tamponada serca co to znaczy
Definicja TAMPONADA SERCA. Co to jest piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Czy przydatne?

Definicja TAMPONADA SERCA

Co to znaczy Tamponada Serca: najczęstszą powodem jest przenikający albo tępy uraz klatki piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przez uszkodzoną ścianę przedsionka albo komory serca wypływa krew, która gromadzi się w worku osierdziowym. Nagromadzenie się ok. 100-15 ml krwi wewnątrz worka osierdziowego u osoby dorosłej skutkuje ucisk na mięsień sercowy. Serce nie może skutecznie rozkurczać się, nie napływa, więc do jam serca wystarczająca liczba krwi, minimalizuje się objętość wyrzutowa serca. W ostrej tamponadzie błyskawicznie dochodzi do obniżenia ciśnienia skurczowego krwi, tachykardii. Charakterystycznym symptomem jest widoczne nadmierne wypełnienie żył szyjnych wywołane ograniczeniem napływu krwi żylnej do serca i wzrostem tak zwany ośrodkowego ciśnienia żylnego. T.S. wymaga szybkiej interwencji lekarskiej. Doraźnie wykonuje się nakłucie worka osierdziowego - odciągnięcie kilkudziesięciu ml krwi obniża ciśnienie wewnątrz worka osierdziowego i umożliwia napełnienie się jam serca w rozkurczu. W nie wszystkich ośrodkach
urazowych wykonuje się w ramach pierwszej pomocy chirurgicznej tak zwany okienko osierdzia - poprzez małe nacięcie ściany osierdzia wprowadza się dren odbarczający worek osierdziowy. Urazowa tamponada serca jest bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego
realizowana jest torakotomia celem zeszycia rany w ścianie serca

Czym jest TAMPONADA SERCA znaczenie w Słownik chemiczny T .