anosmia asparagina asfiksja co to znaczy
Anosmia, Asparagina, Asfiksja, Aseptyka, Asparaginaza, Arterioskleroza, Apolipoproteiny, Aorta.

Słownik i definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Antybiotyki Definicja bakterii, grzybów, mchów i tym podobne.. których zadaniem jest działanie przeciwko chorobotwórczym mikroorganizmom, które zabijają albo
 • Co znaczy ANTYGEN Definicja albo kwasy nukleinowe pobudzające organizm do wytwarzania przeciwciał. Mogą być wprowadzone do organizmu z zewnątrz, na przykład bakterie
 • Co znaczy ANTYKONCEPCJA Definicja być użytkowana zarówno poprzez mężczyzn jak i kobiety w sposób okresowy albo ciągły. Znajdują tu wykorzystanie: doustne środki
 • Co znaczy ANTYPORT Definicja cytoplazmatyczne za pośrednictwem transporterów 2 substancji w przeciwnych kierunkach. Odgrywa zasadniczą rolę w transporcie substancji w
 • Co znaczy ANTYPSYCHIATRIA Definicja zaprzeczający istnieniu chorób psychicznych i potępiający terapię biologiczną tych chorób i jej instytucjonalny charakter. Wg
 • Co znaczy ADDISONA CHOROBA Definicja niedoczynności nadnerczy i związanego z tym niewystarczającego wydzie­lania glikokortykoidów i mineralokortykoidów. Najczęstszą powodem
 • Co znaczy ANTYTOKSYNY Definicja neutralizujące toksyny, przeważnie bakteryjne na przykład A. błonicza. Przeważnie działają na zasadzie reakcji antygen przeciwciało. A
 • Co znaczy APOPTOZA Definicja krańcowej postaci autofagii. Zachodzi pod wpływem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które uaktywniają genetycznie uwarunkowany
 • Co znaczy AREFLEKSJA Definicja uszkodzenia którejkolwiek części łuku odruchowego, czyli zarówno jego części doprowadzającej (aferentnej), odprowadzającej (eferentnej
 • Co znaczy ARENAWIRUSY Definicja splotów naczyniówkowych mózgu i inne spokrewnione morfologicznie, zazwyczaj przenoszone poprzez gryzonie, a czasami z człowieka na
 • Co znaczy AROMATERAPIA Definicja skórę, używa w kąpieli albo wdycha olejki roślinne. W praktyce wykorzystuje się koncentraty olejków aromatycznych, uważanych za silę
 • Co znaczy ARSEN Definicja gatunku 15 układu okresowego (azotowce). Jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym (w organizmie człowieka jest około 20 mg A
 • Co znaczy ARTRODEZA Definicja prawie zupełne zniesienie ruchów w stawie w następstwie łącznotkankowego,chrzestnego albo kostnego zrośnięcia się ze sobą powierzchni
 • Co znaczy Arytmia Definicja a więc arytmie, pochodzą z zaburzeń w rytmiczności albo częstotliwości powstawania bodźców, albo także z zaburzeń ich przewodzenia, a
 • Co znaczy ASPERMIA Definicja ilości mniejszej niż 0,5 ml nasienia. Aspermia może być efektem wad rozwojowych, urazów, chorób zakaźnych albo zabiegów operacyjnych
 • Co znaczy ASTENIA Definicja znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz astenii składają się
 • Co znaczy ASYNKLITYZM Definicja ustawienia się główki płodu we wchodzie miednicy w pierwszej fazie porodu wynikające z nieprawidłowego ustawienia macicy. Stosunkowo
 • Co znaczy ASYSTOLIA Definicja brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG, co prowadzi do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych (brak tętna
 • Co znaczy ATAWIZM Definicja odległych filogenetycznie przodków, uwarunkowane genetycznie albo wynikłe wskutek zaburzeń rozwoju zarodkowego na przykład nadmierne
 • Co znaczy ATONIA Definicja i gładkich. Atonia jelita grubego -niedowład jelita grubego; rozszerzenie jelita grubego i zatrzymanie jego czynności ruchowej wskutek
 • Co znaczy ATROFIA Definicja objętości komórek, kierujące zazwyczaj do pomniejszenia całego narządu. Zanik może być fizjologiczny, mówi się wówczas o inwolucji (na
 • Co znaczy ATROPINA Definicja 1830 roku z korzeni Wilczej jagody (Atropa belladonna) poprzez niemieckiego farmaceutę Meina. Jako środek porażający przywspółczulny układ
 • Co znaczy AUDIOMETRIA Definicja dzięki audiometru; badając przewodnictwo powietrzne stosuje się częstotliwości od 125Hz do 10000Hz nadawane w odstępach oktawowych, a
 • Co znaczy AUTOAGRESJA Definicja organizmie przeciwciał skierowanych przeciw własnym antygenom. Może być powodem wielu chorób autoimmunizacyjnych (autoagresyjnych), jak na
 • Co znaczy AUTOKLAW Definicja do przeprowadzania różnych mechanizmów fizycznych w podwyższonym ciśnieniu i temp.. W medycynie użytkowany do sterylizacji narzędzi i
 • Co znaczy AUTOLIZA Definicja wielkocząsteczkowych składników komórek (białka, kwasy nukleinowe) zachodzącym pod wpływem wewnątrz komórkowych enzymów znajdujących się
 • Co znaczy AUTORADIOGRAFIA Definicja lokalizacji izotopów promieniotwórczychw w obiekcie przy zastosowaniu emulsjifotograficznej, użytkowana do wykrywania substancji
 • Co znaczy AUTOWAKCYNACJA Definicja autoszczepionki podskórnie albo rzadziej domięśniowo we wzrastających dawkach, co 2 dni poprzez moment ok. miesiąca. Stosuje się przeważnie
 • Co znaczy Autyzm Definicja zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego, charakteryzujące się upośledzeniem rozwoju zdolności socjalnych, brakiem mowy albo
 • Co znaczy AZOOSPERMIA Definicja plemnikotwórczych w nasieniu. Powodem mogą być dolegliwości albo substancje hamujące postęp jąder i uszkadzające nabłonek plemnikotwórczy
 • Co znaczy ACYDURIA Definicja wydalanie moczu o odczynie kwaśnym
 • Co znaczy Alergen Definicja substancja wywołująca reakcje alergiczną
 • Co znaczy Alergia Definicja drużynę. W szkole to gimnazjaliści (Dybowscy z Jasiorówki), na boisku - zawodnicy unihokeja, w domu są braćmi - najstarszy - 16 lat, średni
 • Co znaczy Anoda Definicja tnia elektroda
 • Co znaczy ANGIOTENSYNOGEN Definicja polipeptyd produkowany w wątrobie i wydzielany do krwioobiegu. Pod wpływem działania reniny przekształca się w angiotensynę
 • Co znaczy ARTROPATIA Definicja chrzestnych, kostnych jak i łącznotkankowych (więzadła, torebka stawowa, ścięgna) w rezultacie długookresowych zaburzeń mechaniki stawu
 • Co znaczy ADIADOCHOKINEZA Definicja dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku
 • Co znaczy ATROCYTOZA Definicja cząsteczek białka i lipidów wlizosomach komórkowych. Występuje w kanlikach nerek przy znacznym nadmiarze białka w przesączu kłębuszków
 • Co znaczy Audiometr Definicja aparat wykorzystywany do szczegółowej oceny stopnia i jakości ubytku słuchu
 • Co znaczy AUTOSOMY Definicja rozdzielno płciowvch niezależnie od chromosomów płci (X,Y). U ludzi 22 pary autosomów są homologiczne, gdyż oba chromosomy danej pary mają
 • Co znaczy Androgeny Definicja męskie hormony płciowe
 • Co znaczy ANTYOKSYDANTY Definicja wolnych rodników tlenowych; same ulegają łatwo utlenianiu chroniąc tym samym przed utlenianiem inne substancje. Antyoksydantami są
 • Co znaczy ADRENALINA Definicja wydzielanych poprzez rdzeń nadnerczy; amina katecholowa powstająca poprzez metyla-cję noradrenaliny. Nazwę wprowadził w 1901 roku japoński
 • Co znaczy AKANTOLIZA Definicja strata łączności pomiędzy ko­mórkami
 • Co znaczy APOFERRYTYNA Definicja komórkach ściany jelita. Łączy się z wchłoniętymi jonami żelazowymi tworząc ferrytynę, a ta natomiast w przypadku potrzeby uwalnia żelazo
 • Co znaczy APOKAMNOZA Definicja opierający na stopniowym wyczerpywaniu się mięśni w trakcie powtarzających się ruchów. Każdy następny ruch jest słabszy od poprzedniego
 • Co znaczy AGALAKCJA Definicja brak wydzielania mleka w okre­się karmienia piersią
 • Co znaczy ANESTETYKI Definicja ogólne przez odwracalne hamowanie przekazywania bodźców nerwowych i osłabienie aktywności siatkowo korowej. Anestetyki mają na celu
 • Co znaczy AUTOSUGESTIA Definicja bez pełnej kontroli świadomości (na przykład o ciężkiej chorobie, o odrażającym wyglądzie). Prowadzi do nabrania przekonań, co do własnej
 • Co znaczy AUTOPLASTYKA Definicja swoimi tkankami chorego (na przykład przeszczep mięśnia brzuchatego łydki w miejsce ubytku tkanek miękkich podudzia stworzonych w
 • Co znaczy ABSORPCJA Definicja wchłanianie; pobieranie sub­stancji, na przykład poprzez takie tkanki jak skóra, błona śluzowa czy nabłonek przewodu pokarmowe
 • Co znaczy ASPARAGINIAN Definicja zawierający w łańcuchu bocznym dwie karboksylowe ekipy o odczynie kwaśnym. To jest neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie
 • Co znaczy ASTENIK Definicja o długich kończynach, cienkiej szyi, wąskiej klatce piersiowej, odznaczająca się nieśmiałym i drażliwym usposobieniem. Charakterystyczna
 • Co znaczy Astma oskrzelowa Definicja skurczu oskrzeli któremu towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu. Powód astmy oskrzelowej to reakcja alergiczna na
 • Co znaczy ASYNERGIA Definicja części ciała w trakcie wykonywania ruchów złożonych przy zachowanej sprawności układu ruchu. Przejawia się tym, iż zamiast ruchu
 • Co znaczy ATAK Definicja ostrych objawów dolegliwości poprzednio nieujawnionej albo nagłe nasilenie już istniejącej na przykład kolki nerkowej w kamicy nerkowej czy
 • Co znaczy ATOPIA Definicja reakcji nadwrażliwości typu I, gdzie antygen (alergen) łączy się ze specyficznym przeciwciałem typu Ig E związanym z komórkami tucznymi w
 • Co znaczy APOPLEKSJA Definicja uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się ponad 24 godz. albo kierujące do zgonu spowodowane jedynie chorobami naczyniowymi
 • Co znaczy AUTOTRANSFUZJA Definicja tkanek do naczyń żylnych włosowatychna skutek znacznego obniżenia ciśnienia filtracyjnego i przewagi ciśnienia onkotycznego krwi w naczyniu
 • Co znaczy AZOT Definicja z gatunku 15 układu okresowego(azotowce). Występuje obficie w atmosferze ziemskiej (78% objętościowo). Azot jest składnikiem wszystkich
 • Co znaczy ANTYANDROGENY Definicja o receptor androgenowy i tym samym uniemożliwiające dostęp do niego androgenom i wywołujące symptomy ich deficytu. Znajdują wykorzystanie
 • Co znaczy Arteria Definicja zobacz tętnica
 • Co znaczy ABRAZJA SZKLIWA Definicja niedorozwój albo strata szkliwa koron zębowych powstała w rezultacie urazu zęba albo zaburzeń w jego rozwoju
 • Co znaczy ACETOOCTAN Definicja będący jednym z trzech ciał keto­nowych w organizmie człowieka. Acetooctan ulega samoistnej dekarboksylacji do ace­tonu, albo zostaje
 • Co znaczy ANORECTICA Definicja ALEKSIEJ IWANOWiCZ ABSORPCJA ABSORPCJI WIDMO ABSTYNENCJA ABSYNT ABU BAKR AR RAZI ABULIA ACETON ACETONEMIA ACETONURIA ACETOOCTAN ACETYLEN
 • Co znaczy APRAKSJA Definicja wyuczonych czynności ruchowych, z wyjątkiem możliwości fizycznych i chęci ich wykonania. Apraksja zdarza się w rezultacie chorób
 • Co znaczy ASENIZACJA Definicja usunięcie płynnych nieczystości, fekaliów z danej miejscowości; polepszenie jej warunków higienicznych (uzdrowotnienie
 • Co znaczy AMIMIA Definicja będąca następstwem pozapiramidowego upośledzenia motoryki. Regularnie towarzyszy akinezie i afazji i chorobie Parkinsona (twarz maskowata
 • Co znaczy ALASTRINUM Definicja ospa prawdziwa
 • Co znaczy ACETYLEN Definicja wiązania tlenu. Wdychanie ace­tylenu w sporych stężeniach może prowadzić do zatrucia. Cecha wiązania tlenu poprzez acetylen prowadzi do
 • Co znaczy AGRESJA Definicja gniewu, złości spowodowane reakcją na pewne sy­tuacje. Ma na celu rozładowanie nadmierne­go napięcia emocjonalnego. Należy do reakcji
 • Co znaczy AKLIMATYZACJA Definicja organizmu w zmienionych uwarunkowaniach środowiska. Aklimatyzacja do wa­runków klimatycznych na przykład do wysokich tem­peratur bazuje na
 • Co znaczy ALONA Definicja aloesu. Zawiera glikozydy drażniące śluzówkę jelit i wzmagające ich perystaltykę. Użytkowana jako środek przeczyszczający i pobudzający
 • Co znaczy ALGINA Definicja polisacharyd występujący w ścia­nach komórkowych brunatnie, stosowana jest przy wyrobie leków i kosmetyków
 • Co znaczy ANTROPUNKCJA Definicja nakłucie jamy sutkowej w celach diagnostycznych i leczniczych. Realizowane raczej u niemowląt w zapaleniu ucha środkowego
 • Co znaczy ASTAZJA Definicja trudność w utrzymaniu pozycji wyprostnej; pojawia się przy uszkodzeniach móżdżku
 • Co znaczy ASKLEPIADES Definicja doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i naturalne środki
 • Co znaczy AMETASTAZJA Definicja embriologii znaczy zaburzenie rozwoju tkanek, opierające na braku prawidłowej migracji komórek, co może aby powodem różnych patologii
 • Co znaczy ATAKSJA Definicja motoryki działań celowych. Bazuje ona na niemożności wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych i ruchów celowych kończynami. Ruchy kończyn
 • Co znaczy AFAKIA Definicja rezultatem zaburzeń rozwojowych albo ope­racyjnego usunięcia na skutek zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem okula­rowym albo
 • Co znaczy Atetoza Definicja spół ruchów mimowolnych przeważnie występujących w przeciwstawnych częściach ciała
 • Co znaczy ARSFENAMINA Definicja salwarsan; związek chemiczny zawierający arsen. Dawniej szeroko użytkowany w leczeniu kiły, aktualnie z lecznictwa kompletnie wycofany
 • Co znaczy Astma Definicja chorobą. Na czym ona bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz mię­śni otaczających
 • Co znaczy Amputacja Definicja odcięcie, operacyjne usuwanie jakiegoś organu, kończyny albo jej części
 • Co znaczy ANHEDONIA Definicja wytrysk bez przeżywania orgazmu. Powodem jest brak czucia narządów płciowych o podłożu psychogennym (osobowości histeryczne albo obsesyjne
 • Co znaczy ABSORPCJI WIDMO Definicja długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest cha­rakterystyczne dla
 • Co znaczy ANODYNIA Definicja uszkodzenia dróg czuciowych z receptorów bólowych, zarówno w odcinku w najwyższym stopniu obwodowym (zakończenia bólowe na przykład
 • Co znaczy APLAZJA Definicja zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także kupiony zanik ekipy komórek. Przeważnie dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja szpiku
 • Co znaczy ANTROMASTOIDEKTOMIA Definicja otwarciu jamy sutkowej i wycięciu komórek powietrznych w obrębie wyrostka sutkowatego czaszki, w taki sposób, by powstała jedna, rozległa
 • Co znaczy ACETYLOFENETYDYNA Definicja działający także przeciwgorącz­kowe i uspokajająco. Aktualnie wycofywany z racji na skłonność do nadużywania i działanie niepożądane
 • Co znaczy ADENOWIRUSY Definicja rodzina DNA wirusów; powodują u człowieka dolegliwości układu odde­chowego, zapalenie spojówek i gardła, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy
 • Co znaczy ADENOZYNOMONOFOSFORAN Definicja kwas adenylowy; nukleotyd, który zawiera adeninę, rybozę i fosforan. W organizmie może ulec fosforylacji dając kolejno: ADP i ATP Wchodzi w
 • Co znaczy ADIUWANT Definicja substancja niewykazująca czynności biologicznej, wzmacniająca jednak skuteczność aktywnych preparatów, którym to­warzyszy
 • Co znaczy ADSORPCJA Definicja się gazów, płynów albo substancji rozpuszczonych na warstwie powierzchnio­wej ciał stałych. Związana jest z występowa­niem sił van der
 • Co znaczy AEROFAGIA Definicja połykaniu powietrza. Prowadzi do wzdęcia, odbijań, wymiotów i bólów w nad­brzuszu. Występuje u osób z pewnymi cho­robami przewodu
 • Co znaczy AEROFOBIA Definicja przykład przeciągami, wiatrem, zawianiem); aerofobia to także lęk przed ruchem w po­wietrzu (na przykład przed podróżą samolotem
 • Co znaczy AEROGASTRIA Definicja nadmiar powietrza w żo­łądku, występujący w konsekwencji połykania (na przykład w rezultacie aerofagii
 • Co znaczy AEROZOLE Definicja w nośniku gazowym. Przeważnie prze­chowywane w szczególnych naczyniach pod powiększonym ciśnieniem. Aerozole stosuje się jako leki wziewne
 • Co znaczy AFRODYZJAKI Definicja popęd płciowy zawiera­jące witaminy i mikroelementy. Wykonywa­ne są regularnie z wyciągów z roślin (na przykład lubczyk, korzeń żeń-szeń
 • Co znaczy Akupresura Definicja masaż uciskowy realizowany palcami w ustalonych punktach albo meridiany (linie) ciała
 • Co znaczy Akupunktura Definicja sposób leczenia pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł
 • Co znaczy AKUSTYKOFILIA Definicja zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie muzyka i piosenki sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych
 • Co znaczy AGRAWACJA Definicja przesadne demonstrowanie poprzez chorego ciężkości objawów chorobo­wych regularnie u niego nawet nie występują­cych
 • Co znaczy Apatia Definicja stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich
 • Co znaczy ASERTYWNOŚĆ Definicja przypadkach trudnych przeciwstawienie się i wypowiedzenie swych żądań wobec innych (na przykład uciszenie hałasującego sąsiada, zwrócenie
 • Co znaczy AKACJA Definicja obejmująca liczne gatunki kolczastych drzew albo krzewów (około 1300 gatunków), wy­stępująca w podzwrotnikowych obszarach Afryki i
 • Co znaczy AKCELERACJA Definicja relacji do pokoleń po­przedzających. Objawia się wcześniejszym dojrzewaniem płciowym, wcześniejszym wyrzynaniem zębów stałych
 • Co znaczy AKLAZJA PRZYNASADOWA Definicja występowaniem mnogich wyrośli kostno-chrzęstnych w rejonie przynasad kości; schorzenie to prowadzi do defor­macji przynasad i w skutku
 • Co znaczy AKROFILIA Definicja zaburzenie preferencji seksual­nych, gdzie wysokość stanowi przedmiot de­wiacyjnych zachowań seksualnych
 • Co znaczy ALBUTOFILIA Definicja zaburzenie preferencji seksu­alnych, gdzie woda jest przedmiotem dewia­cyjnych zachowań seksualnych
 • Co znaczy ALDOLAZA Definicja katalizuje rozpad fruktozo - 1,6-bisfosforanu na fosfodihydroksyaceton i aldehyd 3- fosfo-glicerynowy, to jest jedna z reakcji glikolizy. W
 • Co znaczy ALEKSJA Definicja wybiórczy kupiony brak umiejętności do rozumienia słów pisanych. Symptom uszko­dzenia zakrętu kątowego mózgu. Regularnie to­warzyszy afazji
 • Co znaczy ALGODYSTROFIA Definicja w rezultacie urazu. Charakteryzuje się bólem, obrzękiem, zaczerwienieniem skóry, nadmierną potliwością. System po­wstawania jest niejasny
 • Co znaczy ALIENACJA Definicja środowiskiem społecznym, charakterystycz­na dla sporych ośrodków miejskich w społe­czeństwach przemysłowych. Definicja alienacji
 • Co znaczy Alkoholizm Definicja między innymi na utracie kontroli nad piciem, przeżywaniu objawów głodu alkoholowego, skoncentrowaniu myśli na piciu alkoholu i używaniu go
 • Co znaczy ALLELE Definicja genu. Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych. Determinują one występowanie różnych odmian danej cechy (na przykład
 • Co znaczy Amfetamina Definicja rkotyk syntetyczny działający pobudzająco na mózg (wzmaga wydolność pamięciową na krótki czas), łatwo kierujący do uzależnienia
 • Co znaczy AMINOACYDURIA Definicja wydzielanie w moczu podwyższonych ilości jednego albo więcej aminokwasów
 • Co znaczy Amoniak Definicja zapachu powodującym łzawienie i podrażnienie błon śluzowych oczu i nosa. W sporym stężeniu może być śmiertelny
 • Co znaczy AMPLIFIKACJA Definicja Może zachodzić jako skutek na nasilone zapotrzebowanie na produkty nie wszystkich genów. Umożliwia stworzenie większej liczby kopii danego
 • Co znaczy ANABIOZA Definicja się maksymalnym ograniczeniem czynności życiowych w niedogodnych uwarunkowaniach środowiska. Po zmianie warunków na bardziej dogodne
 • Co znaczy ANAPLAZJA Definicja przekształcenie komórek kierujące do ich niekontrolowanego rozrostu i straty umiejętności do różnicowania się
 • Co znaczy ANDROPAUZA Definicja się zazwyczaj po 50 r.ż. Charakteryzują go: uderzenia gorąca, impotencja, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, depresja i pomniejszone
 • Co znaczy ANGIOLOGIA Definicja dział medycyny przeznaczony nauce o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych
 • Co znaczy ANOKSYBIONTY Definicja i robaki pasożytnicze (na przykład glista ludzka), mogące rozwijać się zarówno w uwarunkowaniach tlenowych jak i beztlenowych. Nie
 • Co znaczy Antagonista Definicja w narządzie ruchu mięsień działający w kierunku przeciwnym do mięśnia wykonującego ruch, zwanego protagonistą (zobacz agonista
 • Co znaczy Arsonwalizacja Definicja bieg wykorzystujący prądy elektryczne wysokiej częstotliwości w celu wytworzenia ciepła w chorych tkankach
 • Co znaczy ARTYKULACJA Definicja podniebienie miękkie, struny głosowe) i mechanizm kształtowania dźwięków mowy ludzkiej, dzięki części aparatu mowy (na który złożona jest
 • Co znaczy ARYSTOTELES Definicja za ojca współczesnego przyrodoznawstwa. Jako pierwszy prowadził badania nad roślinami. Wewnętrzną, budowę rośliny i jej odżywianie
 • Co znaczy ATELOSTEOGENEZJA Definicja rodzaj śmiertelnej osteochondrodestrofii występującej u noworodków (krótkie kończyny, maczugowate stopy, rozszczep podniebienia
 • Co znaczy ATENOLOL Definicja adrenergicznego, działający wybiórczo na mięsień sercowy (kardioselektywny). Użytkowany w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej
 • Co znaczy AURANOFINA Definicja leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. W przeciwieństwie od złota podawanego w iniekcji częściej skutkuje zaburzenia ze strony przewodu
 • Co znaczy AUTOPATOGNOZJA Definicja własnego ciała u nie wszystkich chorych praworęcznych z uszkodzeniem prawego płata ciemieniowego mózgu (na przykład gdy pokazuje mu się
 • Co znaczy AZOTANY Definicja azotowych. Azotyny są estrami kwasu azotawego HNOr Azotany są estrami kwasu azotowego HN03. i mają wykorzystanie w medycynie na przykład
 • Co znaczy ACETYLOKOENZYM A Definicja metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do
 • Co znaczy ADAPTACJA Definicja przy­stosowania się do zmieniającego środowiska; 2) mechanizm powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiększających szanse przeżycia i
 • Co znaczy ADENINA Definicja pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi
 • Co znaczy ADENOZYNA Definicja połączonej z pierwszym węglem pierścienia rybozy wiązaniem -N9-glikozydowym. Odgrywa istotną rolę w regulacji gest­ności tkanek, gdzie
 • Co znaczy ADRIAN EDGAR DOUGLAS Definicja czynności układu nerwowego i narządów zmysłów. Jego bada­nia są fundamentem współczesnej edukacji o prze­wodzeniu pobudzeń we włóknie
 • Co znaczy AFLATOKSYNY Definicja grzyba Aspergillus flavus i Aspe-ogillus fumigatus wykazujące działanie tok­syczne, mutageniczne i teratogeniczne na tkanki i organizmy
 • Co znaczy AGRANULOCYTOZA Definicja się zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi. Prowa­dzi do wzmożenia podatności na zakażenia grzybicze i bakteryjne
 • Co znaczy AKOMODACJA Definicja którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest skutkiem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma kształt spłaszczony
 • Co znaczy AKTYWNOŚĆ Definicja jednostki, która bazuje na zwiększonej niż u innych osobników in­tensywności i częstotliwości realizowanych czynności. Zdarzenie
 • Co znaczy AKUMETRIA Definicja Bazuje na wymawianiu szeptem z odległości 4-6 metrów słów zawierających w prze­wadze tony niskie (mur, chór, wór) i tony wysokie (sas, czas
 • Co znaczy Albinos Definicja człowiek kompletnie pozbawiony pigmentu skóry
 • Co znaczy ALCHEMIA Definicja czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem
 • Co znaczy ALOES Definicja sukulentów liściowych z rodz. aloesowa-tych obejmujący około 200 do niego formy: drzewiaste, krzewiaste, byliny i liany. Aloes szeroko
 • Co znaczy AMBITENDENCJA Definicja symptom opierający na tendencji do jednoczesnego wykonywania dwu sprzecznych ze sobą czynów
 • Co znaczy AMBIWALENCJA Definicja przeżywanie sprzecznych uczuć (przyjemnych i przykrych na przykład miłość i nienawiść) albo sprzecznych postaw w relacji do przedmiotu albo
 • Co znaczy AMEBIOZA Definicja czerwonka amebowa; dolegliwość inwazyjna jelita grubego spowodowana trofozoitami ameby (pełzaka) Entamoeba histolytica. Przeważnie to jest
 • Co znaczy AMINOTRANSFERAZY Definicja katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a
 • Co znaczy AMNIOPUNKCJA Definicja sposób diagnostyki prenatalnej w II trymestrze ciąży. Zazwyczaj realizowana w 15-17 tygodniu ciąży. Pod kontrolą ultrasonografii wprowadza
 • Co znaczy ANABOLIZM Definicja rezultacie, których prostsze substancje łączą się w związki o bardziej złożonej budowie (białka, kwasy nukleinowe, węglowodany, tłuszcze
 • Co znaczy ANAFRODYZJAKI Definicja albo je obniżające (w odróżnieniu do afrodyzjaków). Anafrodyzjaki użytkowane od wieków w prawie wszystkich szerokościach geograficznych
 • Co znaczy ANGIOKARDIOGRAFIA Definicja tętnic albo jam serca w obrazie rentgenowskim po podaniu środka cieniującego, pozwalający na ustalenie ich morfologii, schorzenia albo
 • Co znaczy ANGIONEUROPATIE Definicja krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zaburzeń naczynioruchowych, które przeważnie nie wywołują następstw organicznych, aczkolwiek
 • Co znaczy ANGIOPLASTYKA Definicja angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na wprowadzeniu do światła
 • Co znaczy ANGIOULTRASONOGRAFIA Definicja przy zastosowaniu fal ultradźwiękowych. Umożliwia ocenę położenia, wielkości i budowy naczynia (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
 • Co znaczy ANIRIDIA Definicja jest rzadką, obustronną chorobą występująca w czterech odmianach: z poprawną albo obniżoną ostrością wzroku, z guzem nerki Wilmsa, z
 • Co znaczy ANIZEIKONIA Definicja prawymi lewym, mogąca prowadzić do trudności w zlewaniu się obrazów albo tłumienia jednego z nich. Nie dochodzi do zlewania się w korze
 • Co znaczy ANORCHIA Definicja 1/20000 mężczyzn, jądra uprzednio obecne zostają zresorbowane w życiu płodowym albo po urodzeniu. Mężczyźni ci mają niedorozwinięte narządy
 • Co znaczy ANTYBIOGRAM Definicja ustala opisowo wrażliwość wyhodowanej w uwarunkowaniach laboratoryjnych kultury bakteryjnej na antybiotyki. Pobrany od pacjenta w
 • Co znaczy ANTYBIOTYKOZALEŻNOŚĆ Definicja trakcie leczenia antybiotykami pojawia się populacja bakterii zależnych od antybiotyku. Zależnie od stopnia zależności zauważa się zupełny
 • Co znaczy ANTYBIOTYP Definicja antybiotyków, na które wrażliwa jest wyhodowana bakteria. Antybiotyp stanowi podstawę racjonalnej antybiotykoterapii (wykorzystywanie leku
 • Co znaczy ANTYESTROGENY Definicja w narządach docelowych niż estrogeny. Działają raczej w komórkach narządów wrażliwych na estrogeny (sutek, macica, pochwa, podwzgórze
 • Co znaczy Antygeny Definicja układu obronnego naszego ciała. Wnikające do ciała szkodliwe organizmy, na przykład wirusy i bakterie, mają na swej powierzchni antygeny
 • Co znaczy ANTYMETABOLITY Definicja normalny przebieg przemiany materii w żywej komórce w konsekwencji zastępowania poprawnych metabolitów w istotnych procesach biochemicznych
 • Co znaczy ANTYSTREPTOLIZYNY Definicja ludzkiej, skierowane przeciw streptolizynie O, jednej z toksyn produkowanych poprzez paciorkowce hemolizujące ekipy A (Streptococcus
 • Co znaczy ANTYWITAMINY Definicja antagonistycznie do witamin, blokują miejsca ich fizjologicznego działania w tkankach i narządach, nie wpływając równocześnie na samą
 • Co znaczy ARGININEMIA Definicja zaburzenie metabolizmu argininy w rezultacie defektu enzymatycznego argininazy (rozkład argininy do ornityny i mocznika), powodujące
 • Co znaczy ARSZENIK Definicja jest białym, słabo rozpuszczalnym w wodzie proszkiem. Dobrze rozpuszcza się w kwasach i zasadach, jest toksyczny. Fakt, iż jest
 • Co znaczy ABSTYNENCJA Definicja uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających
 • Co znaczy ARTROCRAFIA Definicja po podaniu do jego wnętrza środka cieniującego (kontrastu) dodatnio (preparaty jodowe) albo ujemnie (gaz). Kontrast wypełnia puste części
 • Co znaczy ARTROGRYPOZA Definicja dolegliwości stanowią zaburzenia rozwoju mięśni na kroku płodowym. Następstwem tego jest upośledzenie rozwoju i wtórne bliznowacenie mięśni
 • Co znaczy ARTROTOMIA Definicja otwarciu stawu poprzez przecięcie pokrywających go tkanek. Z reguły poprzedza dalsze działania operacyjne, takie jak: nastawienie złamanych
 • Co znaczy ABSYNT Definicja pow. 60%) likier o zielonej barwie, uzy­skiwany poprzez macerację piołunu i innych ziół (raczej anyżu, kopru włoskiego i hy­zopu) i
 • Co znaczy ABU BAKR AR RAZI Definicja Bakr Muhammad Ibn Zakariya al--Razi). Arabski uczony, jeden z największych lekarzy i alchemików średniowiecza. Rhazes napisał około 184
 • Co znaczy ACETON Definicja chemiczny, najprostszy przedstawiciel gru­py ketonów. Aceton jest bezbarwną łatwopalna cieczą o charakterystycznym zapachu jabłek i dobrym
 • Co znaczy ACETONURIA Definicja symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy
 • Co znaczy AFEKT Definicja przykład radość, strach, zakochanie). Gdy nasilenie afektu wymyka się spod kontroli, może być przeżywane jako źródło cierpienia i może
 • Co znaczy ARGININA Definicja białkach roślinnych i zwierzęcych. Dla człowieka jest aminokwasem częściowo niezbędnym, bo jego wytwarzanie w organizmie jest
 • Co znaczy ACETYLOCHOLINA Definicja neuroprzekaźnik. Zsyntetyzo-wana w 1867 roku poprzez niemieckiego chemika Adolfa von Bayera, a jej rola fizjologiczna została odnaleziona w
 • Co znaczy ACHONDROPLAZJA Definicja dolegliwość dziedziczna przekazywa­na autosomalnie - dominujące Wywołana jest zaburzeniem rozwoju chrząstki, gdzie przyrost na długość jest
 • Co znaczy ADENOZYNOTRIFOSFORAN Definicja nukleotyd zbudowany z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Powstaje w rezultacie fosforylacji oksydacyjnej i w reakcjach glikolizy
 • Co znaczy ADHD Definicja Disorder - zespót nadpobudliwości psycho­ruchowej); właściwie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • Co znaczy ADRENOKORTYKOTROPINA Definicja kortykotropina; hormon tropowy wydzielany poprzez przedni płat przysadki mózgowej. ACTH jest jedno-łańcuchowym polipeptydem zawierającym 39
 • Co znaczy AFEKTYWNE CHOROBY Definicja gdzie kluczowym ob­jawem są zaburzenia nastroju, najczęściej jego obniżenie. Dolegliwości afektywne występu­ją zazwyczaj po 30r.ż
 • Co znaczy AFONIA Definicja wywołana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem strun głosowych na przykład w wy­niku procesu
 • Co znaczy AFP Definicja glikoproteiny syntetyzowane w momencie pło­dowym i przechodzące do krwi matki i pły­nu owodniowego. W momencie ciąży i u dzieci do 1 roku
 • Co znaczy AGLUTYNACJA Definicja zlepianiu antygenów pod wpływem swoistej surowicy i znajdują­cych się w niej swoistych przeciwciał. Od­gest ten można podzielić na dwie
 • Co znaczy AGNOZJA Definicja gdzie chory jest niezdolny do rozpoznawania elementów i zjawisk, spo­wodowane nieprawidłowym pojmowaniem i przetwarzaniem wrażeń
 • Co znaczy AIDS Definicja deficiency syndrome), zespół nabytego upośledzenia odpor­ności; AIDS jest ostateczną, wyrażającą się wystąpieniem wtórnych zakażeń bądź
 • Co znaczy AKROMEGALIA Definicja przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej przykładem
 • Co znaczy AKTYNA Definicja cząsteczkowej 43000. Aktyna wspólnie z miozyną wchodzi w skład budowy nitek, które tworzą włókienka będące elementami kurczliwymi mięśnia
 • Co znaczy ALBUMINY Definicja funkcjonowała już w starożytno­ści, pierwotnie oznaczała białko jaja ptasiego, które przyjmuje po ugotowaniu białą barwę. Białka stanowiące
 • Co znaczy ALDEHYDY Definicja dla aldehydów (także dla ketonów) jest posiadanie w cząsteczce ekipy karbonylowej C=0 decydującej o ich własnościach. Aldehydy to ciecze
 • Co znaczy ALDOSTERON Definicja mineralokortykoidów wydzielanych poprzez warstwę kłębkową komórek kory nadnerczy. Aldosteron znajduje się w organizmie związa­ny tylko w
 • Co znaczy ALERGICZNY NIEŻYT NOSA Definicja ocenia się na 10-15% populacji, jego specjalne nasilenie występu­je w momencie dojrzewania, może mieć charak­ter całoroczny albo sezonowy
 • Co znaczy ACHOLIA Definicja wydalania żółci do jelita. Powodem jest wewnątrz wątrobowy albo zewnątrz wątrobowy za­stój żółci. Fundamentalnym symptomem dolegliwości
 • Co znaczy ACYSTIA Definicja wrodzony brak pęcherza moczo­wego
 • Co znaczy ALKALOIDY Definicja zasadowym występujące w nie wszystkich roślinach. Nazwa wywodzi się od procesu łu­gowania produktów roślinnych celem wyod­rębnienia tych
 • Co znaczy ALOPATIA Definicja konwencjonalnej zakładająca wykorzystywanie leków działających przeciwnie do objawów dolegliwości na przykład w nadciśnieniu leki
 • Co znaczy AMBULANS Definicja szpital wojskowy albo wóz do przewożenia rannych, aktualnie - ruchoma placówka służby zdrowia przeznaczoną do przewozu chorych albo rannych
 • Co znaczy AMEBA Definicja najprostszego rzędu pierwotniaków z pod gromady korzeńionóżek. Pozbawiona jest szkieletu i porusza się dzięki nibynóżek (pseudopodiów
 • Co znaczy AMIOTROFIA Definicja szkieletowych. Podłożem zmian zanikowych może być: zanik mięśni miogen-ny albo miopatyczny - przeważnie wrodzony i postępujący jako
 • Co znaczy AMOK Definicja się nasiloną agresją w relacji do przypadkowych osób. Patrz także, zioła AMOK:Babka LancetowataBrzoza BrodawkowataGlistnik Jaskółcze
 • Co znaczy AKSOPLAZMA Definicja uboga w organelle. Występuje w niej spora liczba neurofilamentów i neurotubul. W obrębie aksoplazmy zachodzi w obu kierunkach, transport
 • Co znaczy AMYLOIDOZA Definicja umiejscowione odkładanie się amyloidu poza komórkowo, w tkance śródmiąższowej różnych narządów, w sąsiedztwie włókien siateczki albo
 • Co znaczy ANAFILAKSJA Definicja charakterystycznych objawów klinicznych wywołujący gwałtowną reakcję alergiczną typu I kierującą do aktywacji mastocytów i bazofilów
 • Co znaczy ANALGEZJA Definicja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
 • Co znaczy ANERGIA Definicja środowiska. Przeważnie spowodowana jest znacznym osłabieniem organizmu, upośledzeniem umiejętności życiowych albo mocną zjadliwością
 • Co znaczy ANGIOORGANOPATIE Definicja krwionośnych. Charakteryzują się występowaniem zmian degeneracyjnych, zapalnych i zakrzepowych, które wywołują zwężenie albo zamknięcie
 • Co znaczy ANGIOTENSYNA Definicja angiotensyna-aldosteron (RAA) kontrolującego wydzielanie aldosteronu poprzez nadnercza, a pośrednio powodujący przyrost ciśnienia
 • Co znaczy ANOKSJA Definicja miejscowymi albo ogólnoustrojowymi zaburzeniami krążenia krwi (na przykład ostre niedokrwienie kończyny, zawał serca, udar niedokrwienny
 • Co znaczy Anoreksja Definicja dolegliwość u której podstaw leżą problemy psychospołeczne, takie jak nie spełnienie wymagań co do własnego wyglądu, oczekiwań otoczenia i
 • Co znaczy ANTACIDA Definicja żołądku, podwyższając pH. Użytkowane są wspomagająco w leczeniu dolegliwości wrzodowej żołądka i dwunastnicy i przy zarzucaniu treści
 • Co znaczy ASTENOPIA Definicja wskutek nie skorygowanej okularami wady wzroku, przeważnie nadwzroczności albo zeza. Objawia się przeważnie bólami oczu i wymaga korekcji
 • Co znaczy ANEUPLOIDALNOŚĆ Definicja jednego bądź kilku dodatkowych chromosomów, bądź braku jednego albo kilku chromosomów. Osoba, która zawiera o jeden chromosom mniej w
 • Co znaczy Afazja Definicja burzenia mowy wynikające z uszkodzenia mózgu
 • Co znaczy ALERGICZNE ZAPALENIE PĘCHERZYKÓW PŁUCNYCH Definicja spowodowana poprzez antygeny pochodzenia organicznego inhalowane w formie pyłu. An­tygenami są: promieniowce termofilne, zarod­niki grzybów
 • Co znaczy ATREPSJA Definicja wskutek niedostatecznego odżywiania, różnego rodzaju chorób, złej pielęgnacji kierujące do ciężkiego wyniszczenia całego organizmu
 • Co znaczy AZATHIOPRINA Definicja inhibitorem przemiany puryn. Jest silnie toksyczna - może powodować neutropenic (obniżoną liczbę neutrofilów). Użytkowany po przeszczepach
 • Co znaczy ALLOPLOID Definicja dwóch różnych gatunków; zawiera dwa albo więcej zestawy chromosomów pochodzące od każdego z gatunków wyjściowych (—> poliploidalność
 • Co znaczy ASTHENOZOOSPERMIA Definicja pomniejszenie odsetka plemników wykazujących poprawny ruch w próbce nasienia
 • Co znaczy ALODYNIA Definicja występowanie bólu wywołanego poprzez impuls, który na ogół go nie wywołuje (na przykład łagodny dotyk
 • Co znaczy Aminokwasy Definicja lecznictwie w sytuacjach nieprawidłowej gospodarki białkowej, na przykład złego przyswajania białka albo dużej jego straty spowodowanej
 • Co znaczy ANTYEMETYKI Definicja pobudliwość ośrodka wymiotnego i znoszące ruchy antyperystaltyczne żołądka, hamując odruchy wymiotne; użytkowane między innymi w chorobie
 • Co znaczy ASTEMIZOL Definicja receptora H. bez działania uspokajającego. Należyty w chorobach alergicznych, pomocniczo w infekcjach (w przeziębieniu minimalizuje katar
 • Co znaczy ANTYCHOLINERCIKI Definicja w mięśniach gładkich (gruczoły ślinowe - suchość, przyspieszenie czynności serca, przyrost temp. i pobudzenie psychiczne) i szkieletowych
 • Co znaczy ASKLEPIOS Definicja lekarskiej (w mitologii rzymskiej Eskulap). Syn Apollina, uczeń centaura Chirona, tata Machaona - internisty), Podalejrosa (chirurga) i
 • Co znaczy AUTOMASAŻ Definicja rozluźnieniu nadmiernie napiętych mięśni i pobudzającego układy organizmu do wydajniejszej pracy. Bazuje na samodzielnym rozcieraniu
 • Co znaczy AMINOPEPTYDAZY Definicja egzopeptydazy działające na N-końcowe wiązania peptydowe polipeptydów i oligopeptydów
 • Co znaczy Automatyzm Definicja druchowe wykonywanie czynności bez udziału świadomości
 • Co znaczy AUTOPRZECIWCIAŁA Definicja przeciwciała odpornościowe przeciwko własnym antygenom organizmu. Ich powstawanie jest powodem występowania chorób autoimmunizacyjnych
 • Co znaczy ANATOKSYNA Definicja toksycznego, lecz zachowująca właściwości antygenowe. Użytkowana do aktywnego uodparniania ludzi i zwierząt jako szczepionka na przykład
 • Co znaczy ANGIOCHIRURGIA Definicja jeden z działów chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych
 • Co znaczy AUTOREGULACJA Definicja na umiejętności danej struktury czynnościowej do utrzymania stałych parametrów funkcjonalnych w zmieniających się uwarunkowaniach
 • Co znaczy APOMORFINA Definicja środek pobudzający przekaźnictwo dopaminergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym powodując przyrost agresji
 • Co znaczy ANGIOGRAFIA Definicja naczyń krwionośnych opierające na wykonaniu serii zdjęć (angiogramów) po uprzednim wprowadzeniu do nich środka cieniującego. Z uwagi na
 • Co znaczy ASPERGILOZA Definicja alergiczna spowodowana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym znaczeniu to poważne infekcje
 • Co znaczy Amnezja Definicja symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa
 • Co znaczy AUDIOGRAM Definicja audiometrycznego. Rezultat uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które tworzą
 • Co znaczy AUTOANTYGENY Definicja organizmu (na przykład układ ABO i HLA), w uwarunkowaniach poprawnych nie powodujące odpowiedzi immunologicznej w konsekwencji tolerancji
 • Co znaczy Audiologia Definicja edukacja zajmująca się diagnozą, różnicowaniem i rehabilitacją osób z uszkodzeniami słuchu
 • Co znaczy AZOTEMIA Definicja związków azotu (amoniak, mocznik). Występuje w razie upośledzenia eliminacji związków azotu z organizmu w niewydolności nerek albo w
 • Co znaczy ANION Definicja cząsteczka) posiadająca niekorzystny ładunek elektryczny wywołany podłączeniem dodatkowych elektronów. W trakcie elektrolizy wędrują do
 • Co znaczy AMBROZJA Definicja zapewniający nieśmiertelność i urodę. Od wieków za roślinę mającą takie właściwości uważano szałwię lekarską. Panowało przekonanie, iż
 • Co znaczy AUTOFAGIA Definicja poprzez komórkę wybranych uszkodzonych, obumarłych albo zużytych przedmiotów jej struktury. Autofagia dotyczy komórek funkcjonujących
 • Co znaczy ALANINA Definicja i a i B. a-alanina występuje w białkach; B-alanina jest jedynym B-amino-kwasem występującym w organizmie człowieka. Jest ponadto składową
 • Co znaczy ANTYSEPTYKA Definicja dosłownie: zapobieganie gniciu); odkażenie bakteriologiczne, jest to postępowanie mające na celu zabicie wszystkich drobnoustrojów
 • Co znaczy AZOTNIAK Definicja nawozów azotowych, użytkowany także w przemyśle do hartowania stali i syntez chemicznych. Na tkanki żywe działa żrąco, po połknięciu jest
 • Co znaczy ACETONEMIA Definicja spowodowana mocnym katabolizmem tłuszczów przy ograniczonym dostępie gluko­zy. Występuje przy cukrzycy i w momencie głodzenia. Symptomami
 • Co znaczy ASTROCYTY Definicja składnik gleju), spełniające rolę podporową w relacji do komórek nerwowych. Mają liczne wypustki, z których przynajmniej jedna otacza
 • Co znaczy ANTYARYTMIKI Definicja użytkowana w zaburzeniach rytmu serca. Ich zadanie bazuje na zapobieganiu powstawania zaburzeń rytmu serca, ich przerwaniu bądź
 • Co znaczy APOENZYM Definicja dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o rodzaju
 • Co znaczy ANIZOKORIA Definicja nierówność źrenic; przeważnie jest symptomem uszkodzenia nerwu okoruchowego albo wzrokowego (urazy, kiła, zespół Homera
 • Co znaczy ANKSJOLITYKI Definicja leki przeciwlękowe o różnym nasileniu działania nasennego i uspokajającego. Długookresowe ich wykorzystywanie może prowadzić do uzależnienia
 • Co znaczy ANODERMA Definicja kanał odbytu; jest on pozbawiony włosów, gruczołów łojowych i potowych. Miejsce połączenia A. ze skórą okolicy odbytu tworzy brzeg odbytu
 • Co znaczy ANODONCJA Definicja polegająca na całkowitym braku zębów. Częściej jednak brakuje tylko nie wszystkich (na przykład trzecich zębów trzonowych - hipodoncja
 • Co znaczy ACHROMATYZM Definicja genetycznie, dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, charaktery­zująca się całkowitą ślepotą na barwy. Powsta­je w rezultacie
 • Co znaczy ADDISON THOMAS Definicja w latach: 1820-1857 - doktor i wykładowca w Guy's Hospital w Londy­nie. Autor prac o zapaleniu płuc, gruźlicy. W 1849 r. opisał
 • Co znaczy Agonista Definicja protagonista), w układzie ruchu - mięsień wykonujący skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu
 • Co znaczy AKROTOMOFILIA Definicja zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie partner z okaleczo­nym ciałem stanowi przedmiot dewiacyjnych za­chowań seksualnych
 • Co znaczy ANOMIA Definicja wynikająca z uszkodzenia (zawał, guz, uraz, krwotok) ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu. Jest postacią afazji ruchowej albo czuciowej
 • Co znaczy ANTYONKOGENY Definicja komórek. Efektem ich defektu jest wyeliminowanie systemów skutecznej naprawy uszkodzonego w rezultacie różnych mechanizmów fizycznych i
 • Co znaczy AORTOGRAFIA Definicja kontrastu; kontrast podaje się poprzez szczególny cewnik wprowadzony do aorty wstecznie poprzez jedną z tętnic udowych w znieczuleniu
 • Co znaczy ASPERGILLUS Definicja glebie i rozkładających się resztkach organicznych zwierzęcych i roślinnych. Zakażenie następuje poprzez wdychanie zarodników grzyba. Do
 • Co znaczy ASTROLOGIA Definicja wpływ oddziaływań kosmosu na zachowanie człowieka. Edukacja oparta na dowodach kwestionuje wartość astrologii
 • Co znaczy ASYMILACJA Definicja przyswajanie; każdy mechanizm pobierania i włączania w strukturę komórki wszelkich związków organicznych i mineralnych z otoczenia
 • Co znaczy AKTOMIOZYNA Definicja białko kurczliwe mięśni, wytwór połączenia aktyny z miozyną
 • Co znaczy Anemia Definicja oczywiście niedostatku ilości krwi, ale jej gorszą jakość – obniżoną umiejętność przenoszenia tlenu z płuc do narządów i tkanek. Tlen jest
 • Co znaczy APETYT Definicja uwarunkowana bodźcami zewnętrznymi i doświadczeniem a również uczucie przyjemności łączące się z jedzeniem. A. w relacji do różnych
 • Co znaczy Atlas Definicja krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny
 • Co znaczy AGENEZJA Definicja wada rozwojowa polegająca na braku zawiązka i rozwoju danego narządu (na przykład agenezja nerek
 • Co znaczy ANCYLOSTOMATOZA Definicja dolegliwość inwazyjna wywołana zakażeniem poprzez dwa gatunki nicieni: tęgoryjca dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i tęgoryjca
 • Co znaczy ABRIKOSOW ALEKSIEJ IWANOWiCZ Definicja od 1904r. - prosektor szpitala miejskiego w Mo­skwie; lata: 1904-1918 - docent prywatny; lata: 1918-1920 - kierownik katedry anatomii
 • Co znaczy ABULIA Definicja niemożność podjęcia decyzji, powodują­ce spadek energii życiowej i pomniejszenie potrzeb i zainteresowań. Może być symptomem przemijającym
 • Co znaczy ACETYLOSALICYLOWY-KWAS Definicja salicylowego. Został zsyntetyzowany w 1897r. poprzez Felixa Hoffmanna - niemieckiego chemika, który pracował wówczas dla spółki chemicznej
 • Co znaczy ADAPTOMETR Definicja adaptacji pręcików siatkówki oka do ciemno­ści. Trwa ona nawet do ok. 1 godziny, na­tomiast adaptacja do światła nie trwa dłużej niż 5 min
 • Co znaczy AKADEMIA MEDYCZNA Definicja kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie, Akademie Medyczne
 • Co znaczy AKATYZJA Definicja się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia (nie może
 • Co znaczy ALBINIZM Definicja bielactwo
 • Co znaczy ALLOMNEZJA Definicja zafałszowanie prawdziwych wspomnień, poprzez zmianę ich treści, umiejscowienia w okresie
 • Co znaczy AMATOKSYNY Definicja znajdujące się w grzybach kapeluszowych należących do rodzaju Amanita (muchomory). Amatoksyny są odporne na gotowanie i enzymy trawienne
 • Co znaczy AMBULATORIUM Definicja przychodzących; placówka służby zdrowia przeznaczoną do udzielania podstawowej pomocy medycznej, znajdująca się na ustalonym terenie (na
 • Co znaczy AMYLAZY Definicja odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i hydrolizuje
 • Co znaczy ANATOMIA Definicja ustroju. Posługuje się jako sposobem badania rozcinaniem i dzieleniem organizmu na części, skąd także wzięła się nazwa. Celem anatomii jest
 • Co znaczy ANGINA Definicja podniebiennych; dolegliwość spowodowana przeważnie poprzez paciorkowce i wirusy. Zaczyna się nagle bólem gardła i gorączką, którym
 • Co znaczy ANILINA Definicja produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do barwienia preparatów tkankowych w pracowniach
 • Co znaczy ANISAKIOZA Definicja spożyciem żywych larw nicienia Anisalus simplex znajdujących się w mięsie ryb morskich (raczej dorsze, śledzie). Spożyta skutkuje gwałtowne
 • Co znaczy ANTROPOMETRIA Definicja opartych na pomiarach ludzkiego ciała. Mierzy odcinki między punktami antropometrycznymi, obwody, kąty pomiędzy liniami i płaszczyznami
 • Co znaczy ANTYHORMONY Definicja swoiste dla odpowiedniego hormonu i wywołujące jego pozorny niedobór, uniemożliwiając specyficzną aktywność docelową hormonów
 • Co znaczy Aorta Definicja ludzkiego układu krwionośnego. Z lewą komorą serca jest połączona dzięki zastawki aortalnej. Przebieg tętnicy głównej dzielimy na odcinek
 • Co znaczy APOLIPOPROTEINY Definicja A. stanowią nośnik nierozpuszczalnych lipidów w surowicy krwi. Sposobem ultrawirowania i elektroforezy (użytkowana w
 • Co znaczy Arterioskleroza Definicja miażdżycowe zmiany w ścianach tętniczek kierujące do zwężenia naczyń, na przykład w łożysku wieńcowym, siatkówce, nerkach
 • Co znaczy ASPARAGINAZA Definicja użytkowany w onkologii jako lek (Elspar) skutkuje ubytek asparaginy, od której zależne są komórki białaczkowe (w ostrej białaczce
 • Co znaczy ASEPTYKA Definicja jałowości bakteriologicznej (na przykład pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych) w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do
 • Co znaczy ASFIKSJA Definicja ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce, nasada języka
 • Co znaczy ASPARAGINA Definicja asparaginowego albo kwasu amino bursztynowego; powszechny składnik białek. Odgrywa znaczną rolę w metabolicznych procesach układu nerwowego
 • Co znaczy ANOSMIA Definicja nierozpoznawalny, gdy jest zaburzeniem jednostronnym. Powstaje w rezultaty schorzeń wewnątrz nosowych (obrzęk albo przeszkoda w nosie

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Anosmia, Asparagina, Asfiksja, Aseptyka, Asparaginaza, Arterioskleroza, Apolipoproteiny, Aorta, Antyhormony, Antropometria, Anisakioza, Anilina, Angina co to znaczy.

Słownik Anosmia, Asparagina, Asfiksja, Aseptyka, Asparaginaza co to jest.