chrypka chód ataktyczny co to znaczy
Chrypka, Chód Ataktyczny, Czaszka, Człowiek, Coxiella, Cukrzyca, Cytochrom, Chelaton, Cykutotoksyna.

Słownik i definicje chemiczne na C

 • Co znaczy CHOREOATETOZA Definicja atetozy. Do tych objawów zalicza się: krótkotrwałe ruchy mimowolne kończyn i twarzy połączone z ruchami o charakterze skręcającym. Są one
 • Co znaczy Choroba Scheuermanna Definicja powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców pomiędzy 13-17 rokiem życia. U
 • Co znaczy CHRAPANIE Definicja napięcia mięśni gardła, tkanek podniebienia, łuków podniebiennych i mięśni podstawy języka w trakcie snu. Język opadający ku tyłowi zwęża
 • Co znaczy CERULOPLAZMINA Definicja stężeniu około 300 mg/l. Jej zabarwienie jest niebieskie, z racji na za­wartość miedzi. Zawiera 90% znajdującej się w osoczu miedzi
 • Co znaczy Cholesterol Definicja nas. Jak powszechnie wiadomo, rekomendowane jest spożywanie wszystkich składników odżywczych, oczywiście w rozsądnych proporcjach. Prócz
 • Co znaczy CETYNA Definicja prze­rabiane w stanie świeżym do otrzymywania olejku albo suszone w temp. do 35°C. Z cetyny otrzymuje się działający bakteriobój­czo
 • Co znaczy Cewnik Definicja moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii. która służy do drenażu poszczególnych jam cia­ła
 • Co znaczy CHINOWIEC Definicja ok. 40 gatunków, występujących w górach Ameryki Południowej i Środkowej, rodzaj drzew z rodz. marzanowatych. Chinowiec żółty, chinowiec
 • Co znaczy CHLOROPIKRYNA Definicja bezbarwna ciecz o przenikliwym zapachu. Stosowana do dezynfekcji i dezynsekcji magazynów. W okresie I wojny światowej używana jako bojowy
 • Co znaczy CHOLECYSTOKININA Definicja polipeptydowy hormon uwalniany w dwunastnicy i jelicie czczym pod wpływem produktów trawienia białek i tłuszczów i jonów wodorowych i soli
 • Co znaczy CHYLOMIKRONY Definicja mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie
 • Co znaczy Ciemiączko Definicja wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia
 • Co znaczy CIEMIENIUCHA Definicja głowy; występuje u noworodków (w 1 miesiącu życia) pod postacią grubych, żółtych strupów na owłosionej skórze głowy
 • Co znaczy CIEPŁO Definicja przekazana innemu układowi, przy istnieniu różnicy temperatur, a tym samym może wykonać pracę. W organizmie człowieka nie ma różnic
 • Co znaczy CONTRE-COUP Definicja mózgu (przeważnie stłuczenia) po przeciwnej stronie od miejsca uderzenia. Także po stronie uderzenia mózg ulega uszkodzeniu (coup
 • Co znaczy CROSSING-OVER Definicja mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie
 • Co znaczy CYJANKI Definicja trujące substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Użytkowane (cyjanek sodu - NaCN i cyjanek potasu - KCN) do ekstrakcji złota
 • Co znaczy CYKL Definicja regularnych odstępach czasu i w określonej, zawsze tej samej kolejności. Patrz także, zioła CYKL:Cykoria PodróżnikNawrot Lekarski
 • Co znaczy CYMETYDYNA Definicja histaminowe H2; posiada umiejętność do hamowania wydzielania podstawowego i pobudzanego (na przykład poprzez gastrynę, pokarm, kofeinę
 • Co znaczy CYSTEINA Definicja występującym w większości białek (poza kolagenem i żelatyną). W rezultacie odwracalnej reakcji z dwóch cząsteczek cysteiny, tworzy się
 • Co znaczy CEWNIKOWANIE Definicja naturalne do jam i narządów ciała, również do naczyń krwionośnych. Cewni­kowanie dróg moczowych - dzieje się dla odprowadzenia moczu albo
 • Co znaczy CHARAKTEROPATIA Definicja zmianą stałych nawyków, postaw, wynikające z uszkodzenia organicznego mózgu. Obserwowana jest w padaczce, miażdżycy, przewlekłym
 • Co znaczy CHLOROCHINA Definicja zapalenie stawów, toczeń) i przeciwmalaryczny (zapobieganie i leczenie malarii). Użytkowany także w czerwonce pełzakowatej i ciężkich
 • Co znaczy CYSTYNURIA Definicja nerkowych, gdzie jest upośledzone wchłanianie aminokwasu cystyny. Prowadzi to do zwiększonego wydalania moczu i tworzenia w drogach
 • Co znaczy CYTODIAGNOSTYKA Definicja diagnostycznych zajmujący się oceną mikroskopową komórek organizmu uzyskanych z płynów fizjologicznych (na przykład płyn mózgowo-rdzeniowy
 • Co znaczy CYTOMEGALIA Definicja cytomegalowirusem, zarówno w momencie życia płodowego, jak i potem. Niekiedy zakażenie może być bezobjawowe, nie powodując jakichkolwiek
 • Co znaczy CYTOTOKSYNY Definicja wybiórczy) zabijać pewne kategorie komórek, na przykład nefrotoksyny niszczą komórki nerkowe etc. C. kierując się długotrwale w dawkach
 • Co znaczy Choroba Downa Definicja występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem umysłowym przeważnie w stopniu umiarkowanym i
 • Co znaczy CZĘSTOMOCZ Definicja towarzyszy powiększenie jego objętości, jest symptomem zmniejszonej pojemności pęcherza moczowego. Pomniejszenie pojemności wynikać może z
 • Co znaczy CHROMATYNA Definicja długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej ilości białek niehistonowych i RNA. Cząsteczka DNA
 • Co znaczy CIEN Definicja zdjęciu radiologicznym, pochłaniający więcej promieniowania niż okolice sąsiednie. Przeważnie opisywane na zdjęciach klatki piersiowej
 • Co znaczy CIERPIENIE Definicja niekorzystny stan psychiczny, emocjonalny bądź fizyczny, doświadczany regularnie jako ból
 • Co znaczy CIĘCIE Definicja narzędzia tnącego (przeważnie skalpel, w razie kości - piła), prądu elektrycznego, fal ultradźwiękowych (nóż harmoniczny). Realizowane po
 • Co znaczy CYSTOFIX Definicja punkcji (nakłucia) albo częściej przetoki naclłonowej sposobem zamkniętą, w celu odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego w sytuacjach
 • Co znaczy Choroby skóry Definicja ciała. W jej budowie anatomicznej wyróżniamy 3 warstwy skóry: naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Skóra spełnia sporo czynności
 • Co znaczy CIAŁO Definicja topograficznie dzieli się na głowę i szyję, tułów i kończyny. Układ kostno-stawowy stanowi rusztowanie ciała, chroni narządy wewnętrzne i
 • Co znaczy Choroba Heinego i Medina Definicja wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni
 • Co znaczy Walentego\. Choroba Św Definicja zobacz padaczka
 • Co znaczy CHROMATYDY Definicja podzielonego chromosomu, które pod koniec podziału mitotycznego albo w okresie podziału mejotycznego rozchodzą się, dając start nowym
 • Co znaczy Chód histeryczny Definicja monstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna
 • Co znaczy CYTARABINA Definicja antymetabolitów. Użytkowana w ostrych białaczkach i chłoniaku złośliwym. Uszkadza szpik kostny, skutkuje nudności i wymioty
 • Co znaczy Charłactwo Definicja znaczące wyniszczenie organizmu wskutek przebytych albo toczących się mechanizmów chorobowych
 • Co znaczy CYKLINA Definicja komórkowego, którego stężenie w komórce powiększa się i minimalizuje w czasie przechodzenia komórki poprzez następne fazy cyklu komórkowego
 • Co znaczy Chód kangurowy Definicja to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn
 • Co znaczy Chód kaczkowaty Definicja jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego
 • Co znaczy CITROBAKTER Definicja urzęsionych, Cram-ujemnych bakterii, będących zazwyczaj nieszkodliwymi saprofitami przewodu pokarmowego człowieka. Występują obficie w
 • Co znaczy Chód koszący Definicja pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego
 • Co znaczy CYTOLOGIA Definicja Opiera się na cytochchemii i biofizyce. Postęp C. wiąże się ściśle z odkryciem i doskonaleniem mikroskopu. Działami cytologii są między
 • Co znaczy CYTOZYNA Definicja organiczny związek chemiczny; zasada pirymiclynowa zawierająca azot, będąca jednym z fundamentalnych składników kwasów nukleinowych
 • Co znaczy CYTYZYNA Definicja trująca substancja zawarta w złotokapie zwyczajnym. Ma działanie zbliżone do nikotyny, ale silniej pobudza ośrodkowy układ nerwowy
 • Co znaczy CZĄSTECZKA Definicja najmniejszy fragment substancji mający jej fundamentalne właściwości chemiczne, złożony z atomów połączonych trwale wiązaniami chemicznymi
 • Co znaczy CYKLOFOSFAMID Definicja hamujący działanie układu odpornościowego, na tej drodze powstrzymuje odrzucanie przeszczepów) użytkowany raczej u chorych po przeszczepach
 • Co znaczy CUAR Definicja wewnętrznej części nasienia fasoli krzewiastej. Pęcznieje po dodaniu wody i tworzy lepką masę. Lek ten wpływa na motorykę jelit i spowalnia
 • Co znaczy CRP Definicja białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tak zwany wyznaczników ostrej etapy. W poprawnych uwarunkowaniach występuje w surowicy
 • Co znaczy CHEMORECEPTORY Definicja organizmu. W organizmie człowieka odznacza się dwa rodzaje chemoreceptorów. Jedne z nich, umiejscowione w rejonie rozgałęzienia tętnic
 • Co znaczy CHEMOTAKSJA Definicja opierający na wędrówce fagocytów w kierunku bodźca chemicznego. Odpowiednikiem jest podążanie leukocytów w kierunku miejsca, gdzie
 • Co znaczy CHOLANGIOGRAFIĄ Definicja dróg żółciowych; bazuje na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest sposobem z wyboru dla uwidocznienia wewnątrz-i zewnątrz wątrobowych
 • Co znaczy CHONDROCYTY Definicja istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo albo po kilka, tworząc tak zwany grupę izogeniczną. W zależności od wieku i umiejscowienia w
 • Co znaczy Choroba niedokrwienna serca Definicja niedokrwiennej serca jest miażdżyca, dolegliwość tętnic, a zatem i całego układu sercowo-naczyniowego. W miażdżycy materiał tłuszczowy z
 • Co znaczy Choroba Perthesa Definicja precyzyjnie mówiąc to jest niedokrwienna martwica głowy kości udowej. Powody występowania dolegliwości są wciąż nie znane. Dolegliwość
 • Co znaczy CHROMANIE Definicja powodami, na przykład skrócenie kończyny po złamaniu, usztywnienie stawu. Chromanie przestankowe - to ból i skurcz mięśni goleni w czasie
 • Co znaczy CHROMATOGRAFIA Definicja wykorzystywana do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej sposoby rozróżnia się chromatografie
 • Co znaczy CYKLOTYMIA Definicja psychozy maniakalno-depresyjnej, lecz zdecydowanie słabiej wyrażonych. W najwyższym stopniu znamienne są krótkie przemienne etapy (zwykle
 • Co znaczy CYSTOGRAFIA Definicja radiologicznym, częścią urografii dożylnej. Podany dożylnie kontrast radiologiczny jest wydzielany poprzez nerki kontrastując drogi moczowe
 • Co znaczy CYTOGENETYKA Definicja ich rolą w procesie dziedziczenia. Przewarzająca część badań przeprowadza się na organizmach niższych, u których możliwe jest
 • Co znaczy CYTOSTATYK Definicja hamujący podziały komórkowe (mitozę). Konsekwencje ich działania dotyczą praktycznie wszystkich komórek organizmu, lecz w najwyższym
 • Co znaczy CYTRULINEMIA Definicja mocznikowego spowodowane defektem enzymu syntetazy argininobursztynowej. Pojawia się nadmierne stężenie amoniaku i cytruliny w surowicy
 • Co znaczy CZKAWKA Definicja przepony (rodzaj mioklonii) z następującym po nich nagłym zamknięciem głośni, co skutkuje zatrzymanie napływu powietrza i wywołuje
 • Co znaczy CYSPLATYNA Definicja lek przeciwnowotworowy użytkowany raczej w raku płuca, jąder, sutka i żołądka i chłoniakach
 • Co znaczy CELLULIT Definicja skór­ka pomarańczowa; niepoprawne gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach, pośladkach, brzuchu, stanowiące defekt
 • Co znaczy CYSTOTOMIA Definicja nacięcie pęcherza moczowego (na przykład jako faza operacji urologicznej) albo nacięcie torbieli
 • Co znaczy CHLOROFORM Definicja ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu, piekącym smaku, temp. wrzenia 61 °C i gęstości 1,498 g/cm3. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie
 • Co znaczy Chód tylnosznurowy Definicja ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego
 • Co znaczy Choroba Buergera Definicja zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego
 • Co znaczy CYTOTOKSYCZNOŚĆ Definicja poprzez inne komórki (na przykład układu odpornościowego, bakteryjne) albo substancje (leki antybiotyki, antvmetabolity, trucizny
 • Co znaczy CHEMOKINY Definicja T i monocyty, odgrywające rolę jako odpowiedź immunologicznej, należą do rodziny cytokin. Pobudzają chemotaksję i migrację leukocytów
 • Co znaczy Choroba Blounta Definicja jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana
 • Co znaczy Choroba Sprengela Definicja wrodzone wysokie ustawienie łopatki
 • Co znaczy Chromosomy Definicja nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej
 • Co znaczy CYSTATIONONEMIA Definicja regularnie nie daje jakichkolwiek objawów); wynikająca z zaburzenia metabolizmu aminokwasu metioniny, jest on rezultatem defektu enzymu
 • Co znaczy CERA Definicja czte­ry typy cery: normalną, suchą, tłustą, mie­szaną. Cera normalna jest gładka, napięta, nie wymaga stosowania szczególnych kosmetyków
 • Co znaczy CYNK Definicja występujący w przyrodzie w niewielkich ilościach. Jest srebrzysto-szarym, kruchym metalem, dobrze przewodzącym ciepło i elektryczność. W
 • Co znaczy CHLORAMINY Definicja trwałość w stanie suchym, w roztworach wodnych uwalniają etapowo wolny chlor. Obecność substancji organicznych przyspiesza rozpad i
 • Co znaczy CHIRURGIA Definicja jedna z najstarszych dziedzin medycyny, zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób. Patrz także, zioła CHIRURGIA:Eleuterokok Kolczasty
 • Co znaczy Chód spastyczny Definicja ociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach
 • Co znaczy CYKLOSPORYNA Definicja jest fundamentalnym lekiem immunosupresyjnym (hamującym czynność układu odpornościowego) użytkowanym w transplantologii w celu zapobieżenia
 • Co znaczy CYSTA Definicja roślin i zwierząt (pierwotniaki), powstająca w uwarunkowaniach niesprzyjających ich postępowi. Po przeniesieniu C. w warunki sprzyjające
 • Co znaczy CHIMERA Definicja pochodzących od odmiennych genetycznie prekursorów, może być rezultatem połączenia (fuzji) zarodków albo przeszczepu
 • Co znaczy Chiroterapia Definicja manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów
 • Co znaczy c-ANCA Definicja neutrofilów skierowane przeciwko enzymom lizosomalnym. Służą jako parametr zachorowa­nia w zapaleniu naczyń płucnych, nerkowych i
 • Co znaczy CALEN Definicja Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj farmacją użytkowaną
 • Co znaczy CHOLEMIA Definicja żółciowych, cholesterolu i kwasów żółciowych w surowicy krwi. Powodem może być: upośledzenie odpływu żółci do dwunastnicy (kamica przewodów
 • Co znaczy Choroba zwyrodnieniowa stawów Definicja destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia mechaniczne albo toksyczne
 • Co znaczy CHOLINA Definicja surowicy krwi, wątrobie, żółci, moczu i nasieniu. Wchodzi w skład lecytyn i sfingolipidów. Stanowi szkielet acetylocholiny, sama jednak nie
 • Co znaczy choroby cywilizacyjne Definicja globalnie szerzące się, powszechnie znane dolegliwości, wywołane postępem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia
 • Co znaczy Ciąża brzuszna Definicja ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej
 • Co znaczy Ciąża jajnikowa Definicja ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach
 • Co znaczy Ciąża mnoga Definicja kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy
 • Co znaczy CIECZ Definicja substancja, której stan jest pośredni między stanem stałym, a gazowym. Posiada ona objętość, lecz nie ma określonej postaci
 • Co znaczy Ciepłolecznictwo Definicja sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej
 • Co znaczy Coxarthrosis Definicja zwyrodnie stawu biodrowego
 • Co znaczy CYTOFIZJOLOGIA Definicja edukacja o czynności komórki, jej poszczególnych struktur (organelli) i mechanizmach rozwoju komórek
 • Co znaczy CYTOPROTEKCJA Definicja narażonych na różnego rodzaju uszkodzenia, wykazujących umiejętność do przystosowania się do czynników uszkadzających. Odpowiednikiem jest
 • Co znaczy CHŁONIAKI Definicja złośliwej proliferacji komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, przewodzie pokarmowym. Przebieg
 • Co znaczy Choroba wieńcowa Definicja zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym albo napadowym niedokrwieniem serca wywołanym znaczącym zwężeniem (niekiedy - zamknięciem
 • Co znaczy CIĄŻA Definicja u ludzi poprawnie trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; postęp płodu poza jamą macicy, przy niemożności prawidłowego
 • Co znaczy CHRONAKSJA Definicja najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego nerwu ruchowego
 • Co znaczy Choroba Krona Definicja Dolegliwość Krona występuje raczej w jelicie cienkim (stan zapalny jelita), chociaż może pojawiać się w całym układzie pokarmowym Kto
 • Co znaczy CIŚNIENIE Definicja powierzchni podzielona poprzez powierzchnię na jaką ona działa. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk mieszaniny gazów (posiadają masę
 • Co znaczy Cholera Definicja dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką
 • Co znaczy CITO Definicja recepcie albo skierowaniu lekarskim, wskazująca, iż dany lek albo badanie należy wykonać niezwłocznie
 • Co znaczy CHOLINESTERAZY Definicja rozkładające acetylocholinę do choliny i kwasu octowego. Dzięki tej reakcji cholinesterazy biorą udział w unieczynnianiu acetylocholiny w
 • Co znaczy Chód brodzący Definicja powstaje w rezultacie niedowładu mięśni stóp
 • Co znaczy Choroba Parkinsona Definicja układu nerwowego. Cierpi na nią prawie 1,5% osób w wieku ponad 65 lat. Rozpoczyna się normalnie po 60. roku życia. Dotyka w jednakowym
 • Co znaczy CHROMOPROTEINY Definicja złożone białka, gdzie występuje ekipa prostetyczna (niebiałkowa). Odpowiednikiem takiego białka jest zawierająca hem hemoglobina
 • Co znaczy CHARAKTER Definicja tworzących jednolitą całość i decyzyjnych o naszym postępowaniu względem siebie i innych ludzi. Patrz także, zioła CHARAKTER:Brzoza
 • Co znaczy CUKIER Definicja 1) kolokwialnie: sacharoza; 2) w nazewnictwie medycznym nazwa nieściśle określająca - glukozę
 • Co znaczy Chód nożycowy Definicja przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe porażenie dziecięce
 • Co znaczy CYTYDYNA Definicja wytwór hydrolizy kwasów nukleinowych, pochodna cytozyny
 • Co znaczy Chód parkinsonowski Definicja lny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi
 • Co znaczy Choroba Osgood i Schlattera Definicja jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia
 • Co znaczy Choroba Definicja chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu poszczególnych narządów. Patrz także, zioła
 • Co znaczy CUKROMOCZ Definicja poprawnych glukoza z krwi nie przedostaje się do moczu. Oznaczanie stężenia cukru (glukozy) w moczu wykonuje się dzięki testów paskowych
 • Co znaczy CHANDRA Definicja nastroju będące reakcją psychiczną w ustalonych przypadkach. U kobiet obserwowane w fazie przedmiesiączkowej i w pierwszych dwóch
 • Co znaczy CZAPERONINY Definicja zapewnianie przyjmowania właściwej konfiguracji przestrzennej poprzez łańcuchy polipeptydowe innych białek. Właściwa konfiguracja
 • Co znaczy CHEMIOTERAPIA Definicja chemicznych. Sposób użytkowana do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych przez antybiotykoterapię i poprzez działanie innych preparatów
 • Co znaczy CYTOMETR Definicja przeważnie krwinek) i pomiaru ich wielkości. Stanowi fundamentalne wyposażenie medycznych laboratoriów analitycznych
 • Co znaczy CHRZĘSTNIAKOMIĘSAK Definicja a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie albo przykostnie, przeważnie w kości udowej
 • Co znaczy CHLAMYDIA Definicja wewnątrzkomórkowych, ściśle spokrewniona z bakteriami Gram-ujemnymi. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki patogenne dla człowieka: Chlamydia
 • Co znaczy Choroby demielinizacyjna Definicja to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym
 • Co znaczy CZOPEK Definicja owalnym wprowadzana do odbytnicy (czopek doodbytniczy) albo pochwy (czopek dopochwowy); 2) jedna z komórek światłoczułych siatkówki oka
 • Co znaczy CANCER Definicja z angielskiego:) termin użytkowany jako syno­nim raka, oznaczający każdy nowotwór złośliwy
 • Co znaczy CENTROMER Definicja chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia nie został jeszcze precyzyjnie tłumaczony, praw­dopodobnie to
 • Co znaczy CHYLOTHORAX Definicja Przeważnie w rezultacie urazu klatki piersiowej, wskutek uszkodzenia śródoperacyjnego albo w chorobach nowotworowych śródpiersia
 • Co znaczy CHYMOTRYPSYNA Definicja endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na
 • Co znaczy CYKUTOTOKSYNA Definicja trujące występujące we wszystkich częściach szaleju. Działają silnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując drgawki, zaburzenia
 • Co znaczy CHELATON Definicja związek, który przez wymianę jonów metali z jonami wapnia wytwarza kompleks chelaton metal wydalany poprzez nerki. Użytkowany raczej w
 • Co znaczy CYTOCHROM Definicja hemową (hemoproteina). Dzięki odwracalnej reakcji utleniania i redukcji jonu żelaza ekipy hemowej stanowi obiekt łańcucha oddechowego
 • Co znaczy Cukrzyca Definicja Urbaczka, i doktor medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą Czy zauważyli Kraj ostatnio powiększoną liczbę zachorowań na cukrzycę? Cukrzyca
 • Co znaczy COXIELLA Definicja rodzaj drobnoustrojów chorobotwórczych u człowieka, będących powodem (na przykład gorączki Q - Coxiella burnetii
 • Co znaczy CZŁOWIEK Definicja z punktu widzenia zoologii gatunek należący do podtypu kręgowców, gromady ssaków, rzędu naczelnych, podrzędny małp wąskonosych (świadczy o
 • Co znaczy CZASZKA Definicja zbudowanym z wielu zrośniętych (szwy czaszki) ze sobą kości tworzących jej część mózgową i twarzową. Jedynymi ruchomymi kośćmi są żuchwa
 • Co znaczy Chód ataktyczny Definicja wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej
 • Co znaczy CHRYPKA Definicja strun głosowych na skutek zaburzeń miejscowych albo w rezultacie porażenia nerwu krtaniowego. Najczęstszą powodem jest miejscowe wirusowe

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Chrypka, Chód Ataktyczny, Czaszka, Człowiek, Coxiella, Cukrzyca, Cytochrom, Chelaton, Cykutotoksyna, Chymotrypsyna, Chylothorax, Centromer, Cancer, Czopek co to znaczy.

Słownik Chrypka, Chód Ataktyczny, Czaszka, Człowiek, Coxiella co to jest.