Słownik zycie co to znaczy.
Definicja ZYCIE. Co to jest zachodzącego na Ziemi, wspólna właściwość obiektów nazywanych.

Czy przydatne?

Definicja ZYCIE

Co to znaczy Zycie: fundamentalne definicja odnoszące się do procesu zachodzącego na Ziemi, wspólna właściwość obiektów nazywanych organizmami żywymi. Główną właściwością życia jest stała zamiana energii i materii pomiędzy żywym organizmem a jego otoczeniem i umiejętność do rozmnażania się. Organizm żywy to mechanizm, który charakteryzuje: odżywianie, oddychanie, przyrost i postęp, samoistny ruch, reagowanie na bodźce, rozmnażanie, wydalanie. W celu uściślenia czym jest życie naukowcy biogenezy stwierdzili, iż organizmy żywe są złożone z trzech wzajemnie powiązanych podsystemów: mechanizmu metabolicznego (zapewniającego niezależne źródło energii), mechanizmu informacyjnego (zapewniającego regulację), mechanizmu kompartmentalizacyjnego (zapewniającego autonomię fizyczną od świata zewnętrznego). Konsekwencją tych trzech mechanizmów życia są jakby trzy poziomy organizacyjne: komórkowy, narządowy i socjalny. Na poziom komórkowy złożona jest: mechanizm metaboliczny (a więc wewnątrzkomórkowe mechanizmy metaboliczne), mechanizm informacyjny (DNA i ekspresja genów), i mechanizm kompartmentalizacyjny (błona komórkowa, ściana komórkowa, cytoszkielet). Na poziom narządowy złożona jest: mechanizm metaboliczny (układ pokarmowy, oddechowy, krążenia), mechanizm informacyjny (układ nerwowy i hormonalny), i mechanizm kompartmentalizacyjny (skóra, układ odpornościowy, układ kostno-mięśniowy). Na poziom socjalny złożona jest: mechanizm metaboliczny (mechanizmy ekonomiczne, zamiany żywności, uprawy), mechanizm informacyjny (hierarchia socjalna, dziedzictwo kulturowe, mechanizmy polityczne), mechanizm kompertmentalizacyjny (terytoria, granice krajów, wojska). Fundamentalnym poziomem organizacji życia jest poziom komórkowy. Wyodrębniono pewne cechy aby dany mechanizm uznać za organizm żywy: cechy niezbędne i potencjalne. Cechy niezbędne to: przedmiot jest wyodrębniony ze świata zewnętrznego; ma swój własny metabolizm; ma swoją hemostazę; potrafi przetwarzać i przechowywać wiadomości; jego mechanizmy życiowe są regulowane. Cechy potencjalne: umiejętność do wzrostu i rozmnażania, zmienność osobnicza, śmiertelność. Istnieje także cybernetyczna pojęcie życia zaproponowana poprzez Polaka Bernarda Korzeniewskiego: życie to mechanizm sprzężeń zwrotnych ujemnych podporządkowanych nadrzędnemu sprzężeniu zwrotnemu dodatniemu. Pojęcie życia z punktu widzenia informacji: Istota żyjąca jest bazującym na komórce systemem kodowym sterowanym poprzez informację i przetwarzającym informację.
Patrz także, zioła ZYCIE:Hyzop LekarskiOman Ogromny
Definicja ZACHOROWALNOŚĆ:
Co to jest częstotliwość występowania nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę nowych przypadków dolegliwości na 1000 osób badanej zycie.
Definicja ZĘBIAK:
Co to jest odontoma); delikatny, zębopochodny, nowotwór nabłonkowy występujący w kilku postaciach histologicznych. Patrz także, zioła ZĘBIAK:Aloes UzbrojonyRóża Dzika zycie.
Definicja ZIARNINA:
Co to jest bogato unaczyniona, wypełniona poprzez naczynia włosowate tkanka łączna zycie.
Definicja ZAKRZEP:
Co to jest skrzepła krew zdolna do zamknięcia tętnicy albo żyły. To są wytrącone składniki morfotyczne krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) w naczyniach krwionośnych albo w sercu. Trzy zasadnicze powody zycie.

Czym jest ZYCIE znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: