Słownik wodór co to znaczy.
Definicja WODÓR. Co to jest rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery.

Czy przydatne?

Definicja WODÓR

Co to znaczy Wodór: (H, hydrogenium); gaz będący w najwyższym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie (stanowi 80% atmosfery Słońca). Wodór należy do 10 pierwiastków w najwyższym stopniu rozpowszechnionych wskorupie ziemskiej). Jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku o temp. wrzenia -252,78=C i temp. krzepnięcia -259,2:C. Atom W. to najprostszy atom, który może istnieć. Jego najpospolitszy izotop złożona jest z jednego protonu i jednego elektronu, jest jednak pod różnymi względami pierwiastkiem nadzwyczajnym. Do jego niepowtarzalnych cech należy umiejętność tworzenia związków poprzez oddanie albo podłączenie elektronu. W. tworzy z reguły cząsteczki złożone z dwóch atomów (dwuatomowe), przypisuje mu się więc znak H,. Wszelka materia biologiczna - od najprostszych składników cząsteczki DNA do złożonej struktury ludzkiej tkanki mózgowej zawiera związki W. W. jest cennym surowcem do otrzymywania wielu produktów, mających wykorzystanie w wielu dziedzinach życia na przykład do produkcji amoniaku, wielu związków organicznych i jako paliwo w mieszaninie z innymi substancjami (być może jako paliwo przyszłości).
Patrz także, zioła WODÓR:Fiołek Trójbarwny
Definicja WĘGORZYCA:
Co to jest dolegliwość pasożytnicza, endemiczna w tropikach (aczkolwiek zdarza się w klimacie umiarkowanym), spowodowana inwazją Węgorka jelitowgo (Strongfhides stercoralis). To jest nieduży pasożyt (z gatunku wodór.
Definicja WODNIAK:
Co to jest przestrzeniach patologicznie zmienionych. Wodniak jajowodu - mechanizm zapalny skutkuje niedrożność części brzusznej jajowodu, wskutek czego dochodzi do torbielowatego rozdęcia jajowodu. Czasami wodór.
Definicja WAPŃ:
Co to jest miękki, srebrzystobiały metal; wapń jest pierwiastkiem nietrwałym (nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym), który łatwo reaguje z innymi substancjami, na przykład wodą i powietrzem. Tlenek wapnia wodór.
Definicja WYDALANIE:
Co to jest niestrawionych pozostałości pokarmu i zbędnych produktów przemiany materii. W. leków to mechanizm, gdzie lek albo jego metabolit jest eliminowany z ustroju bez dalszej zmiany formy chemicznej. Nerka wodór.

Czym jest WODÓR znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: