uzdrowko co to znaczy
Definicja UZDROWISKO. Co to jest fundamentalnym kierunkiem działania to jest leczenie.

Czy przydatne?

Definicja UZDROWISKO

Co to znaczy Uzdrowisko: zakład leczniczy, zakład opieki zdrowotnej, którego fundamentalnym kierunkiem działania to jest leczenie, rehabilitacja, prewencja i wychowanie zdrowotne. Leczenie obejmuje raczej dolegliwości przewlekłe, określane regularnie jako
cywilizacyjne. Rehabilitacja uzdrowiskowa, zwana balneorehabilitacją, ma cechy swoiste, odróżniające ją od rehabilitacji prowadzonej w innych zakładach leczniczych. Wykorzystuje naturalne sposoby lecznicze, jakimi dysponuje dane uzdrowisko. W uwarunkowaniach uzdrowiskowych prowadzone są dwie formy balneorehabilitacji: inicjalna i późna. Istotnym kierunkiem działania jest także profilaktyka. Część oddziałów sanatoryjnych w uzdrowiskach może idealnie spełniać funkcję pierwotnej prewencji medycznej w wielu chorobach cywilizacyjnych. Jednym z ważnych zadań, jakie spełnia lecznictwo uzdrowiskowe, jest wreszcie nauka zdrowotna, stanowiąca szansę pomniejszenia zachorowalności w sytuacjach wielu chorób cywilizacyjnych i pomniejszenia śmiertelności pośród ludzi w miarę młodych. Wszyscy chorzy przebywający w uzdrowisku powinni gdyż być jednocześnie leczeni i kompetentnie edukowani. Medycyna uzdrowiskowa, której kluczowym działem jest balneologia, wykorzystuje do celów leczniczych: naturalne tworzywa lecznicze wody mineralne, gazy i peloidy; naturalne impulsy przyrodnicze, jak klimat, krajobraz, szata roślinna; różne formy pracy mięśniowej; impulsy fizyczne, jak światło, dźwięk, pole elektromagnetyczne i inne. Lecznictwo uzdrowiskowe zajmuje się chorobami przewlekłymi, które w obecnej dobie wiążą się z wielkimi kosztami na leczenie naprawcze, rehabilitację i opiekę socjalno-medyczną. Przewarzająca część chorób przewlekłych, które są najczęstszą powodem zgonów, najlepiej i najkorzystniej jest leczyć w uzdrowisku, gdyż użytkowane tu sposoby lecznicze nie powodują skutków ubocznych, skutek leczenia utrzymuje się długo, a jego wydatki są niskie. W przebiegu większości chorób przewlekłych i po interwencji szpitalnej w chorobach ostrych leczenie uzdrowiskowe jest zatem wskazane (—> fizjoterapia)

Czym jest UZDROWISKO znaczenie w Słownik chemiczny U .