Słownik ciśnienie cyklotymia co to znaczy.
Choroba Perthesa co znaczy Ciąża brzuszna krzyżówka CYSPLATYNA co to jest CHARAKTEROPATIA słownik.

Słownik i definicje chemiczne na C

 • Co znaczy Ciśnienie Definicja prostopadle do powierzchni podzielona poprzez powierzchnię na jaką ona działa. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk mieszaniny gazów co znaczy.
 • Co znaczy Cyklotymia Definicja podobnych do psychozy maniakalno-depresyjnej, lecz zdecydowanie słabiej wyrażonych. W najwyższym stopniu znamienne są krótkie przemienne krzyżówka.
 • Co znaczy Chemotaksja Definicja fagocytozę, opierający na wędrówce fagocytów w kierunku bodźca chemicznego. Odpowiednikiem jest podążanie leukocytów w kierunku miejsca co to jest.
 • Co znaczy Chinowiec Definicja chinowe; obejmujący ok. 40 gatunków, występujących w górach Ameryki Południowej i Środkowej, rodzaj drzew z rodz. marzanowatych. Chinowiec słownik.
 • Co znaczy Człowiek Definicja człowiek rozumny); z punktu widzenia zoologii gatunek należący do podtypu kręgowców, gromady ssaków, rzędu naczelnych, podrzędny małp czym jest.
 • Co znaczy Histeryczny Chód Definicja monstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna co oznacza.
 • Co znaczy Chlamydia Definicja bezwzględnych pasożytów wewnątrzkomórkowych, ściśle spokrewniona z bakteriami Gram-ujemnymi. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki patogenne dla tłumaczenie.
 • Co znaczy Cytoprotekcja Definicja fizjologiczne tkanek narażonych na różnego rodzaju uszkodzenia, wykazujących umiejętność do przystosowania się do czynników uszkadzających przykłady.
 • Co znaczy Cysta Definicja przetrwalnikowa u niższych roślin i zwierząt (pierwotniaki), powstająca w uwarunkowaniach niesprzyjających ich postępowi. Po przeniesieniu definicja.
 • Co znaczy Chromatyna Definicja zbudowana z bardzo długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej ilości białek niehistonowych i encyklopedia.
 • Co znaczy Cukrzyca Definicja medycyny Urszulą Urbaczka, i doktor medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą Czy zauważyli Kraj ostatnio powiększoną liczbę zachorowań na jak działa.
 • Co znaczy Cien Definicja region, widoczny na zdjęciu radiologicznym, pochłaniający więcej promieniowania niż okolice sąsiednie. Przeważnie opisywane na zdjęciach czy jest.
 • Co znaczy Over Crossing Definicja podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie pojęcie.
 • Co znaczy Charakter Definicja człowieka, tworzących jednolitą całość i decyzyjnych o naszym postępowaniu względem siebie i innych ludzi. Patrz także, zioła CHARAKTER wyjaśnienie.
 • Co znaczy Czaperoniny Definicja jest zapewnianie przyjmowania właściwej konfiguracji przestrzennej poprzez łańcuchy polipeptydowe innych białek. Właściwa konfiguracja opis.
 • Co znaczy Downa Choroba Definicja zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem umysłowym przeważnie w informacje.
 • Co znaczy Czkawka Definicja mimowolne skurcze przepony (rodzaj mioklonii) z następującym po nich nagłym zamknięciem głośni, co skutkuje zatrzymanie napływu powietrza i znaczenie.
 • Co znaczy Ciemiączko Definicja wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia co znaczy.
 • Co znaczy Cystofix Definicja wykonania punkcji (nakłucia) albo częściej przetoki naclłonowej sposobem zamkniętą, w celu odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego w krzyżówka.
 • Co znaczy Czaszka Definicja rusztowaniem głowy, zbudowanym z wielu zrośniętych (szwy czaszki) ze sobą kości tworzących jej część mózgową i twarzową. Jedynymi ruchomymi co to jest.
 • Co znaczy Cholecystokinina Definicja cholecystokininopankreozymina; polipeptydowy hormon uwalniany w dwunastnicy i jelicie czczym pod wpływem produktów trawienia białek i słownik.
 • Co znaczy Cewnikowanie Definicja poprzez otwory naturalne do jam i narządów ciała, również do naczyń krwionośnych. Cewni­kowanie dróg moczowych - dzieje się dla czym jest.
 • Co znaczy Ciepło Definicja może być przekazana innemu układowi, przy istnieniu różnicy temperatur, a tym samym może wykonać pracę. W organizmie człowieka nie ma co oznacza.
 • Co znaczy Serca Niedokrwienna Choroba Definicja dolegliwości niedokrwiennej serca jest miażdżyca, dolegliwość tętnic, a zatem i całego układu sercowo-naczyniowego. W miażdżycy materiał tłumaczenie.
 • Co znaczy Mnoga Ciąża Definicja kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy przykłady.
 • Co znaczy Brodzący Chód Definicja powstaje w rezultacie niedowładu mięśni stóp definicja.
 • Co znaczy Chromatydy Definicja podłużnie podzielonego chromosomu, które pod koniec podziału mitotycznego albo w okresie podziału mejotycznego rozchodzą się, dając start encyklopedia.
 • Co znaczy Ciało Definicja całość; topograficznie dzieli się na głowę i szyję, tułów i kończyny. Układ kostno-stawowy stanowi rusztowanie ciała, chroni narządy jak działa.
 • Co znaczy Cytogenetyka Definicja chromosomami i ich rolą w procesie dziedziczenia. Przewarzająca część badań przeprowadza się na organizmach niższych, u których możliwe czy jest.
 • Co znaczy Cystationonemia Definicja genetyczna (regularnie nie daje jakichkolwiek objawów); wynikająca z zaburzenia metabolizmu aminokwasu metioniny, jest on rezultatem pojęcie.
 • Co znaczy Sprengela Choroba Definicja wrodzone wysokie ustawienie łopatki wyjaśnienie.
 • Co znaczy Chemokiny Definicja poprzez limfocyty T i monocyty, odgrywające rolę jako odpowiedź immunologicznej, należą do rodziny cytokin. Pobudzają chemotaksję i opis.
 • Co znaczy Cykutotoksyna Definicja substancje trujące występujące we wszystkich częściach szaleju. Działają silnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując drgawki informacje.
 • Co znaczy Cancer Definicja z angielskiego:) termin użytkowany jako syno­nim raka, oznaczający każdy nowotwór złośliwy znaczenie.
 • Co znaczy Chromosomy Definicja nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej co znaczy.
 • Co znaczy Cytydyna Definicja wytwór hydrolizy kwasów nukleinowych, pochodna cytozyny krzyżówka.
 • Co znaczy Spastyczny Chód Definicja ociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach co to jest.
 • Co znaczy Cytochrom Definicja zawierające grupę hemową (hemoproteina). Dzięki odwracalnej reakcji utleniania i redukcji jonu żelaza ekipy hemowej stanowi obiekt łańcucha słownik.
 • Co znaczy Chromoproteiny Definicja złożone białka, gdzie występuje ekipa prostetyczna (niebiałkowa). Odpowiednikiem takiego białka jest zawierająca hem hemoglobina czym jest.
 • Co znaczy Coup Contre Definicja uszkodzenia mózgu (przeważnie stłuczenia) po przeciwnej stronie od miejsca uderzenia. Także po stronie uderzenia mózg ulega uszkodzeniu co oznacza.
 • Co znaczy Choroba Heinego i Medina Definicja wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni tłumaczenie.
 • Co znaczy Cewnik Definicja cewników moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii. która służy do drenażu poszczególnych przykłady.
 • Co znaczy Demielinizacyjna Choroby Definicja to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym definicja.
 • Co znaczy Cystotomia Definicja nacięcie pęcherza moczowego (na przykład jako faza operacji urologicznej) albo nacięcie torbieli encyklopedia.
 • Co znaczy Cysteina Definicja siarkę, występującym w większości białek (poza kolagenem i żelatyną). W rezultacie odwracalnej reakcji z dwóch cząsteczek cysteiny, tworzy jak działa.
 • Co znaczy Citrobakter Definicja pałeczkowtych, urzęsionych, Cram-ujemnych bakterii, będących zazwyczaj nieszkodliwymi saprofitami przewodu pokarmowego człowieka. Występują czy jest.
 • Co znaczy Cholinesterazy Definicja hydrolaz, rozkładające acetylocholinę do choliny i kwasu octowego. Dzięki tej reakcji cholinesterazy biorą udział w unieczynnianiu pojęcie.
 • Co znaczy Chymotrypsyna Definicja do endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na wyjaśnienie.
 • Co znaczy Cyklofosfamid Definicja immunosupresyjny (hamujący działanie układu odpornościowego, na tej drodze powstrzymuje odrzucanie przeszczepów) użytkowany raczej u opis.
 • Co znaczy Cuar Definicja pozyskiwana z wewnętrznej części nasienia fasoli krzewiastej. Pęcznieje po dodaniu wody i tworzy lepką masę. Lek ten wpływa na motorykę informacje.
 • Co znaczy Cholina Definicja występuje w surowicy krwi, wątrobie, żółci, moczu i nasieniu. Wchodzi w skład lecytyn i sfingolipidów. Stanowi szkielet acetylocholiny znaczenie.
 • Co znaczy Cito Definicja uwaga zapisana na recepcie albo skierowaniu lekarskim, wskazująca, iż dany lek albo badanie należy wykonać niezwłocznie co znaczy.
 • Co znaczy Cellulit Definicja Lipodystrofia - skór­ka pomarańczowa; niepoprawne gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach, pośladkach, brzuchu, stanowiące krzyżówka.
 • Co znaczy Cholesterol Definicja istotna dla każdego z nas. Jak powszechnie wiadomo, rekomendowane jest spożywanie wszystkich składników odżywczych, oczywiście w rozsądnych co to jest.
 • Co znaczy Cystynuria Definicja kanalików nerkowych, gdzie jest upośledzone wchłanianie aminokwasu cystyny. Prowadzi to do zwiększonego wydalania moczu i tworzenia w słownik.
 • Co znaczy Cytyzyna Definicja trująca substancja zawarta w złotokapie zwyczajnym. Ma działanie zbliżone do nikotyny, ale silniej pobudza ośrodkowy układ nerwowy czym jest.
 • Co znaczy Nożycowy Chód Definicja nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe porażenie dziecięce co oznacza.
 • Co znaczy Cystografia Definicja badaniem radiologicznym, częścią urografii dożylnej. Podany dożylnie kontrast radiologiczny jest wydzielany poprzez nerki kontrastując tłumaczenie.
 • Co znaczy Chronaksja Definicja tkanek, a więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego przykłady.
 • Co znaczy Crp Definicja reactive protein), białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tak zwany wyznaczników ostrej etapy. W poprawnych uwarunkowaniach definicja.
 • Co znaczy Anca C Definicja cytoplazmie neutrofilów skierowane przeciwko enzymom lizosomalnym. Służą jako parametr zachorowa­nia w zapaleniu naczyń płucnych, nerkowych encyklopedia.
 • Co znaczy Cierpienie Definicja niekorzystny stan psychiczny, emocjonalny bądź fizyczny, doświadczany regularnie jako ból jak działa.
 • Co znaczy Cytrulinemia Definicja cyklu mocznikowego spowodowane defektem enzymu syntetazy argininobursztynowej. Pojawia się nadmierne stężenie amoniaku i cytruliny w czy jest.
 • Co znaczy Jajnikowa Ciąża Definicja ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach pojęcie.
 • Co znaczy Chłoniaki Definicja dochodzi do złośliwej proliferacji komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, przewodzie pokarmowym wyjaśnienie.
 • Co znaczy Choroba Osgood i Schlattera Definicja jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia opis.
 • Co znaczy Chromanie Definicja wywołane wieloma powodami, na przykład skrócenie kończyny po złamaniu, usztywnienie stawu. Chromanie przestankowe - to ból i skurcz mięśni informacje.
 • Co znaczy Cywilizacyjne Choroby Definicja XXI wieku) - globalnie szerzące się, powszechnie znane dolegliwości, wywołane postępem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy znaczenie.
 • Co znaczy Chloroform Definicja bezbarwna ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu, piekącym smaku, temp. wrzenia 61 °C i gęstości 1,498 g/cm3. Jest słabo co znaczy.
 • Co znaczy Chromatografia Definicja chemiczna wykorzystywana do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej sposoby rozróżnia się krzyżówka.
 • Co znaczy Chlorochina Definicja reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń) i przeciwmalaryczny (zapobieganie i leczenie malarii). Użytkowany także w czerwonce pełzakowatej i co to jest.
 • Co znaczy Blounta Choroba Definicja jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana słownik.
 • Co znaczy Cytotoksyczność Definicja komórek poprzez inne komórki (na przykład układu odpornościowego, bakteryjne) albo substancje (leki antybiotyki, antvmetabolity, trucizny czym jest.
 • Co znaczy Cera Definicja rozróżnia się czte­ry typy cery: normalną, suchą, tłustą, mie­szaną. Cera normalna jest gładka, napięta, nie wymaga stosowania szczególnych co oznacza.
 • Co znaczy Cytodiagnostyka Definicja dział badań diagnostycznych zajmujący się oceną mikroskopową komórek organizmu uzyskanych z płynów fizjologicznych (na przykład płyn tłumaczenie.
 • Co znaczy Cytomegalia Definicja zakażeniem cytomegalowirusem, zarówno w momencie życia płodowego, jak i potem. Niekiedy zakażenie może być bezobjawowe, nie powodując przykłady.
 • Co znaczy Chemoreceptory Definicja bodźce z wnętrza organizmu. W organizmie człowieka odznacza się dwa rodzaje chemoreceptorów. Jedne z nich, umiejscowione w rejonie definicja.
 • Co znaczy Chloraminy Definicja sulfonowe; wykazują trwałość w stanie suchym, w roztworach wodnych uwalniają etapowo wolny chlor. Obecność substancji organicznych encyklopedia.
 • Co znaczy Ciecz Definicja substancja, której stan jest pośredni między stanem stałym, a gazowym. Posiada ona objętość, lecz nie ma określonej postaci jak działa.
 • Co znaczy Cymetydyna Definicja blokujących receptory histaminowe H2; posiada umiejętność do hamowania wydzielania podstawowego i pobudzanego (na przykład poprzez gastrynę czy jest.
 • Co znaczy Ciepłolecznictwo Definicja sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej pojęcie.
 • Co znaczy Cyklosporyna Definicja poprzez grzyby; jest fundamentalnym lekiem immunosupresyjnym (hamującym czynność układu odpornościowego) użytkowanym w transplantologii w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Cytostatyk Definicja użytkowany jako lek hamujący podziały komórkowe (mitozę). Konsekwencje ich działania dotyczą praktycznie wszystkich komórek organizmu, lecz opis.
 • Co znaczy Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Definicja zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia mechaniczne albo informacje.
 • Co znaczy Ceruloplazmina Definicja występu­jąca w osoczu, w stężeniu około 300 mg/l. Jej zabarwienie jest niebieskie, z racji na za­wartość miedzi. Zawiera 90% znajdującej znaczenie.
 • Co znaczy Chimera Definicja komórek pochodzących od odmiennych genetycznie prekursorów, może być rezultatem połączenia (fuzji) zarodków albo przeszczepu co znaczy.
 • Co znaczy Koszący Chód Definicja pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego krzyżówka.
 • Co znaczy Chandra Definicja obniżenie nastroju będące reakcją psychiczną w ustalonych przypadkach. U kobiet obserwowane w fazie przedmiesiączkowej i w pierwszych dwóch co to jest.
 • Co znaczy Chrypka Definicja nieprawidłowymi drganiami strun głosowych na skutek zaburzeń miejscowych albo w rezultacie porażenia nerwu krtaniowego. Najczęstszą powodem słownik.
 • Co znaczy Kangurowy Chód Definicja to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn czym jest.
 • Co znaczy Kaczkowaty Chód Definicja jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego co oznacza.
 • Co znaczy Chylothorax Definicja opłucnowej. Przeważnie w rezultacie urazu klatki piersiowej, wskutek uszkodzenia śródoperacyjnego albo w chorobach nowotworowych tłumaczenie.
 • Co znaczy Chirurgia Definicja jedna z najstarszych dziedzin medycyny, zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób. Patrz także, zioła CHIRURGIA:Eleuterokok Kolczasty przykłady.
 • Co znaczy Choreoatetoza Definicja symptomy pląsawicy i atetozy. Do tych objawów zalicza się: krótkotrwałe ruchy mimowolne kończyn i twarzy połączone z ruchami o charakterze definicja.
 • Co znaczy Cytotoksyny Definicja sposób specyficzny (wybiórczy) zabijać pewne kategorie komórek, na przykład nefrotoksyny niszczą komórki nerkowe etc. C. kierując się encyklopedia.
 • Co znaczy Calen Definicja Claudius Galenus. Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj jak działa.
 • Co znaczy Cykl Definicja zachodzących zazwyczaj w regularnych odstępach czasu i w określonej, zawsze tej samej kolejności. Patrz także, zioła CYKL:Cykoria czy jest.
 • Co znaczy Cynk Definicja pierwiastek chemiczny występujący w przyrodzie w niewielkich ilościach. Jest srebrzysto-szarym, kruchym metalem, dobrze przewodzącym ciepło pojęcie.
 • Co znaczy Charłactwo Definicja znaczące wyniszczenie organizmu wskutek przebytych albo toczących się mechanizmów chorobowych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ciemieniucha Definicja zapalenia skóry głowy; występuje u noworodków (w 1 miesiącu życia) pod postacią grubych, żółtych strupów na owłosionej skórze głowy opis.
 • Co znaczy Cetyna Definicja gałązkami prze­rabiane w stanie świeżym do otrzymywania olejku albo suszone w temp. do 35°C. Z cetyny otrzymuje się działający informacje.
 • Co znaczy Skóry Choroby Definicja największym narządem ciała. W jej budowie anatomicznej wyróżniamy 3 warstwy skóry: naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Skóra znaczenie.
 • Co znaczy Chelaton Definicja dwusodowy; związek, który przez wymianę jonów metali z jonami wapnia wytwarza kompleks chelaton metal wydalany poprzez nerki. Użytkowany co znaczy.
 • Co znaczy Cholemia Definicja barwników żółciowych, cholesterolu i kwasów żółciowych w surowicy krwi. Powodem może być: upośledzenie odpływu żółci do dwunastnicy (kamica krzyżówka.
 • Co znaczy Cukromocz Definicja uwarunkowaniach poprawnych glukoza z krwi nie przedostaje się do moczu. Oznaczanie stężenia cukru (glukozy) w moczu wykonuje się dzięki co to jest.
 • Co znaczy Częstomocz Definicja któremu nie towarzyszy powiększenie jego objętości, jest symptomem zmniejszonej pojemności pęcherza moczowego. Pomniejszenie pojemności słownik.
 • Co znaczy Chloropikryna Definicja trometan; bezbarwna ciecz o przenikliwym zapachu. Stosowana do dezynfekcji i dezynsekcji magazynów. W okresie I wojny światowej używana czym jest.
 • Co znaczy Parkinsonowski Chód Definicja lny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi co oznacza.
 • Co znaczy Wieńcowa Choroba Definicja niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym albo napadowym niedokrwieniem serca wywołanym znaczącym tłumaczenie.
 • Co znaczy Cięcie Definicja chirurgiczne tkanek dzięki narzędzia tnącego (przeważnie skalpel, w razie kości - piła), prądu elektrycznego, fal ultradźwiękowych (nóż przykłady.
 • Co znaczy Chrzęstniakomięsak Definicja występuje pomiędzy 25 a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie albo przykostnie, przeważnie w definicja.
 • Co znaczy Scheuermanna Choroba Definicja polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców pomiędzy 13-17 rokiem encyklopedia.
 • Co znaczy Walentego Św Choroba Definicja zobacz padaczka jak działa.
 • Co znaczy Tylnosznurowy Chód Definicja ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego czy jest.
 • Co znaczy Krona Choroba Definicja pokarmowego. Dolegliwość Krona występuje raczej w jelicie cienkim (stan zapalny jelita), chociaż może pojawiać się w całym układzie pojęcie.
 • Co znaczy Cholangiografią Definicja radiologiczne dróg żółciowych; bazuje na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest sposobem z wyboru dla uwidocznienia wewnątrz-i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Chylomikrony Definicja lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie opis.
 • Co znaczy Cholera Definicja dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką informacje.
 • Co znaczy Cytologia Definicja ścianach komórki. Opiera się na cytochchemii i biofizyce. Postęp C. wiąże się ściśle z odkryciem i doskonaleniem mikroskopu. Działami znaczenie.
 • Co znaczy Chemioterapia Definicja środków chemicznych. Sposób użytkowana do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych przez antybiotykoterapię i poprzez działanie innych co znaczy.
 • Co znaczy Cytarabina Definicja gatunku antymetabolitów. Użytkowana w ostrych białaczkach i chłoniaku złośliwym. Uszkadza szpik kostny, skutkuje nudności i wymioty krzyżówka.
 • Co znaczy Ataktyczny Chód Definicja wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej co to jest.
 • Co znaczy Cytometr Definicja komórek (przeważnie krwinek) i pomiaru ich wielkości. Stanowi fundamentalne wyposażenie medycznych laboratoriów analitycznych słownik.
 • Co znaczy Chrapanie Definicja obniżeniem napięcia mięśni gardła, tkanek podniebienia, łuków podniebiennych i mięśni podstawy języka w trakcie snu. Język opadający ku czym jest.
 • Co znaczy Centromer Definicja przewężenie w obrębie chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia nie został jeszcze precyzyjnie tłumaczony co oznacza.
 • Co znaczy Cukier Definicja 1) kolokwialnie: sacharoza; 2) w nazewnictwie medycznym nazwa nieściśle określająca - glukozę tłumaczenie.
 • Co znaczy Chiroterapia Definicja manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów przykłady.
 • Co znaczy Cząsteczka Definicja najmniejszy fragment substancji mający jej fundamentalne właściwości chemiczne, złożony z atomów połączonych trwale wiązaniami chemicznymi definicja.
 • Co znaczy Cyklina Definicja przebieg cyklu komórkowego, którego stężenie w komórce powiększa się i minimalizuje w czasie przechodzenia komórki poprzez następne fazy encyklopedia.
 • Co znaczy Cyjanki Definicja cyjanowodorowego; bardzo trujące substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Użytkowane (cyjanek sodu - NaCN i cyjanek potasu jak działa.
 • Co znaczy Parkinsona Choroba Definicja zwyrodnieniowych układu nerwowego. Cierpi na nią prawie 1,5% osób w wieku ponad 65 lat. Rozpoczyna się normalnie po 60. roku życia. Dotyka czy jest.
 • Co znaczy Buergera Choroba Definicja zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego pojęcie.
 • Co znaczy Coxiella Definicja rodzaj drobnoustrojów chorobotwórczych u człowieka, będących powodem (na przykład gorączki Q - Coxiella burnetii wyjaśnienie.
 • Co znaczy Cytofizjologia Definicja edukacja o czynności komórki, jej poszczególnych struktur (organelli) i mechanizmach rozwoju komórek opis.
 • Co znaczy Czopek Definicja kształcie stożkowato-owalnym wprowadzana do odbytnicy (czopek doodbytniczy) albo pochwy (czopek dopochwowy); 2) jedna z komórek informacje.
 • Co znaczy Choroba Definicja działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu poszczególnych narządów. Patrz znaczenie.
 • Co znaczy Cytozyna Definicja organiczny związek chemiczny; zasada pirymiclynowa zawierająca azot, będąca jednym z fundamentalnych składników kwasów nukleinowych co znaczy.
 • Co znaczy Chondrocyty Definicja tkwiące w jamkach istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo albo po kilka, tworząc tak zwany grupę izogeniczną. W zależności od wieku krzyżówka.
 • Co znaczy Coxarthrosis Definicja zwyrodnie stawu biodrowego co to jest.
 • Co znaczy Ciąża Definicja zapłodnienia do porodu; u ludzi poprawnie trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; postęp płodu poza jamą macicy, przy słownik.
 • Co znaczy Charakteropatia Definicja cechujące się zmianą stałych nawyków, postaw, wynikające z uszkodzenia organicznego mózgu. Obserwowana jest w padaczce, miażdżycy czym jest.
 • Co znaczy Cysplatyna Definicja lek przeciwnowotworowy użytkowany raczej w raku płuca, jąder, sutka i żołądka i chłoniakach co oznacza.
 • Co znaczy Brzuszna Ciąża Definicja ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej tłumaczenie.
 • Co znaczy Perthesa Choroba Definicja martwic kości, precyzyjnie mówiąc to jest niedokrwienna martwica głowy kości udowej. Powody występowania dolegliwości są wciąż nie znane przykłady.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Choroba Perthesa co znaczy Ciąża brzuszna krzyżówka CYSPLATYNA co to jest CHARAKTEROPATIA słownik CIĄŻA czym jest Coxarthrosis co oznacza CHONDROCYTY. co to znaczy.

Słownik CIŚNIENIE co znaczy CYKLOTYMIA krzyżówka CHEMOTAKSJA co to jest co to jest.