowiskowym, przemysłowym, w uwarunkowaniach polowych organizowany jest ruchomy szpital wojskowy tak zwany szpital polowy - posiadający swoje środki transportu, regularnie mieszczący się w namiotach
Definicja STRIPING:
Co to jest z angielskiego: wyluszczenie); chirurgiczne wycięcie leżącej podskórnie, poszerzonej żylakowato żyły w jej osi podłużnej - użytkowany w operacyjnym leczeniu żylaków szpital.
Definicja SONOMAMMOGRAFIA:
Co to jest ultrasonograficzne sutków; aktualnie najtańsza, w najwyższym stopniu dostępna sposób badania sutków. Jest badaniem subiektywnym, którego wartość zależy od doświadczenia badającego, jakości aparatury szpital.
Definicja SPIROMETRIA:
Co to jest na ustalenie wielkości objętościowych i przepływowych charakteryzujących układ oddechów)' badanego. Stosuje się dwa rodzaje urządzeń: mierzące objętość powietrza wchodzącego i wychodzącego z układu szpital.
Definicja SZKARLATYNA:
Co to jest dolegliwość, której faktorem sprawczym jest paciorkowiec betahemoli-zujący ekipy A - ta sama bakteria, która wywołuje powszechnie znaną anginę. Moment wylęgania tej dolegliwości wynosi 48-72 godziny szpital.

Czym jest SZPITAL znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: