Słownik szpital co to znaczy.
Definicja SZPITAL. Co to jest całodobową opiekę chorym, których stan wymaga ciągłej obserwacji.

Czy przydatne?

Definicja SZPITAL

Co to znaczy Szpital: zamknięty zakład służby zdrowia; zapewnia specjalistyczną, całodobową opiekę chorym, których stan wymaga ciągłej obserwacji lekarsko-pielęgniarskiej. Szpitale podzielone są wg. zasięgu działania na: rejonowe, miejskie i wojewódzkie. W mniejszych szpitalach występują tylko 4 oddziały fundamentalne: chirurgiczny, internistyczny, położniczo-ginekologiczny i pediatyczny. W sporych szpitalach miejskich i wojewódzkich jest zapewniona opieka na oddziałach wysoce specjalistycznych, jak: kardiologiczny, nefrologiczny, okulistyczny, diabetologiczny, endokrynologiczny. Szpitale akademickie, kliniczne prócz funkcji leczniczych spełniają funkcje naukowo-dydaktyczne, szkolą studentów medycyny, specjalizujących się lekarzy, pielęgniarki. Prowadzą także badania naukowe i nadzór specjalistyczny nad placówkami służby zdrowia w ustalonym rejonie. Istnieją także szpitale wąskospecjalistyczne zajmujące się leczeniem jedynie określonej ekipy chorób: SZ. przeciwgruźlicze, dla nerwowo i psychicznie chorych, zakaźne albo jednostki większe tak zwany Centra, jak: leczenia oparzeń, onkologiczne, rehabilitacyjne, urazowe. Przychodnie i specjalistyczne poradnie mieszczące się na terenie szpitali i klinik zapewniają także pomoc ambulatoryjną. Przewarzająca część szpitali pełni całodobowe ostre dyżury zapewniając pomoc w stanach zagrożenia życia i leczeniu przypadków nagłych. Przewarzająca część szpitali na terenie naszego państwie to tak zwany szpitale należące do ZOZ Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na czele szpitala stoi dyrektor, mający dwóch zastępców: ds. leczniczych i spraw technicznych. Robotą zespołu pielęgniarek kieruje pielęgniarka naczelna. Fundamentalną jednostką szpitala jest Oddział, kierowany poprzez Ordynatora. Istnieją tez szpitale tak zwany resortowe, aczkolwiek aktualnie dostępne również dla chorych nie należących do danych grup zawodowych, jak: wojskowy, kolejowy, MSW. Inna nieco rola przypada także szpitalom uzdrowiskowym, przemysłowym, w uwarunkowaniach polowych organizowany jest ruchomy szpital wojskowy tak zwany szpital polowy - posiadający swoje środki transportu, regularnie mieszczący się w namiotach
Definicja STOMIA:
Co to jest przeważnie znaczy skrótowo tak zwany sztuczny odbyt (enterostomia, laparoen-terostomia). Stomia jest produkowana chirurgicznie w stanach chorobowych, gdy zachodzi konieczność wycięcia albo szpital.
Definicja SZKLIWIAK:
Co to jest adamantinoma, ameloblastoma); nowotwór pochodzący z nabłonka zawiązka zębowego, zazwyczaj wolno rośnie z tyłu żuchwy, rzadko daje przerzuty; leczenie: szerokie wycięcie operacyjne szpital.
Definicja SINICA:
Co to jest zabarwienie skóry i błon śluzowych wskutek zwiększonej zawartości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny we krwi włośniczkowej. Sinica może także być wywołana obecnością niepoprawnych związków szpital.
Definicja SYMPATYKOMIMETYKI:
Co to jest podobnie, jak przenośniki adrenergiczne - adrenalina i noradrenalina działają przy zakończeniach współczulnych. Działanie ich jest zróżnicowane - rozszerzają oskrzela, przy przewadze pobudzenia szpital.

Czym jest SZPITAL znaczenie w Słownik chemiczny S .

  • Dodano:
  • Autor: