Słownik akupresura asparagina co to znaczy.
CO OZNACZA Akupresura, Asparagina, Amniopunkcja, Astenopia, Abrazja Szkliwa, Arystoteles.

Słownik i definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Aldehydy Definicja charaktery­styczne dla aldehydów (także dla ketonów) jest posiadanie w cząsteczce ekipy karbonylowej C=0 decydującej o ich własnościach co to jest.
 • Co znaczy Alergen Definicja substancja wywołująca reakcje alergiczną definicja.
 • Co znaczy Automasaż Definicja pomagającego w rozluźnieniu nadmiernie napiętych mięśni i pobudzającego układy organizmu do wydajniejszej pracy. Bazuje na samodzielnym co znaczy.
 • Co znaczy Albinos Definicja człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry słownik.
 • Co znaczy Aspergillus Definicja grzybów występujący w glebie i rozkładających się resztkach organicznych zwierzęcych i roślinnych. Zakażenie następuje poprzez wdychanie znaczenie.
 • Co znaczy Achromatyzm Definicja uwarunkowana genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w czym jest.
 • Co znaczy Antykoncepcja Definicja antykoncepcja może być użytkowana zarówno poprzez mężczyzn jak i kobiety w sposób okresowy albo ciągły. Znajdują tu wykorzystanie: doustne co oznacza.
 • Co znaczy Antybiotyp Definicja rodzaj antybiotyków, na które wrażliwa jest wyhodowana bakteria. Antybiotyp stanowi podstawę racjonalnej antybiotykoterapii krzyżówka.
 • Co znaczy Azoospermia Definicja obecności komórek plemnikotwórczych w nasieniu. Powodem mogą być dolegliwości albo substancje hamujące postęp jąder i uszkadzające nabłonek najlepszy.
 • Co znaczy Alkaloidy Definicja charak­terze zasadowym występujące w nie wszystkich roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem przykłady.
 • Co znaczy Afrodyzjaki Definicja lub wzmacniające popęd płciowy zawiera­jące witaminy i mikroelementy. Wykonywa­ne są regularnie z wyciągów z roślin (na przykład lubczyk encyklopedia.
 • Co znaczy Acyduria Definicja wydalanie moczu o odczynie kwaśnym jak działa.
 • Co znaczy Alodynia Definicja występowanie bólu wywołanego poprzez impuls, który na ogół go nie wywołuje (na przykład łagodny dotyk czy jest.
 • Co znaczy Argininemia Definicja dziedziczne zaburzenie metabolizmu argininy w rezultacie defektu enzymatycznego argininazy (rozkład argininy do ornityny i mocznika pojęcie.
 • Co znaczy Arterioskleroza Definicja miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek kierujące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku wieńcowym, siatkówce, nerkach wyjaśnienie.
 • Co znaczy Antybiogram Definicja antybiotykowrażliwość; ustala opisowo wrażliwość wyhodowanej w uwarunkowaniach laboratoryjnych kultury bakteryjnej na antybiotyki. Pobrany opis.
 • Co znaczy Antyhormony Definicja receptory tkankowe swoiste dla odpowiedniego hormonu i wywołujące jego pozorny niedobór, uniemożliwiając specyficzną aktywność docelową informacje.
 • Co znaczy Adrenokortykotropina Definicja adrenokortykotropowy, kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym co to jest.
 • Co znaczy Adiadochokineza Definicja dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku definicja.
 • Co znaczy Atelosteogenezja Definicja rodzaj śmiertelnej osteochondrodestrofii występującej u noworodków (krótkie kończyny, maczugowate stopy, rozszczep podniebienia co znaczy.
 • Co znaczy Angioplastyka Definicja balonowa- PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na słownik.
 • Co znaczy Alloploid Definicja ze zmieszania dwóch różnych gatunków; zawiera dwa albo więcej zestawy chromosomów pochodzące od każdego z gatunków wyjściowych (—> znaczenie.
 • Co znaczy Aromaterapia Definicja wciera się w skórę, używa w kąpieli albo wdycha olejki roślinne. W praktyce wykorzystuje się koncentraty olejków aromatycznych, uważanych czym jest.
 • Co znaczy Atrepsja Definicja dziecka powstałe wskutek niedostatecznego odżywiania, różnego rodzaju chorób, złej pielęgnacji kierujące do ciężkiego wyniszczenia całego co oznacza.
 • Co znaczy Anoderma Definicja nabłonek wyścielający kanał odbytu; jest on pozbawiony włosów, gruczołów łojowych i potowych. Miejsce połączenia A. ze skórą okolicy odbytu krzyżówka.
 • Co znaczy Astenia Definicja psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz najlepszy.
 • Co znaczy Aloes Definicja jednoliściennych sukulentów liściowych z rodz. aloesowa-tych obejmujący około 200 do niego formy: drzewiaste, krzewiaste, byliny i liany przykłady.
 • Co znaczy Antyoksydanty Definicja zwany wymiatacze wolnych rodników tlenowych; same ulegają łatwo utlenianiu chroniąc tym samym przed utlenianiem inne substancje encyklopedia.
 • Co znaczy Iwanowicz Aleksiej Abrikosow Definicja anatomopatolog rosyjski, od 1904r. - prosektor szpitala miejskiego w Mo­skwie; lata: 1904-1918 - docent prywatny; lata: 1918-1920 jak działa.
 • Co znaczy Artrotomia Definicja opierający na otwarciu stawu poprzez przecięcie pokrywających go tkanek. Z reguły poprzedza dalsze działania operacyjne, takie jak czy jest.
 • Co znaczy Aerogastria Definicja nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład w rezultacie aerofagii pojęcie.
 • Co znaczy Aerofagia Definicja który po­lega na połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami wyjaśnienie.
 • Co znaczy Anorectica Definicja ABRIKOSOW ALEKSIEJ IWANOWiCZ ABSORPCJA ABSORPCJI WIDMO ABSTYNENCJA ABSYNT ABU BAKR AR RAZI ABULIA ACETON ACETONEMIA ACETONURIA ACETOOCTAN opis.
 • Co znaczy Algodystrofia Definicja występu­jący przeważnie w rezultacie urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System informacje.
 • Co znaczy Akatyzja Definicja charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia co to jest.
 • Co znaczy Aerofobia Definicja powie­trzem (na przykład przeciągami, wiatrem, zawianiem); aerofobia to także lęk przed ruchem w po­wietrzu (na przykład przed podróżą definicja.
 • Co znaczy Angioultrasonografia Definicja tętniczych i żylnych przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia co znaczy.
 • Co znaczy Anoksybionty Definicja Escherichia Coli) i robaki pasożytnicze (na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się zarówno w uwarunkowaniach tlenowych jak i słownik.
 • Co znaczy Aminoacyduria Definicja wydzielanie w moczu podwyższonych ilości jednego albo więcej aminokwasów znaczenie.
 • Co znaczy Alastrinum Definicja ospa prawdziwa czym jest.
 • Co znaczy Aniridia Definicja niedorozwój tęczówki; jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z poprawną albo obniżoną ostrością wzroku, z guzem co oznacza.
 • Co znaczy Autoantygeny Definicja komórkach danego organizmu (na przykład układ ABO i HLA), w uwarunkowaniach poprawnych nie powodujące odpowiedzi immunologicznej w krzyżówka.
 • Co znaczy Akrotomofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie partner z okaleczo­nym ciałem stanowi przedmiot dewiacyjnych za­chowań seksualnych najlepszy.
 • Co znaczy Angioorganopatie Definicja naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zmian degeneracyjnych, zapalnych i zakrzepowych, które wywołują zwężenie albo przykłady.
 • Co znaczy Alergia Definicja stanowią jedną drużynę. W szkole to gimnazjaliści (Dybowscy z Jasiorówki), na boisku - zawodnicy unihokeja, w domu są braćmi - najstarszy encyklopedia.
 • Co znaczy Adenowirusy Definicja rodzina DNA wirusów; powodują u człowieka dolegliwości układu odde­chowego, zapalenie spojówek i gardła, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy jak działa.
 • Co znaczy Apokamnoza Definicja miastenii opierający na stopniowym wyczerpywaniu się mięśni w trakcie powtarzających się ruchów. Każdy następny ruch jest słabszy od czy jest.
 • Co znaczy Atak Definicja wystąpienie ostrych objawów dolegliwości poprzednio nieujawnionej albo nagłe nasilenie już istniejącej na przykład kolki nerkowej w kamicy pojęcie.
 • Co znaczy Asklepiades Definicja naszą erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Aminokwasy Definicja użytkowane w lecznictwie w sytuacjach nieprawidłowej gospodarki białkowej, na przykład złego przyswajania białka albo dużej jego straty opis.
 • Co znaczy Aktyna Definicja o masie cząsteczkowej 43000. Aktyna wspólnie z miozyną wchodzi w skład budowy nitek, które tworzą włókienka będące elementami kurczliwymi informacje.
 • Co znaczy Akacja Definicja mimozowatych obejmująca liczne gatunki kolczastych drzew albo krzewów (około 1300 gatunków), wy­stępująca w podzwrotnikowych obszarach co to jest.
 • Co znaczy Anafrodyzjaki Definicja funkcje seksualne albo je obniżające (w odróżnieniu do afrodyzjaków). Anafrodyzjaki użytkowane od wieków w prawie wszystkich szerokościach definicja.
 • Co znaczy Alchemia Definicja chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły co znaczy.
 • Co znaczy Aklimatyzacja Definicja zapew­niające sprawność organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do słownik.
 • Co znaczy Afakia Definicja ocznej będą­cy rezultatem zaburzeń rozwojowych albo ope­racyjnego usunięcia na skutek zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem znaczenie.
 • Co znaczy Medyczna Akademia Definicja medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie czym jest.
 • Co znaczy Przynasadowa Aklazja Definicja cha­rakteryzująca się występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji co oznacza.
 • Co znaczy Angiotensynogen Definicja polipeptyd produkowany w wątrobie i wydzielany do krwioobiegu. Pod wpływem działania reniny przekształca się w angiotensynę krzyżówka.
 • Co znaczy Amatoksyny Definicja polipeptydy cykliczne znajdujące się w grzybach kapeluszowych należących do rodzaju Amanita (muchomory). Amatoksyny są odporne na gotowanie najlepszy.
 • Co znaczy Apopleksja Definicja ogniskowe albo uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się ponad 24 godz. albo kierujące do zgonu spowodowane jedynie chorobami przykłady.
 • Co znaczy Arszenik Definicja nazwa tlenku arsenu; jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt encyklopedia.
 • Co znaczy Autotransfuzja Definicja tkankowego z tkanek do naczyń żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia filtracyjnego i przewagi ciśnienia onkotycznego jak działa.
 • Co znaczy Anemia Definicja nie znaczy oczywiście niedostatku ilości krwi, ale jej gorszą jakość – obniżoną umiejętność przenoszenia tlenu z płuc do narządów i tkanek czy jest.
 • Co znaczy Amyloidoza Definicja albo umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki albo pojęcie.
 • Co znaczy Amplifikacja Definicja kopii genu. Może zachodzić jako skutek na nasilone zapotrzebowanie na produkty nie wszystkich genów. Umożliwia stworzenie większej liczby wyjaśnienie.
 • Co znaczy Anestetyki Definicja znieczulenie ogólne przez odwracalne hamowanie przekazywania bodźców nerwowych i osłabienie aktywności siatkowo korowej. Anestetyki mają na opis.
 • Co znaczy Aseptyka Definicja celu dążenie do jałowości bakteriologicznej (na przykład pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych) w celu niedopuszczenia informacje.
 • Co znaczy Asertywność Definicja pozwalający na w przypadkach trudnych przeciwstawienie się i wypowiedzenie swych żądań wobec innych (na przykład uciszenie hałasującego co to jest.
 • Co znaczy Agresja Definicja ekspresją gniewu, złości spowodowane reakcją na pewne sy­tuacje. Ma na celu rozładowanie nadmierne­go napięcia emocjonalnego. Należy do definicja.
 • Co znaczy Arsfenamina Definicja salwarsan; związek chemiczny zawierający arsen. Dawniej szeroko użytkowany w leczeniu kiły, aktualnie z lecznictwa kompletnie wycofany co znaczy.
 • Co znaczy Aids Definicja immune deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń słownik.
 • Co znaczy Asynergia Definicja współdziałanie różnych części ciała w trakcie wykonywania ruchów złożonych przy zachowanej sprawności układu ruchu. Przejawia się tym, iż znaczenie.
 • Co znaczy Acetonuria Definicja symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy czym jest.
 • Co znaczy Atlas Definicja krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny co oznacza.
 • Co znaczy Absorpcja Definicja wchłanianie; pobieranie sub­stancji, na przykład poprzez takie tkanki jak skóra, błona śluzowa czy nabłonek przewodu pokarmowe krzyżówka.
 • Co znaczy Atenolol Definicja receptora (3-adrenergicznego, działający wybiórczo na mięsień sercowy (kardioselektywny). Użytkowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie najlepszy.
 • Co znaczy Artykulacja Definicja język, wargi, podniebienie miękkie, struny głosowe) i mechanizm kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, dzięki części aparatu mowy (na który przykłady.
 • Co znaczy Nosa Nieżyt Alergiczny Definicja występowania ocenia się na 10-15% populacji, jego specjalne nasilenie występu­je w momencie dojrzewania, może mieć charak­ter całoroczny encyklopedia.
 • Co znaczy Angioneuropatie Definicja czynnościowe naczyń krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zaburzeń naczynioruchowych, które przeważnie nie wywołują następstw jak działa.
 • Co znaczy Ancylostomatoza Definicja nekatorioza - dolegliwość inwazyjna wywołana zakażeniem poprzez dwa gatunki nicieni: tęgoryjca dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i czy jest.
 • Co znaczy Abulia Definicja albo brak woli, niemożność podjęcia decyzji, powodują­ce spadek energii życiowej i pomniejszenie potrzeb i zainteresowań. Może być pojęcie.
 • Co znaczy Afp Definicja charakterze glikoproteiny syntetyzowane w momencie pło­dowym i przechodzące do krwi matki i pły­nu owodniowego. W momencie ciąży i u wyjaśnienie.
 • Co znaczy Angiotensyna Definicja układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) kontrolującego wydzielanie aldosteronu poprzez nadnercza, a pośrednio powodujący przyrost opis.
 • Co znaczy Acetylen Definicja mający cecha wiązania tlenu. Wdychanie ace­tylenu w sporych stężeniach może prowadzić do zatrucia. Cecha wiązania tlenu poprzez acetylen informacje.
 • Co znaczy Aspermia Definicja porcji ejakulatu ilości mniejszej niż 0,5 ml nasienia. Aspermia może być efektem wad rozwojowych, urazów, chorób zakaźnych albo zabiegów co to jest.
 • Co znaczy Alanina Definicja for­mach L i D i a i B. a-alanina występuje w białkach; B-alanina jest jedynym B-amino-kwasem występującym w organizmie człowieka. Jest definicja.
 • Co znaczy Akceleracja Definicja roz­woju dzieci w relacji do pokoleń po­przedzających. Objawia się wcześniejszym dojrzewaniem płciowym, wcześniejszym wyrzynaniem zębów co znaczy.
 • Co znaczy Autosugestia Definicja samego siebie, bez pełnej kontroli świadomości (na przykład o ciężkiej chorobie, o odrażającym wyglądzie). Prowadzi do nabrania przekonań słownik.
 • Co znaczy Akumetria Definicja badania słuchu. Bazuje na wymawianiu szeptem z odległości 4-6 metrów słów zawierających w prze­wadze tony niskie (mur, chór, wór) i tony znaczenie.
 • Co znaczy Antropometria Definicja w antropologii opartych na pomiarach ludzkiego ciała. Mierzy odcinki między punktami antropometrycznymi, obwody, kąty pomiędzy liniami i czym jest.
 • Co znaczy Adaptacja Definicja przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i co oznacza.
 • Co znaczy Acetooctan Definicja orga­niczny kwas będący jednym z trzech ciał keto­nowych w organizmie człowieka. Acetooctan ulega samoistnej dekarboksylacji do ace­tonu krzyżówka.
 • Co znaczy Anatomia Definicja kształcie żywego ustroju. Posługuje się jako sposobem badania rozcinaniem i dzieleniem organizmu na części, skąd także wzięła się nazwa najlepszy.
 • Co znaczy Autoagresja Definicja występowanie w organizmie przeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być powodem wielu chorób autoimmunizacyjnych przykłady.
 • Co znaczy Anomia Definicja elementów wynikająca z uszkodzenia (zawał, guz, uraz, krwotok) ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu. Jest postacią afazji ruchowej albo encyklopedia.
 • Co znaczy Autoprzeciwciała Definicja przeciwciała odpornościowe przeciwko własnym antygenom organizmu. Ich powstawanie jest powodem występowania chorób autoimmunizacyjnych jak działa.
 • Co znaczy Agenezja Definicja wada rozwojowa polegająca na braku zawiązka i rozwoju danego narządu (na przykład agenezja nerek czy jest.
 • Co znaczy Adhd Definicja HyperactM-ty Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami pojęcie.
 • Co znaczy Artropatia Definicja zarówno jego części chrzestnych, kostnych jak i łącznotkankowych (więzadła, torebka stawowa, ścięgna) w rezultacie długookresowych zaburzeń wyjaśnienie.
 • Co znaczy Alopatia Definicja medycyny konwencjonalnej zakładająca wykorzystywanie leków działających przeciwnie do objawów dolegliwości na przykład w nadciśnieniu leki opis.
 • Co znaczy Azotniak Definicja wapniowy; składnik nawozów azotowych, użytkowany także w przemyśle do hartowania stali i syntez chemicznych. Na tkanki żywe działa żrąco informacje.
 • Co znaczy Antytoksyny Definicja albo neutralizujące toksyny, przeważnie bakteryjne na przykład A. błonicza. Przeważnie działają na zasadzie reakcji antygen przeciwciało. A co to jest.
 • Co znaczy ABU BAKR AR RAZI Definicja wła­ściwie - Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya al--Razi). Arabski uczony, jeden z największych lekarzy i alchemików średniowiecza. Rhazes definicja.
 • Co znaczy Anafilaksja Definicja zespół charakterystycznych objawów klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I kierującą do aktywacji mastocytów i bazofilów co znaczy.
 • Co znaczy Autoliza Definicja mechanizm rozkładu wielkocząsteczkowych składników komórek (białka, kwasy nukleinowe) zachodzącym pod wpływem wewnątrz komórkowych enzymów słownik.
 • Co znaczy ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH Definicja dolegliwość płuc spowodowana poprzez antygeny pochodzenia organicznego inhalowane w formie pyłu. An­tygenami są: promieniowce termofilne znaczenie.
 • Co znaczy Alona Definicja otrzymywany z liści aloesu. Zawiera glikozydy drażniące śluzówkę jelit i wzmagające ich perystaltykę. Użytkowana jako środek czym jest.
 • Co znaczy Albutofilia Definicja zaburzenie preferencji seksu­alnych, gdzie woda jest przedmiotem dewia­cyjnych zachowań seksualnych co oznacza.
 • Co znaczy Adsorpcja Definicja gro­madzeniu się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił krzyżówka.
 • Co znaczy Arteria Definicja zobacz tętnica najlepszy.
 • Co znaczy Acetylofenetydyna Definicja prze­ciwbólowy działający także przeciwgorącz­kowe i uspokajająco. Aktualnie wycofywany z racji na skłonność do nadużywania i działanie przykłady.
 • Co znaczy Astemizol Definicja bloker receptora H. bez działania uspokajającego. Należyty w chorobach alergicznych, pomocniczo w infekcjach (w przeziębieniu minimalizuje encyklopedia.
 • Co znaczy Autosomy Definicja organizmów rozdzielno płciowvch niezależnie od chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, gdyż oba chromosomy danej jak działa.
 • Co znaczy Autoplastyka Definicja tkankowego swoimi tkankami chorego (na przykład przeszczep mięśnia brzuchatego łydki w miejsce ubytku tkanek miękkich podudzia stworzonych czy jest.
 • Co znaczy Apomorfina Definicja środek pobudzający przekaźnictwo dopaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym powodując przyrost agresji pojęcie.
 • Co znaczy Antybiotyki Definicja przemiany materii bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym mikroorganizmom, które wyjaśnienie.
 • Co znaczy Anksjolityki Definicja leki przeciwlękowe o różnym nasileniu działania nasennego i uspokajającego. Długookresowe ich wykorzystywanie może prowadzić do uzależnienia opis.
 • Co znaczy Acystia Definicja wrodzony brak pęcherza moczo­wego informacje.
 • Co znaczy Autowakcynacja Definicja uprzednio autoszczepionki podskórnie albo rzadziej domięśniowo we wzrastających dawkach, co 2 dni poprzez moment ok. miesiąca. Stosuje się co to jest.
 • Co znaczy Ataksja Definicja zaburzenie motoryki działań celowych. Bazuje ona na niemożności wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych i ruchów celowych kończynami definicja.
 • Co znaczy Aldosteron Definicja należący do mineralokortykoidów wydzielanych poprzez warstwę kłębkową komórek kory nadnerczy. Aldosteron znajduje się w organizmie co znaczy.
 • Co znaczy Acholia Definicja całkowity brak wydalania żółci do jelita. Powodem jest wewnątrz wątrobowy albo zewnątrz wątrobowy za­stój żółci. Fundamentalnym symptomem słownik.
 • Co znaczy Ambrozja Definicja napój bogów zapewniający nieśmiertelność i urodę. Od wieków za roślinę mającą takie właściwości uważano szałwię lekarską. Panowało znaczenie.
 • Co znaczy Aneuploidalność Definicja obecności jednego bądź kilku dodatkowych chromosomów, bądź braku jednego albo kilku chromosomów. Osoba, która zawiera o jeden chromosom czym jest.
 • Co znaczy Androgeny Definicja męskie hormony płciowe co oznacza.
 • Co znaczy Angiografia Definicja rentgenowskie naczyń krwionośnych opierające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim wprowadzeniu do nich środka cieniującego krzyżówka.
 • Co znaczy Albuminy Definicja jaja); nazwa ta funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę najlepszy.
 • Co znaczy Azathioprina Definicja immunosupresyjny jest inhibitorem przemiany puryn. Jest silnie toksyczna - może powodować neutropenic (obniżoną liczbę neutrofilów przykłady.
 • Co znaczy Antyestrogeny Definicja przeciwnego działania w narządach docelowych niż estrogeny. Działają raczej w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica encyklopedia.
 • Co znaczy Azotany Definicja kwasów azotowych. Azotyny są estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03. i mają wykorzystanie w medycynie na jak działa.
 • Co znaczy Angina Definicja migdałków podniebiennych; dolegliwość spowodowana przeważnie poprzez paciorkowce i wirusy. Zaczyna się nagle bólem gardła i gorączką czy jest.
 • Co znaczy Amoniak Definicja drażniącym zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być śmiertelny pojęcie.
 • Co znaczy Autopatognozja Definicja części własnego ciała u nie wszystkich chorych praworęcznych z uszkodzeniem prawego płata ciemieniowego mózgu (na przykład gdy pokazuje mu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Asystolia Definicja komór serca z brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG, co prowadzi do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (brak opis.
 • Co znaczy Aglutynacja Definicja opierający na zlepianiu antygenów pod wpływem swoistej surowicy i znajdują­cych się w niej swoistych przeciwciał. Od­gest ten można informacje.
 • Co znaczy Anilina Definicja użytkowana do produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do barwienia preparatów tkankowych w co to jest.
 • Co znaczy Automatyzm Definicja druchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości definicja.
 • Co znaczy Astrocyty Definicja układu nerwowego (składnik gleju), spełniające rolę podporową w relacji do komórek nerwowych. Mają liczne wypustki, z których przynajmniej co znaczy.
 • Co znaczy Ambulans Definicja dawniej - przenośny szpital wojskowy albo wóz do przewożenia rannych, aktualnie - ruchoma placówka służby zdrowia przeznaczoną do przewozu słownik.
 • Co znaczy Anabolizm Definicja komórkowego, w rezultacie, których prostsze substancje łączą się w związki o bardziej złożonej budowie (białka, kwasy nukleinowe znaczenie.
 • Co znaczy Anhedonia Definicja dalszym ciągu wytrysk bez przeżywania orgazmu. Powodem jest brak czucia narządów płciowych o podłożu psychogennym (osobowości histeryczne czym jest.
 • Co znaczy Aortografia Definicja aorty z użyciem kontrastu; kontrast podaje się poprzez szczególny cewnik wprowadzony do aorty wstecznie poprzez jedną z tętnic udowych w co oznacza.
 • Co znaczy Afazja Definicja burzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu krzyżówka.
 • Co znaczy Anabioza Definicja charakteryzujący się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych uwarunkowaniach środowiska. Po zmianie warunków na najlepszy.
 • Co znaczy Astma Definicja regularnie spotykaną chorobą. Na czym ona bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz przykłady.
 • Co znaczy Arefleksja Definicja się w rezultacie uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej encyklopedia.
 • Co znaczy Oskrzelowa Astma Definicja na nagłym skurczu oskrzeli któremu towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu. Powód astmy oskrzelowej to reakcja jak działa.
 • Co znaczy Allomnezja Definicja zafałszowanie prawdziwych wspomnień, poprzez zmianę ich treści, umiejscowienia w okresie czy jest.
 • Co znaczy Aerozole Definicja substancje stałe w nośniku gazowym. Przeważnie prze­chowywane w szczególnych naczyniach pod powiększonym ciśnieniem. Aerozole stosuje się pojęcie.
 • Co znaczy Anion Definicja albo ich ekipa (cząsteczka) posiadająca niekorzystny ładunek elektryczny wywołany podłączeniem dodatkowych elektronów. W trakcie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ambiwalencja Definicja jednoczesne przeżywanie sprzecznych uczuć (przyjemnych i przykrych na przykład miłość i nienawiść) albo sprzecznych postaw w relacji do opis.
 • Co znaczy Analgezja Definicja bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy informacje.
 • Co znaczy Antycholinerciki Definicja acetylocholiny w mięśniach gładkich (gruczoły ślinowe - suchość, przyspieszenie czynności serca, przyrost temp. i pobudzenie psychiczne) i co to jest.
 • Co znaczy Asklepios Definicja sztuki lekarskiej (w mitologii rzymskiej Eskulap). Syn Apollina, uczeń centaura Chirona, tata Machaona - internisty), Podalejrosa (chirurga definicja.
 • Co znaczy Azotemia Definicja krwi poziomu związków azotu (amoniak, mocznik). Występuje w razie upośledzenia eliminacji związków azotu z organizmu w niewydolności nerek co znaczy.
 • Co znaczy Andropauza Definicja rozpoczynający się zazwyczaj po 50 r.ż. Charakteryzują go: uderzenia gorąca, impotencja, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, depresja i słownik.
 • Co znaczy Atrofia Definicja zmniejszanie się objętości komórek, kierujące zazwyczaj do pomniejszenia całego narządu. Zanik może być fizjologiczny, mówi się wówczas o znaczenie.
 • Co znaczy Audiometr Definicja aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu czym jest.
 • Co znaczy Amfetamina Definicja rkotyk syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo kierujący do uzależnienia co oznacza.
 • Co znaczy Afekt Definicja odczucie (na przykład radość, strach, zakochanie). Gdy nasilenie afektu wymyka się spod kontroli, może być przeżywane jako źródło krzyżówka.
 • Co znaczy Asthenozoospermia Definicja pomniejszenie odsetka plemników wykazujących poprawny ruch w próbce nasienia najlepszy.
 • Co znaczy Anoreksja Definicja psychiczny jest dolegliwość u której podstaw leżą problemy psychospołeczne, takie jak nie spełnienie wymagań co do własnego wyglądu przykłady.
 • Co znaczy Artrodeza Definicja zupełne albo prawie zupełne zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego,chrzestnego albo kostnego zrośnięcia się ze sobą encyklopedia.
 • Co znaczy Antacida Definicja solny w żołądku, podwyższając pH. Użytkowane są wspomagająco w leczeniu dolegliwości wrzodowej żołądka i dwunastnicy i przy zarzucaniu jak działa.
 • Co znaczy Akrofilia Definicja zaburzenie preferencji seksual­nych, gdzie wysokość stanowi przedmiot de­wiacyjnych zachowań seksualnych czy jest.
 • Co znaczy Anoda Definicja tnia elektroda pojęcie.
 • Co znaczy Audiologia Definicja edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Arginina Definicja występuje w białkach roślinnych i zwierzęcych. Dla człowieka jest aminokwasem częściowo niezbędnym, bo jego wytwarzanie w organizmie jest opis.
 • Co znaczy Anorchia Definicja znikających jąder; u 1/20000 mężczyzn, jądra uprzednio obecne zostają zresorbowane w życiu płodowym albo po urodzeniu. Mężczyźni ci mają informacje.
 • Co znaczy Thomas Addison Definicja doktor i anatom, w latach: 1820-1857 - doktor i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r co to jest.
 • Co znaczy Ambitendencja Definicja symptom opierający na tendencji do jednoczesnego wykonywania dwu sprzecznych ze sobą czynów definicja.
 • Co znaczy Amputacja Definicja odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części co znaczy.
 • Co znaczy Aminopeptydazy Definicja egzopeptydazy działające na N-końcowe wiązania peptydowe polipeptydów i oligopeptydów słownik.
 • Co znaczy Apraksja Definicja wykonywania celowych, wyuczonych czynności ruchowych, z wyjątkiem możliwości fizycznych i chęci ich wykonania. Apraksja zdarza się w znaczenie.
 • Co znaczy Amnezja Definicja symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa czym jest.
 • Co znaczy A Acetylokoenzym Definicja wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy co oznacza.
 • Co znaczy Artrogrypoza Definicja wrodzona; istotę dolegliwości stanowią zaburzenia rozwoju mięśni na kroku płodowym. Następstwem tego jest upośledzenie rozwoju i wtórne krzyżówka.
 • Co znaczy Anaplazja Definicja przekształcenie komórek kierujące do ich niekontrolowanego rozrostu i straty umiejętności do różnicowania się najlepszy.
 • Co znaczy Aspergiloza Definicja zakażenie albo reakcja alergiczna spowodowana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym przykłady.
 • Co znaczy Aorta Definicja tętniczym ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona dzięki zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na encyklopedia.
 • Co znaczy Alienacja Definicja więzi ze środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji jak działa.
 • Co znaczy Antyandrogeny Definicja umiejętność konkurencji o receptor androgenowy i tym samym uniemożliwiające dostęp do niego androgenom i wywołujące symptomy ich deficytu czy jest.
 • Co znaczy Arsonwalizacja Definicja bieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach pojęcie.
 • Co znaczy Asfiksja Definicja zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce wyjaśnienie.
 • Co znaczy Anizeikonia Definicja obrazów między okiem prawymi lewym, mogąca prowadzić do trudności w zlewaniu się obrazów albo tłumienia jednego z nich. Nie dochodzi do opis.
 • Co znaczy Antypsychiatria Definicja edukacji zaprzeczający istnieniu chorób psychicznych i potępiający terapię biologiczną tych chorób i jej instytucjonalny charakter. Wg informacje.
 • Co znaczy Aminotransferazy Definicja klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych co to jest.
 • Co znaczy Apolipoproteiny Definicja białkowa lipoproteid. A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (użytkowana w definicja.
 • Co znaczy Aldolaza Definicja liaz; katalizuje rozpad fruktozo - 1,6-bisfosforanu na fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3- fosfo-glicerynowy, to jest jedna z reakcji co znaczy.
 • Co znaczy Azot Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku 15 układu okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78% objętościowo). Azot jest słownik.
 • Co znaczy Autoregulacja Definicja miejscowym, polegającym na umiejętności danej struktury czynnościowej do utrzymania stałych parametrów funkcjonalnych w zmieniających się znaczenie.
 • Co znaczy Atrocytoza Definicja zagęszczania cząsteczek białka i lipidów wlizosomach komórkowych. Występuje w kanlikach nerek przy znacznym nadmiarze białka w przesączu czym jest.
 • Co znaczy Aceton Definicja zwią­zek chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek co oznacza.
 • Co znaczy Allele Definicja tego samego genu. Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych. Determinują one występowanie różnych odmian danej cechy krzyżówka.
 • Co znaczy Absynt Definicja gorzki, moc­ny (pow. 60%) likier o zielonej barwie, uzy­skiwany poprzez macerację piołunu i innych ziół (raczej anyżu, kopru włoskiego i najlepszy.
 • Co znaczy Asynklityzm Definicja kierunku ustawienia się główki płodu we wchodzie miednicy w pierwszej fazie porodu wynikające z nieprawidłowego ustawienia macicy przykłady.
 • Co znaczy Adenina Definicja azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy encyklopedia.
 • Co znaczy Afonia Definicja wydobycia głosu wywołana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem strun głosowych na przykład w jak działa.
 • Co znaczy Audiometria Definicja słuchu realizowane dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach czy jest.
 • Co znaczy Autoradiografia Definicja wykrywaniu lokalizacji izotopów promieniotwórczychw w obiekcie przy zastosowaniu emulsjifotograficznej, użytkowana do wykrywania substancji pojęcie.
 • Co znaczy Atonia Definicja mięśni szkieletowych i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności wyjaśnienie.
 • Co znaczy Algina Definicja polisacharyd występujący w ścia­nach komórkowych brunatnie, stosowana jest przy wyrobie leków i kosmetyków opis.
 • Co znaczy Antyport Definicja cytoplazmatyczne za pośrednictwem transporterów 2 substancji w przeciwnych kierunkach. Odgrywa zasadniczą rolę w transporcie substancji w informacje.
 • Co znaczy Apoferrytyna Definicja jony żelaza w komórkach ściany jelita. Łączy się z wchłoniętymi jonami żelazowymi tworząc ferrytynę, a ta natomiast w przypadku potrzeby co to jest.
 • Co znaczy Amylazy Definicja trawiące skrobię; odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i definicja.
 • Co znaczy Apoptoza Definicja rezultatem krańcowej postaci autofagii. Zachodzi pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które uaktywniają genetycznie co znaczy.
 • Co znaczy Amiotrofia Definicja pomniejszenie masy mięśni szkieletowych. Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny albo miopatyczny - przeważnie wrodzony słownik.
 • Co znaczy Agonista Definicja protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu znaczenie.
 • Co znaczy Atropina Definicja wyizolowany w 1830 roku z korzeni Wilczej jagody (Atropa belladonna) poprzez niemieckiego farmaceutę Meina. Jako środek porażający czym jest.
 • Co znaczy Agalakcja Definicja brak wydzielania mleka w okre­się karmienia piersią co oznacza.
 • Co znaczy Anoksja Definicja spowodowana jest miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar krzyżówka.
 • Co znaczy Ametastazja Definicja definicja z zakresu embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem najlepszy.
 • Co znaczy Aflatoksyny Definicja poprzez pleśń grzyba Aspergillus flavus i Aspe-ogillus fumigatus wykazujące działanie tok­syczne, mutageniczne i teratogeniczne na tkanki i przykłady.
 • Co znaczy Artrocrafia Definicja rentgenowskiego stawu po podaniu do jego wnętrza środka cieniującego (kontrastu) dodatnio (preparaty jodowe) albo ujemnie (gaz). Kontrast encyklopedia.
 • Co znaczy Atopia Definicja immunologiczne wynikające z reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E jak działa.
 • Co znaczy Angiologia Definicja dział medycyny przeznaczony nauce o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych czy jest.
 • Co znaczy Ameba Definicja przedstawiciel najprostszego rzędu pierwotniaków z pod gromady korzeńionóżek. Pozbawiona jest szkieletu i porusza się dzięki nibynóżek pojęcie.
 • Co znaczy Adenozynotrifosforan Definicja adenozynotrifosforowy; nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w rezultacie fosforylacji oksydacyjnej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Arytmia Definicja rytmu pracy serca, a więc arytmie, pochodzą z zaburzeń w rytmiczności albo częstotliwości powstawania bodźców, albo także z zaburzeń ich opis.
 • Co znaczy Akromegalia Definicja większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej informacje.
 • Co znaczy Achondroplazja Definicja drodysplazja; dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost co to jest.
 • Co znaczy Widmo Absorpcji Definicja określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest definicja.
 • Co znaczy Antropunkcja Definicja nakłucie jamy sutkowej w celach diagnostycznych i leczniczych. Realizowane raczej u niemowląt w zapaleniu ucha środkowego co znaczy.
 • Co znaczy Asparaginian Definicja aminokwas zawierający w łańcuchu bocznym dwie karboksylowe ekipy o odczynie kwaśnym. To jest neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym słownik.
 • Co znaczy Abstynencja Definicja się od uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających znaczenie.
 • Co znaczy Amok Definicja charakteryzujące się nasiloną agresją w relacji do przypadkowych osób. Patrz także, zioła AMOK:Babka LancetowataBrzoza BrodawkowataGlistnik czym jest.
 • Co znaczy Aksoplazma Definicja akso­nu w miarę uboga w organelle. Występuje w niej spora liczba neurofilamentów i neurotubul. W obrębie aksoplazmy zachodzi w obu co oznacza.
 • Co znaczy Asparaginaza Definicja asparaginę; użytkowany w onkologii jako lek (Elspar) skutkuje ubytek asparaginy, od której zależne są komórki białaczkowe (w ostrej krzyżówka.
 • Co znaczy Adaptometr Definicja do badania adaptacji pręcików siatkówki oka do ciemno­ści. Trwa ona nawet do ok. 1 godziny, na­tomiast adaptacja do światła nie trwa dłużej najlepszy.
 • Co znaczy Amebioza Definicja pełzakowa, czerwonka amebowa; dolegliwość inwazyjna jelita grubego spowodowana trofozoitami ameby (pełzaka) Entamoeba histolytica przykłady.
 • Co znaczy Anizokoria Definicja nierówność źrenic; przeważnie jest symptomem uszkodzenia nerwu okoruchowego albo wzrokowego (urazy, kiła, zespół Homera encyklopedia.
 • Co znaczy Albinizm Definicja bielactwo jak działa.
 • Co znaczy Auranofina Definicja użytkowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W przeciwieństwie od złota podawanego w iniekcji częściej skutkuje zaburzenia ze czy jest.
 • Co znaczy Atawizm Definicja cechy jego odległych filogenetycznie przodków, uwarunkowane genetycznie albo wynikłe wskutek zaburzeń rozwoju zarodkowego na przykład pojęcie.
 • Co znaczy Antyseptyka Definicja sepsis-gniciu; dosłownie: zapobieganie gniciu); odkażenie bakteriologiczne, jest to postępowanie mające na celu zabicie wszystkich wyjaśnienie.
 • Co znaczy Angiokardiografia Definicja uwidocznienie żył, tętnic albo jam serca w obrazie rentgenowskim po podaniu środka cieniującego, pozwalający na ustalenie ich morfologii opis.
 • Co znaczy Choroby Afektywne Definicja ekipa chorób, gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po informacje.
 • Co znaczy Antywitaminy Definicja działające antagonistycznie do witamin, blokują miejsca ich fizjologicznego działania w tkankach i narządach, nie wpływając równocześnie na co to jest.
 • Co znaczy Astenik Definicja ciała, szczupła, o długich kończynach, cienkiej szyi, wąskiej klatce piersiowej, odznaczająca się nieśmiałym i drażliwym usposobieniem definicja.
 • Co znaczy Antymetabolity Definicja uniemożliwiające normalny przebieg przemiany materii w żywej komórce w konsekwencji zastępowania poprawnych metabolitów w istotnych co znaczy.
 • Co znaczy Aplazja Definicja które-go zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także kupiony zanik ekipy komórek. Przeważnie dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja słownik.
 • Co znaczy Antyarytmiki Definicja ekipa leków użytkowana w zaburzeniach rytmu serca. Ich zadanie bazuje na zapobieganiu powstawania zaburzeń rytmu serca, ich przerwaniu bądź znaczenie.
 • Co znaczy Amimia Definicja ruchów twarzy będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona czym jest.
 • Co znaczy Apetyt Definicja pokarmu uwarunkowana bodźcami zewnętrznymi i doświadczeniem a również uczucie przyjemności łączące się z jedzeniem. A. w relacji do co oznacza.
 • Co znaczy Asenizacja Definicja usunięcie płynnych nieczystości, fekaliów z danej miejscowości; polepszenie jej warunków higienicznych (uzdrowotnienie krzyżówka.
 • Co znaczy Anergia Definicja organizmu na bodźce środowiska. Przeważnie spowodowana jest znacznym osłabieniem organizmu, upośledzeniem umiejętności życiowych albo mocną najlepszy.
 • Co znaczy Anodynia Definicja symptom uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku w najwyższym stopniu obwodowym (zakończenia bólowe na przykład przykłady.
 • Co znaczy Aleksja Definicja wybiórczy kupiony brak umiejętności do rozumienia słów pisanych. Symptom uszko­dzenia zakrętu kątowego mózgu. Regularnie to­warzyszy afazji encyklopedia.
 • Co znaczy Adenozyna Definicja z adeniny połączonej z pierwszym węglem pierścienia rybozy wiązaniem -N9-glikozydowym. Odgrywa istotną rolę w regulacji gest­ności tkanek jak działa.
 • Co znaczy Autoklaw Definicja wykorzystywane do przeprowadzania różnych mechanizmów fizycznych w podwyższonym ciśnieniu i temp.. W medycynie użytkowany do sterylizacji czy jest.
 • Co znaczy Aktomiozyna Definicja białko kurczliwe mięśni, wytwór połączenia aktyny z miozyną pojęcie.
 • Co znaczy Asymilacja Definicja przyswajanie; każdy mechanizm pobierania i włączania w strukturę komórki wszelkich związków organicznych i mineralnych z otoczenia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Antybiotykozależność Definicja tym, iż w trakcie leczenia antybiotykami pojawia się populacja bakterii zależnych od antybiotyku. Zależnie od stopnia zależności zauważa opis.
 • Co znaczy Acetonemia Definicja ace­tonu we krwi spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie informacje.
 • Co znaczy Antromastoidektomia Definicja opierający na otwarciu jamy sutkowej i wycięciu komórek powietrznych w obrębie wyrostka sutkowatego czaszki, w taki sposób, by powstała co to jest.
 • Co znaczy Akupunktura Definicja sposób leczenia pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł definicja.
 • Co znaczy Anisakioza Definicja spowodowana spożyciem żywych larw nicienia Anisalus simplex znajdujących się w mięsie ryb morskich (raczej dorsze, śledzie). Spożyta co znaczy.
 • Co znaczy Adiuwant Definicja substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym to­warzyszy słownik.
 • Co znaczy Adrenalina Definicja hormo­nów wydzielanych poprzez rdzeń nadnerczy; amina katecholowa powstająca poprzez metyla-cję noradrenaliny. Nazwę wprowadził w 1901 roku znaczenie.
 • Co znaczy Alkoholizm Definicja opierające między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego, skoncentrowaniu myśli na piciu alkoholu i czym jest.
 • Co znaczy Douglas Edgar Adrian Definicja fizjolog. Badacz czynności układu nerwowego i narządów zmysłów. Jego bada­nia są fundamentem współczesnej edukacji o prze­wodzeniu pobudzeń co oznacza.
 • Co znaczy Arenawirusy Definicja zapalenia opon i splotów naczyniówkowych mózgu i inne spokrewnione morfologicznie, zazwyczaj przenoszone poprzez gryzonie, a czasami z krzyżówka.
 • Co znaczy Anatoksyna Definicja pozbawiona działania toksycznego, lecz zachowująca właściwości antygenowe. Użytkowana do aktywnego uodparniania ludzi i zwierząt jako najlepszy.
 • Co znaczy Apatia Definicja stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich przykłady.
 • Co znaczy Choroba Addisona Definicja wynikająca z niedoczynności nadnerczy i związanego z tym niewystarczającego wydzie­lania glikokortykoidów i mineralokortykoidów encyklopedia.
 • Co znaczy Autyzm Definicja są całościowe zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju zdolności socjalnych, brakiem mowy jak działa.
 • Co znaczy Antagonista Definicja w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista czy jest.
 • Co znaczy Angiochirurgia Definicja jeden z działów chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych pojęcie.
 • Co znaczy Ambulatorium Definicja chorych przychodzących; placówka służby zdrowia przeznaczoną do udzielania podstawowej pomocy medycznej, znajdująca się na ustalonym wyjaśnienie.
 • Co znaczy Agrawacja Definicja przesadne demonstrowanie poprzez chorego ciężkości objawów chorobo­wych regularnie u niego nawet nie występują­cych opis.
 • Co znaczy Akantoliza Definicja strata łączności pomiędzy ko­mórkami informacje.
 • Co znaczy Antygeny Definicja wywołujące reakcję układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy i bakterie, mają na swej co to jest.
 • Co znaczy Agnozja Definicja zaburzenie psychiczne, gdzie chory jest niezdolny do rozpoznawania elementów i zjawisk, spo­wodowane nieprawidłowym pojmowaniem i definicja.
 • Co znaczy Antygen Definicja polisacharydowe albo kwasy nukleinowe pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone do organizmu z zewnątrz, na co znaczy.
 • Co znaczy Autofagia Definicja mechanizm degradowania poprzez komórkę wybranych uszkodzonych, obumarłych albo zużytych przedmiotów jej struktury. Autofagia dotyczy słownik.
 • Co znaczy Antystreptolizyny Definicja w surowicy krwi ludzkiej, skierowane przeciw streptolizynie O, jednej z toksyn produkowanych poprzez paciorkowce hemolizujące ekipy A znaczenie.
 • Co znaczy Atetoza Definicja spół ruchów mimowolnych przeważnie występujących w przeciwstawnych częściach ciała czym jest.
 • Co znaczy Aktywność Definicja indywi­dualna cecha jednostki, która bazuje na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości realizowanych czynności co oznacza.
 • Co znaczy Antyonkogeny Definicja nowotworową komórek. Efektem ich defektu jest wyeliminowanie systemów skutecznej naprawy uszkodzonego w rezultacie różnych mechanizmów krzyżówka.
 • Co znaczy Astazja Definicja trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej; pojawia się przy uszkodzeniach móżdżku najlepszy.
 • Co znaczy Agranulocytoza Definicja dolegliwość objawiająca się zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi. Prowa­dzi do wzmożenia podatności na zakażenia przykłady.
 • Co znaczy Adenozynomonofosforan Definicja adenozynomonofosforowy, kwas adenylowy; nukleotyd, który zawiera adeninę, rybozę i fosforan. W organizmie może ulec fosforylacji dając encyklopedia.
 • Co znaczy Acetylocholina Definicja kwasu octowego, neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna jak działa.
 • Co znaczy Astrologia Definicja próbująca określić wpływ oddziaływań kosmosu na zachowanie człowieka. Edukacja oparta na dowodach kwestionuje wartość astrologii czy jest.
 • Co znaczy Apoenzym Definicja aktywny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o pojęcie.
 • Co znaczy Anodoncja Definicja rozwojowa polegająca na całkowitym braku zębów. Częściej jednak brakuje tylko nie wszystkich (na przykład trzecich zębów trzonowych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Arsen Definicja pierwiastek chemiczny z gatunku 15 układu okresowego (azotowce). Jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym (w organizmie człowieka opis.
 • Co znaczy Akustykofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie muzyka i piosenki sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych informacje.
 • Co znaczy Audiogram Definicja badania audiometrycznego. Rezultat uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które co to jest.
 • Co znaczy Antyemetyki Definicja leki obniżające pobudliwość ośrodka wymiotnego i znoszące ruchy antyperystaltyczne żołądka, hamując odruchy wymiotne; użytkowane między definicja.
 • Co znaczy Anosmia Definicja nierozpoznawalny, gdy jest zaburzeniem jednostronnym. Powstaje w rezultaty schorzeń wewnątrz nosowych (obrzęk albo przeszkoda w nosie co znaczy.
 • Co znaczy Akomodacja Definicja mechanizm, w trakcie którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest skutkiem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma słownik.
 • Co znaczy Kwas Acetylosalicylowy Definicja nazwa octanu kwasu salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował wówczas dla znaczenie.
 • Co znaczy Arystoteles Definicja ki, uważany za ojca współczesnego przyrodoznawstwa. Jako pierwszy prowadził badania nad roślinami. Wewnętrzną, budowę rośliny i jej czym jest.
 • Co znaczy Szkliwa Abrazja Definicja niedorozwój albo strata szkliwa koron zębowych powstała w rezultacie urazu zęba albo zaburzeń w jego rozwoju co oznacza.
 • Co znaczy Astenopia Definicja powstające raczej wskutek nie skorygowanej okularami wady wzroku, przeważnie nadwzroczności albo zeza. Objawia się przeważnie bólami oczu i krzyżówka.
 • Co znaczy Amniopunkcja Definicja użytkowana sposób diagnostyki prenatalnej w II trymestrze ciąży. Zazwyczaj realizowana w 15-17 tygodniu ciąży. Pod kontrolą najlepszy.
 • Co znaczy Asparagina Definicja endogenny, amid kwasu asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych przykłady.
 • Co znaczy Akupresura Definicja masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała encyklopedia.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja CO OZNACZA Akupresura, Asparagina, Amniopunkcja, Astenopia, Abrazja Szkliwa, Arystoteles, Acetylosalicylowy-Kwas, Akomodacja, Anosmia, Antyemetyki, Audiogram co to znaczy.

Słownik Co znaczy Akupresura, Asparagina, Amniopunkcja, Astenopia, Abrazja co to jest.