Słownik dyssynergia dysrafizm co to znaczy.
Dyssynergia, Dysrafizm, Derealizacja, Dysforia, D-Dimery, Dyspareunia, Denat, Dekoktacja.

Słownik i definicje chemiczne na D

 • Co znaczy Dawca Definicja pobiera się konieczne do przeszczepienia choremu narządy, krew albo inne tkanki. Patrz także, zioła DAWCA:Pokrzywa Zwykła co to jest.
 • Co znaczy Ddd Definicja epidemiologii, określający dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. Patrz także, zioła DDD:Babka LancetowataBez CzarnyCzosnek definicja.
 • Co znaczy Delecja Definicja genu - kierujący do rozwoju chorób genetycznych (rezultat mutacji genów). Zespoły delecji chromosomowych: zespół delecji 5p (zespół cri co znaczy.
 • Co znaczy Deoksykortykosteron Definicja ekipy mineralokortykoidów, wydzielany poprzez korę nadnerczy. Do krwi uwalniany jest w śladowych ilościach. Deoksykortykosteron wykazuje słownik.
 • Co znaczy Depersonalizacja Definicja odczucie obcości swego ciała i funkcji psychicznych. Regularnie występuje w stanach zagrożenia życia (ciężkich chorobach, uszkodzeniach znaczenie.
 • Co znaczy Depigmentacja Definicja zabarwionej skóry; użytkowana między innymi w rozległych (pow. 50% powierzchni) sytuacjach bielactwia nabytego. Mechanizm depigmentacji czym jest.
 • Co znaczy Depilacja Definicja owłosienia na przykład przez golenie, wosk, szczególne kremy, pianki czy wykorzystanie depilatorów elektrycznych w celach estetycznych co to jest.
 • Co znaczy Dermatofitydy Definicja uogólniona reakcja skóry spowodowana zakażeniem grzybiczym o odległej lokalizacji. Zmiany skórne nie zawierają przedmiotów grzyba definicja.
 • Co znaczy Dezynsekcja Definicja celu wytępienie owadów i innych pasożytniczych stawonogów (much, komarów, wszy, karaluchów) przenoszących drobnoustroje chorobotwórcze co znaczy.
 • Co znaczy Diacyloglicerol Definicja drugiego rzędu; wraz z trifosforoinozytolem (IP3) powstaje z hydrolizy fosfatydyloinozytolu. Aktywuje kinazę białkową C i umożliwia słownik.
 • Co znaczy Diagnostyka Definicja skupiający wszystkie sposoby użytkowane w dążeniu do uzyskania rozpoznania dolegliwości. Wykorzystuje się sposobność zgromadzenia wywiadu znaczenie.
 • Co znaczy Dializa Definicja przechodzenia nie wszystkich cząsteczek i jonów poprzez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory. W nefrologii stosuje się czym jest.
 • Co znaczy Dilatoreceptory Definicja mechanoreceptory wrażliwe na rozciąganie, obecne między innymi w pęcherzu moczowym co to jest.
 • Co znaczy Diploid Definicja kompletnie homologicznych zestawów chromosomów w jądrze komórkowym. Diploid występuje we wszystkich komórkach zwierząt poza komórkami definicja.
 • Co znaczy Diureza Definicja nerki. D. dobowa u człowieka wynosi ok. 1,5 litra. Diureza wodna - powiększone wydalanie moczu w konsekwencji wypicia dużej ilości wody co znaczy.
 • Co znaczy Doxorubicyna Definicja chorobach nowotworowych (białaczki, chłoniaki, rak piersi i płuca); działa na zasadzie hamowania podziałów komórek, uniemożliwiając słownik.
 • Co znaczy Dół Definicja wszelkich zagłębień ciała, zarówno w określonej strukturze anatomicznej (na przykład D. przedni, środkowy i tylny czaszki), jak i między znaczenie.
 • Co znaczy Dreszcze Definicja włókien mięśniowych, wynikające z pobudzenia ośrodka w śródmózgowiu w trakcie obniżania temp. ciała (krwi) albo w konsekwencji działania czym jest.
 • Co znaczy Drgawki Definicja pobudzenia elektryczne z ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj objawiające się stereotypowymi ruchami mięśni. Mogą być kłoni cz n e co to jest.
 • Co znaczy Drożdże Definicja grzybami rozmnażającymi się bezpłciowo, raczej poprzez pączkowanie. Rozmnażanie płciowe jest powiązane z wytwarzaniem spor (zarodników definicja.
 • Co znaczy Depolaryzacja Definicja zmiana ładunku elektrycznego między wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej, wywołująca stworzenie potencjału czynnościowego co znaczy.
 • Co znaczy Dyfuzja Definicja cząsteczek (jonów, atomów) jednej substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia (ciekłego, stałego albo gazowego). Jej słownik.
 • Co znaczy Dysgeuzja Definicja być spowodowane wysychaniem śluzówki j. ustnej na skutek palenia papierosów, zespołem Sjogrena, radioterapią w obrębie głowy znaczenie.
 • Co znaczy Dysostozy Definicja na zaburzeniach kostnienia wewnątrzchrzęstnego. Są odmianą mukopolisacharydoz wrodzonych zaburzeń przemiany węglowodanów, z ich czym jest.
 • Co znaczy Dysproteinemia Definicja różnych grup białek (dysbetalipoproteinemia, clysfibrynogenemia), przeważnie na podłożu genetycznym. Białka o zmienionej strukturze nie co to jest.
 • Co znaczy Dystonia Definicja mięśni pod postacią jego pomniejszenia (hipotonia) albo powiększenia (hipertonía). Skutkuje utrudnienie albo uniemożliwia wykonywanie definicja.
 • Co znaczy Dietetyk Definicja wykształcenie w dziedzinie dietetyki, która zajmuje się realizacją wskazań lekarskich dotyczących żywienia w szpitalu, sanatorium albo co znaczy.
 • Co znaczy Diplopia Definicja dwojenie; podwójne widzenie elementów wywołane przeważnie niesprawnością mięśni zewnętrznych gałki ocznej, uszkodzeniem ośrodkowego układu słownik.
 • Co znaczy Dno Definicja najwyższym stopniu oddalona od ujścia, ślepa część narządu zawierającego jamę na przykład macicy, żołądka, pęcherzyka żółciowego, pęcherza znaczenie.
 • Co znaczy Dwunastnica Definicja przytwierdzona do tylnej ściany brzucha, w miarę krótka (ok. 30 cm) część jelita cienkiego. Ma kształt podkowy, wypukłością zwróconej na czym jest.
 • Co znaczy Dymienica Definicja bolące, regularnie zropiałe węzły chłonne albo ich skupienia w przebiegu różnych chorób; w najwyższym stopniu charakterystyczne dla dżumy co to jest.
 • Co znaczy Dyskinezy Definicja powtarzające się, czasami stereotypowe ruchy obejmujące różne mięśnie kończyn i tułowia. Są przeważnie spowodowane uszkodzeniem mózgu definicja.
 • Co znaczy Dysplazja Definicja budowy tkanki albo narządu polegająca na niewłaściwej proporcji ich składników na przykład D. nabłonka to niepoprawne dojrzewanie nabłonka co znaczy.
 • Co znaczy Dobór Definicja biologicznym ustala mechanizmy kierujące do optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, gdzie żyje, a cechy w najwyższym stopniu słownik.
 • Co znaczy Dekompensacja Definicja powstający wskutek straty systemów wyrównawczych narządów i ich umiejętności przystosowania się do nowych obciążeń. Dekompensacja objawia znaczenie.
 • Co znaczy Dekstran Definicja długołańcuchowy; roztwory o masie cząsteczkowej 40 tys. albo 70 tys. użytkowane do doraźnego uzupełnienia łożyska naczyniowego. Służy czym jest.
 • Co znaczy Debilizm Definicja aktualnie nie użytkowane (z racji na niekorzystny wydźwięk) ustalenie lekkiego stopnia upośledzenia umysłowego co to jest.
 • Co znaczy Daktylofazja Definicja język migowy głuchych -porozumiewanie się głuchoniemych dzięki ruchów palców definicja.
 • Co znaczy Doświadczenie Definicja wywoływanie określonego zjawiska w uwarunkowaniach sztucznie powstałych (laboratoryjnych) w celu jego zbadania co znaczy.
 • Co znaczy Degeneracja Definicja cech negatywnych w obrębie gatunku, przeważnie przekazywana genetycznie. Degeneracja złośliwa dotyczy przemiany tkanek poprawnych w słownik.
 • Co znaczy Demarkacja Definicja forma usuwania ciał obcych albo ognisk martwiczych z narządu albo tkanki, polegająca na wytworzeniu się granicy pomiędzy żywą a martwą znaczenie.
 • Co znaczy Depresja Definicja gatunku chorób afektywnych charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:objawy emocjonalne: obniżony nastrój czym jest.
 • Co znaczy Dermatologia Definicja się chorobami skóry, jej reakcją na impulsy zewnętrzne i wewnątrzustrojowe i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Edukacja ta bada co to jest.
 • Co znaczy Dermatoza Definicja chorobowych skóry. Dermatoza barwnikowa to ograniczone przebarwienie skóry wywołane nagromadzeniem melaniny (tak zwany znamię barwnikowe definicja.
 • Co znaczy Dermografizm Definicja skóry opierające na zaczerwienieniu i powstawaniu pręgi w miejscu jej potarcia, zadrapania. Występuje przeważnie u osób ze skłonnością do co znaczy.
 • Co znaczy Dirofilarioza Definicja spowodowana poprzez pasożyta Dirofilaria immitis. Częsta dolegliwość u psów, rzadko przenoszona na człowieka poprzez ukłucie komara. Larwy słownik.
 • Co znaczy Dojrzałość Definicja osiąga pełny postęp, wykazując najwyższą wydajność wszystkich mechanizmów fizjologicznych (między młodością, a starością). Dojrzałość znaczenie.
 • Co znaczy Dominacja Definicja uwarunkowanych cech i odpowiadających im genów (alleli), których działanie przejawia się u wszystkich osobników je posiadających (homo- i czym jest.
 • Co znaczy Doxepina Definicja trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, gdyż nie wywołuje euforii, nie wpływając na zwyczajny smutek, wyjątkowo rzadko prowadzi do co to jest.
 • Co znaczy Dozymetria Definicja obejmujący sposoby pomiaru i obliczania dawek promieniowania jonizującego, a również aktywności preparatów promieniotwórczych. Fundamentem definicja.
 • Co znaczy Drażnienie Definicja przykład nerwu, narządu. Może być fizjologiczne albo patologiczne w zależności od tego czy czynnik drażniący (pobudzający) jest naturalnym co znaczy.
 • Co znaczy Droga Definicja nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, mających wspólny start i jednolitych czynnościowo (na przykład droga piramidowa rdzenia słownik.
 • Co znaczy Dysleksja Definicja obecne od urodzenia, upośledzające naukę słów i mogące powodować trudności językowe. Zakłóca ono u dziecka mechanizm edukacji czytania znaczenie.
 • Co znaczy Duszność Definicja utrudnienia oddychania, z koniecznością wzmożenia czynności oddechowej. W uwarunkowaniach poprawnych powiększenie wysiłku oddechowego w czym jest.
 • Co znaczy Defloracja Definicja przerwanie błony dziewiczej (hymen), przeważnie w czasie pierwszego relacji seksualnego co to jest.
 • Co znaczy Dysmenorrhoea Definicja zaburzenia miesiączkowania o niejednorodnym charakterze, których właściwością wspólną jest ból definicja.
 • Co znaczy Dieta Definicja żywienia dobrany adekwatnie do stanu i wymogów organizmu chorego albo przebywającego w specjalnych uwarunkowaniach. Osoby zdrowe co znaczy.
 • Co znaczy Deinstytucjonalizacja Definicja psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Jej ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji psychiatrycznych, jak szpitale, i zastąpienie słownik.
 • Co znaczy Dereizm Definicja typowy dla schizofrenii symptom nieliczenia się z realiami rzeczywistości w zachowaniu i reakcjach uczuciowych znaczenie.
 • Co znaczy Dermatosclerosis Definicja wygładzeniem i wzmożonym napięciem, obserwowany w twardzinie skóry. Symptomy spowodowane są zaburzeniami w syntezie kolagenu czym jest.
 • Co znaczy Dichromazja Definicja dichromatyzm całkowity brak umiejętności rozpoznawania jednej z barw co to jest.
 • Co znaczy Dysfazja Definicja odmiana afazji ruchowej, gdzie upośledzone jest mówienie przy dobrym rozumieniu mowy i formowaniu myśli definicja.
 • Co znaczy Dermatomy Definicja czuciowo poprzez jeden tylny korzonek nerwowy z rdzenia kręgowego. Przebieg ich jest nieregularny w całym ciele poza obszarem klatki co znaczy.
 • Co znaczy Dermatom Definicja pobierania płatów skórnych użytkowanych do przeszczepów. Skórę z obszarów zdrowych pobiera się dzięki ostrego noża i urządzenia słownik.
 • Co znaczy Dysocjacja Definicja rodzaj zaburzenia osobowości; prowadzi do okresowej, gwałtownej zmiany osobowości albo poczucia tożsamości chorego. Symptomy dysocjacyjne znaczenie.
 • Co znaczy Desmurgia Definicja edukacja poświęcona opatrunkom, materiałom opatrunkowym i sposobom zakładania bandaży czym jest.
 • Co znaczy Defibrylator Definicja elektrycznej stymulacji serca w razie zagrożenia życia. Łyżki defibrylatora pokryte żelem przykłada się w drugiej przestrzeni co to jest.
 • Co znaczy Drżenie Definicja naprzemienne ruchy wywołane skurczami mięśni, z reguły o niewielkiej amplitudzie. Jeśli pojawia się w spoczynku, to jest D. spoczynkowe, a definicja.
 • Co znaczy Dekompresja Definicja atmosferycznego; w rezultacie dużej zmiany ciśnienia (obniżenia ciśnienia atmosferycznego) dochodzi do uwalniania się gazów atmosferycznych co znaczy.
 • Co znaczy Demineralizacja Definicja obniżenie w organizmie składników mineralnych, przeważnie dotyczy odwapnienia kości. Patrz także, zioła DEMINERALIZACJA:Rdest Ptasi słownik.
 • Co znaczy Denaturacja Definicja zmiana pierwotnej struktury białka, jej zniszczenie w rezultacie działania czynników: temp., środków drażniących i toksycznych znaczenie.
 • Co znaczy Dermatofity Definicja wywołujące grzybicę skóry i jej przydatków, skóry owłosionej i paznokci. Wykazują powinowactwo do kreatyny. Wyróżniamy grzyby geofilne czym jest.
 • Co znaczy Dioptria Definicja umiejętność soczewki do skupiania albo rozpraszania promieni świetlnych. 1 D (dioptria) ustala umiejętność skupiania promieni poprzez co to jest.
 • Co znaczy Deueteranopia Definicja zaburzenie widzenia opierające na całkowitym braku możliwości rozpoznawania barwy zielonej definicja.
 • Co znaczy Dezinwazja Definicja niszczenie pasożytów w środowisku zewnętrznym dzięki środków chemicznych i fizycznych co znaczy.
 • Co znaczy Dezorientacja Definicja brak albo ograniczenie umiejętności orientacji, co do miejsca, czasu, sytuacji występujące w zaburzeniach świadomości i psychozach słownik.
 • Co znaczy Diapedeza Definicja przedmiotów mor-fotycznych krwi poprzez nieuszkodzoną ścianę naczyń włosowatych. Nasilona w sytuacjach chorobowych, na przykład skazie znaczenie.
 • Co znaczy Digitoksyna Definicja glikozyd otrzymywany z naparstnicy, zaliczany do glikozydów nasercowych czym jest.
 • Co znaczy Disomia Definicja identycznego strukturalnie zestawu chromosomów w jądrze komórkowym; 2) występowanie dodatkowego chromosomu w pojedynczym garniturze co to jest.
 • Co znaczy Dostosowanie Definicja wynikająca z jego genotypu do skutecznego współzawodnictwa i przekazywania genetycznych zasobów kolejnym pokoleniom zmiany czynnościowe i definicja.
 • Co znaczy Drazliwośc Definicja negatywnymi emocjami (złość, gniew) na nieadekwatnie słabe bodźce. Może być symptomem zaburzeń psychicznych endogennych (dolegliwości co znaczy.
 • Co znaczy Dulcyna Definicja ok. 400 razy słodszy od cukru (sacharozy). Użytkowana była w Polsce w trakcie II wojny światowej. Aktualnie zakazano jej stosowania na słownik.
 • Co znaczy Dysmetria Definicja ruchach (niezdolność oceny zakresu ruchu) występujący w uszkodzeniach móżdżku. Przykładowo, chory biorąc element do ręki zbyt szeroko znaczenie.
 • Co znaczy Dysmorfofobia Definicja opierające na przekonaniu (obiektywnie bezpodstawnym) o niekorzystnym wyglądzie (na przykład przekonaniu, iż uszy są odstające, nos czym jest.
 • Co znaczy Dysosmia Definicja zniekształcony zapach. Może towarzyszyć infekcjom zatok obocznych nosa, częściowemu uszkodzeniu opuszki węchowej albo depresji psychicznej co to jest.
 • Co znaczy Dekarboksylacja Definicja dwutlenku węgla katalizowana poprzez enzymy - dekarboksylazy. Podstawowa reakcja w przemianie materii, (na przykład w cyklu Krebsa i przy definicja.
 • Co znaczy Doxazosyna Definicja nadciśnieniu tętniczym; blokuje aktywność współczulnego układu nerwowego autonomicznego na poziomie drobnych żył i tętniczek przez co znaczy.
 • Co znaczy Dysbakterioza Definicja bakterii (także prawidłowej flory bakteryjnej) w jelitach, płucach i innych narządach. Pojawia się po długotrwałym leczeniu antybiotykami słownik.
 • Co znaczy Daktyloskopia Definicja zajmujący się badaniem odcisków palców w celu identyfikacji charakterystycznych, indywidualnych cech linii papilarnych skóry na opuszkach znaczenie.
 • Co znaczy Denga Definicja gorączek krwotocznych, z bólami głowy i mięśni, wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych, leukopenia. Spowodowana poprzez wirusa Dengi czym jest.
 • Co znaczy Deratyzacja Definicja szczurów, myszy) dzięki środków chemicznych albo fizycznych. Zabiegi te zmniejszają liczbę gryzoni nie hamując ich namnażania się. Muszą co to jest.
 • Co znaczy Drenaż Definicja gazu z jamy ciała albo rany, przy zastosowaniu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej -torakostomia; usunięcie płynu albo definicja.
 • Co znaczy Doping Definicja psychologicznych i farmakologicznych zwiększających umiejętność do wysiłku fizycznego kosztem uruchomienia naturalnych rezerw organizmu. D co znaczy.
 • Co znaczy Drożdżyca Definicja jest zakażeniem skóry i błon śluzowych, rzadko narządów wewnętrznych (w stanach osłabionej odporności). Kandydoza spowodowana jest słownik.
 • Co znaczy Dołek Definicja niewielkiego zagłębienia, o różnym kształcie na przykład dołek głowy kości udowej (niewielkie zagłębienie w szczycie głowy kości udowej dla znaczenie.
 • Co znaczy Dwoinki Definicja nazwa bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej otoczce. W najwyższym stopniu patogennymi czym jest.
 • Co znaczy Defibrylacja Definicja w razie zaburzeń rytmu serca - migotania komór albo przedsionków. Defibrylacja elektryczna - bazuje na przewodzeniu poprzez elektrody co to jest.
 • Co znaczy Dawka Definicja wprowadzonego do organizmu; zwiększanie dawki leku i powiązane z tym powiększenie stężenia leku we krwi skutkuje nasilenie odpowiedzi na definicja.
 • Co znaczy Debridement Definicja chirurgiczne oczyszczenie rany opierające na wycięciu brzegów rany, usunięciu zrostów i powierzchownej martwicy co znaczy.
 • Co znaczy Detergenty Definicja napięcie powierzchniowe wody i innych cieczy. Dzięki swoim własnościom (cząsteczkom lipo i hydrofilnym) gromadzą się na przykład na słownik.
 • Co znaczy Defektologia Definicja ułomnościach fizycznych i psychicznych i o ich leczeniu. W pedagogice specjalnej dział zajmujący się nauczaniem i wychowaniem dzieci z znaczenie.
 • Co znaczy Doczesna Definicja macicy ciężarnej. Posiada 3 odcinki: D. podstawowa leżąca między jajem płodowym, a mięśniem macicy, D. pokrywowa, pokrywająca jajo płodowe czym jest.
 • Co znaczy Deoksyryboza Definicja pięciowęglowy cukier wchodzący w skład budowy kwasów nukleinowych. Od rybozy jest różna brakiem ekipy hydroksylowej w pozycji 2, która co to jest.
 • Co znaczy Doxycyklina Definicja tetra-cyklin; łatwo wchłaniająca się z przewodu pokarmowego, znajduje wykorzystanie w leczeniu infekcji wrażliwymi drobnoustrojami układu definicja.
 • Co znaczy Drakunkuloza Definicja obecnością pasożyta (Dracunculus medinensis) w tkance podskórnej. Występuje endemicznie w państwach tropikalnych Afryki i subtropikalnych co znaczy.
 • Co znaczy Drogi Definicja kanałów, pełniących podobne funkcje fizjologiczne. Drogi łzowe odprowadzają łzy z worka spojówkowego do nosa. Utworzone są z kanalików słownik.
 • Co znaczy Dobutamina Definicja w intensywnej terapii, pobudzający receptory B-adrenergiczne, czym pobudza czynność skurczową serca (przyrost siły skurczu). W znaczenie.
 • Co znaczy Dekoktacja Definicja postaci wegetatywnych drobnoustrojów w rezultacie zadziałania na nie wrzącą wodą przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Użytkowana w czym jest.
 • Co znaczy Denat Definicja przedrostek de - znaczy zaprzeczenie do lac. natus urodzenie); ustalenie oznaczające w sensie prawnym i medyczno-sądowym osobę zmarłą w co to jest.
 • Co znaczy Dyspareunia Definicja sposób niemiły relacja płciowy. Powód może leżeć w sferze psychiki (uraz psychiczny u ofiar pedofilii) albo mieć miejsce przez wzgląd na definicja.
 • Co znaczy Dimery D Definicja fibryny, których poziom wzrasta w chorobach przebiegających ze śródnaczyniowym wykrzepianiem. Stężenie ich oznaczane jest w osoczu sposobem co znaczy.
 • Co znaczy Dysforia Definicja zaburzenie nastroju z dominacją złego samopoczucia, niezadowolenia. Objawia się drażliwością, lękliwością o skłonnością do płaczu słownik.
 • Co znaczy Derealizacja Definicja poczucie zachodzących zmian w otoczeniu stanowiących zagrożenie egzystencji znaczenie.
 • Co znaczy Dysrafizm Definicja niepełnym zamknięciem pierwotnej cewy nerwowej. Niekiedy symptomy są widoczne już przy oglądaniu pleców (kępki włosów, znamiona, tłuszczaki czym jest.
 • Co znaczy Dyssynergia Definicja zaburzenia koordynacji poszczególnych grup mięśniowych przy wykonywaniu ruchów złożonych, na przykład przy uszkodzeniu móżdżku co to jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Dyssynergia, Dysrafizm, Derealizacja, Dysforia, D-Dimery, Dyspareunia, Denat, Dekoktacja, Dobutamina, Drogi, Drakunkuloza, Doxycyklina, Deoksyryboza, Doczesna co to znaczy.

Słownik Dyssynergia, Dysrafizm, Derealizacja, Dysforia, D-Dimery co to jest.