Słownik dulcyna demarkacja co to znaczy.
ENCYKLOPEDIA Dulcyna, Demarkacja, Dwunastnica, Delecja, Drżenie, Dwoinki, Dystonia, Debilizm.

Słownik i definicje chemiczne na D

 • Co znaczy Depilacja Definicja owłosienia na przykład przez golenie, wosk, szczególne kremy, pianki czy wykorzystanie depilatorów elektrycznych w celach estetycznych co to jest.
 • Co znaczy Dekarboksylacja Definicja dwutlenku węgla katalizowana poprzez enzymy - dekarboksylazy. Podstawowa reakcja w przemianie materii, (na przykład w cyklu Krebsa i przy definicja.
 • Co znaczy Daktylofazja Definicja język migowy głuchych -porozumiewanie się głuchoniemych dzięki ruchów palców co znaczy.
 • Co znaczy Daktyloskopia Definicja zajmujący się badaniem odcisków palców w celu identyfikacji charakterystycznych, indywidualnych cech linii papilarnych skóry na opuszkach słownik.
 • Co znaczy Diagnostyka Definicja skupiający wszystkie sposoby użytkowane w dążeniu do uzyskania rozpoznania dolegliwości. Wykorzystuje się sposobność zgromadzenia wywiadu znaczenie.
 • Co znaczy Dysmorfofobia Definicja opierające na przekonaniu (obiektywnie bezpodstawnym) o niekorzystnym wyglądzie (na przykład przekonaniu, iż uszy są odstające, nos czym jest.
 • Co znaczy Depigmentacja Definicja zabarwionej skóry; użytkowana między innymi w rozległych (pow. 50% powierzchni) sytuacjach bielactwia nabytego. Mechanizm depigmentacji co oznacza.
 • Co znaczy Dół Definicja wszelkich zagłębień ciała, zarówno w określonej strukturze anatomicznej (na przykład D. przedni, środkowy i tylny czaszki), jak i między krzyżówka.
 • Co znaczy Dysfazja Definicja odmiana afazji ruchowej, gdzie upośledzone jest mówienie przy dobrym rozumieniu mowy i formowaniu myśli najlepszy.
 • Co znaczy Dirofilarioza Definicja spowodowana poprzez pasożyta Dirofilaria immitis. Częsta dolegliwość u psów, rzadko przenoszona na człowieka poprzez ukłucie komara. Larwy przykłady.
 • Co znaczy Dojrzałość Definicja osiąga pełny postęp, wykazując najwyższą wydajność wszystkich mechanizmów fizjologicznych (między młodością, a starością). Dojrzałość encyklopedia.
 • Co znaczy Dermatomy Definicja czuciowo poprzez jeden tylny korzonek nerwowy z rdzenia kręgowego. Przebieg ich jest nieregularny w całym ciele poza obszarem klatki jak działa.
 • Co znaczy Deoksyryboza Definicja pięciowęglowy cukier wchodzący w skład budowy kwasów nukleinowych. Od rybozy jest różna brakiem ekipy hydroksylowej w pozycji 2, która czy jest.
 • Co znaczy Dysmetria Definicja ruchach (niezdolność oceny zakresu ruchu) występujący w uszkodzeniach móżdżku. Przykładowo, chory biorąc element do ręki zbyt szeroko pojęcie.
 • Co znaczy Drakunkuloza Definicja obecnością pasożyta (Dracunculus medinensis) w tkance podskórnej. Występuje endemicznie w państwach tropikalnych Afryki i subtropikalnych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Depresja Definicja gatunku chorób afektywnych charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować:objawy emocjonalne: obniżony nastrój opis.
 • Co znaczy Diapedeza Definicja przedmiotów mor-fotycznych krwi poprzez nieuszkodzoną ścianę naczyń włosowatych. Nasilona w sytuacjach chorobowych, na przykład skazie informacje.
 • Co znaczy Dyskinezy Definicja powtarzające się, czasami stereotypowe ruchy obejmujące różne mięśnie kończyn i tułowia. Są przeważnie spowodowane uszkodzeniem mózgu co to jest.
 • Co znaczy Dieta Definicja żywienia dobrany adekwatnie do stanu i wymogów organizmu chorego albo przebywającego w specjalnych uwarunkowaniach. Osoby zdrowe definicja.
 • Co znaczy Drogi Definicja kanałów, pełniących podobne funkcje fizjologiczne. Drogi łzowe odprowadzają łzy z worka spojówkowego do nosa. Utworzone są z kanalików co znaczy.
 • Co znaczy Dreszcze Definicja włókien mięśniowych, wynikające z pobudzenia ośrodka w śródmózgowiu w trakcie obniżania temp. ciała (krwi) albo w konsekwencji działania słownik.
 • Co znaczy Drożdżyca Definicja jest zakażeniem skóry i błon śluzowych, rzadko narządów wewnętrznych (w stanach osłabionej odporności). Kandydoza spowodowana jest znaczenie.
 • Co znaczy Dekoktacja Definicja postaci wegetatywnych drobnoustrojów w rezultacie zadziałania na nie wrzącą wodą przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Użytkowana w czym jest.
 • Co znaczy Degeneracja Definicja cech negatywnych w obrębie gatunku, przeważnie przekazywana genetycznie. Degeneracja złośliwa dotyczy przemiany tkanek poprawnych w co oznacza.
 • Co znaczy Dermatom Definicja pobierania płatów skórnych użytkowanych do przeszczepów. Skórę z obszarów zdrowych pobiera się dzięki ostrego noża i urządzenia krzyżówka.
 • Co znaczy Drgawki Definicja pobudzenia elektryczne z ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj objawiające się stereotypowymi ruchami mięśni. Mogą być kłoni cz n e najlepszy.
 • Co znaczy Deueteranopia Definicja zaburzenie widzenia opierające na całkowitym braku możliwości rozpoznawania barwy zielonej przykłady.
 • Co znaczy Desmurgia Definicja edukacja poświęcona opatrunkom, materiałom opatrunkowym i sposobom zakładania bandaży encyklopedia.
 • Co znaczy Dezynsekcja Definicja celu wytępienie owadów i innych pasożytniczych stawonogów (much, komarów, wszy, karaluchów) przenoszących drobnoustroje chorobotwórcze jak działa.
 • Co znaczy Dawca Definicja pobiera się konieczne do przeszczepienia choremu narządy, krew albo inne tkanki. Patrz także, zioła DAWCA:Pokrzywa Zwykła czy jest.
 • Co znaczy Dostosowanie Definicja wynikająca z jego genotypu do skutecznego współzawodnictwa i przekazywania genetycznych zasobów kolejnym pokoleniom zmiany czynnościowe i pojęcie.
 • Co znaczy Deinstytucjonalizacja Definicja psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Jej ideą jest ograniczenie roli szablonowych instytucji psychiatrycznych, jak szpitale, i zastąpienie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Diplopia Definicja dwojenie; podwójne widzenie elementów wywołane przeważnie niesprawnością mięśni zewnętrznych gałki ocznej, uszkodzeniem ośrodkowego układu opis.
 • Co znaczy Dominacja Definicja uwarunkowanych cech i odpowiadających im genów (alleli), których działanie przejawia się u wszystkich osobników je posiadających (homo- i informacje.
 • Co znaczy Defloracja Definicja przerwanie błony dziewiczej (hymen), przeważnie w czasie pierwszego relacji seksualnego co to jest.
 • Co znaczy Dymienica Definicja bolące, regularnie zropiałe węzły chłonne albo ich skupienia w przebiegu różnych chorób; w najwyższym stopniu charakterystyczne dla dżumy definicja.
 • Co znaczy Deoksykortykosteron Definicja ekipy mineralokortykoidów, wydzielany poprzez korę nadnerczy. Do krwi uwalniany jest w śladowych ilościach. Deoksykortykosteron wykazuje co znaczy.
 • Co znaczy Defektologia Definicja ułomnościach fizycznych i psychicznych i o ich leczeniu. W pedagogice specjalnej dział zajmujący się nauczaniem i wychowaniem dzieci z słownik.
 • Co znaczy Denat Definicja przedrostek de - znaczy zaprzeczenie do lac. natus urodzenie); ustalenie oznaczające w sensie prawnym i medyczno-sądowym osobę zmarłą w znaczenie.
 • Co znaczy Dermatofity Definicja wywołujące grzybicę skóry i jej przydatków, skóry owłosionej i paznokci. Wykazują powinowactwo do kreatyny. Wyróżniamy grzyby geofilne czym jest.
 • Co znaczy Dysosmia Definicja zniekształcony zapach. Może towarzyszyć infekcjom zatok obocznych nosa, częściowemu uszkodzeniu opuszki węchowej albo depresji psychicznej co oznacza.
 • Co znaczy Doxepina Definicja trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, gdyż nie wywołuje euforii, nie wpływając na zwyczajny smutek, wyjątkowo rzadko prowadzi do krzyżówka.
 • Co znaczy Dysplazja Definicja budowy tkanki albo narządu polegająca na niewłaściwej proporcji ich składników na przykład D. nabłonka to niepoprawne dojrzewanie nabłonka najlepszy.
 • Co znaczy Dawka Definicja wprowadzonego do organizmu; zwiększanie dawki leku i powiązane z tym powiększenie stężenia leku we krwi skutkuje nasilenie odpowiedzi na przykłady.
 • Co znaczy Droga Definicja nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, mających wspólny start i jednolitych czynnościowo (na przykład droga piramidowa rdzenia encyklopedia.
 • Co znaczy Dołek Definicja niewielkiego zagłębienia, o różnym kształcie na przykład dołek głowy kości udowej (niewielkie zagłębienie w szczycie głowy kości udowej dla jak działa.
 • Co znaczy Dyfuzja Definicja cząsteczek (jonów, atomów) jednej substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia (ciekłego, stałego albo gazowego). Jej czy jest.
 • Co znaczy Drenaż Definicja gazu z jamy ciała albo rany, przy zastosowaniu pozostawionego tam drenu. Drenaż klatki piersiowej -torakostomia; usunięcie płynu albo pojęcie.
 • Co znaczy Drazliwośc Definicja negatywnymi emocjami (złość, gniew) na nieadekwatnie słabe bodźce. Może być symptomem zaburzeń psychicznych endogennych (dolegliwości wyjaśnienie.
 • Co znaczy Doxazosyna Definicja nadciśnieniu tętniczym; blokuje aktywność współczulnego układu nerwowego autonomicznego na poziomie drobnych żył i tętniczek przez opis.
 • Co znaczy Drażnienie Definicja przykład nerwu, narządu. Może być fizjologiczne albo patologiczne w zależności od tego czy czynnik drażniący (pobudzający) jest naturalnym informacje.
 • Co znaczy Dysbakterioza Definicja bakterii (także prawidłowej flory bakteryjnej) w jelitach, płucach i innych narządach. Pojawia się po długotrwałym leczeniu antybiotykami co to jest.
 • Co znaczy Disomia Definicja identycznego strukturalnie zestawu chromosomów w jądrze komórkowym; 2) występowanie dodatkowego chromosomu w pojedynczym garniturze definicja.
 • Co znaczy Dobór Definicja biologicznym ustala mechanizmy kierujące do optymalnego przystosowania organizmu do środowiska, gdzie żyje, a cechy w najwyższym stopniu co znaczy.
 • Co znaczy Dekompensacja Definicja powstający wskutek straty systemów wyrównawczych narządów i ich umiejętności przystosowania się do nowych obciążeń. Dekompensacja objawia słownik.
 • Co znaczy Denaturacja Definicja zmiana pierwotnej struktury białka, jej zniszczenie w rezultacie działania czynników: temp., środków drażniących i toksycznych znaczenie.
 • Co znaczy Defibrylacja Definicja w razie zaburzeń rytmu serca - migotania komór albo przedsionków. Defibrylacja elektryczna - bazuje na przewodzeniu poprzez elektrody czym jest.
 • Co znaczy Dioptria Definicja umiejętność soczewki do skupiania albo rozpraszania promieni świetlnych. 1 D (dioptria) ustala umiejętność skupiania promieni poprzez co oznacza.
 • Co znaczy Doxorubicyna Definicja chorobach nowotworowych (białaczki, chłoniaki, rak piersi i płuca); działa na zasadzie hamowania podziałów komórek, uniemożliwiając krzyżówka.
 • Co znaczy Dysgeuzja Definicja być spowodowane wysychaniem śluzówki j. ustnej na skutek palenia papierosów, zespołem Sjogrena, radioterapią w obrębie głowy najlepszy.
 • Co znaczy Dysocjacja Definicja rodzaj zaburzenia osobowości; prowadzi do okresowej, gwałtownej zmiany osobowości albo poczucia tożsamości chorego. Symptomy dysocjacyjne przykłady.
 • Co znaczy Doświadczenie Definicja wywoływanie określonego zjawiska w uwarunkowaniach sztucznie powstałych (laboratoryjnych) w celu jego zbadania encyklopedia.
 • Co znaczy Dimery D Definicja fibryny, których poziom wzrasta w chorobach przebiegających ze śródnaczyniowym wykrzepianiem. Stężenie ich oznaczane jest w osoczu sposobem jak działa.
 • Co znaczy Derealizacja Definicja poczucie zachodzących zmian w otoczeniu stanowiących zagrożenie egzystencji czy jest.
 • Co znaczy Dezinwazja Definicja niszczenie pasożytów w środowisku zewnętrznym dzięki środków chemicznych i fizycznych pojęcie.
 • Co znaczy Diploid Definicja kompletnie homologicznych zestawów chromosomów w jądrze komórkowym. Diploid występuje we wszystkich komórkach zwierząt poza komórkami wyjaśnienie.
 • Co znaczy Deratyzacja Definicja szczurów, myszy) dzięki środków chemicznych albo fizycznych. Zabiegi te zmniejszają liczbę gryzoni nie hamując ich namnażania się. Muszą opis.
 • Co znaczy Dysostozy Definicja na zaburzeniach kostnienia wewnątrzchrzęstnego. Są odmianą mukopolisacharydoz wrodzonych zaburzeń przemiany węglowodanów, z ich informacje.
 • Co znaczy Defibrylator Definicja elektrycznej stymulacji serca w razie zagrożenia życia. Łyżki defibrylatora pokryte żelem przykłada się w drugiej przestrzeni co to jest.
 • Co znaczy Diureza Definicja nerki. D. dobowa u człowieka wynosi ok. 1,5 litra. Diureza wodna - powiększone wydalanie moczu w konsekwencji wypicia dużej ilości wody definicja.
 • Co znaczy Detergenty Definicja napięcie powierzchniowe wody i innych cieczy. Dzięki swoim własnościom (cząsteczkom lipo i hydrofilnym) gromadzą się na przykład na co znaczy.
 • Co znaczy Dilatoreceptory Definicja mechanoreceptory wrażliwe na rozciąganie, obecne między innymi w pęcherzu moczowym słownik.
 • Co znaczy Doxycyklina Definicja tetra-cyklin; łatwo wchłaniająca się z przewodu pokarmowego, znajduje wykorzystanie w leczeniu infekcji wrażliwymi drobnoustrojami układu znaczenie.
 • Co znaczy Depersonalizacja Definicja odczucie obcości swego ciała i funkcji psychicznych. Regularnie występuje w stanach zagrożenia życia (ciężkich chorobach, uszkodzeniach czym jest.
 • Co znaczy Denga Definicja gorączek krwotocznych, z bólami głowy i mięśni, wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych, leukopenia. Spowodowana poprzez wirusa Dengi co oznacza.
 • Co znaczy Drożdże Definicja grzybami rozmnażającymi się bezpłciowo, raczej poprzez pączkowanie. Rozmnażanie płciowe jest powiązane z wytwarzaniem spor (zarodników krzyżówka.
 • Co znaczy Dozymetria Definicja obejmujący sposoby pomiaru i obliczania dawek promieniowania jonizującego, a również aktywności preparatów promieniotwórczych. Fundamentem najlepszy.
 • Co znaczy Dysleksja Definicja obecne od urodzenia, upośledzające naukę słów i mogące powodować trudności językowe. Zakłóca ono u dziecka mechanizm edukacji czytania przykłady.
 • Co znaczy Doczesna Definicja macicy ciężarnej. Posiada 3 odcinki: D. podstawowa leżąca między jajem płodowym, a mięśniem macicy, D. pokrywowa, pokrywająca jajo płodowe encyklopedia.
 • Co znaczy Dermatologia Definicja się chorobami skóry, jej reakcją na impulsy zewnętrzne i wewnątrzustrojowe i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Edukacja ta bada jak działa.
 • Co znaczy Dysmenorrhoea Definicja zaburzenia miesiączkowania o niejednorodnym charakterze, których właściwością wspólną jest ból czy jest.
 • Co znaczy Dezorientacja Definicja brak albo ograniczenie umiejętności orientacji, co do miejsca, czasu, sytuacji występujące w zaburzeniach świadomości i psychozach pojęcie.
 • Co znaczy Dyspareunia Definicja sposób niemiły relacja płciowy. Powód może leżeć w sferze psychiki (uraz psychiczny u ofiar pedofilii) albo mieć miejsce przez wzgląd na wyjaśnienie.
 • Co znaczy Dermografizm Definicja skóry opierające na zaczerwienieniu i powstawaniu pręgi w miejscu jej potarcia, zadrapania. Występuje przeważnie u osób ze skłonnością do opis.
 • Co znaczy Dermatoza Definicja chorobowych skóry. Dermatoza barwnikowa to ograniczone przebarwienie skóry wywołane nagromadzeniem melaniny (tak zwany znamię barwnikowe informacje.
 • Co znaczy Duszność Definicja utrudnienia oddychania, z koniecznością wzmożenia czynności oddechowej. W uwarunkowaniach poprawnych powiększenie wysiłku oddechowego w co to jest.
 • Co znaczy Dysrafizm Definicja niepełnym zamknięciem pierwotnej cewy nerwowej. Niekiedy symptomy są widoczne już przy oglądaniu pleców (kępki włosów, znamiona, tłuszczaki definicja.
 • Co znaczy Dekstran Definicja długołańcuchowy; roztwory o masie cząsteczkowej 40 tys. albo 70 tys. użytkowane do doraźnego uzupełnienia łożyska naczyniowego. Służy co znaczy.
 • Co znaczy Ddd Definicja epidemiologii, określający dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. Patrz także, zioła DDD:Babka LancetowataBez CzarnyCzosnek słownik.
 • Co znaczy Dyssynergia Definicja zaburzenia koordynacji poszczególnych grup mięśniowych przy wykonywaniu ruchów złożonych, na przykład przy uszkodzeniu móżdżku znaczenie.
 • Co znaczy Dializa Definicja przechodzenia nie wszystkich cząsteczek i jonów poprzez błonę półprzepuszczalną, rozdzielającą dwa roztwory. W nefrologii stosuje się czym jest.
 • Co znaczy Doping Definicja psychologicznych i farmakologicznych zwiększających umiejętność do wysiłku fizycznego kosztem uruchomienia naturalnych rezerw organizmu. D co oznacza.
 • Co znaczy Dobutamina Definicja w intensywnej terapii, pobudzający receptory B-adrenergiczne, czym pobudza czynność skurczową serca (przyrost siły skurczu). W krzyżówka.
 • Co znaczy Debridement Definicja chirurgiczne oczyszczenie rany opierające na wycięciu brzegów rany, usunięciu zrostów i powierzchownej martwicy najlepszy.
 • Co znaczy Demineralizacja Definicja obniżenie w organizmie składników mineralnych, przeważnie dotyczy odwapnienia kości. Patrz także, zioła DEMINERALIZACJA:Rdest Ptasi przykłady.
 • Co znaczy Dysforia Definicja zaburzenie nastroju z dominacją złego samopoczucia, niezadowolenia. Objawia się drażliwością, lękliwością o skłonnością do płaczu encyklopedia.
 • Co znaczy Diacyloglicerol Definicja drugiego rzędu; wraz z trifosforoinozytolem (IP3) powstaje z hydrolizy fosfatydyloinozytolu. Aktywuje kinazę białkową C i umożliwia jak działa.
 • Co znaczy Digitoksyna Definicja glikozyd otrzymywany z naparstnicy, zaliczany do glikozydów nasercowych czy jest.
 • Co znaczy Dysproteinemia Definicja różnych grup białek (dysbetalipoproteinemia, clysfibrynogenemia), przeważnie na podłożu genetycznym. Białka o zmienionej strukturze nie pojęcie.
 • Co znaczy Dermatosclerosis Definicja wygładzeniem i wzmożonym napięciem, obserwowany w twardzinie skóry. Symptomy spowodowane są zaburzeniami w syntezie kolagenu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Depolaryzacja Definicja zmiana ładunku elektrycznego między wewnętrzną a zewnętrzną powierzchnią błony komórkowej, wywołująca stworzenie potencjału czynnościowego opis.
 • Co znaczy Dietetyk Definicja wykształcenie w dziedzinie dietetyki, która zajmuje się realizacją wskazań lekarskich dotyczących żywienia w szpitalu, sanatorium albo informacje.
 • Co znaczy Dereizm Definicja typowy dla schizofrenii symptom nieliczenia się z realiami rzeczywistości w zachowaniu i reakcjach uczuciowych co to jest.
 • Co znaczy Dekompresja Definicja atmosferycznego; w rezultacie dużej zmiany ciśnienia (obniżenia ciśnienia atmosferycznego) dochodzi do uwalniania się gazów atmosferycznych definicja.
 • Co znaczy Dno Definicja najwyższym stopniu oddalona od ujścia, ślepa część narządu zawierającego jamę na przykład macicy, żołądka, pęcherzyka żółciowego, pęcherza co znaczy.
 • Co znaczy Dermatofitydy Definicja uogólniona reakcja skóry spowodowana zakażeniem grzybiczym o odległej lokalizacji. Zmiany skórne nie zawierają przedmiotów grzyba słownik.
 • Co znaczy Dichromazja Definicja dichromatyzm całkowity brak umiejętności rozpoznawania jednej z barw znaczenie.
 • Co znaczy Debilizm Definicja aktualnie nie użytkowane (z racji na niekorzystny wydźwięk) ustalenie lekkiego stopnia upośledzenia umysłowego czym jest.
 • Co znaczy Dystonia Definicja mięśni pod postacią jego pomniejszenia (hipotonia) albo powiększenia (hipertonía). Skutkuje utrudnienie albo uniemożliwia wykonywanie co oznacza.
 • Co znaczy Dwoinki Definicja nazwa bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej otoczce. W najwyższym stopniu patogennymi krzyżówka.
 • Co znaczy Drżenie Definicja naprzemienne ruchy wywołane skurczami mięśni, z reguły o niewielkiej amplitudzie. Jeśli pojawia się w spoczynku, to jest D. spoczynkowe, a najlepszy.
 • Co znaczy Delecja Definicja genu - kierujący do rozwoju chorób genetycznych (rezultat mutacji genów). Zespoły delecji chromosomowych: zespół delecji 5p (zespół cri przykłady.
 • Co znaczy Dwunastnica Definicja przytwierdzona do tylnej ściany brzucha, w miarę krótka (ok. 30 cm) część jelita cienkiego. Ma kształt podkowy, wypukłością zwróconej na encyklopedia.
 • Co znaczy Demarkacja Definicja forma usuwania ciał obcych albo ognisk martwiczych z narządu albo tkanki, polegająca na wytworzeniu się granicy pomiędzy żywą a martwą jak działa.
 • Co znaczy Dulcyna Definicja ok. 400 razy słodszy od cukru (sacharozy). Użytkowana była w Polsce w trakcie II wojny światowej. Aktualnie zakazano jej stosowania na czy jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja ENCYKLOPEDIA Dulcyna, Demarkacja, Dwunastnica, Delecja, Drżenie, Dwoinki, Dystonia, Debilizm, Dichromazja, Dermatofitydy, Dno, Dekompresja, Dereizm, Dietetyk, Depolaryzacja co to znaczy.

Słownik Słownik Dulcyna, Demarkacja, Dwunastnica, Delecja, Drżenie, Dwoinki co to jest.