Słownik chrypka chód ataktyczny co to znaczy.
Chrypka, Chód Ataktyczny, Czaszka, Człowiek, Coxiella, Cukrzyca, Cytochrom, Chelaton, Cykutotoksyna.

Słownik i definicje chemiczne na C

 • Co znaczy Choreoatetoza Definicja symptomy pląsawicy i atetozy. Do tych objawów zalicza się: krótkotrwałe ruchy mimowolne kończyn i twarzy połączone z ruchami o charakterze co to jest.
 • Co znaczy Scheuermanna Choroba Definicja polegająca na powolnym zaginaniu ku przodowi dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego. Występuje częściej u chłopców pomiędzy 13-17 rokiem definicja.
 • Co znaczy Chrapanie Definicja obniżeniem napięcia mięśni gardła, tkanek podniebienia, łuków podniebiennych i mięśni podstawy języka w trakcie snu. Język opadający ku co znaczy.
 • Co znaczy Ceruloplazmina Definicja występu­jąca w osoczu, w stężeniu około 300 mg/l. Jej zabarwienie jest niebieskie, z racji na za­wartość miedzi. Zawiera 90% znajdującej słownik.
 • Co znaczy Cholesterol Definicja istotna dla każdego z nas. Jak powszechnie wiadomo, rekomendowane jest spożywanie wszystkich składników odżywczych, oczywiście w rozsądnych znaczenie.
 • Co znaczy Cetyna Definicja gałązkami prze­rabiane w stanie świeżym do otrzymywania olejku albo suszone w temp. do 35°C. Z cetyny otrzymuje się działający czym jest.
 • Co znaczy Cewnik Definicja cewników moczowych umożli­wia wykonywanie wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych w urologii. która służy do drenażu poszczególnych co to jest.
 • Co znaczy Chinowiec Definicja chinowe; obejmujący ok. 40 gatunków, występujących w górach Ameryki Południowej i Środkowej, rodzaj drzew z rodz. marzanowatych. Chinowiec definicja.
 • Co znaczy Chloropikryna Definicja trometan; bezbarwna ciecz o przenikliwym zapachu. Stosowana do dezynfekcji i dezynsekcji magazynów. W okresie I wojny światowej używana co znaczy.
 • Co znaczy Cholecystokinina Definicja cholecystokininopankreozymina; polipeptydowy hormon uwalniany w dwunastnicy i jelicie czczym pod wpływem produktów trawienia białek i słownik.
 • Co znaczy Chylomikrony Definicja lipoprotein mających ważne znaczenie fizjologiczne i istotnych w diagnostyce klinicznej. Chylomikrony powstają z wchłanianych w jelicie znaczenie.
 • Co znaczy Ciemiączko Definicja wrodzony otwór pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, wypełniony tkanką łączną, który zamyka się do 2 roku życia czym jest.
 • Co znaczy Ciemieniucha Definicja zapalenia skóry głowy; występuje u noworodków (w 1 miesiącu życia) pod postacią grubych, żółtych strupów na owłosionej skórze głowy co to jest.
 • Co znaczy Ciepło Definicja może być przekazana innemu układowi, przy istnieniu różnicy temperatur, a tym samym może wykonać pracę. W organizmie człowieka nie ma definicja.
 • Co znaczy Coup Contre Definicja uszkodzenia mózgu (przeważnie stłuczenia) po przeciwnej stronie od miejsca uderzenia. Także po stronie uderzenia mózg ulega uszkodzeniu co znaczy.
 • Co znaczy Over Crossing Definicja podziału mejotycznego procesem zamiany materiału genetycznego między homologicznymi chromatydami pochodzącymi od obojga rodziców (mieszanie słownik.
 • Co znaczy Cyjanki Definicja cyjanowodorowego; bardzo trujące substancje krystaliczne, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Użytkowane (cyjanek sodu - NaCN i cyjanek potasu znaczenie.
 • Co znaczy Cykl Definicja zachodzących zazwyczaj w regularnych odstępach czasu i w określonej, zawsze tej samej kolejności. Patrz także, zioła CYKL:Cykoria czym jest.
 • Co znaczy Cymetydyna Definicja blokujących receptory histaminowe H2; posiada umiejętność do hamowania wydzielania podstawowego i pobudzanego (na przykład poprzez gastrynę co to jest.
 • Co znaczy Cysteina Definicja siarkę, występującym w większości białek (poza kolagenem i żelatyną). W rezultacie odwracalnej reakcji z dwóch cząsteczek cysteiny, tworzy definicja.
 • Co znaczy Cewnikowanie Definicja poprzez otwory naturalne do jam i narządów ciała, również do naczyń krwionośnych. Cewni­kowanie dróg moczowych - dzieje się dla co znaczy.
 • Co znaczy Charakteropatia Definicja cechujące się zmianą stałych nawyków, postaw, wynikające z uszkodzenia organicznego mózgu. Obserwowana jest w padaczce, miażdżycy słownik.
 • Co znaczy Chlorochina Definicja reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń) i przeciwmalaryczny (zapobieganie i leczenie malarii). Użytkowany także w czerwonce pełzakowatej i znaczenie.
 • Co znaczy Cystynuria Definicja kanalików nerkowych, gdzie jest upośledzone wchłanianie aminokwasu cystyny. Prowadzi to do zwiększonego wydalania moczu i tworzenia w czym jest.
 • Co znaczy Cytodiagnostyka Definicja dział badań diagnostycznych zajmujący się oceną mikroskopową komórek organizmu uzyskanych z płynów fizjologicznych (na przykład płyn co to jest.
 • Co znaczy Cytomegalia Definicja zakażeniem cytomegalowirusem, zarówno w momencie życia płodowego, jak i potem. Niekiedy zakażenie może być bezobjawowe, nie powodując definicja.
 • Co znaczy Cytotoksyny Definicja sposób specyficzny (wybiórczy) zabijać pewne kategorie komórek, na przykład nefrotoksyny niszczą komórki nerkowe etc. C. kierując się co znaczy.
 • Co znaczy Downa Choroba Definicja zaburzeniem genetycznym, występujące raz na 700 urodzeń. Dzieci z chorobą Downa charakteryzują się upośledzeniem umysłowym przeważnie w słownik.
 • Co znaczy Częstomocz Definicja któremu nie towarzyszy powiększenie jego objętości, jest symptomem zmniejszonej pojemności pęcherza moczowego. Pomniejszenie pojemności znaczenie.
 • Co znaczy Chromatyna Definicja zbudowana z bardzo długich dwupasmowych cząsteczek DNA i białek zasadowych zwanych histonami i z mniejszej ilości białek niehistonowych i czym jest.
 • Co znaczy Cien Definicja region, widoczny na zdjęciu radiologicznym, pochłaniający więcej promieniowania niż okolice sąsiednie. Przeważnie opisywane na zdjęciach co to jest.
 • Co znaczy Cierpienie Definicja niekorzystny stan psychiczny, emocjonalny bądź fizyczny, doświadczany regularnie jako ból definicja.
 • Co znaczy Cięcie Definicja chirurgiczne tkanek dzięki narzędzia tnącego (przeważnie skalpel, w razie kości - piła), prądu elektrycznego, fal ultradźwiękowych (nóż co znaczy.
 • Co znaczy Cystofix Definicja wykonania punkcji (nakłucia) albo częściej przetoki naclłonowej sposobem zamkniętą, w celu odprowadzenia moczu z pęcherza moczowego w słownik.
 • Co znaczy Skóry Choroby Definicja największym narządem ciała. W jej budowie anatomicznej wyróżniamy 3 warstwy skóry: naskórek, skórę właściwą i tkankę podskórną. Skóra znaczenie.
 • Co znaczy Ciało Definicja całość; topograficznie dzieli się na głowę i szyję, tułów i kończyny. Układ kostno-stawowy stanowi rusztowanie ciała, chroni narządy czym jest.
 • Co znaczy Choroba Heinego i Medina Definicja wirusowe zapalenie komórek nerwowych rdzenia kręgowego, powodujące niesymetryczne niedowłady wiotkie mięśni co to jest.
 • Co znaczy Walentego Św Choroba Definicja zobacz padaczka definicja.
 • Co znaczy Chromatydy Definicja podłużnie podzielonego chromosomu, które pod koniec podziału mitotycznego albo w okresie podziału mejotycznego rozchodzą się, dając start co znaczy.
 • Co znaczy Histeryczny Chód Definicja monstracyjnie niepoprawny, nie skutkuje go żadna zmiana organiczna słownik.
 • Co znaczy Cytarabina Definicja gatunku antymetabolitów. Użytkowana w ostrych białaczkach i chłoniaku złośliwym. Uszkadza szpik kostny, skutkuje nudności i wymioty znaczenie.
 • Co znaczy Charłactwo Definicja znaczące wyniszczenie organizmu wskutek przebytych albo toczących się mechanizmów chorobowych czym jest.
 • Co znaczy Cyklina Definicja przebieg cyklu komórkowego, którego stężenie w komórce powiększa się i minimalizuje w czasie przechodzenia komórki poprzez następne fazy co to jest.
 • Co znaczy Kangurowy Chód Definicja to jest chód o kulach z jednoczesnym przestawianiem obu kończyn definicja.
 • Co znaczy Kaczkowaty Chód Definicja jest wywołany niedowładem mięśni obręczy biodrowej albo zwichnięciem stawu biodrowego co znaczy.
 • Co znaczy Citrobakter Definicja pałeczkowtych, urzęsionych, Cram-ujemnych bakterii, będących zazwyczaj nieszkodliwymi saprofitami przewodu pokarmowego człowieka. Występują słownik.
 • Co znaczy Koszący Chód Definicja pociąganiem stopą po podłożu, typowy dla niedowładu połowicznego znaczenie.
 • Co znaczy Cytologia Definicja ścianach komórki. Opiera się na cytochchemii i biofizyce. Postęp C. wiąże się ściśle z odkryciem i doskonaleniem mikroskopu. Działami czym jest.
 • Co znaczy Cytozyna Definicja organiczny związek chemiczny; zasada pirymiclynowa zawierająca azot, będąca jednym z fundamentalnych składników kwasów nukleinowych co to jest.
 • Co znaczy Cytyzyna Definicja trująca substancja zawarta w złotokapie zwyczajnym. Ma działanie zbliżone do nikotyny, ale silniej pobudza ośrodkowy układ nerwowy definicja.
 • Co znaczy Cząsteczka Definicja najmniejszy fragment substancji mający jej fundamentalne właściwości chemiczne, złożony z atomów połączonych trwale wiązaniami chemicznymi co znaczy.
 • Co znaczy Cyklofosfamid Definicja immunosupresyjny (hamujący działanie układu odpornościowego, na tej drodze powstrzymuje odrzucanie przeszczepów) użytkowany raczej u słownik.
 • Co znaczy Cuar Definicja pozyskiwana z wewnętrznej części nasienia fasoli krzewiastej. Pęcznieje po dodaniu wody i tworzy lepką masę. Lek ten wpływa na motorykę znaczenie.
 • Co znaczy Crp Definicja reactive protein), białko C-reaktywne; jest gammaglobulina należącą do tak zwany wyznaczników ostrej etapy. W poprawnych uwarunkowaniach czym jest.
 • Co znaczy Chemoreceptory Definicja bodźce z wnętrza organizmu. W organizmie człowieka odznacza się dwa rodzaje chemoreceptorów. Jedne z nich, umiejscowione w rejonie co to jest.
 • Co znaczy Chemotaksja Definicja fagocytozę, opierający na wędrówce fagocytów w kierunku bodźca chemicznego. Odpowiednikiem jest podążanie leukocytów w kierunku miejsca definicja.
 • Co znaczy Cholangiografią Definicja radiologiczne dróg żółciowych; bazuje na podaniu dożylnie środka kontrastowego. Jest sposobem z wyboru dla uwidocznienia wewnątrz-i co znaczy.
 • Co znaczy Chondrocyty Definicja tkwiące w jamkach istoty podstawowej. Mogą występować pojedynczo albo po kilka, tworząc tak zwany grupę izogeniczną. W zależności od wieku słownik.
 • Co znaczy Serca Niedokrwienna Choroba Definicja dolegliwości niedokrwiennej serca jest miażdżyca, dolegliwość tętnic, a zatem i całego układu sercowo-naczyniowego. W miażdżycy materiał znaczenie.
 • Co znaczy Perthesa Choroba Definicja martwic kości, precyzyjnie mówiąc to jest niedokrwienna martwica głowy kości udowej. Powody występowania dolegliwości są wciąż nie znane czym jest.
 • Co znaczy Chromanie Definicja wywołane wieloma powodami, na przykład skrócenie kończyny po złamaniu, usztywnienie stawu. Chromanie przestankowe - to ból i skurcz mięśni co to jest.
 • Co znaczy Chromatografia Definicja chemiczna wykorzystywana do celów analitycznych i uzyskiwania preparatów. Zależnie od rodzaju zastosowanej sposoby rozróżnia się definicja.
 • Co znaczy Cyklotymia Definicja podobnych do psychozy maniakalno-depresyjnej, lecz zdecydowanie słabiej wyrażonych. W najwyższym stopniu znamienne są krótkie przemienne co znaczy.
 • Co znaczy Cystografia Definicja badaniem radiologicznym, częścią urografii dożylnej. Podany dożylnie kontrast radiologiczny jest wydzielany poprzez nerki kontrastując słownik.
 • Co znaczy Cytogenetyka Definicja chromosomami i ich rolą w procesie dziedziczenia. Przewarzająca część badań przeprowadza się na organizmach niższych, u których możliwe znaczenie.
 • Co znaczy Cytostatyk Definicja użytkowany jako lek hamujący podziały komórkowe (mitozę). Konsekwencje ich działania dotyczą praktycznie wszystkich komórek organizmu, lecz czym jest.
 • Co znaczy Cytrulinemia Definicja cyklu mocznikowego spowodowane defektem enzymu syntetazy argininobursztynowej. Pojawia się nadmierne stężenie amoniaku i cytruliny w co to jest.
 • Co znaczy Czkawka Definicja mimowolne skurcze przepony (rodzaj mioklonii) z następującym po nich nagłym zamknięciem głośni, co skutkuje zatrzymanie napływu powietrza i definicja.
 • Co znaczy Cysplatyna Definicja lek przeciwnowotworowy użytkowany raczej w raku płuca, jąder, sutka i żołądka i chłoniakach co znaczy.
 • Co znaczy Cellulit Definicja Lipodystrofia - skór­ka pomarańczowa; niepoprawne gromadze­nie się tkanki tłuszczowej na ramionach, udach, pośladkach, brzuchu, stanowiące słownik.
 • Co znaczy Cystotomia Definicja nacięcie pęcherza moczowego (na przykład jako faza operacji urologicznej) albo nacięcie torbieli znaczenie.
 • Co znaczy Chloroform Definicja bezbarwna ciecz o charakterystycznym słodkawym zapachu, piekącym smaku, temp. wrzenia 61 °C i gęstości 1,498 g/cm3. Jest słabo czym jest.
 • Co znaczy Tylnosznurowy Chód Definicja ataktyczny, wywołany zaburzeniami czucia głębokiego co to jest.
 • Co znaczy Buergera Choroba Definicja zapalenia naczyń krwionośnych typu zakrzepowo-zarostowego definicja.
 • Co znaczy Cytotoksyczność Definicja komórek poprzez inne komórki (na przykład układu odpornościowego, bakteryjne) albo substancje (leki antybiotyki, antvmetabolity, trucizny co znaczy.
 • Co znaczy Chemokiny Definicja poprzez limfocyty T i monocyty, odgrywające rolę jako odpowiedź immunologicznej, należą do rodziny cytokin. Pobudzają chemotaksję i słownik.
 • Co znaczy Blounta Choroba Definicja jałowa martwica kłykcia przyśrodkowego piszczeli. Następstwem procesu chorobowego jest szpotawość kolana znaczenie.
 • Co znaczy Sprengela Choroba Definicja wrodzone wysokie ustawienie łopatki czym jest.
 • Co znaczy Chromosomy Definicja nosiniki genomu, a więc informacji genetycznej co to jest.
 • Co znaczy Cystationonemia Definicja genetyczna (regularnie nie daje jakichkolwiek objawów); wynikająca z zaburzenia metabolizmu aminokwasu metioniny, jest on rezultatem definicja.
 • Co znaczy Cera Definicja rozróżnia się czte­ry typy cery: normalną, suchą, tłustą, mie­szaną. Cera normalna jest gładka, napięta, nie wymaga stosowania szczególnych co znaczy.
 • Co znaczy Cynk Definicja pierwiastek chemiczny występujący w przyrodzie w niewielkich ilościach. Jest srebrzysto-szarym, kruchym metalem, dobrze przewodzącym ciepło słownik.
 • Co znaczy Chloraminy Definicja sulfonowe; wykazują trwałość w stanie suchym, w roztworach wodnych uwalniają etapowo wolny chlor. Obecność substancji organicznych znaczenie.
 • Co znaczy Chirurgia Definicja jedna z najstarszych dziedzin medycyny, zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób. Patrz także, zioła CHIRURGIA:Eleuterokok Kolczasty czym jest.
 • Co znaczy Spastyczny Chód Definicja ociąganiem stóp po podłożu i niedostatecznym zginaniem kończyn w stawach co to jest.
 • Co znaczy Cyklosporyna Definicja poprzez grzyby; jest fundamentalnym lekiem immunosupresyjnym (hamującym czynność układu odpornościowego) użytkowanym w transplantologii w definicja.
 • Co znaczy Cysta Definicja przetrwalnikowa u niższych roślin i zwierząt (pierwotniaki), powstająca w uwarunkowaniach niesprzyjających ich postępowi. Po przeniesieniu co znaczy.
 • Co znaczy Chimera Definicja komórek pochodzących od odmiennych genetycznie prekursorów, może być rezultatem połączenia (fuzji) zarodków albo przeszczepu słownik.
 • Co znaczy Chiroterapia Definicja manualna której celem jest usuwanie niepoprawnych napięć i przywrócenie funkcji w obrębie stawów znaczenie.
 • Co znaczy Anca C Definicja cytoplazmie neutrofilów skierowane przeciwko enzymom lizosomalnym. Służą jako parametr zachorowa­nia w zapaleniu naczyń płucnych, nerkowych czym jest.
 • Co znaczy Calen Definicja Claudius Galenus. Najwybitniejszy po Hipokratesie przyrodnik i reformator nauk medycznych. Zapoczątkował nową dyscyplinę zwaną dzisiaj co to jest.
 • Co znaczy Cholemia Definicja barwników żółciowych, cholesterolu i kwasów żółciowych w surowicy krwi. Powodem może być: upośledzenie odpływu żółci do dwunastnicy (kamica definicja.
 • Co znaczy Stawów Zwyrodnieniowa Choroba Definicja zmianami destrukcyjnymi chrząstki stawowej. Powodem dolegliwości może być starzenie się chrząstki stawowej, uszkodzenia mechaniczne albo co znaczy.
 • Co znaczy Cholina Definicja występuje w surowicy krwi, wątrobie, żółci, moczu i nasieniu. Wchodzi w skład lecytyn i sfingolipidów. Stanowi szkielet acetylocholiny słownik.
 • Co znaczy Cywilizacyjne Choroby Definicja XXI wieku) - globalnie szerzące się, powszechnie znane dolegliwości, wywołane postępem cywilizacji. Częstotliwość ich występowania zależy znaczenie.
 • Co znaczy Brzuszna Ciąża Definicja ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jamie brzusznej czym jest.
 • Co znaczy Jajnikowa Ciąża Definicja ciąża pozamaciczna z zagnieżdżeniem się jaja w jajnikach co to jest.
 • Co znaczy Mnoga Ciąża Definicja kilkoro dzieci równocześnie rozwijających się w macicy definicja.
 • Co znaczy Ciecz Definicja substancja, której stan jest pośredni między stanem stałym, a gazowym. Posiada ona objętość, lecz nie ma określonej postaci co znaczy.
 • Co znaczy Ciepłolecznictwo Definicja sposób leczenia fizykalnego opierające na doprowadzeniu do tkanek energii cieplnej słownik.
 • Co znaczy Coxarthrosis Definicja zwyrodnie stawu biodrowego znaczenie.
 • Co znaczy Cytofizjologia Definicja edukacja o czynności komórki, jej poszczególnych struktur (organelli) i mechanizmach rozwoju komórek czym jest.
 • Co znaczy Cytoprotekcja Definicja fizjologiczne tkanek narażonych na różnego rodzaju uszkodzenia, wykazujących umiejętność do przystosowania się do czynników uszkadzających co to jest.
 • Co znaczy Chłoniaki Definicja dochodzi do złośliwej proliferacji komórek limfoidalnych w węzłach chłonnych, szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, przewodzie pokarmowym definicja.
 • Co znaczy Wieńcowa Choroba Definicja niedokrwienna serca) jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym albo napadowym niedokrwieniem serca wywołanym znaczącym co znaczy.
 • Co znaczy Ciąża Definicja zapłodnienia do porodu; u ludzi poprawnie trwa 273-281 dni. Ciąża ektopowa - ciąża pozamaciczna; postęp płodu poza jamą macicy, przy słownik.
 • Co znaczy Chronaksja Definicja tkanek, a więc najkrótszy czas trwania impulsu elektrycznego konieczny do wywołania skurczu mięśnia. Stymulacja elektryczna odpowiedniego znaczenie.
 • Co znaczy Krona Choroba Definicja pokarmowego. Dolegliwość Krona występuje raczej w jelicie cienkim (stan zapalny jelita), chociaż może pojawiać się w całym układzie czym jest.
 • Co znaczy Ciśnienie Definicja prostopadle do powierzchni podzielona poprzez powierzchnię na jaką ona działa. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk mieszaniny gazów co to jest.
 • Co znaczy Cholera Definicja dolegliwość jelita cienkiego przebiegająca z biegunką, wymiotami, odwodnieniem, skurczami mięśni, śpiączką definicja.
 • Co znaczy Cito Definicja uwaga zapisana na recepcie albo skierowaniu lekarskim, wskazująca, iż dany lek albo badanie należy wykonać niezwłocznie co znaczy.
 • Co znaczy Cholinesterazy Definicja hydrolaz, rozkładające acetylocholinę do choliny i kwasu octowego. Dzięki tej reakcji cholinesterazy biorą udział w unieczynnianiu słownik.
 • Co znaczy Brodzący Chód Definicja powstaje w rezultacie niedowładu mięśni stóp znaczenie.
 • Co znaczy Parkinsona Choroba Definicja zwyrodnieniowych układu nerwowego. Cierpi na nią prawie 1,5% osób w wieku ponad 65 lat. Rozpoczyna się normalnie po 60. roku życia. Dotyka czym jest.
 • Co znaczy Chromoproteiny Definicja złożone białka, gdzie występuje ekipa prostetyczna (niebiałkowa). Odpowiednikiem takiego białka jest zawierająca hem hemoglobina co to jest.
 • Co znaczy Charakter Definicja człowieka, tworzących jednolitą całość i decyzyjnych o naszym postępowaniu względem siebie i innych ludzi. Patrz także, zioła CHARAKTER definicja.
 • Co znaczy Cukier Definicja 1) kolokwialnie: sacharoza; 2) w nazewnictwie medycznym nazwa nieściśle określająca - glukozę co znaczy.
 • Co znaczy Nożycowy Chód Definicja nadmiernym przywiedzeniem i krzyżowaniem kończyn. Powodem jest niedowład spastyczny (na przykład mózgowe porażenie dziecięce słownik.
 • Co znaczy Cytydyna Definicja wytwór hydrolizy kwasów nukleinowych, pochodna cytozyny znaczenie.
 • Co znaczy Parkinsonowski Chód Definicja lny drobnymi kroczkami, z obciążaniem przodostopia i pociąganiem stopami po ziemi czym jest.
 • Co znaczy Choroba Osgood i Schlattera Definicja jałowa martwica guzowatości piszczeli. Rozwija się u chłopców w momencie dojrzewania pomiędzy 12-15 rokiem życia co to jest.
 • Co znaczy Choroba Definicja działanie czynników chorobotwórczych, objawiające się zaburzeniami w jego funkcjonowaniu i współdziałaniu poszczególnych narządów. Patrz definicja.
 • Co znaczy Cukromocz Definicja uwarunkowaniach poprawnych glukoza z krwi nie przedostaje się do moczu. Oznaczanie stężenia cukru (glukozy) w moczu wykonuje się dzięki co znaczy.
 • Co znaczy Chandra Definicja obniżenie nastroju będące reakcją psychiczną w ustalonych przypadkach. U kobiet obserwowane w fazie przedmiesiączkowej i w pierwszych dwóch słownik.
 • Co znaczy Czaperoniny Definicja jest zapewnianie przyjmowania właściwej konfiguracji przestrzennej poprzez łańcuchy polipeptydowe innych białek. Właściwa konfiguracja znaczenie.
 • Co znaczy Chemioterapia Definicja środków chemicznych. Sposób użytkowana do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych przez antybiotykoterapię i poprzez działanie innych czym jest.
 • Co znaczy Cytometr Definicja komórek (przeważnie krwinek) i pomiaru ich wielkości. Stanowi fundamentalne wyposażenie medycznych laboratoriów analitycznych co to jest.
 • Co znaczy Chrzęstniakomięsak Definicja występuje pomiędzy 25 a 50r.ż., bądź to w kości zdrowej, bądź jako zezłośliwienie chrzęstniaka, śródkostnie albo przykostnie, przeważnie w definicja.
 • Co znaczy Chlamydia Definicja bezwzględnych pasożytów wewnątrzkomórkowych, ściśle spokrewniona z bakteriami Gram-ujemnymi. Rodzaj ten obejmuje trzy gatunki patogenne dla co znaczy.
 • Co znaczy Demielinizacyjna Choroby Definicja to są dolegliwości w przebiegu których następuje rozpad osłonek mielinowych włókien nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym słownik.
 • Co znaczy Czopek Definicja kształcie stożkowato-owalnym wprowadzana do odbytnicy (czopek doodbytniczy) albo pochwy (czopek dopochwowy); 2) jedna z komórek znaczenie.
 • Co znaczy Cancer Definicja z angielskiego:) termin użytkowany jako syno­nim raka, oznaczający każdy nowotwór złośliwy czym jest.
 • Co znaczy Centromer Definicja przewężenie w obrębie chromosomu, łączące chromatydy siostrzane. Skład chemiczny tego połączenia nie został jeszcze precyzyjnie tłumaczony co to jest.
 • Co znaczy Chylothorax Definicja opłucnowej. Przeważnie w rezultacie urazu klatki piersiowej, wskutek uszkodzenia śródoperacyjnego albo w chorobach nowotworowych definicja.
 • Co znaczy Chymotrypsyna Definicja do endopeptydaz. Wchodzi w skład soku trzustkowego i działa na białka i polipeptydy treści żołądkowej. Chymotrypsyna działa swoiście na co znaczy.
 • Co znaczy Cykutotoksyna Definicja substancje trujące występujące we wszystkich częściach szaleju. Działają silnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, wywołując drgawki słownik.
 • Co znaczy Chelaton Definicja dwusodowy; związek, który przez wymianę jonów metali z jonami wapnia wytwarza kompleks chelaton metal wydalany poprzez nerki. Użytkowany znaczenie.
 • Co znaczy Cytochrom Definicja zawierające grupę hemową (hemoproteina). Dzięki odwracalnej reakcji utleniania i redukcji jonu żelaza ekipy hemowej stanowi obiekt łańcucha czym jest.
 • Co znaczy Cukrzyca Definicja medycyny Urszulą Urbaczka, i doktor medycyny Wojciechem Urbaczka, pediatrą Czy zauważyli Kraj ostatnio powiększoną liczbę zachorowań na co to jest.
 • Co znaczy Coxiella Definicja rodzaj drobnoustrojów chorobotwórczych u człowieka, będących powodem (na przykład gorączki Q - Coxiella burnetii definicja.
 • Co znaczy Człowiek Definicja człowiek rozumny); z punktu widzenia zoologii gatunek należący do podtypu kręgowców, gromady ssaków, rzędu naczelnych, podrzędny małp co znaczy.
 • Co znaczy Czaszka Definicja rusztowaniem głowy, zbudowanym z wielu zrośniętych (szwy czaszki) ze sobą kości tworzących jej część mózgową i twarzową. Jedynymi ruchomymi słownik.
 • Co znaczy Ataktyczny Chód Definicja wywołany zaburzeniami równowagi, przypomina chód osoby pijanej znaczenie.
 • Co znaczy Chrypka Definicja nieprawidłowymi drganiami strun głosowych na skutek zaburzeń miejscowych albo w rezultacie porażenia nerwu krtaniowego. Najczęstszą powodem czym jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Chrypka, Chód Ataktyczny, Czaszka, Człowiek, Coxiella, Cukrzyca, Cytochrom, Chelaton, Cykutotoksyna, Chymotrypsyna, Chylothorax, Centromer, Cancer, Czopek co to znaczy.

Słownik Chrypka, Chód Ataktyczny, Czaszka, Człowiek, Coxiella co to jest.