Słownik mikrokoki miedzica makrocyty co to znaczy.
Mikrokoki, Miedzica, Makrocyty, Mukolityki, Mikromanipulacja, Mikroglej, Międzybłoniak, Miazga.

Słownik i definicje chemiczne na M

 • Co znaczy Metaboreceptory Definicja obecne w mięśniach szkieletowych pobudzane produktami przemiany materii pracujących mięśni (adenozyna, jony potasowe). Na drodze odruchowej co to jest.
 • Co znaczy Migotanie Definicja desynchronizacja pobudzeń pojedynczych komórek mięśniowych albo ich grup. W takiej sytuacji znajdują się one w różnych fazach skurczu definicja.
 • Co znaczy Mowa Definicja umożliwiającym porozumiewanie się ludzi przy zastosowaniu języka. Wykształciła się raptem 50 tys. lat temu. Każdy język złożona jest ze co znaczy.
 • Co znaczy Markot Definicja zainspirowane poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), założone w ramach Stowarzyszenia Monar w roku 1993 jako Centrum Wychodzenia z słownik.
 • Co znaczy Magnez Definicja pierwiastek składnik wielu pokarmów (rośliny zielonolistne, orzechy, ziarna zbóż, owoce morza). Jest składnikiem wielu koenzymów (ATP znaczenie.
 • Co znaczy Makrofagi Definicja przekształconymi monocytami krwi. Odgrywają wielką rolę w zjawiskach odpornościowych, wędrują poprzez tkankę łączną, oczyszczając ją z czym jest.
 • Co znaczy Maltoza Definicja disacharyd hydrolizujący pod wpływem maltazy soku trzustkowego na dwie cząsteczki glukozy. Powstaje w przewodzie pokarmowym po wstępnym co to jest.
 • Co znaczy Mangan Definicja pierwiastek chemiczny konieczny do aktywacji arginazy (enzymu koniecznego do syntezy mocznika), aktywuje także sporo innych koenzymów. Jest definicja.
 • Co znaczy Manusan Definicja na chlorheksydynie. Ma działanie odkażające, kierując się na liczne szczepy bakterii. Nie działa na grzyby wirusy i prątki. Użytkowany do co znaczy.
 • Co znaczy Marihuana Definicja gandzia, bhang; wysuszone kwiaty konopii indyjskich (Cannabis indica) o działaniu halucynogennym. Posiada umiarkowaną tendencję do słownik.
 • Co znaczy Mastocytoza Definicja przyczynie charakteryzująca się gromadzeniem się mastocytów w różnych narządach i tkankach ciała. Poprawnie tkankowe mastocyty przyczyniają znaczenie.
 • Co znaczy Mediastinoskopia Definicja śródpiersia realizowane poprzez endoskop wprowadzany w znieczuleniu ogólnym. Jest rekomendowane szczególnie w celu ustalenia stopnia czym jest.
 • Co znaczy Megakariocyt Definicja z megakarioblastu drogą następnych podziałów jądra, bez podziału cytoplazmy. Z fragmentów cytoplazmy oddzielonej od megakariocytu powstają co to jest.
 • Co znaczy Megaureter Definicja moczowodu. Może być wadą wrodzoną jako skutek zaburzeń w unerwieniu moczowodu albo zwężenia jego ujścia do pęcherza moczowego. M. kupiony definicja.
 • Co znaczy Azespół Meige Definicja ogniskowej (symptomy występują tylko w ograniczonej części ciała), której fundamentem są przetrwałe niepoprawne pozycje i upośledzenie co znaczy.
 • Co znaczy Melancholia Definicja psychiatrii najcięższe przypadki zespołu depresyjnego, gdzie stwierdza się: znaczące spowolnienie psychoruchowe albo podniecenie, spadek słownik.
 • Co znaczy Meniscektomia Definicja usunięcia łąkotki kolana. Wykonuje się po potwierdzeniu w badaniu klinicznym (odpowiednie testy łąkotkowe), a niekiedy w badaniach znaczenie.
 • Co znaczy Merycyzm Definicja małych porcji jedzenia z żołądka (zazwyczaj około 20 min. po jedzeniu), przeżuwanie treści i jej ponowne połykanie. Przeważnie zdarza się u czym jest.
 • Co znaczy Meskalina Definicja halucynogenów mogący powodować uzależnienie psychiczne; jest jednym z najstarszych poznanych poprzez człowieka związków halucynogennych. W co to jest.
 • Co znaczy Metan Definicja węglowodór, będący palnym gazem bez smaku i zapachu, występujący w gazie ziemnym. Z powietrzem albo tlenem tworzy mieszaniny wybuchowe definicja.
 • Co znaczy Metyloksantyny Definicja pochodne ksanytny (teofilina, kofeina, teobromina) występujące w liściach herbaty, nasionach kawy i kakaowca i w orzeszkach Cola. Znane i co znaczy.
 • Co znaczy Miastenia Definicja dolegliwość Erba-Coldflama, nużliwość mięśni; przewlekłe schorzenie autoimmunologiczne, gdzie organizm produkuje przeciwciała skierowane słownik.
 • Co znaczy Micele Definicja transportera nierozpuszczalnych w wodzie produktów lipolitycznych (na przykład kwasy tłuszczowe) z miejsca ich powstawania na powierzchni znaczenie.
 • Co znaczy Mielina Definicja znacznej zawartości tłuszczów. Jest doskonałym izolatorem elektrycznym, a jej obecność wpływa na sprawność przekazywania impulsów nerwowych czym jest.
 • Co znaczy Mielofibroza Definicja zastąpienie szpiku kostnego poprzez tkankę włóknistą. Jest chorobą przewlekłą przebiegającą z powiększeniem śledziony i niedokrwistością co to jest.
 • Co znaczy Mielografia Definicja rdzenia kręgowego po podaniu środka cieniującego do przestrzeni podpajęczej. Środek wprowadza się drogą nakłucia lędźwiowego, a celem definicja.
 • Co znaczy Mikroklimat Definicja klimatyczne, zależne nie tylko od geograficznego położenia danej okolicy, lecz również od wysokości nad poziomem morza, nachylenia stoków co znaczy.
 • Co znaczy Mikrokrążenie Definicja histologiczną jednostką utworzoną z naczyń o małej średnicy: kanaliki limfatyczne, tętniczki, naczynia włosowate i żyłki, a również ich słownik.
 • Co znaczy Mioklonie Definicja skurcze pojedynczych mięśni albo grup mięśniowych (przypominają porażenie prądem). Mogą występować u zdrowych ludzi w chwili zasypiania - M znaczenie.
 • Co znaczy Mion Definicja tkanki mięśniowej, składająca się z włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego, sieci otaczających naczyń włosowatych i zakończenia czym jest.
 • Co znaczy Mocznik Definicja produkowany raczej w wątrobie w rezultacie sekwencji reakcji (cykl ornitynowy) przekształcania amoniaku i dwutlenku węgla. Reakcje te są co to jest.
 • Co znaczy Moczowód Definicja odprowadzających mocz z miedniczki nerkowej do pęcherza moczowego. Jest cylindrycznym przewodem, nieco spłaszczonym, o w miarę grubej definicja.
 • Co znaczy Monoaminooksydaza Definicja w regulacji poziomu amin katecholowych (neurotransmiterów na przykład noradrenalina) w zakończeniu aksonu. Gdy jest zahamowana wtedy co znaczy.
 • Co znaczy Monosacharydy Definicja glukoza i fruktoza), są istotnym substratem energetycznym organizmu ludzi. Ich cząsteczki zawierają od trzech do siedmiu atomów węgla słownik.
 • Co znaczy Muchomor Definicja rodzaj grzybów kapeluszowych, z których przewarzająca część zawiera trujące alkaloidy. Jednym z w najwyższym stopniu toksycznych jest znaczenie.
 • Co znaczy Mukocyty Definicja rozmieszczone w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i dróg moczowych. Ich fundamentalnym zadaniem jest wytwarzanie śluzu czym jest.
 • Co znaczy Mukolipidozy Definicja o charakterze dziedzicznym, gdzie wytwarzanie enzymów lizosomalnych jest poprawne, lecz upośledzony jest ich transport do wnętrza co to jest.
 • Co znaczy Mukopolisacharydozy Definicja schorzeń, charakteryzujących się powiększonym wydalaniem mukopolisacharydów z moczem (związki sulfatanu) i wieloma symptomami systemowymi definicja.
 • Co znaczy Mukowiscydoza Definicja uwarunkowana genetycznie dolegliwość, gdzie najpoważniejszym symptomem są zaburzenia ze strony układu oddechowego, powiązane z wytwarzaniem co znaczy.
 • Co znaczy Mammografia Definicja tkanek miękkich sutka, umożliwiające wykrycie małych zmian, regularnie niewyczuwalnych w badaniu palpacyjnym. Stosuje się niskie dawki słownik.
 • Co znaczy Mantyzm Definicja charaktery-styczny dla schizofrenii, należący do ekipy zaburzeń o typie automatyzmów psychicznych. Pojawia się również w bezsenności z znaczenie.
 • Co znaczy Matrycyna Definicja składnikiem zrębu jądra komórkowego. Włókienka tego białka tworzą siateczkę stabilizującą składniki jądra, między innymi włókienka czym jest.
 • Co znaczy Miareczkowanie Definicja analizy ilościowej. Bazuje na dodawaniu roztworu mianowanego (o precyzyjnie znanej zawartości substancji czynnej) do roztworu oznaczanego co to jest.
 • Co znaczy Miedź Definicja pierwiastek konieczny człowiekowi do życia, wchodzi w skład powyżej dziesięciu enzymów (jest konieczny do syntezy melaniny ważny jest także definicja.
 • Co znaczy Regularna Miesiączka Miesiączka Definicja fizjologiczne zdarzenie opierające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem charakterystycznych zmian co znaczy.
 • Co znaczy Mięso Definicja spożycia części mięśni wspólnie z towarzyszącą tkanką tłuszczową i kośćmi, pochodzące od zwierząt rzeźnych. Nazwą tą obejmuje się niekiedy słownik.
 • Co znaczy Migdałki Definicja chłonnej znajdujące się pod wyściółką j. ustnej i gardła. W tyle części nosowej gardła znajduje się nieparzyste skupienie tkanki zwane M znaczenie.
 • Co znaczy Mikrosomy Definicja badaniach biochemicznych określający fragmenty błon siateczki śródplazmatycznej ze znajdującymi się tam rybosomami uzyskaną poprzez czym jest.
 • Co znaczy Mikroelementy Definicja substancje nieorganiczne, konieczne człowiekowi w nieznacznych ilościach. Są istotne dla mechanizmów metabolicznych albo wytwarzania co to jest.
 • Co znaczy Mięśniak Definicja wywodzący się z tkanki mięśniowej gładkiej. Powstaje przeważnie w trzonie macicy kobiet w wieku 30-40 lat (u ok. 40%). Tylko u nie definicja.
 • Co znaczy Majaczenie Definicja ostry stan zmącenia albo skrajnych zaburzeń świadomości, uwagi, orientacji, percepcji, funkcji intelektualnych, regularnie z towarzyszącym co znaczy.
 • Co znaczy Mediatory Definicja chemiczne pośredniczące w ustalonych zjawiskach fizjologicznych na przykład przewodzeniu pobudzenia z włókien nerwowych na tkankę docelową słownik.
 • Co znaczy Marskość Definicja definicja obrazujące zmiany w tkankach albo narządach, będące rezultatem procesu chorobowego. Zmiany te polegają na zaniku komórek znaczenie.
 • Co znaczy Monitor Definicja końcowy obiekt toru wizyjnego albo mechanizmu przekazywania obrazów czym jest.
 • Co znaczy Mitocen Definicja każdy czynnik indukujący podział mitotyczny komórki ( podział komórkowy co to jest.
 • Co znaczy Miednica Definicja tułowia, stanowiące równocześnie jego połączenie z kończynami dolnymi (obręcz kończyn dolnych). Złożona jest z dwóch kości miednicznych definicja.
 • Co znaczy Moc Definicja etiologii, występująca rodzinnie, rozwijająca się najczęściej u mężczyzn ok. 30r.ż. Bazuje na rozroście tkanki mięśniowej z odczynem co znaczy.
 • Co znaczy Metaplazja Definicja przekształcania się morfologicznego tkanki dojrzałej w inną dojrzałą tkankę na przykład nabłonek wielowarstwowy walcowaty błony śluzowej słownik.
 • Co znaczy Mania Definicja rodzaj zaburzenia afektywnego (nastroju). Stanowi jedną z faz psychozy afektywnej (maniakalno-depresyjnej) i pojawia się w psychozach znaczenie.
 • Co znaczy Men Definicja gruczolakowatość wewnątrz-wydzielnicza, to zespół objawów wywołanych rozrostem i nadczynnością przytarczyc, pozostająca najprawdopodobniej czym jest.
 • Co znaczy Mleko Definicja gruczołów mlecznych samic ssaków, stanowiąca naturalny, pełnowartościowy pokarm dla młodych po urodzeniu. Zawiera wszystkie składniki co to jest.
 • Co znaczy Mimika Definicja uzewnętrznianie emocji znajdujące swój słowo w ruchach mięśni twarzy. Dla każdego rodzaju emocji istnieje odrębny słowo mimiczny definicja.
 • Co znaczy Maceracja Definicja rozmoczenie), zmiękczanie; ustalenie na szeroką grupę mechanizmów w przebiegu których ma miejsce działanie środowiska wodnego. Termin co znaczy.
 • Co znaczy Mammotom Definicja pozwalający na lekarzowi rozpoznanie i lokalizację zmian potencjalnie nowotworowych w gruczole piersiowym. Obrazowanie zmiany realizowane słownik.
 • Co znaczy Mannitol Definicja użytkowany we wlewie dożylnym w celu pomniejszenia ciśnienia śródczaszkowego, a przy okazji posiada działanie moczopędne. Ma właściwości znaczenie.
 • Co znaczy Masturbacja Definicja samogwałt; ręczne albo przy zastosowaniu różnych przyrządów, samodzielne drażnienie zewnętrznych narządów płciowych w celu osiągnięcia czym jest.
 • Co znaczy Medycyna Definicja przyrodniczych zajmująca się badaniem budowy i czynności organizmu ludzkiego w stanie zdrowia i dolegliwości, rozpoznawaniem chorób i co to jest.
 • Co znaczy Melatonina Definicja poprzez szyszynkę (powstaje wyłącznie w ciemności), działający na gruczoły płciowe (klasyfikacja procesu dojrzewania seksualnego), komórki definicja.
 • Co znaczy Meteoropatia Definicja wpływu czynników atmosferycznych na samopoczucie i symptomy chorób. Aż 60% Polaków źle znosi niże i wyże, a więc fronty atmosferyczne co znaczy.
 • Co znaczy Mic Definicja antybiotyku hamujące przyrost drobnoustroju (działanie bakterio-statyczne). Definicja stosowane przy określaniu wrażliwości drobnoustrojów słownik.
 • Co znaczy Mikroangiopatia Definicja najdrobniejszych naczyń krwionośnych (mikrokrążenia). Terminu tego używa się w celu ustalenia uszkodzeń tętniczek w cukrzycy (retinopatia znaczenie.
 • Co znaczy Mikroewolucja Definicja zachodzące w w miarę krótkich okresach (do kilkudziesięciu pokoleń), kierujące do wyodrębnienia się nowych form zwierząt i roślin. Bazuje czym jest.
 • Co znaczy Mioglobinuria Definicja cząsteczek mioglobiny w moczu (w uwarunkowaniach poprawnych niewykrywalna). Może być wywołana niedokrwieniem mięśnie szkieletowych wskutek co to jest.
 • Co znaczy Mlekotok Definicja występowanie laktacji u niekarmiących kobiet albo u mężczyzn. W obu ekipach jest wywołany hormonalnie aktywnymi guzami przysadki mózgowej definicja.
 • Co znaczy Modelowanie Definicja określający metodę zachęcania do konstruowania modeli zachowań, opisywania ich przez analogię, przenośnie. Kiedy pacjent mówi o sobie, iż co znaczy.
 • Co znaczy Morfina Definicja opium (opiat), jego pochodną jest heroina. Zastosowana w dawce nie ograniczającej świadomości ma skutek przeciwbólowy, oddziałując na słownik.
 • Co znaczy Morfinizm Definicja leków pochodzenia opiatowego, charakteryzuje się szybkim postępem zależności psychicznej i fizycznej i wytworzeniem tolerancji. Zależność znaczenie.
 • Co znaczy Motywacja Definicja do całokształtu tych mechanizmów psychicznych, które są odpowiedzialne za regulację zachowania skierowanego na osiągnięcie określonego czym jest.
 • Co znaczy Mroczki Definicja zgłaszanymi poprzez dorosłych, polegającymi na dostrzeganiu drobnych, wolno pływających ciemnych plamek, szczególnie dobrze widocznych na co to jest.
 • Co znaczy Mrowienie Definicja opierające na odczuwaniu wrażenia przypominającego bieganie mrówek albo innych drobnych owadów po powierzchni skóry (przeważnie kończyny definicja.
 • Co znaczy Mineralokortykoidy Definicja mineralokortyko-steroidy; hormony kory nadnerczy regulujące gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu co znaczy.
 • Co znaczy Mikrochirljrgia Definicja gałęzią chirurgii wykorzystującą najnowsze zdobycze techniki. Zabiegi takie wymagają cięcia, przenoszenia i łączenia mikroskopijnych słownik.
 • Co znaczy Mózgowie Definicja jamy czaszki składającej się z tkanki nerwowej i glejowej; opierając się na rozwoju filogenetycznego i osobniczego mózgowie można podzielić znaczenie.
 • Co znaczy Makromastia Definicja odczuwa, że jej piersi są zbyt spore; skutkuje to dyskomfort psychiczny, a odruchowe przyjmowanie postawy przygarbionej (chowanie piersi czym jest.
 • Co znaczy Motylina Definicja polipeptydowi, produkowany poprzez komórki wydzielnicze błony śluzowej dwunastnicy i jelit. Powiększa kurczliwość mięśni gładkich i co to jest.
 • Co znaczy Martwica Definicja morfologicznych charakteryzujących nagle obumarłą komórkę albo ich zespół (również narząd) w organizmie żywym. Jedną z przyczyn może być definicja.
 • Co znaczy Matryca Definicja wzorzec dla syntezy innej makrocząsteczki, stanowi ją kod genetyczny z czterema wieloma nukleotydami. Czynność matrycowa jest wieloetapowa co znaczy.
 • Co znaczy Muszyca Definicja rzadziej człowieka, spowodowana obecnością i wędrówką w ustroju larw Muchy domowej (Musca domestica) i gzów (Oestridae). Dawniej (niektórzy słownik.
 • Co znaczy Małopłytkowość Definicja trombopenia; skaza krwotoczna wynikająca ze zmniejszonej produkcji (białaczka, niedokrwistość plastyczna, poalkoholowa), nadmiernego znaczenie.
 • Co znaczy Mielogram Definicja pobranego igłą aspiracyjną. W preparatach ocenie poddaje się skład komórkowy w formie wzoru odsetkowego poszczególnych linii komórkowych czym jest.
 • Co znaczy Mucyna Definicja substancja obecna w śluzie oskrzelowym i ślinie. Złożona jest z części białkowej i związanych z nią jednostek węglowodanowych co to jest.
 • Co znaczy Miażdżyca Definicja polegającą na stworzeniu w ich błonie wewnętrznej i środkowej zmian prowadzących do pomniejszenia elastyczności ścian i zwężających światło definicja.
 • Co znaczy Mioplastyka Definicja mięśni w kikutach poamputacyjnych. Bazuje na łączeniu ze sobą przeciwstawnych (antagoni-stycznych) grup mięśniowych powyżej szczytem kikuta co znaczy.
 • Co znaczy Malaria Definicja od lac. febris gorączka); dolegliwość pasożytnicza spowodowana poprzez sporowca - zarodźca malarycznego. Jest jedną z najczęstszych chorób słownik.
 • Co znaczy Makropsja Definicja padaczce skroniowej, wyrażający się nieprawidłowym postrzeganiem otaczających elementów, które wydają się nadzwyczajnie ogromne znaczenie.
 • Co znaczy Metabolizm Definicja wszystkich mechanizmów chemicznych przebiegających w organizmie. Reakcje te zachodzą nieustannie i są dokładnie, wielopoziomowo regulowane czym jest.
 • Co znaczy Mialgia Definicja ustalenie bólów mięśniowych, z wyjątkiem ich powody i umiejscowienia co to jest.
 • Co znaczy Mieloblast Definicja kulista, spora komórka macierzysta dla szeregu granulopoezy; znajduje się w szpiku kostnym definicja.
 • Co znaczy Mięśnie Definicja stanowią osłonę szkieletu, utrzymują jego poszczególne części w najodpowiedniejszym dla danych warunków ustawieniu i wprawiają w ruch co znaczy.
 • Co znaczy Megadaktylia Definicja wrodzoną, poważną wadą kosmetyczną i funkcjonalną. Palec jest dłuższy i grubszy od innych, ze znacząco powiększoną ilością tkanki słownik.
 • Co znaczy Miozyna Definicja zbudowana z 2--łańcuchowej spirali. Jeden z jej końców rozdziela się na dwie kolbkowate główki. Jest jednym z dwóch białek mięśniowych (w znaczenie.
 • Co znaczy Modzelowatość Definicja zgrubienia naskórka o nieostrych granicach, powstające w następstwie długookresowych, lecz słabych urazów mechanicznych czym jest.
 • Co znaczy Menandion Definicja syntetyczna wit. K. Nieznacznie jest różna budową od naturalnej, ale jej działanie biologiczne jest porównywalne co to jest.
 • Co znaczy Metionina Definicja aminokwas egzogenny, składnik białek zwierzęcych i roślinnych. Spełnia istotną rolę w procesach metabolicznych (metyzacja definicja.
 • Co znaczy Minoksydyl Definicja naczynia krwionośne, użytkowany początkowo w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a aktualnie jego pochodne użytkowane są w formie wcierek do co znaczy.
 • Co znaczy Mielodysplazja Definicja rozwojowe kręgosłupa, które upośledzają funkcję rdzenia kręgowego. Najczęstszym z nich jest rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo słownik.
 • Co znaczy Mielopatia Definicja kręgowego dające obraz wielorakich zaburzeń neurologicznych. Ustalenie dotyczy zmian o nieustalonej przyczynie i nietypowym obrazie znaczenie.
 • Co znaczy Mioblast Definicja komórka o wydłużonym kształcie, dzieląca się i różnicująca w komórki mięśni gładkich czym jest.
 • Co znaczy Metacerkaria Definicja rozwoju przywr rozwijające się z cerkarii. To jest postać ze strukturami typowymi dla osobnika dorosłego, jednak bez wyrostka ogonowego i co to jest.
 • Co znaczy Miotomia Definicja zabieg operacyjny opierający na przecięciu mięśnia; przeważnie realizowany w razie przykurczów stawowych wynikających ze skrócenia mięśnia definicja.
 • Co znaczy Meszek Definicja pokrywające całe ciało płodu niezależnie od dłoni, stóp i miejsc przejścia skóry w błony śluzowe. Rozwija się z naskórka wnikającego do co znaczy.
 • Co znaczy Maść Definicja lecznicza w formie oleistej, zawierająca niewiele albo zupełnie pozbawiona wody, jest tłusta w dotyku. Złożona jest z substancji leczniczej słownik.
 • Co znaczy Megakarioblast Definicja macierzysta dla szeregu wytwarzającego megakariocyty i dalej płytki krwi; jest sporą, owalną komórką, z nieregularnym jądrem znaczenie.
 • Co znaczy Melancholik Definicja osoba słabo reagująca uczuciowo i niewiele czynna, niewytrwała w uczuciach i działaniu. Patrz także, zioła MELANCHOLIK:Melisa Lekarska czym jest.
 • Co znaczy Melanosom Definicja cytoplazmatyczny melanocytów, gdzie zachodzi synteza melaniny. Dzięki mechanizmowi cytokrynii są przekazywane bezpośrednio do cytoplazmy co to jest.
 • Co znaczy Mięsko Definicja uwypuklenie błony śluzowej w miejscu ujścia nie wszystkich przewodów, na przykład M. tzowe, M. podjęzykowe definicja.
 • Co znaczy Melanocyty Definicja różnokształtne (przeważnie gwiaździste), zawierające w cytoplazmie liczne drobne ziarenka (melanosomy) naturalnego, ciemnobrunatnego co znaczy.
 • Co znaczy Melityna Definicja alergen otrzymywany z bakterii wywołujących brucelozę. Użytkowany w badaniu odczynu skórno-alergicznego u ludzi podejrzanych o tę chorobę słownik.
 • Co znaczy Menton Definicja naprzód wysunięty pkt. antropologiczny na skórze brody, użytkowany w diagnostyce ortodontycznej. Patrz także, zioła MENTON:Lopian - Łopian znaczenie.
 • Co znaczy Metadon Definicja działaniu podobnym do morfiny, łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest stosowany do leczenia zespołu abstynencji po zaprzestaniu czym jest.
 • Co znaczy Metarodopsyna Definicja związek powstały po aktywizacji barwnika komórek światłoczułych siatkówki oka - rodopsyny, powodujący stworzenie pobudzenia elektrycznego co to jest.
 • Co znaczy Mezotelium Definicja pochodzenia mezodermalnego. Utworzony jest z pojedynczej warstwy komórek. Wyścieła jamy ciała (otrzewnej, opłucnej i jamę osierdzia definicja.
 • Co znaczy Mikrocyty Definicja erytrocyty o małej objętości (małe). W prawidłowym obrazie kiwi znajduje się ich niewielka liczba co znaczy.
 • Co znaczy Molibden Definicja pierwiastek chemiczny. Rzadko spotykany jego niedobór (żywienie pozajelitowe) objawia się przyspieszeniem czynności serca i oddechu słownik.
 • Co znaczy Mięśniowka Definicja utworzoną przeważnie z ułożonych okrężnie albo spiralnie komórek mięśni gładkich błoną o różnej grubości tworzącą część ściany przewodów znaczenie.
 • Co znaczy Migawki Definicja szybkie, skoordynowane ruchy w ustalonym kierunku, na przykład znajdujące się w nabłonku pokrywającym oskrzela, poruszają się w kierunku czym jest.
 • Co znaczy Mikcja Definicja uwarunkowaniach poprawnych podlegający kontroli woli. W konsekwencji pobudzeń z rozciągniętego pęcherza moczowego (odczucie parcia na mocz co to jest.
 • Co znaczy Mitomania Definicja histerycznej (infantylnej). Występuje w niej skłonność do chwalenia się, przedstawiania się w możliwie najkorzystniejszym świetle definicja.
 • Co znaczy Meatotomia Definicja operacja nacięcia wrodzonego albo pozapalnego zwężenia ujścia zewnętrznego cewki moczowej co znaczy.
 • Co znaczy Miąższ Definicja jakiegokolwiek narządu, stąd narządy takie nazywa się miąższowymi (na przykład wątroba, śledziona, nerki, płuca). M. ma specyficzną dla słownik.
 • Co znaczy Mezenchyma Definicja tkanka embrionalna, która w rozwoju zarodkowym daje start tkance łącznej. Tworzy także wyściółkę naczyń krwionośnych (śródbłonek), lim znaczenie.
 • Co znaczy Mikroorganizmy Definicja ajmniejszych przedstawicieli świata ożywionego,widocznych tylko w urządzeniach powiększających. Zalicza się do niej: bakterie, riketsje czym jest.
 • Co znaczy Mandryn Definicja metalowa zatyczka wprowadzona do igły w celu zapewnienia jej drożności co to jest.
 • Co znaczy Migrena Definicja pulsujący ból głowy, pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia definicja.
 • Co znaczy Melanina Definicja tęczówki, produkowany w komórkach barwnikowych i w dalszym ciągu przenoszony do komórek warstwy pod-stawnej skór)' (melanocyty), co daje co znaczy.
 • Co znaczy Małowodzie Definicja wód płodowych. Wywołana bywa zmniejszonym ich wytwarzaniem albo przedwczesnego odejścia wód płodowych. Pomniejszone wytwarzanie jest słownik.
 • Co znaczy Marzenia Definicja stworzonych i rozwijających się pod wpływem ustalonych oczekiwań i potrzeb jednostki, nastawionych raczej na ich symboliczną realizację. M znaczenie.
 • Co znaczy Maskowanie Definicja tonów albo dźwięków w obecności innych dźwięków. Niskie tony lepiej M. tony wysokie niż odwrotnie. W celu maskowania przeważnie użytkowane czym jest.
 • Co znaczy Mleczan Definicja trójwęglowy kwas karboksylowy powstający jako końcowy wytwór glikolizy beztlenowej. Powstaje w mięśniach szkieletowych w trakcie co to jest.
 • Co znaczy Meningokoki Definicja mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis). Rodzaj bakterii kulistych układających się w charakterystyczne pary, regularnie we wspólnej definicja.
 • Co znaczy Moszna Definicja woreczek skórny zwieszający się z okolicy łonowej. Zawiera jądra, najądrza i fragment powrózka nasiennego. Umożliwia utrzymywanie jąder i co znaczy.
 • Co znaczy Mikrofale Definicja najkrótsze spośród fal radiowych, graniczące z falami podczerwonymi z jednej strony i telewizyjnymi z drugiej. Znalazły wykorzystanie w słownik.
 • Co znaczy Modzel Definicja ograniczone ognisko nadmiernego rogowacenia skóry w miejscu powtarzających się urazów. Powstaje przeważnie pod wpływem ucisku albo tarcia znaczenie.
 • Co znaczy Mononukleoza Definicja spowodowana poprzez wirusa EpsteinaBarr (EBV), charakteryzująca się gorączką, zapaleniem gardła i powiększeniem węzłów chłonnych, z czym jest.
 • Co znaczy Mikronizacja Definicja technologii stosowanej w celu znacznego pomniejszenia średnicy cząstek substancji czynnej, aż do wielkości mierzonej w mikrometrach. W co to jest.
 • Co znaczy Melena Definicja stolca będące skutkiem krwawienia z przewodu pokarmowego (przeważnie górnego odcinka: dolegliwość wrzodowa, żylaki przełyku). Konsystencja definicja.
 • Co znaczy Mikologia Definicja grzybach analizująca wszystkie zagadnienia powiązane z tą ekipą organizmów. Jest ściśle związana z mikro-biologią. Jej odmianą jest M co znaczy.
 • Co znaczy Mikrokosmki Definicja cytoplazmatycznej na wolnej (stykającej się ze światłem jelita rąbek szczoteczkowy) powierzchni komórek nabłonka. Z powierzchni każdej słownik.
 • Co znaczy Melanoza Definicja pigmentacja różnych tkanek albo narządów w rezultacie odkładania się melaniny albo substancji pokrewnych. Etiologia różni się, na przykład znaczenie.
 • Co znaczy Maczugowiec Definicja rodzaj cylindrycznych bakterii Cramdodatnich. Mają postać sporych, pojedynczych pałeczek, regularnie z widocznymi segmentami i czym jest.
 • Co znaczy Monar Definicja poprzez Marka Kotańskiego (1942-2002), pierwotnie zajmujące się problemem narkomanii, w latach późniejszych także bezdomności i innych co to jest.
 • Co znaczy Mózg Definicja biokomputerem, chociaż w okolicy gromadzenia i przetwarzania informacji M. może dodatkowo myśleć, wyciągać wnioski, odczuwać emocje definicja.
 • Co znaczy Mostek Definicja kość stanowiąca środkową część przedniej ściany klatki piersiowej. Jego górny koniec dźwiga obojczyki, brzegi boczne łączą się z co znaczy.
 • Co znaczy Maltaza Definicja trzustki katalizujący rozkład maltozy do cukrów prostych (dwie cząsteczki glukozy), umożliwiając ich wchłanianie poprzez ścianę jelita słownik.
 • Co znaczy Macica Definicja gruszkowatym kształcie wielkości pięści leżący w miednicy miedz)' pęcherzem moczowym, a odbytnicą. Macica zawieszona jest w miednicy dzięki znaczenie.
 • Co znaczy Mak Definicja roślin zielnych, z których kilka gatunków rośnie w Polsce. Ich wspólną właściwością jest zawartość białego soku mlecznego w niedojrzałych czym jest.
 • Co znaczy Mechanoreceptory Definicja reagujące na zmiany energii mechanicznej: dotyk, ucisk, ciśnienie, ciążenie, rozciąganie (dilatore-ceptory) i zmiana położenia (ruch). Do co to jest.
 • Co znaczy Mastopatia Definicja wie loogniskowych, niekiedy uogólnionych zmian o charakterze dysplastycznym. Jest regularnie spotykanym, złożonym procesem patologicznym definicja.
 • Co znaczy Małogłowie Definicja rozwojowe kierujące do stworzenia wyjątkowo małej, nieproporcjonalnie do reszty głowy, mózgoczaszki. Mały, niedorozwinięty' mózg co znaczy.
 • Co znaczy Mięsak Definicja złośliwy wywodzący się z tkanki łącznej (przeważnie mięśniowej albo kostnej). W objawach mięsaków kości pojawiają się mocne (szczególnie w słownik.
 • Co znaczy Mikroskop Definicja do obserwacji obiektów niezauważalnych gołym okiem, zarówno materii ożywionej jak i nieożywionej. Pierwsze mikroskopy optyczne, (XVI-XVIIw znaczenie.
 • Co znaczy Mocz Definicja zagęszczonym wytworem przesączania krwi poprzez ciałka nerkowe (kłębuszki). U dorosłego człowieka z ogólnej objętości ok. 125 ml/min czym jest.
 • Co znaczy Mocznica Definicja chorobowych spowodowany niewydolnością nerek. W zależności od szybkości jej powstawania odróżnia się M. ostrą i przewlekłą. Postać co to jest.
 • Co znaczy Myślenie Definicja poznania cech obiektów i związków zachodzących pomiędzy nimi, odbywająca się przez operowanie pojęciami. To jest szeroki zakres czynności definicja.
 • Co znaczy Methemoglobina Definicja rezultacie utlenienia hemoglobiny, poprzez co żelazo dwuwartościowe hemu, przechodzi w trójwartościowe. Na ogół występuje u ludzi w ilości co znaczy.
 • Co znaczy Mastopexia Definicja zabieg chirurgiczny mający na celu podniesienie i określenie obwisłych sutków słownik.
 • Co znaczy Mukopolisacharydy Definicja glikozaminoglikany. Ekipa związków złożonych z powtarzających się jednostek dwucukrowych. Do tej ekipy zalicza się: kwas hialuronowy, kwas znaczenie.
 • Co znaczy Morfologia Definicja przyrodniczych zajmująca się ukształtowaniem i strukturą organizmów roślinnych i zwierzęcych. Obiektem badań są zarówno formy dojrzałe jak czym jest.
 • Co znaczy Most Definicja powierzchni pnia mózgu stanowiące fragment tyłomózgowia. Łączy ze sobą różne części mózgowia i rdzeń kręgowy, zawiera ośrodek oddechowy co to jest.
 • Co znaczy Mruganie Definicja zamykające i otwierające szparę powiekową. Ruchy te rozprowadzają łzy na powierzchni spojówek i skierowują je z jeziorka łzowego do jamy definicja.
 • Co znaczy Mikrotom Definicja przyrząd laboratoryjny do cięcia tkanek na bardzo cienkie skrawki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych co znaczy.
 • Co znaczy Mukocele Definicja miękkie grudki spotykane przeważnie na wardze dolnej, przeważnie wywołane urazem kierującym do przerwani a przewodu wyprowadzającego słownik.
 • Co znaczy Makak Definicja wąskonosych, obejmujący ok. 20 gatunków. Makaki są stosowane do badań biomedycznych między innymi po raz pierwszy wykryto u nich czynnik Rh znaczenie.
 • Co znaczy Makrolidy Definicja działaniu bakteriostatycznym, zwalczające bakterie tlenowe i beztlenowe z zastrzeżeniem enterokoków i Cramujemnych beztlenowców. Zalicza czym jest.
 • Co znaczy Malformacje Definicja strukturalne układu kostno-mięśniowego wywołane ustalonym defektem morfogenezy na przykład zrost promieniowo-łokciowy (jedna kość przed co to jest.
 • Co znaczy Manewr Definicja tak zespół czynności o ustalonej kolejności użytkowany dla uzyskania określonego celu, równocześnie jest lo fragment działań operacyjnych definicja.
 • Co znaczy Mańkut Definicja ręki przy czynnościach realizowanych zwykle prawą. Jest rezultatem przewagi czynnościowej prawej półkuli mózgu nad lewą co znaczy.
 • Co znaczy Mannoza Definicja monosacharyd, składnik glikoprotein między innymi substancji grupowych krwi, białek prątków gruźlicy słownik.
 • Co znaczy Manometr Definicja ciśnieniomierz, przyrząd do pomiarów ciśnienia gazów i cieczy znaczenie.
 • Co znaczy Marsupializacja Definicja nacięcie niedającej się usunąć torbieli i wszycie brzegów jej torebki do rany w skórze albo błonie śluzowej (na przykład j. ustnej czym jest.
 • Co znaczy Maskulinizacja Definicja męskich cech płciowych u kobiet. Obejmuje hirsutyzm, łysienie skroniowe, obniżenie głosu, wzrost masy mięśniowej, przerost łechtaczki i co to jest.
 • Co znaczy Melioidoza Definicja odzwierzęca, o etiologii bakteryjnej. Przebiega pod postacią posocznicy z wysoką gorączką, wodnistą biegunką, zmianami skórnymi i licznymi definicja.
 • Co znaczy Miazga Definicja część narządu o luźniejszej konsystencji od tkanek ją otaczających na przykład miazga zęba wiotka, bogato unaczyniona i unerwiona tkanka co znaczy.
 • Co znaczy Międzybłoniak Definicja rozwijający się przeważnie z opłucnej, czasem z otrzewnej. Towarzyszy zazwyczaj przewlekłej ekspozycji na azbest. Nacieka okoliczne tkanki słownik.
 • Co znaczy Mikroglej Definicja ośrodkowego układu nerwowego będące źródłem makrofagów. Posiadają umiejętności aktywacji układu immunologicznego i migracji i fagocytozy znaczenie.
 • Co znaczy Mikromanipulacja Definicja pojedynczych komórkach i ich elementach w polu zwiększenia uzyskiwanego w mikroskopie. Użytkowana pomiędzy innymi w procedurach czym jest.
 • Co znaczy Mukolityki Definicja dwusiarczkowe w śluzie drzewa oskrzelowego, co minimalizuje jego gęstość. Stosuje się je w sytuacjach, gdy wydzielina oskrzelowa jest gęsta co to jest.
 • Co znaczy Makrocyty Definicja zwiększonej objętości w relacji do prawidłowej. Pewna ich liczba występuje w krwi prawidłowej (część erytrocytów to makrocyty definicja.
 • Co znaczy Miedzica Definicja zmiany patologiczne w tkankach spowodowane obecnością w nich złogów soli miedzi (zatrucie miedzią co znaczy.
 • Co znaczy Mikrokoki Definicja kuliste, Gram-dodatnie bakterie, będące w zasadzie saprofitami, jednak niekiedy dołączają się do zakażeń ropnych. Regularnie słownik.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Mikrokoki, Miedzica, Makrocyty, Mukolityki, Mikromanipulacja, Mikroglej, Międzybłoniak, Miazga, Melioidoza, Maskulinizacja, Marsupializacja, Manometr, Mannoza co to znaczy.

Słownik Mikrokoki, Miedzica, Makrocyty, Mukolityki co to jest.