zwichnięcie co to znaczy
Definicja ZWICHNIĘCIE. Co to jest albo częściowym przemieszczeniem powierzchni stawowych. Uraz.

Czy przydatne?

Definicja ZWICHNIĘCIE

Co to znaczy Zwichnięcie: (luxatio), luksacja; ciężkie obrażenie stawu z całkowitym albo częściowym przemieszczeniem powierzchni stawowych. Uraz powodując)' zwichnięcie prowadzi do rozerwania przedmiotów stabilizujących staw, jest to torebki stawowej i więzadeł. Do najczęstszych Z. należą: zwichnięcia stawu ramiennego, łokciowego i obojczykowo-barkowego. Zwichnięcia dzieli się na łatwe i powikłane. Za zwichnięcia powikłane uważane jest obrażenia stawu, którym towarzyszą uszkodzenia nerwów i albo naczyń. W stawie ramiennym może dojść do uszkodzenia splotu ramiennego, tętnicy pachowej, w stawie łokciowym nerwu promieniowego, łokciowego albo tętnicy ramiennej, w stawie biodrowym - nerwu kulszowego, w stawie kolanowym - tętnicy podkolanowej. Symptomy kliniczne zwichnięcia to w pierwszej kolejności: patologiczne ustawienie kończyny, brak ruchów aktywnych w stawie i bolący, sprężysty opór przy próbie ruchów biernych. Rozpoznanie zwichnięcia opiera się raczej na badaniu przedmiotowym i badaniu radiologicznym. Leczenie zwichnięć stawów bazuje na repozycji przemieszczonych powierzchni stawowych, co normalnie można uzyskać sposobami zachowawczymi. Po nastawieniu zwichnięcia staw powinien być wstępnie unieruchomiony dzięki opatrunku gipsowego albo specjalnego aparatu ortopedycznego. Zwichnięcie barku najczęstsze zwichnięcie u dorosłych. W zależności od kierunku przemieszczenia głowy kości ramiennej zwichnięcia dzieli się na: pizednie, dolne i
bardzo rzadkie - tylne. Nastawienie zwichnięcia wykonuje się w krótkim znieczuleniu ogólnym. Zbyt krótkie unieruchomienie stawu barkowego może prowadzić do tak zwany nawykowych zwichnięć, co znacząco upośledza funkcję kończyny i wymaga leczenia operacyjnego. Zwichnięcia biodra są rzadkie i stanowią ok. 4% wszystkich zwichnięć. Powodem tego obrażenia jest zadziałanie bardzo sporych sił z systemu bezpośredniego uderzenia albo dźwigni. Raczej występują zwichnięcia tylne, gdzie głowa kości udowej przemieszczona jest ku tyłowi. Może to powodować naciągnięcie albo uciśnięcie największego nerwu obwodowego u człowieka - nerwu kulszowego. Odprowadzenie zwichniętej głowy kości udowej musi być wykonane bardzo błyskawicznie, już po kilku gdyż godzinach utrzymującego się przemieszczenia zdecydowanie powiększa się liczba powikłań jak. na przykład martwica niedokrwienna głowy kości udowej. Zwichnięcia kolana bardzo poważne obrażenie narządu ruchu regularnie powikłane uszkodzeniem nerwów i naczyń.W zwichnięciu przednim najczęstszym, gdzie kość piszczelowa przemieszczona jest ku przodowi, w miarę regularnie dochodzi do uszkodzenia tętnicy podkolanowej. W zwichnięciach kolan zawsze dochodzi do uszkodzenia więzadeł stabilizujących staw: pobocznych i krzyżowych przedniego i tylnego. Po obrażeniach tego typu zawsze wskazane jest badanie artroskopowe stawu kolanowego celem oceny i ewentualnej rekonstrukcji rozerwanych struktur wewnątrz stawowych łąkotek, więzadeł. Zwichnięcia łokcia ich najczęstszą powodem jest upadek przy wyprostowanej kończynie górnej. Najczęściej dochodzi do przemieszczenia kości promieniowej i łokciowej ku tyłowi. Po zwichnięciach tego typu zawsze należy bardzo precyzyjnie ocenić stan unerwienia i ukrwienia kończyny. Po nastawieniu obowiązuje kilku tygodniowe unieruchomienie stawu łokciowego. Zwichnięcie soczewki - zerwanie obwódki rzęskowej, na, której podwieszona jest soczewka, przeważnie w rezultacie urazu. Czasami zwichnięta soczewka może otrzymać się do ciała szklistego i być powodem wtórnej jaskry. Zwichnięcie soczewki może być częścią tak zwany zespołu Marfana - arachnodaktylii (pająkowatości)

Czym jest ZWICHNIĘCIE znaczenie w Słownik chemiczny Z .