Słownik manusan mięśniowka krzyżówka co to znaczy.
MARIHUANA co znaczy MALARIA krzyżówka MUKOPOLISACHARYDY co to jest Miażdżyca słownik MENANDION czym.

Słownik i definicje chemiczne na M

 • Co znaczy Manusan Definicja na chlorheksydynie. Ma działanie odkażające, kierując się na liczne szczepy bakterii. Nie działa na grzyby wirusy i prątki. Użytkowany do co znaczy.
 • Co znaczy Mięśniowka Definicja utworzoną przeważnie z ułożonych okrężnie albo spiralnie komórek mięśni gładkich błoną o różnej grubości tworzącą część ściany przewodów krzyżówka.
 • Co znaczy Modzelowatość Definicja zgrubienia naskórka o nieostrych granicach, powstające w następstwie długookresowych, lecz słabych urazów mechanicznych co to jest.
 • Co znaczy Maltoza Definicja disacharyd hydrolizujący pod wpływem maltazy soku trzustkowego na dwie cząsteczki glukozy. Powstaje w przewodzie pokarmowym po wstępnym słownik.
 • Co znaczy Mieloblast Definicja kulista, spora komórka macierzysta dla szeregu granulopoezy; znajduje się w szpiku kostnym czym jest.
 • Co znaczy Melanosom Definicja cytoplazmatyczny melanocytów, gdzie zachodzi synteza melaniny. Dzięki mechanizmowi cytokrynii są przekazywane bezpośrednio do cytoplazmy co oznacza.
 • Co znaczy Mocz Definicja zagęszczonym wytworem przesączania krwi poprzez ciałka nerkowe (kłębuszki). U dorosłego człowieka z ogólnej objętości ok. 125 ml/min tłumaczenie.
 • Co znaczy Mikroelementy Definicja substancje nieorganiczne, konieczne człowiekowi w nieznacznych ilościach. Są istotne dla mechanizmów metabolicznych albo wytwarzania przykłady.
 • Co znaczy Metabolizm Definicja wszystkich mechanizmów chemicznych przebiegających w organizmie. Reakcje te zachodzą nieustannie i są dokładnie, wielopoziomowo regulowane definicja.
 • Co znaczy Mielina Definicja znacznej zawartości tłuszczów. Jest doskonałym izolatorem elektrycznym, a jej obecność wpływa na sprawność przekazywania impulsów nerwowych encyklopedia.
 • Co znaczy Mantyzm Definicja charaktery-styczny dla schizofrenii, należący do ekipy zaburzeń o typie automatyzmów psychicznych. Pojawia się również w bezsenności z jak działa.
 • Co znaczy Men Definicja gruczolakowatość wewnątrz-wydzielnicza, to zespół objawów wywołanych rozrostem i nadczynnością przytarczyc, pozostająca najprawdopodobniej czy jest.
 • Co znaczy Mikrofale Definicja najkrótsze spośród fal radiowych, graniczące z falami podczerwonymi z jednej strony i telewizyjnymi z drugiej. Znalazły wykorzystanie w pojęcie.
 • Co znaczy Mukocyty Definicja rozmieszczone w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i dróg moczowych. Ich fundamentalnym zadaniem jest wytwarzanie śluzu wyjaśnienie.
 • Co znaczy Migotanie Definicja desynchronizacja pobudzeń pojedynczych komórek mięśniowych albo ich grup. W takiej sytuacji znajdują się one w różnych fazach skurczu opis.
 • Co znaczy Mukowiscydoza Definicja uwarunkowana genetycznie dolegliwość, gdzie najpoważniejszym symptomem są zaburzenia ze strony układu oddechowego, powiązane z wytwarzaniem informacje.
 • Co znaczy Mikroorganizmy Definicja ajmniejszych przedstawicieli świata ożywionego,widocznych tylko w urządzeniach powiększających. Zalicza się do niej: bakterie, riketsje znaczenie.
 • Co znaczy Mikologia Definicja grzybach analizująca wszystkie zagadnienia powiązane z tą ekipą organizmów. Jest ściśle związana z mikro-biologią. Jej odmianą jest M co znaczy.
 • Co znaczy Mielografia Definicja rdzenia kręgowego po podaniu środka cieniującego do przestrzeni podpajęczej. Środek wprowadza się drogą nakłucia lędźwiowego, a celem krzyżówka.
 • Co znaczy Mikroklimat Definicja klimatyczne, zależne nie tylko od geograficznego położenia danej okolicy, lecz również od wysokości nad poziomem morza, nachylenia stoków co to jest.
 • Co znaczy Makromastia Definicja odczuwa, że jej piersi są zbyt spore; skutkuje to dyskomfort psychiczny, a odruchowe przyjmowanie postawy przygarbionej (chowanie piersi słownik.
 • Co znaczy Melioidoza Definicja odzwierzęca, o etiologii bakteryjnej. Przebiega pod postacią posocznicy z wysoką gorączką, wodnistą biegunką, zmianami skórnymi i licznymi czym jest.
 • Co znaczy Morfinizm Definicja leków pochodzenia opiatowego, charakteryzuje się szybkim postępem zależności psychicznej i fizycznej i wytworzeniem tolerancji. Zależność co oznacza.
 • Co znaczy Molibden Definicja pierwiastek chemiczny. Rzadko spotykany jego niedobór (żywienie pozajelitowe) objawia się przyspieszeniem czynności serca i oddechu tłumaczenie.
 • Co znaczy Mocznica Definicja chorobowych spowodowany niewydolnością nerek. W zależności od szybkości jej powstawania odróżnia się M. ostrą i przewlekłą. Postać przykłady.
 • Co znaczy Mikrocyty Definicja erytrocyty o małej objętości (małe). W prawidłowym obrazie kiwi znajduje się ich niewielka liczba definicja.
 • Co znaczy Marsupializacja Definicja nacięcie niedającej się usunąć torbieli i wszycie brzegów jej torebki do rany w skórze albo błonie śluzowej (na przykład j. ustnej encyklopedia.
 • Co znaczy Międzybłoniak Definicja rozwijający się przeważnie z opłucnej, czasem z otrzewnej. Towarzyszy zazwyczaj przewlekłej ekspozycji na azbest. Nacieka okoliczne tkanki jak działa.
 • Co znaczy Mastopexia Definicja zabieg chirurgiczny mający na celu podniesienie i określenie obwisłych sutków czy jest.
 • Co znaczy Most Definicja powierzchni pnia mózgu stanowiące fragment tyłomózgowia. Łączy ze sobą różne części mózgowia i rdzeń kręgowy, zawiera ośrodek oddechowy pojęcie.
 • Co znaczy Metarodopsyna Definicja związek powstały po aktywizacji barwnika komórek światłoczułych siatkówki oka - rodopsyny, powodujący stworzenie pobudzenia elektrycznego wyjaśnienie.
 • Co znaczy Melancholik Definicja osoba słabo reagująca uczuciowo i niewiele czynna, niewytrwała w uczuciach i działaniu. Patrz także, zioła MELANCHOLIK:Melisa Lekarska opis.
 • Co znaczy Melanina Definicja tęczówki, produkowany w komórkach barwnikowych i w dalszym ciągu przenoszony do komórek warstwy pod-stawnej skór)' (melanocyty), co daje informacje.
 • Co znaczy Miotomia Definicja zabieg operacyjny opierający na przecięciu mięśnia; przeważnie realizowany w razie przykurczów stawowych wynikających ze skrócenia mięśnia znaczenie.
 • Co znaczy Mangan Definicja pierwiastek chemiczny konieczny do aktywacji arginazy (enzymu koniecznego do syntezy mocznika), aktywuje także sporo innych koenzymów. Jest co znaczy.
 • Co znaczy Myślenie Definicja poznania cech obiektów i związków zachodzących pomiędzy nimi, odbywająca się przez operowanie pojęciami. To jest szeroki zakres czynności krzyżówka.
 • Co znaczy Miozyna Definicja zbudowana z 2--łańcuchowej spirali. Jeden z jej końców rozdziela się na dwie kolbkowate główki. Jest jednym z dwóch białek mięśniowych (w co to jest.
 • Co znaczy Marzenia Definicja stworzonych i rozwijających się pod wpływem ustalonych oczekiwań i potrzeb jednostki, nastawionych raczej na ich symboliczną realizację. M słownik.
 • Co znaczy Mrowienie Definicja opierające na odczuwaniu wrażenia przypominającego bieganie mrówek albo innych drobnych owadów po powierzchni skóry (przeważnie kończyny czym jest.
 • Co znaczy Migdałki Definicja chłonnej znajdujące się pod wyściółką j. ustnej i gardła. W tyle części nosowej gardła znajduje się nieparzyste skupienie tkanki zwane M co oznacza.
 • Co znaczy Mechanoreceptory Definicja reagujące na zmiany energii mechanicznej: dotyk, ucisk, ciśnienie, ciążenie, rozciąganie (dilatore-ceptory) i zmiana położenia (ruch). Do tłumaczenie.
 • Co znaczy Mowa Definicja umożliwiającym porozumiewanie się ludzi przy zastosowaniu języka. Wykształciła się raptem 50 tys. lat temu. Każdy język złożona jest ze przykłady.
 • Co znaczy Mannitol Definicja użytkowany we wlewie dożylnym w celu pomniejszenia ciśnienia śródczaszkowego, a przy okazji posiada działanie moczopędne. Ma właściwości definicja.
 • Co znaczy Mleczan Definicja trójwęglowy kwas karboksylowy powstający jako końcowy wytwór glikolizy beztlenowej. Powstaje w mięśniach szkieletowych w trakcie encyklopedia.
 • Co znaczy Mediatory Definicja chemiczne pośredniczące w ustalonych zjawiskach fizjologicznych na przykład przewodzeniu pobudzenia z włókien nerwowych na tkankę docelową jak działa.
 • Co znaczy Mioglobinuria Definicja cząsteczek mioglobiny w moczu (w uwarunkowaniach poprawnych niewykrywalna). Może być wywołana niedokrwieniem mięśnie szkieletowych wskutek czy jest.
 • Co znaczy Mikrosomy Definicja badaniach biochemicznych określający fragmenty błon siateczki śródplazmatycznej ze znajdującymi się tam rybosomami uzyskaną poprzez pojęcie.
 • Co znaczy Metionina Definicja aminokwas egzogenny, składnik białek zwierzęcych i roślinnych. Spełnia istotną rolę w procesach metabolicznych (metyzacja wyjaśnienie.
 • Co znaczy Methemoglobina Definicja rezultacie utlenienia hemoglobiny, poprzez co żelazo dwuwartościowe hemu, przechodzi w trójwartościowe. Na ogół występuje u ludzi w ilości opis.
 • Co znaczy Mukolipidozy Definicja o charakterze dziedzicznym, gdzie wytwarzanie enzymów lizosomalnych jest poprawne, lecz upośledzony jest ich transport do wnętrza informacje.
 • Co znaczy Migawki Definicja szybkie, skoordynowane ruchy w ustalonym kierunku, na przykład znajdujące się w nabłonku pokrywającym oskrzela, poruszają się w kierunku znaczenie.
 • Co znaczy Mięśniak Definicja wywodzący się z tkanki mięśniowej gładkiej. Powstaje przeważnie w trzonie macicy kobiet w wieku 30-40 lat (u ok. 40%). Tylko u nie co znaczy.
 • Co znaczy Mammografia Definicja tkanek miękkich sutka, umożliwiające wykrycie małych zmian, regularnie niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym. Stosuje się niskie dawki krzyżówka.
 • Co znaczy Micele Definicja transportera nierozpuszczalnych w wodzie produktów lipolitycznych (na przykład kwasy tłuszczowe) z miejsca ich powstawania na powierzchni co to jest.
 • Co znaczy Mostek Definicja kość stanowiąca środkową część przedniej ściany klatki piersiowej. Jego górny koniec dźwiga obojczyki, brzegi boczne łączą się z słownik.
 • Co znaczy Moc Definicja etiologii, występująca rodzinnie, rozwijająca się najczęściej u mężczyzn ok. 30r.ż. Bazuje na rozroście tkanki mięśniowej z odczynem czym jest.
 • Co znaczy Mikrochirljrgia Definicja gałęzią chirurgii wykorzystującą najnowsze zdobycze techniki. Zabiegi takie wymagają cięcia, przenoszenia i łączenia mikroskopijnych co oznacza.
 • Co znaczy Miedź Definicja pierwiastek konieczny człowiekowi do życia, wchodzi w skład powyżej dziesięciu enzymów (jest konieczny do syntezy melaniny ważny jest także tłumaczenie.
 • Co znaczy Mastocytoza Definicja przyczynie charakteryzująca się gromadzeniem się mastocytów w różnych narządach i tkankach ciała. Poprawnie tkankowe mastocyty przyczyniają przykłady.
 • Co znaczy Metyloksantyny Definicja pochodne ksanytny (teofilina, kofeina, teobromina) występujące w liściach herbaty, nasionach kawy i kakaowca i w orzeszkach Cola. Znane i definicja.
 • Co znaczy Mukocele Definicja miękkie grudki spotykane przeważnie na wardze dolnej, przeważnie wywołane urazem kierującym do przerwani a przewodu wyprowadzającego encyklopedia.
 • Co znaczy Mikronizacja Definicja technologii stosowanej w celu znacznego pomniejszenia średnicy cząstek substancji czynnej, aż do wielkości mierzonej w mikrometrach. W jak działa.
 • Co znaczy Mediastinoskopia Definicja śródpiersia realizowane poprzez endoskop wprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Jest rekomendowane szczególnie w celu ustalenia stopnia czy jest.
 • Co znaczy Mięsko Definicja uwypuklenie błony śluzowej w miejscu ujścia nie wszystkich przewodów, na przykład M. tzowe, M. podjęzykowe pojęcie.
 • Co znaczy Meatotomia Definicja operacja nacięcia wrodzonego albo pozapalnego zwężenia ujścia zewnętrznego cewki moczowej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Mózgowie Definicja jamy czaszki składającej się z tkanki nerwowej i glejowej; opierając się na rozwoju filogenetycznego i osobniczego mózgowie można podzielić opis.
 • Co znaczy Mak Definicja roślin zielnych, z których kilka gatunków rośnie w Polsce. Ich wspólną właściwością jest zawartość białego soku mlecznego w niedojrzałych informacje.
 • Co znaczy Muszyca Definicja rzadziej człowieka, spowodowana obecnością i wędrówką w ustroju larw Muchy domowej (Musca domestica) i gzów (Oestridae). Dawniej (niektórzy znaczenie.
 • Co znaczy Meskalina Definicja halucynogenów mogący powodować uzależnienie psychiczne; jest jednym z najstarszych poznanych poprzez człowieka związków halucynogennych. W co znaczy.
 • Co znaczy Meszek Definicja pokrywające całe ciało płodu niezależnie od dłoni, stóp i miejsc przejścia skóry w błony śluzowe. Rozwija się z naskórka wnikającego do krzyżówka.
 • Co znaczy Mic Definicja antybiotyku hamujące przyrost drobnoustroju (działanie bakterio-statyczne). Definicja stosowane przy określaniu wrażliwości drobnoustrojów co to jest.
 • Co znaczy Mioblast Definicja komórka o wydłużonym kształcie, dzieląca się i różnicująca w komórki mięśni gładkich słownik.
 • Co znaczy Mononukleoza Definicja spowodowana poprzez wirusa EpsteinaBarr (EBV), charakteryzująca się gorączką, zapaleniem gardła i powiększeniem węzłów chłonnych, z czym jest.
 • Co znaczy Metacerkaria Definicja rozwoju przywr rozwijające się z cerkarii. To jest postać ze strukturami typowymi dla osobnika dorosłego, jednak bez wyrostka ogonowego i co oznacza.
 • Co znaczy Maceracja Definicja rozmoczenie), zmiękczanie; ustalenie na szeroką grupę mechanizmów w przebiegu których ma miejsce działanie środowiska wodnego. Termin tłumaczenie.
 • Co znaczy Megakariocyt Definicja z megakarioblastu drogą następnych podziałów jądra, bez podziału cytoplazmy. Z fragmentów cytoplazmy oddzielonej od megakariocytu powstają przykłady.
 • Co znaczy Melatonina Definicja poprzez szyszynkę (powstaje wyłącznie w ciemności), działający na gruczoły płciowe (klasyfikacja procesu dojrzewania seksualnego), komórki definicja.
 • Co znaczy Majaczenie Definicja ostry stan zmącenia albo skrajnych zaburzeń świadomości, uwagi, orientacji, percepcji, funkcji intelektualnych, regularnie z towarzyszącym encyklopedia.
 • Co znaczy Mańkut Definicja ręki przy czynnościach realizowanych zwykle prawą. Jest rezultatem przewagi czynnościowej prawej półkuli mózgu nad lewą jak działa.
 • Co znaczy Melancholia Definicja psychiatrii najcięższe przypadki zespołu depresyjnego, gdzie stwierdza się: znaczące spowolnienie psychoruchowe albo podniecenie, spadek czy jest.
 • Co znaczy Markot Definicja zainspirowane poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), założone w ramach Stowarzyszenia Monar w roku 1993 jako Centrum Wychodzenia z pojęcie.
 • Co znaczy Martwica Definicja morfologicznych charakteryzujących nagle obumarłą komórkę albo ich zespół (również narząd) w organizmie żywym. Jedną z przyczyn może być wyjaśnienie.
 • Co znaczy Mannoza Definicja monosacharyd, składnik glikoprotein między innymi substancji grupowych krwi, białek prątków gruźlicy opis.
 • Co znaczy Miareczkowanie Definicja analizy ilościowej. Bazuje na dodawaniu roztworu mianowanego (o precyzyjnie znanej zawartości substancji czynnej) do roztworu oznaczanego informacje.
 • Co znaczy Mikrotom Definicja przyrząd laboratoryjny do cięcia tkanek na bardzo cienkie skrawki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych znaczenie.
 • Co znaczy Manewr Definicja tak zespół czynności o ustalonej kolejności użytkowany dla uzyskania określonego celu, równocześnie jest lo fragment działań operacyjnych co znaczy.
 • Co znaczy Magnez Definicja pierwiastek składnik wielu pokarmów (rośliny zielonolistne, orzechy, ziarna zbóż, owoce morza). Jest składnikiem wielu koenzymów (ATP krzyżówka.
 • Co znaczy Makrocyty Definicja zwiększonej objętości w relacji do prawidłowej. Pewna ich liczba występuje w krwi prawidłowej (część erytrocytów to makrocyty co to jest.
 • Co znaczy Azespół Meige Definicja ogniskowej (symptomy występują tylko w ograniczonej części ciała), której fundamentem są przetrwałe niepoprawne pozycje i upośledzenie słownik.
 • Co znaczy Makak Definicja wąskonosych, obejmujący ok. 20 gatunków. Makaki są stosowane do badań biomedycznych między innymi po raz pierwszy wykryto u nich czynnik Rh czym jest.
 • Co znaczy Monoaminooksydaza Definicja w regulacji poziomu amin katecholowych (neurotransmiterów na przykład noradrenalina) w zakończeniu aksonu. Gdy jest zahamowana wtedy co oznacza.
 • Co znaczy Melanoza Definicja pigmentacja różnych tkanek albo narządów w rezultacie odkładania się melaniny albo substancji pokrewnych. Etiologia różni się, na przykład tłumaczenie.
 • Co znaczy Mezotelium Definicja pochodzenia mezodermalnego. Utworzony jest z pojedynczej warstwy komórek. Wyścieła jamy ciała (otrzewnej, opłucnej i jamę osierdzia przykłady.
 • Co znaczy Maskulinizacja Definicja męskich cech płciowych u kobiet. Obejmuje hirsutyzm, łysienie skroniowe, obniżenie głosu, wzrost masy mięśniowej, przerost łechtaczki i definicja.
 • Co znaczy Miedzica Definicja zmiany patologiczne w tkankach spowodowane obecnością w nich złogów soli miedzi (zatrucie miedzią encyklopedia.
 • Co znaczy Migrena Definicja pulsujący ból głowy, pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia jak działa.
 • Co znaczy Mikrokoki Definicja kuliste, Gram-dodatnie bakterie, będące w zasadzie saprofitami, jednak niekiedy dołączają się do zakażeń ropnych. Regularnie czy jest.
 • Co znaczy Monar Definicja poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach późniejszych także bezdomności i innych pojęcie.
 • Co znaczy Moszna Definicja woreczek skórny zwieszający się z okolicy łonowej. Zawiera jądra, najądrza i fragment powrózka nasiennego. Umożliwia utrzymywanie jąder i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Miastenia Definicja dolegliwość Erba-Coldflama, nużliwość mięśni; przewlekłe schorzenie autoimmunologiczne, gdzie organizm produkuje przeciwciała skierowane opis.
 • Co znaczy Mioklonie Definicja skurcze pojedynczych mięśni albo grup mięśniowych (przypominają porażenie prądem). Mogą występować u zdrowych ludzi w chwili zasypiania - M informacje.
 • Co znaczy Matryca Definicja wzorzec dla syntezy innej makrocząsteczki, stanowi ją kod genetyczny z czterema wieloma nukleotydami. Czynność matrycowa jest wieloetapowa znaczenie.
 • Co znaczy Metaplazja Definicja przekształcania się morfologicznego tkanki dojrzałej w inną dojrzałą tkankę na przykład nabłonek wielowarstwowy walcowaty błony śluzowej co znaczy.
 • Co znaczy Mocznik Definicja produkowany raczej w wątrobie w rezultacie sekwencji reakcji (cykl ornitynowy) przekształcania amoniaku i dwutlenku węgla. Reakcje te są krzyżówka.
 • Co znaczy Muchomor Definicja rodzaj grzybów kapeluszowych, z których przewarzająca część zawiera trujące alkaloidy. Jednym z w najwyższym stopniu toksycznych jest co to jest.
 • Co znaczy Mięsak Definicja złośliwy wywodzący się z tkanki łącznej (przeważnie mięśniowej albo kostnej). W objawach mięsaków kości pojawiają się mocne (szczególnie w słownik.
 • Co znaczy Maskowanie Definicja tonów albo dźwięków w obecności innych dźwięków. Niskie tony lepiej M. tony wysokie niż odwrotnie. W celu maskowania przeważnie użytkowane czym jest.
 • Co znaczy Miąższ Definicja jakiegokolwiek narządu, stąd narządy takie nazywa się miąższowymi (na przykład wątroba, śledziona, nerki, płuca). M. ma specyficzną dla co oznacza.
 • Co znaczy Mikcja Definicja uwarunkowaniach poprawnych podlegający kontroli woli. W konsekwencji pobudzeń z rozciągniętego pęcherza moczowego (odczucie parcia na mocz tłumaczenie.
 • Co znaczy Matrycyna Definicja składnikiem zrębu jądra komórkowego. Włókienka tego białka tworzą siateczkę stabilizującą składniki jądra, między innymi włókienka przykłady.
 • Co znaczy Megadaktylia Definicja wrodzoną, poważną wadą kosmetyczną i funkcjonalną. Palec jest dłuższy i grubszy od innych, ze znacząco powiększoną ilością tkanki definicja.
 • Co znaczy Modelowanie Definicja określający metodę zachęcania do konstruowania modeli zachowań, opisywania ich przez analogię, przenośnie. Kiedy pacjent mówi o sobie, iż encyklopedia.
 • Co znaczy Meteoropatia Definicja wpływu czynników atmosferycznych na samopoczucie i symptomy chorób. Aż 60% Polaków źle znosi niże i wyże, a więc fronty atmosferyczne jak działa.
 • Co znaczy Monitor Definicja końcowy obiekt toru wizyjnego albo mechanizmu przekazywania obrazów czy jest.
 • Co znaczy Mialgia Definicja ustalenie bólów mięśniowych, z wyjątkiem ich powody i umiejscowienia pojęcie.
 • Co znaczy Mikroglej Definicja ośrodkowego układu nerwowego będące źródłem makrofagów. Posiadają umiejętności aktywacji układu immunologicznego i migracji i fagocytozy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Mania Definicja rodzaj zaburzenia afektywnego (nastroju). Stanowi jedną z faz psychozy afektywnej (maniakalno-depresyjnej) i pojawia się w psychozach opis.
 • Co znaczy Makrolidy Definicja działaniu bakteriostatycznym, zwalczające bakterie tlenowe i beztlenowe z zastrzeżeniem enterokoków i Cramujemnych beztlenowców. Zalicza informacje.
 • Co znaczy Medycyna Definicja przyrodniczych zajmująca się badaniem budowy i czynności organizmu ludzkiego w stanie zdrowia i dolegliwości, rozpoznawaniem chorób i znaczenie.
 • Co znaczy Mimika Definicja uzewnętrznianie emocji znajdujące swój słowo w ruchach mięśni twarzy. Dla każdego rodzaju emocji istnieje odrębny słowo mimiczny co znaczy.
 • Co znaczy Meningokoki Definicja mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis). Rodzaj bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej krzyżówka.
 • Co znaczy Mikroskop Definicja do obserwacji obiektów niezauważalnych gołym okiem, zarówno materii ożywionej jak i nieożywionej. Pierwsze mikroskopy optyczne, (XVI-XVIIw co to jest.
 • Co znaczy Melanocyty Definicja różnokształtne (przeważnie gwiaździste), zawierające w cytoplazmie liczne drobne ziarenka (melanosomy) naturalnego, ciemnobrunatnego słownik.
 • Co znaczy Motylina Definicja polipeptydowi, produkowany poprzez komórki wydzielnicze błony śluzowej dwunastnicy i jelit. Powiększa kurczliwość mięśni gładkich i czym jest.
 • Co znaczy Mezenchyma Definicja tkanka embrionalna, która w rozwoju zarodkowym daje start tkance łącznej. Tworzy także wyściółkę naczyń krwionośnych (śródbłonek), lim co oznacza.
 • Co znaczy Mielogram Definicja pobranego igłą aspiracyjną. W preparatach ocenie poddaje się skład komórkowy w formie wzoru odsetkowego poszczególnych linii komórkowych tłumaczenie.
 • Co znaczy Mastopatia Definicja wie loogniskowych, niekiedy uogólnionych zmian o charakterze dysplastycznym. Jest regularnie spotykanym, złożonym procesem patologicznym przykłady.
 • Co znaczy Mammotom Definicja pozwalający na lekarzowi rozpoznanie i lokalizację zmian potencjalnie nowotworowych w gruczole piersiowym. Obrazowanie zmiany realizowane definicja.
 • Co znaczy Manometr Definicja ciśnieniomierz, przyrząd do pomiarów ciśnienia gazów i cieczy encyklopedia.
 • Co znaczy Mioplastyka Definicja mięśni w kikutach poamputacyjnych. Bazuje na łączeniu ze sobą przeciwstawnych (antagoni-stycznych) grup mięśniowych powyżej szczytem kikuta jak działa.
 • Co znaczy Morfina Definicja opium (opiat), jego pochodną jest heroina. Zastosowana w dawce nie ograniczającej świadomości ma skutek przeciwbólowy, oddziałując na czy jest.
 • Co znaczy Mitocen Definicja każdy czynnik indukujący podział mitotyczny komórki ( podział komórkowy pojęcie.
 • Co znaczy Megaureter Definicja moczowodu. Może być wadą wrodzoną jako skutek zaburzeń w unerwieniu moczowodu albo zwężenia jego ujścia do pęcherza moczowego. M. kupiony wyjaśnienie.
 • Co znaczy Maść Definicja lecznicza w formie oleistej, zawierająca niewiele albo zupełnie pozbawiona wody, jest tłusta w dotyku. Złożona jest z substancji leczniczej opis.
 • Co znaczy Mielodysplazja Definicja rozwojowe kręgosłupa, które upośledzają funkcję rdzenia kręgowego. Najczęstszym z nich jest rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo informacje.
 • Co znaczy Mroczki Definicja zgłaszanymi poprzez dorosłych, polegającymi na dostrzeganiu drobnych, wolno pływających ciemnych plamek, szczególnie dobrze widocznych na znaczenie.
 • Co znaczy Metan Definicja węglowodór, będący palnym gazem bez smaku i zapachu, występujący w gazie ziemnym. Z powietrzem albo tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe co znaczy.
 • Co znaczy Mucyna Definicja substancja obecna w śluzie oskrzelowym i ślinie. Złożona jest z części białkowej i związanych z nią jednostek węglowodanowych krzyżówka.
 • Co znaczy Metadon Definicja działaniu podobnym do morfiny, łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest stosowany do leczenia zespołu abstynencji po zaprzestaniu co to jest.
 • Co znaczy Regularna Miesiączka Miesiączka Definicja fizjologiczne zdarzenie opierające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem charakterystycznych zmian słownik.
 • Co znaczy Morfologia Definicja przyrodniczych zajmująca się ukształtowaniem i strukturą organizmów roślinnych i zwierzęcych. Obiektem badań są zarówno formy dojrzałe jak czym jest.
 • Co znaczy Masturbacja Definicja samogwałt; ręczne albo przy zastosowaniu różnych przyrządów, samodzielne drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia co oznacza.
 • Co znaczy Moczowód Definicja odprowadzających mocz z miedniczki nerkowej do pęcherza moczowego. Jest cylindrycznym przewodem, nieco spłaszczonym, o w miarę grubej tłumaczenie.
 • Co znaczy Makrofagi Definicja przekształconymi monocytami krwi. Odgrywają wielką rolę w zjawiskach odpornościowych, wędrują poprzez tkankę łączną, oczyszczając ją z przykłady.
 • Co znaczy Motywacja Definicja do całokształtu tych mechanizmów psychicznych, które są odpowiedzialne za regulację zachowania skierowanego na osiągnięcie określonego definicja.
 • Co znaczy Mukopolisacharydozy Definicja schorzeń, charakteryzujących się powiększonym wydalaniem mukopolisacharydów z moczem (związki sulfatanu) i wieloma symptomami systemowymi encyklopedia.
 • Co znaczy Mruganie Definicja zamykające i otwierające szparę powiekową. Ruchy te rozprowadzają łzy na powierzchni spojówek i skierowują je z jeziorka łzowego do jamy jak działa.
 • Co znaczy Mikromanipulacja Definicja pojedynczych komórkach i ich elementach w polu zwiększenia uzyskiwanego w mikroskopie. Użytkowana pomiędzy innymi w procedurach czy jest.
 • Co znaczy Mikroewolucja Definicja zachodzące w w miarę krótkich okresach (do kilkudziesięciu pokoleń), kierujące do wyodrębnienia się nowych form zwierząt i roślin. Bazuje pojęcie.
 • Co znaczy Mukolityki Definicja dwusiarczkowe w śluzie drzewa oskrzelowego, co minimalizuje jego gęstość. Stosuje się je w sytuacjach, gdy wydzielina oskrzelowa jest gęsta wyjaśnienie.
 • Co znaczy Monosacharydy Definicja glukoza i fruktoza), są istotnym substratem energetycznym organizmu ludzi. Ich cząsteczki zawierają od trzech do siedmiu atomów węgla opis.
 • Co znaczy Miazga Definicja część narządu o luźniejszej konsystencji od tkanek ją otaczających na przykład miazga zęba wiotka, bogato unaczyniona i unerwiona tkanka informacje.
 • Co znaczy Mion Definicja tkanki mięśniowej, składająca się z włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego, sieci otaczających naczyń włosowatych i zakończenia znaczenie.
 • Co znaczy Mięśnie Definicja stanowią osłonę szkieletu, utrzymują jego poszczególne części w najodpowiedniejszym dla danych warunków ustawieniu i wprawiają w ruch co znaczy.
 • Co znaczy Menton Definicja naprzód wysunięty pkt. antropologiczny na skórze brody, użytkowany w diagnostyce ortodontycznej. Patrz także, zioła MENTON:Lopian - Łopian krzyżówka.
 • Co znaczy Maczugowiec Definicja rodzaj cylindrycznych bakterii Cramdodatnich. Mają postać sporych, pojedynczych pałeczek, regularnie z widocznymi segmentami i co to jest.
 • Co znaczy Metaboreceptory Definicja obecne w mięśniach szkieletowych pobudzane produktami przemiany materii pracujących mięśni (adenozyna, jony potasowe). Na drodze odruchowej słownik.
 • Co znaczy Makropsja Definicja padaczce skroniowej, wyrażający się nieprawidłowym postrzeganiem otaczających elementów, które wydają się nadzwyczajnie ogromne czym jest.
 • Co znaczy Mielopatia Definicja kręgowego dające obraz wielorakich zaburzeń neurologicznych. Ustalenie dotyczy zmian o nieustalonej przyczynie i nietypowym obrazie co oznacza.
 • Co znaczy Mikroangiopatia Definicja najdrobniejszych naczyń krwionośnych (mikrokrążenia). Terminu tego używa się w celu ustalenia uszkodzeń tętniczek w cukrzycy (retinopatia tłumaczenie.
 • Co znaczy Merycyzm Definicja małych porcji jedzenia z żołądka (zazwyczaj około 20 min. po jedzeniu), przeżuwanie treści i jej ponowne połykanie. Przeważnie zdarza się u przykłady.
 • Co znaczy Maltaza Definicja trzustki katalizujący rozkład maltozy do cukrów prostych (dwie cząsteczki glukozy), umożliwiając ich wchłanianie poprzez ścianę jelita definicja.
 • Co znaczy Megakarioblast Definicja macierzysta dla szeregu wytwarzającego megakariocyty i dalej płytki krwi; jest sporą, owalną komórką, z nieregularnym jądrem encyklopedia.
 • Co znaczy Mielofibroza Definicja zastąpienie szpiku kostnego poprzez tkankę włóknistą. Jest chorobą przewlekłą przebiegającą z powiększeniem śledziony i niedokrwistością jak działa.
 • Co znaczy Małopłytkowość Definicja trombopenia; skaza krwotoczna wynikająca ze zmniejszonej produkcji (białaczka, niedokrwistość plastyczna, poalkoholowa), nadmiernego czy jest.
 • Co znaczy Mikrokrążenie Definicja histologiczną jednostką utworzoną z naczyń o małej średnicy: kanaliki limfatyczne, tętniczki, naczynia włosowate i żyłki, a również ich pojęcie.
 • Co znaczy Mitomania Definicja histerycznej (infantylnej). Występuje w niej skłonność do chwalenia się, przedstawiania się w możliwie najkorzystniejszym świetle wyjaśnienie.
 • Co znaczy Modzel Definicja ograniczone ognisko nadmiernego rogowacenia skóry w miejscu powtarzających się urazów. Powstaje przeważnie pod wpływem ucisku albo tarcia opis.
 • Co znaczy Miednica Definicja tułowia, stanowiące równocześnie jego połączenie z kończynami dolnymi (obręcz kończyn dolnych). Złożona jest z dwóch kości miednicznych informacje.
 • Co znaczy Mikrokosmki Definicja cytoplazmatycznej na wolnej (stykającej się ze światłem jelita rąbek szczoteczkowy) powierzchni komórek nabłonka. Z powierzchni każdej znaczenie.
 • Co znaczy Mięso Definicja spożycia części mięśni wspólnie z towarzyszącą tkanką tłuszczową i kośćmi, pochodzące od zwierząt rzeźnych. Nazwą tą obejmuje się niekiedy co znaczy.
 • Co znaczy Macica Definicja gruszkowatym kształcie wielkości pięści leżący w miednicy miedz)' pęcherzem moczowym, a odbytnicą. Macica zawieszona jest w miednicy dzięki krzyżówka.
 • Co znaczy Mineralokortykoidy Definicja mineralokortyko-steroidy; hormony kory nadnerczy regulujące gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu co to jest.
 • Co znaczy Mlekotok Definicja występowanie laktacji u niekarmiących kobiet albo u mężczyzn. W obu ekipach jest wywołany hormonalnie aktywnymi guzami przysadki mózgowej słownik.
 • Co znaczy Mleko Definicja gruczołów mlecznych samic ssaków, stanowiąca naturalny, pełnowartościowy pokarm dla młodych po urodzeniu. Zawiera wszystkie składniki czym jest.
 • Co znaczy Melityna Definicja alergen otrzymywany z bakterii wywołujących brucelozę. Użytkowany w badaniu odczynu skórno-alergicznego u ludzi podejrzanych o tę chorobę co oznacza.
 • Co znaczy Meniscektomia Definicja usunięcia łąkotki kolana. Wykonuje się po potwierdzeniu w badaniu klinicznym (odpowiednie testy łąkotkowe), a niekiedy w badaniach tłumaczenie.
 • Co znaczy Melena Definicja stolca będące skutkiem krwawienia z przewodu pokarmowego (przeważnie górnego odcinka: dolegliwość wrzodowa, żylaki przełyku). Konsystencja przykłady.
 • Co znaczy Mózg Definicja biokomputerem, chociaż w okolicy gromadzenia i przetwarzania informacji M. może dodatkowo myśleć, wyciągać wnioski, odczuwać emocje definicja.
 • Co znaczy Małowodzie Definicja wód płodowych. Wywołana bywa zmniejszonym ich wytwarzaniem albo przedwczesnego odejścia wód płodowych. Pomniejszone wytwarzanie jest encyklopedia.
 • Co znaczy Minoksydyl Definicja naczynia krwionośne, użytkowany początkowo w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a aktualnie jego pochodne użytkowane są w formie wcierek do jak działa.
 • Co znaczy Malformacje Definicja strukturalne układu kostno-mięśniowego wywołane ustalonym defektem morfogenezy na przykład zrost promieniowo-łokciowy (jedna kość przed czy jest.
 • Co znaczy Marskość Definicja definicja obrazujące zmiany w tkankach albo narządach, będące rezultatem procesu chorobowego. Zmiany te polegają na zaniku komórek pojęcie.
 • Co znaczy Małogłowie Definicja rozwojowe kierujące do stworzenia wyjątkowo małej, nieproporcjonalnie do reszty głowy, mózgoczaszki. Mały, niedorozwinięty' mózg wyjaśnienie.
 • Co znaczy Mandryn Definicja metalowa zatyczka wprowadzona do igły w celu zapewnienia jej drożności opis.
 • Co znaczy Menandion Definicja syntetyczna wit. K. Nieznacznie jest różna budową od naturalnej, ale jej działanie biologiczne jest porównywalne informacje.
 • Co znaczy Miażdżyca Definicja polegającą na stworzeniu w ich błonie wewnętrznej i środkowej zmian prowadzących do pomniejszenia elastyczności ścian i zwężających światło znaczenie.
 • Co znaczy Mukopolisacharydy Definicja glikozaminoglikany. Ekipa związków złożonych z powtarzających się jednostek dwucukrowych. Do tej ekipy zalicza się: kwas hialuronowy, kwas co znaczy.
 • Co znaczy Malaria Definicja od lac. febris gorączka); dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez sporowca - zarodźca malarycznego. Jest jedną z najczęstszych chorób krzyżówka.
 • Co znaczy Marihuana Definicja gandzia, bhang; wysuszone kwiaty konopii indyjskich (Cannabis indica) o działaniu halucynogennym. Posiada umiarkowaną tendencję do co to jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja MARIHUANA co znaczy MALARIA krzyżówka MUKOPOLISACHARYDY co to jest Miażdżyca słownik MENANDION czym jest MANDRYN co oznacza MAŁOGŁOWIE tłumaczenie MARSKOŚĆ. co to znaczy.

Słownik MANUSAN co znaczy MIĘŚNIOWKA krzyżówka MODZELOWATOŚĆ co to jest co to jest.