tetniaki co to znaczy
Definicja Tetniaki. Co to jest powstałe w rezultacie zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki.

Czy przydatne?

Definicja Tetniaki

Co to znaczy Tetniaki: ętniakiem tytułujemy ograniczone poszerzenie tętnicy powstałe w rezultacie zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki mogą tworzyć się w każdym odcinku aorty, jej gałęzi, w innych tętnicach obwodowych i mózgowych. Za kluczową przyczynę stworzenia tętniaka - przyjmuje się - miażdżycę, uraz albo zapalenie uszkadzające błonę wewnętrzną naczynia. Tętniaki mogą występować jako pojedyncze albo mnogie - wówczas tworzą się równocześnie w kilku odcinkach aorty czy naczynia obwodowego. Symptomy, powikłania i sposoby leczenia - zależą od lokalizacji tętniaka.
Przeważnie do stworzenia tętniaka dochodzi w odcinku brzusznym aorty - występuje on zazwyczaj u mężczyzn po 60 roku życia i za jego przyczynę stworzenia w 75% przyjmuje się mechanizm miażdżycowy. Tętniak aorty brzusznej długo rozwija się podstępnie nie dając jakichkolwiek charakterystycznych objawów klinicznych. Dotyczy to w szczególności tętniaków o niewielkich rozmiarach. Powiększające się tętniaki mogą powodować symptomy takie jak: uczucie pełności po jedzeniu, bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej czy bóle brzucha o nieokreślonym charakterze. Nierozpoznany i nie leczony tętniak aorty brzusznej może wywołać groźne dla życia powikłania, z których główne to pęknięcie połączone regularnie ze śmiertelnym krwotokiem. Tętniak aorty brzusznej bardzo regularnie występuje u chorego z nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych.
Badaniem z wyboru w rozpoznania tętniaka aorty brzusznej jest ultrasonografia. Badanie USG jamy brzusznej powinno odpowiedzieć na pytanie, jaka jest średnica tętniaka i jak jest on usytuowany względem tętnic nerkowych. W razie trudności w ocenie średnicy tętniaka zaleca się tomografię komputerową, a najwięcej informacji niezbędnych do podjęcia leczenia operacyjnego daje nowoczesna odmiana tomografii zwana spiralną tomografią komputerową. Leczeniem z wyboru jest zabieg operacyjny opierający na wycięciu tętniaka i wszyciu w miejsce ubytku protezy. Nie wszystkie tętniaki mogą być leczone przy zastosowaniu stentów, a więc wewnątrznaczyniowych protez zbudowanych z metalowej siatki pokrytej szczególnym materiałem.
W naczyniach obwodowych tętniaki powstają przeważnie w tętnicy podkolanowej, rzadziej w udowej, szyjnej, ramiennej czy podobojczykowej. Tętniaki obwodowe przeważnie rozwijają się bezobjawowo i rozpoznawane są normalnie w trakcie przypadkowego badania. Regularnie uwagę chorego zwraca tętniący guz na szyi w pachwinie czy pod kolanem. Rozpoznanie określa się opierając się na badania klinicznego i badań dodatkowych takich jak USG i angiografia a więc badanie kontrastowe tętnic. Leczenie operacyjne bazuje na wycięciu tętniaka i odtworzeniu przepływu w naczyniu poprzez wszycie protezy naczyniowej albo własnej żyły chorego.
W naczyniach czaszki powyżej 50% wszystkich tętniaków to wady wrodzone naczyń mózgu powstające w rezultacie zaburzeń rozwojowych. Inną powodem stworzenia tętniaków wewnątrzczaszkowych są zmiany pourazowe. Tętniaki naczyń mózgowych jeśli ulegają pęknięciu dają: symptomy krwotoku podpajęczynówkowego i ogniskowego uszkodzenia centralnego mechanizmu nerwowego. Gdy rozwijają się bez pośpiechu i uciskają sąsiednie struktury mózgowia wówczas dają symptomy, jak w guzie mózgu

Czym jest Tetniaki znaczenie w Słownik chemiczny T .