Słownik zaćma co to znaczy.
Definicja zaćma. Co to jest albo całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, iż soczewka traci własną.

Czy przydatne?

Definicja zaćma

Co to znaczy ZAĆMA: to dolegliwość dotycząca soczewki oka. Bazuje na częściowym albo całkowitym jej zmętnieniu, co sprawia, iż soczewka traci własną najistotniejszą cechę optyczną, tzn. przejrzystość.
Zaćma związana z wiekiem, tak zwany „zaćma starcza” to jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych w okulistyce.
Zaćma związana z wiekiem (tak zwany „zaćma starcza”) dotyczy w jednakowym stopniu obu płci, jej początki mogą występować po 40 roku życia, a ujawnia się z reguły ok. 50 – 60 r. ż. Dolegliwość ta skutkuje z czasem utratę widzenia. Zaćma jest kluczową powodem ślepoty na świecie. To jest jednak strata widzenia odwracalna. U dorosłych, w razie zaćmy związanej z wiekiem zmętniałą soczewkę usuwa się operacyjnie, a w to miejsce wszczepia się soczewkę sztuczną i chory odzyskuje wzrok. Odmiennie leczenie prowadzi się w razie zaćmy wrodzonej u dzieci.
» Podział z racji na przyczynę.
Przeważnie spotykaną jest zaćma związana z wiekiem (tak zwany „zaćma starcza”) – to jest powyżej 90% przypadków zaćmy. Następnym rodzajem jest zaćma wrodzona – dotyczy dzieci. Wyróżniana jest także zaćma toksyczna - to przeważnie zaćma posteroidowa (zmętnienie soczewki pojawia się w przebiegu leczenia steroidami). Zaćma powstawać może w przebiegu takich chorób jak na przykład cukrzyca, to jest tak zwany zaćma metaboliczna. Zaćma tężyczkowa powstawać może w przebiegu tężyczki samoistnej u dzieci, u dorosłych może wystąpić po usunięciu przytarczyc. Następnym rodzajem jest tak zwany zaćma wikłająca - wtórna w relacji do innych chorób oka, przeważnie powodowana poprzez dolegliwości o charakterze zapalnym. Powodem zaćmy może także być uraz, tak zwany zaćma pourazowa - wpływ temp. (podczerwień), porażenie prądem elektrycznym, promieniowanie, zranienia przenikające gałki oczne, ciała obce wewnątrzgałkowe.
» Symptomy zaćmy związanej z wiekiem.
Symptomami zaćmy związanej z wiekiem, a więc tak zwany zaćmy starczej mogą być zamglone widzenie, zniekształcenie obrazu, problemy z ostrością wzroku w jasnym świetle albo prowadzeniem samochodu w nocy (oślepienie), upadki albo wypadki, urazy (na przykład złamanie szyjki kości udowej) jako następstwo pogorszenia widzenia, w badaniu lekarskim widoczne zmętnienia soczewki.
» Powody zaćmy związanej z wiekiem.
W zaćmie związanej z wiekiem, a więc w zaćmie starczej ciągłe, poprzez całe życie powstawanie następnych warstw włókien soczewki doprowadza do stworzenia twardego, odwodnionego jądra soczewki, które osłabia widzenie. Starzenie się organizmu skutkuje także zmiany równowagi biochemicznej i osmotycznej wymaganej do utrzymania przejrzystości soczewki. Warstwy zewnętrzne zwiększają uwodnienie i stają się nieprzejrzyste, obniżając ostrość wzroku
Definicja ZAPŁODNIENIE:
Co to jest gamety męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem zmian, a nie pojedynczym zdarzeniem. Przygotowanie komórki zaćma co znaczy.
Definicja ZACHOROWALNOŚĆ:
Co to jest częstotliwość występowania nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę nowych przypadków dolegliwości na 1000 osób badanej zaćma krzyżówka.
Definicja ZIARENKOWCE:
Co to jest ustalenie zbiorowe kulistych bakterii z rodz. Micrococcaceae układających się w gronka, paciorki. Należą do nich: gronkowce, paciorkowce, dwoinki rzeżączki i zapalenia opon mózgowych zaćma co to jest.
Definicja ZAKAŻNOŚĆ:
Co to jest infekcyjność; umiejętność mikroorganizmu do przeniesienia się z jednego gospodarzą do innego, usadowienia się, namnażania i wnikania w jego tkanki zaćma słownik.

Czym jest zaćma znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: