płonica szkarlatyna co to znaczy
Płonica, Szkarlatyna, Perikarion, Paznokieć (Botanika), Pampa (Formacja Roślinna), Palmiarnia.

Definicje i słownik biologiczny na P

 • Definicja Poznańska Palmiarnia Co to jest wystawowa placówka botaniczna znajdująca się w poznańskim Parku Wilsona. Na powierzchni 4600 m² (46 000 mł) w 12 pawilonach (część jest
 • Definicja Korzeniowe Parcie Co to jest zdarzenie u roślin opierające na wypieraniu wody poprzez korzenie do łodyg i liści. Przyczynia się ono do krążenia soków roślinnych, w
 • Definicja Pasożyt Co to jest wykorzystuje stale albo okresowo organizm żywiciela jako źródło pożywienia i środowisko życia. Pasożytnictwo jest metodą współżycia
 • Definicja Permutacje Co to jest prawdopodobieństwa (rozmieszczenie, kombinacje) dającymi te same rezultaty. Istnieją dwie permutacje gdzie dwojga dzieci jedno może być
 • Definicja Roślinności Piętra Co to jest te wysokie, są najwspanialszym odpowiednikiem astrefowych środowisk przyrodniczych. Stosunkowo wzrostu wysokości nad poziomem morza
 • Definicja Planty Co to jest „plantowanie”) – rodzaj miejskich terenów zielonych: parku albo zieleńca zakładanego zwykle na miejscu likwidowanych fortyfikacji miejskich
 • Definicja Białkowy Polimorfizm Co to jest w przeciwieństwie od szablonowych cech fenotypowych, ma łatwe zrozumiałe podłoże genetyczne i przeważnie nie podlega wpływom środowiska. Co
 • Definicja Cytologiczny Polimorfizm Co to jest chromosomów, wywołany jest przeważnie połączeniem się końców dwu akrocentrycznych chromosomów w jeden chromosom metacentryczny (w kształcie
 • Definicja Powstanie komórki eukariotycznej: model wodorowy Martina i Müllera Co to jest syntroficzny, pierwszym faktorem umożliwiającym powstawanie komórki eukariotycznej było odżywianie wodorem. Mitochodria pochodza od
 • Definicja Półpasiec Co to jest ostra wirusowa dolegliwość zakaźna, której faktorem wywołującym jest wirus varicella zoster. To jest ten sam wirus, który wywołuje ospę
 • Definicja Botanika Pręcik Co to jest bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść (mikrosporofil). U roślin okrytonasiennych złożona jest z nitki pręcikowej i główki, która jest
 • Definicja Wewnątrzkomórkowe Procesy Co to jest mechanizmów chemicznych. Są one katalizowane poprzez katalizatory białkowe - enzymy. Enzymy są cząsteczkami bardzo sporymi, to są białka
 • Definicja Centromerów Przekształcenia Co to jest telocentryczne (bez krótszych ramion) mogą się połączyć centromerami i stworzyć jeden chromosom metacentryczny (chromosom blisko środka
 • Definicja Partenokarpia Co to jest nasion; następuje, gdy kwiat jest pobudzony do powstania owocu poprzez niedobry pyłek albo inny czynnik i nie wytwarza nasion.Treść hasła
 • Definicja Botanika Pąk Co to jest Pąk - zawiązek przyszłorocznego pędu. Rozróżnia się następujące typy pąków
 • Definicja Plechowce Co to jest Plechowce – ekipa organizmów wielokomórkowych, których ciało (zwane plechą) nie jest podzielone na organy
 • Definicja Pałeczka Co to jest występujące już we krwi stadium rozwojowe granulocytów. Od form dojrzałych jest różna raczej niepełną segmentacją jądra, które ma kształt
 • Definicja Pnącza Pnącze Co to jest łodygach, wymagających podpory, aby mogły się wspinać do góry, do światła. W strefie umiarkowanej występują rzadko, w tropikalnych lasach
 • Definicja Kosówki Piętro Co to jest zarośli kosodrzewiny w lasach Europy Środkowej. W Polsce występuje na wysokości 1500-1800 m npmTreść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Pile Co to jest pustych w środku włosków komórkowych, pełniących istotną rolę w procesie koniugacji. W trakcie koniugacji, pile łączą komórki o odmiennym
 • Definicja Prawo Hardy’ego-Weinberga Co to jest kojarzenia ani zdarzenia przypadkowe, to częstość (frekwencja) genów w populacji nie ulega zmianie (fakt ten wynika z cząstkowego
 • Definicja Pokoleń Przemiana Co to jest organizmu, gdzie pokolenie rozmnażające się płciowo występuje na przemian z pokoleniem rozmnażającym się bezpłciowo. Przemiana pokoleń jest
 • Definicja Istotności Poziom Co to jest poniżej którego obserwowane dane nie zgadzają się ze spodziewanymi, czyli hipoteza zerowa powinna być odrzucona. Umownie wartość ta wynosi
 • Definicja Prawdopodobieństwo Co to jest regularnie można oczekiwać czegoś co ma się zdarzyć, wtedy kiedy nie możemy przewidzieć rezultacie poszczególnych zdarzeń. W nauce nasze
 • Definicja Plazmoliza Co to jest poprzez zanurzenie jej w roztworze hipertonicznym. W rezultacie tego następuje odstawanie cytoplazmy od ścian komórki. Dotyczy ona
 • Definicja Roślina Pionierska Co to jest ekipa roślin, która jako pierwsza zasiedla jałowy ekosystem np. piaskownica zwykła - piaski. Obumarłe szczątki roślin pinierskich
 • Definicja Peroksysom Co to jest eukariotycznej. To jest struktura otoczona jedną błoną i zawierająca enzymy, które uczestniczą w procesie utleniania związków organicznych
 • Definicja Porównanie teorii Lamarcka z teorią Darwina Co to jest populacyjne do procesu ewolucji - nie ma dwóch jednakowych osobników w populacji. Te indywidualne różnice mają największe znaczenie bo są
 • Definicja Drzewa Pień Co to jest drzewa powstaje na wskutek corocznego przyrastania na wysokość i na grubość. Na wysokość drzewo przyrasta dzięki tworzeniu się nowych pędów
 • Definicja Polimorfizmu Zjawisko Polimorfizm Co to jest charakteryzujących się zmiennością nieciągłą spotyka się powszechnie w królestwie zwierząt. To są lub widoczne odstępstwa od form typowych
 • Definicja Kwiatowy Pyłek Co to jest przedmioty rozrodcze występujące u roślin nasiennych produkowane w komorach pyłkowych pylników z tkanki archesporialnej. Pylniki są
 • Definicja Paleobotanika Co to jest zajmujący się morfologią porównawczą, anatomią i rozmieszczeniem roślin żyjących w minionych epokach geologicznych, których szczątki
 • Definicja Parenchyma Co to jest wszystkich grup zwierząt albo miękisz roślin. U zwierząt bezjamowych, takich jak płazińce i wstężnice, parenchymą nazywa się tkankę łączną
 • Definicja Propylheksedryna Co to jest sympatykomimetyczna działająca na ośrodkowy układ nerwowy słabiej od amfetaminy. Skutkuje także mniejsze zwężenie naczyń krwionośnych
 • Definicja Promielocyt Co to jest stadium w szeregu rozwojowym granulocytów i rozwijają się z mieloblastów. Rozmiary promielocytów są podobne do rozmiarów mieloblastów (12
 • Definicja Łódzka Palmiarnia Co to jest najnowocześniejszych w Europie i jeden z najciekawszych budynków w Łodzi. Otaczający ją park Źródliska (wpisany do rejestru zabytków) jest
 • Definicja Pylnik Co to jest znajduje się w główce pręcika. U roślin okrytonasiennych występują dwa pylniki połączone łącznikiem. W każdym pylniku znajdują się komory
 • Definicja Lubiechowska Palmiarnia Co to jest najstarszych przedmiot tego typu w Polsce, wybudowany w latach 1911-1913 z polecenia Henryka XV von Pless. Powierzchnia około 1900m²
 • Definicja Roślinna Formacja Pampa Co to jest Pampa to trawiasta albo krzewiasto-trawiasta formacja roślinna o charakterze stepowym występująca w Ameryce Południowej
 • Definicja Botanika Paznokieć Co to jest zwężona część płatków korony nie wszystkich kwiatów (na przykład roślin z rodz. goździkowatych), wyraźnie oddzielona od rozszerzonej części
 • Definicja Perikarion Co to jest części komórki nerwowej. Nazwę tę nosi ciało komórki nerwowej. Mieszczą się w nim organella komórkowe i dzieje się w nim przewarzająca
 • Definicja Szkarlatyna Płonica Co to jest Scarlet fever, Scarlatina) jest ostrą chorobą zakaźną wieku dziecięcego wywołaną poprzez bakterię - paciorkowca ekipy A

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Płonica, Szkarlatyna, Perikarion, Paznokieć (Botanika), Pampa (Formacja Roślinna), Palmiarnia Lubiechowska, Pylnik, Palmiarnia Łódzka, Promielocyt co to jest.

Słownik Płonica, Szkarlatyna, Perikarion, Paznokieć (Botanika co to znaczy.