Słownik wapnica co to znaczy.
Definicja WAPNICA. Co to jest ich ciężkim uszkodzeniem. Pojawia się w razie nadczynności.

Czy przydatne?

Definicja WAPNICA

Co to znaczy Wapnica: symptom zwapnień w obrębie kanalików nerkowych, będących ich ciężkim uszkodzeniem. Pojawia się w razie nadczynności przytarczyc (dolegliwość Reclinghausena). Symptomami są ropomocz, krwiomocz, stany podgorączkowe. Może przechodzi w urosepsę. Chorzy skarżą się na wzmożone marzenie, suchość błon śluzowych i wielomocz. Leczenie bazuje na terapii dolegliwości podstawowej. Wapnica nerek - nefrokalcynoza; rozsiane odkładanie się soli wapnia w miąższu nerkowym i w nabłonkach i ścianie cewek nerkowych. Doprowadza do zmian wstecznych w nerkach i utrudnień w odpływie moczu. Etapowo prowadzi do niewydolności wydalniczej nerek. Nerki dotknięte wapnicą cechują się zmniejszeniem umiejętności zagęszczania moczu, współmiernym do czasu trwania hiperkalcemii. Wapnicę nerek mogą powodować te wszystkie stany, które prowadzą do długotrwałej hiperkalcemii (pierwotna nadczynność przytarczyc, nowotwory, nadmiar witaminy D, sarkoidoza, długookresowe unieruchomienie) i hiperkalciurii. Inicjalnym i najczęstszym symptomem wapnicy jest hipostenuria, nieraz z nadmiernym pragnieniem i wielomoczem. U ok. połowy chorych dochodzi do nadciśnienia tętniczego. W zapobieganiu i leczeniu główne jest usuwanie powody wapnicy albo korekcja wynikających z niej zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i wapniowej. Rokowanie u leczonych inicjalnie jest dość dobre. Zwapnienia cofają się, poprawia się czynność nerek. Zbyt późno rozpoczęte leczenie determinuje utrwalonym nadciśnieniem tętniczym i symptomami niewydolności nerek. Wapnica podskórna - złogi wapnia w tkankach miękkich, spotykane czasem w pobliżu owrzodzeń żylakowatych albo pozakrzepowych
Definicja WIRUS:
Co to jest pasożytniczy twór biologiczny o wielkości 15-300 nim, widoczny pod mikroskopem elektronowym (z nielicznymi wyjątkami), charakteryzujący się brakiem budowy komórkowej i brakiem własnych układów WAPNICA.
Definicja WYKWITY:
Co to jest które stanowią podstawę rozpoznania i są zasadniczym elementem obrazu klinicznego chorób dermatologicznych. Znajomość tych wykwitów pozwala opisać i zdefiniować zmiany widziane na skórze gołym okiem WAPNICA.
Definicja WAŁ:
Co to jest występujący w linii środkowej podniebienia albo obustronnie po językowej stronie żuchwy. Rośnie wolno i jest nieszkodliwy, stanowi chociaż utrudnienie w dopasowywaniu protez zębowych. Patrz także WAPNICA.
Definicja WAGOTONIA:
Co to jest parasympatykotonia; zaburzenie regulacji autonomicznego układu nerwowego, charakteryzujące się przewagą objawów zależnych od pobudzenia nerwu błędnego (bradykardia, hipotonia i tak dalej WAPNICA.

Czym jest WAPNICA znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: