Słownik wodorotlenki co to znaczy.
Definicja WODOROTLENKI. Co to jest ekipy wodorotlenowej (OH). Wywierają one działanie drażniące, a.

Czy przydatne?

Definicja WODOROTLENKI

Co to znaczy Wodorotlenki: ługi; ekipa związków chemicznych cechująca się obecnością ekipy wodorotlenowej (OH). Wywierają one działanie drażniące, a w większych stężeniach żrące. Wnikają głęboko do tkanek tworząc z tłuszczami mydła i powodują martwicę rozpływną. Uszkodzenia te są groźniejsze od tych wywoływanych poprzez kwasy. Do najmocniejszych należą: W. sodu (soda żrąca), W. potasu (potas żrący) i W. amonu (woda amoniakalna). Wodne roztwory wodorotlenków to zasady
Definicja WHO:
Co to jest World Health Organization), Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach ONZ, do której zadań należy również opisywanie objawów chorób i uzgadnianie światowych wodorotlenki.
Definicja WYTRZESZCZ:
Co to jest wysunięcie gałki ocznej ku przodowi, może być jedno- albo obustronny. Wywołany jest zapaleniem tkanek oczodołu, ich obrzękiem, guzem, zapaleniem zakrzepowym zatoki jamistej albo powiększeniem gałki wodorotlenki.
Definicja WĘGORZYCA:
Co to jest dolegliwość pasożytnicza, endemiczna w tropikach (aczkolwiek zdarza się w klimacie umiarkowanym), spowodowana inwazją Węgorka jelitowgo (Strongfhides stercoralis). To jest nieduży pasożyt (z gatunku wodorotlenki.
Definicja WIRUSY:
Co to jest angielskiego: slow virus infections); wirusy konwencjonalne, wirusy powolne albo nieklasyczne: priony i wiroidy powodujące schorzenia OUN. Zakażenia te wykazują się nawet kilkuletnim okresem wodorotlenki.

Czym jest WODOROTLENKI znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: