korzenie przybyszowe konidia co to znaczy
Korzenie Przybyszowe, Konidia (Konidium), Kewir, Kielich, Koncepcja Doboru Płciowego, Kutykula.

Definicje i słownik biologiczny na K

 • Definicja Kwiat Co to jest Kwiat to organ roślin nasiennych, gdzie wykształcają się wyspecjalizowane przedmioty wykorzystywane do rozmnażania
 • Definicja Kapok Co to jest nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, pozyskiwanych z różnych gatunków drzew z rodz. wełniakowatych, raczej
 • Definicja K Komórka Co to jest które są zdolne do zapoczątkowania reakcji ADCC względem określonej komórki docelowej opłaszczonej przeciwciałami. Przez wzgląd na tym do
 • Definicja Kariotypy Co to jest morfologię) chromosomów. Organizmy diploidalne mają 2n chromosomów, a n to liczba haploidalna, występująca w gametach. Autosomy to takie
 • Definicja Kiła Co to jest syfilis to zakaźna dolegliwość przenoszona drogą płciową, spowodowana poprzez bakterię - krętka bladego (Treponema pallidum). Po raz
 • Definicja Kłosek Co to jest jednego albo kilku kwiatów i zamknięta dwiema plewami. Kłoski pszenicy owocują przeciętnie czterema ziarniakami. Rzadko spotyka się szóste
 • Definicja Komórka Co to jest jednostka żywej materii zdolna do przeprowadzania wszystkich fundamentalnych mechanizmów życiowych: przemiany materii, wzrostu i
 • Definicja Dendrytyczna Komórka Co to jest dendritic cell, DC) są jedynymi, uznawanymi powszechnie za profesjonalne, komórkami prezentującymi antygen. Odgrywają one zatem
 • Definicja Kuru Co to jest zgon" (z angielskiego: Curu, Kuru; nazwa od czasownika drżeć) - zawsze śmiertelna dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez priony. Do
 • Definicja Jajowa Rozrodcza Komórka Co to jest jajowa - kobieca. W rozmnażaniu płciowym biorą udział dwa organizmy rodzicielskie. Wytwarzają one komórki płciowe, zwane gametami. Osobnik
 • Definicja Naturalnego Doboru Koncepcja Co to jest najlepiej przystosowanego) to kluczowy czynnik ewolucji, to różnica w przeżywalności i umiejętności do wydalania płodnego potomstwa
 • Definicja Kwiatu Korona Co to jest składający się z okółka barwnych płatków korony (petala), które stanowią powabnię dla owadów. Barwa płatków jest wywołana występowaniem
 • Definicja Krzew Co to jest zdrewniałej łodydze, czasem również korzeniach, przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd głowny krótki, z którego wyrastają
 • Definicja Dwucechowe Krzyżówki Co to jest równocześnie dziedziczenie się dwóch genów, to w pokoleniu F2 frekwencja fenotypów będzie wynosiła 9:3:3:1. To jest relacja 3:1 odnosząc
 • Definicja Jednocechowe Krzyżówki Co to jest homozygotycznymi), różniącymi się jedną właściwością dają potomstwo o jednakowym fenotypie. To jest pokolenie F1 złożone wyłącznie z
 • Definicja Błonowy Kanał Co to jest zazwyczaj o strukturze α-helisy bądź β-beczułki, uczestniczące w dyfuzji wspomaganej. W swojej struturze posiada jonoselektywny hydrofilowy
 • Definicja Kłos Co to jest osadce siedzą bezszypułkowe kwiaty (kłos prosty albo pojedynczy) albo kłoski (kłos złożony).Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Nk Komórka Co to jest Killer - naturalni zabójcy) — kluczowa ekipa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zdarzenie naturalnej cytotoksyczności
 • Definicja Pneumatofory Oddechowe Korzenie Co to jest nadziemnych korzeni, doprowadzających powietrze do mechanizmu korzeniowego rośliny. Występują u nie wszystkich drzew rosnących na obszarach
 • Definicja Mózgu Zapalenie Kleszczowe Co to jest wirusowa dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego przenoszona poprzez kleszcze. Faktorem etiologicznym są wirusy z rodz. Flaviviridae
 • Definicja Komórka prezentująca antygen APC Co to jest angielskiego: antigen presenting cell - APC) to takie komórki, na których powierzchni znajdują się cząsteczki białek MHC klasy II. Odznacza
 • Definicja Kłącze Co to jest i spichrzowy, przekształcona podziemna łodyga o skróconych międzywęźlach. Z węzłów kłącza wyrastają korzenie przybyszowe, zaś z pąków
 • Definicja Botanika Kolba Co to jest Kolba - w botanice określeniem tym nazywa się kłos o silnie zgrubiałej osadce (na przykład kolba kukurydzy).Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Nc Komórki Co to jest Cytotoxic cells — komórki naturalnie cytotoksyczne) są hipotetycznymi, niezidentyfikowanymi i być może nieistniejącymi komórkami, którym
 • Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne Co to jest pomiędzy wartością przystosowawczą optymalnego genotypu a średnią dla całej populacji. Obciążenie pochodzące z dopływu nowych genów
 • Definicja Dna Samolubnego Koncepcja Co to jest naturalny, gdyby został wycięty to byłoby to bez szkody dal organizmu jest pasywnie przekazywany i powielany poprzez dryf genetyczny, może
 • Definicja Blaszki Kształt Co to jest kształtu blaszki. Główne typy to: liść trawiasty, liść szablasty, liść lancetowaty, liść jajowaty, liść owalny, liść sercowaty, liść
 • Definicja Kserofity Co to jest fizjologicznie i anatomicznie) do życia w suchych miejscach takich jak step, pustynia, półpustynia, wydmy, piaski. Dzieli się je na
 • Definicja Drzewa Korona Co to jest charakterystyczną każdej rośliny drzewiastej to jest, iż na pewnej wysokości nad ziemią pień przekształca się w zespół konarów, gałęzi
 • Definicja Liścia Kształt Co to jest właściwością rozpoznawczą roślin. Do rozpoznawania, a więc oznaczania gatunków roślin stosuje się tak zwany klucze. Każdy klucz posługuje
 • Definicja Kopra Co to jest orzechów palmy kokosowej (kokosowca). Zawiera on ok. 70% tłuszczu, jest użytkowany do wyrobu oleju kokosowego, oczyszczony i rozdrobniony
 • Definicja Poliploidalne Kompleksy Co to jest przykład trawy czy magnolie) mogą krzyżować się w różnych kombinacjach i tworzyć sporo gatunków poliploidalnych. Dalsza hybrydyzacja
 • Definicja Krztusiec Co to jest dolegliwość zakaźna układu oddechowego, charakteryzująca się nawracającymi napadami kaszlu i przedłużającą się dusznością, spowodowana
 • Definicja Korzeń Co to jest naczyniowej, mający trzy fundamentalne cele: dostarczanie substancji odżywczych (sole mineralne) i wody i utrzymywanie rośliny w glebie
 • Definicja Kora Co to jest Kora (w botanice
 • Definicja Klasa Co to jest Klasa (classis) - kategoria systematyczna w systematyce roślin odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt
 • Definicja Macierzyste Komórki Co to jest Komórki macierzyste, odmiennie komórki pnia (z angielskiego: stem cells), są to komórki, które posiadają obydwie wymienione poniżej cechy
 • Definicja Krzewinka Co to jest długoletnia o rozgałęzionych zdrewniałych pędach, tworząca regularnie gęste zarośla (na przykład borówka, wrzos).Treść hasła pochodzi z
 • Definicja Kutykula Co to jest nabłonkiem, to jest cienka warstwa kutyny, która pokrywa zewnętrzną poweirzchnię liścia (skórkę), owocach i zielonych łodygach
 • Definicja Płciowego Doboru Koncepcja Co to jest wprowadzone poprzez Darwina. Dla wyjaśnienia pochodzenia cech występujących tylko u jednej płci przeważnie samców jaskrawe ubarwienie
 • Definicja Kielich Co to jest zewnętrzna część kwiatu, składajaca się z okółka zielonych działek kielicha (sepala), które rozwinęły się raczej z normalnych liści
 • Definicja Kewir Co to jest zbudowanej z iłów, pustynia ta regularnie jest zasolona , bywa iż jest dnem okresowego jeziora. Kewir w Iranie zwany jest takyrem, w
 • Definicja Konidium Konidia Co to jest licznych grzybów, raczej workowców i grzybów niedoskonałych, stanowiące organ rozmnażania bezpłciowego. Powstają na szczycie strzępki
 • Definicja Przybyszowe Korzenie Co to jest podporowe występują u roślin rosnących w grząskim podłożu wyrastające z łodygi na pewnej wysokości nad ziemią i ukośnie wrastające w

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Korzenie Przybyszowe, Konidia (Konidium), Kewir, Kielich, Koncepcja Doboru Płciowego, Kutykula, Krzewinka, Komórki Macierzyste, Klasa, Kora, Korzeń, Krztusiec co to jest.

Słownik Korzenie Przybyszowe, Konidia (Konidium), Kewir, Kielich co to znaczy.