Słownik neuron krzyżówka niedoczulica co to znaczy.
NIEDOWŁAD co znaczy NIEPOCZYTALNOŚĆ krzyżówka NASIENIAK co to jest NEURASTENIA słownik.

Słownik i definicje chemiczne na N

 • Co znaczy Nos Definicja przewodu oddechowego zawierająca narząd powonienia. Odznacza się tak zwany nos zewnętrzny i jamę nosową. Nos zewnętrzny położony w ciągu co znaczy.
 • Co znaczy Neuron Definicja składająca się z ciała komórkowego (perykańonu) - otaczającego jądro komórkowe i z dwóch wypustek (dendrytów i neurytu a więc aksonu krzyżówka.
 • Co znaczy Niedoczulica Definicja osłabienie czucia powierzchownego w następstwie uszkodzenia nerwów obwodowych albo ośrodkowego układu nerwowego co to jest.
 • Co znaczy Nerczyca Definicja zespół nerczycowy ustala się występowanie: dużego białkomoczu (powyżej 3 g/d), hipoproteinemii, obrzęków, hiperlipoproteinemii ze wzrostem słownik.
 • Co znaczy Tętnicze Nadciśnienie Definicja stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach czym jest.
 • Co znaczy Neurologia Definicja nerwowym, poznawaniu funkcji układu nerwowego, jego patologii i objawów klinicznych. Neurologia kliniczna obejmuje etiopatogenezę, przebieg co oznacza.
 • Co znaczy Naczyniówka Definicja środkowej oka leżący pomiędzy twardówką a siatkówką. Zbudowana jest z gęstej sieci naczyń krwionośnych, zespolonych tkanką łączną. Naczynia tłumaczenie.
 • Co znaczy Neobehawioryzm Definicja zakładający, iż zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan przykłady.
 • Co znaczy Nystatyna Definicja z hodowli promieniowców Streptomyces noursei; działa grzybostatycznie raczej na drożdżaki (Candida albicans). Użytkowany tylko na skórę i definicja.
 • Co znaczy Niedrożność Definicja polegająca na niewytworzeniu się naturalnego otworu ciała (przewodów tkankowych) i zamknięcie światła narządów powodujące zahamowanie encyklopedia.
 • Co znaczy Niedosłuch Definicja będące rezultatem zaburzeń przewodzenia albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem uszkodzenia ośrodkowych połączeń drogi jak działa.
 • Co znaczy Nadżerka Definicja błony śluzowej, który powstaje w rezultacie jego zniszczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizn. W razie pogłębiania się nadżerki może czy jest.
 • Co znaczy Naczyniak Definicja nowotwór naczyniowy, znamię naczyniowe, które powstaje w następstwie nadmiernego rozrostu i rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry pojęcie.
 • Co znaczy Nowotwory Definicja dolegliwość nowotworowa początkowo zlokalizowana, a wtórnie ogólnoustrojowa, zaczyna się wówczas, gdy w jakimś miejscu organizmu pojedyncza wyjaśnienie.
 • Co znaczy Nokardioza Definicja spowodowana poprzez drobnoustroje nokardia - ściśle tlenowe, Gram-dodatnie bakterie przybierające kształt łagodnych, rozgałęzionych opis.
 • Co znaczy Nadgarstek Definicja do ręki odcinek złączający rękę z przedramieniem. Złożona jest z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi: bliższy i dalszy. W skład szeregu informacje.
 • Co znaczy Nykturia Definicja częsty symptom w cukrzycy, niewydolności serca albo nerek. Płyn obrzękowy, gromadzący się w ustroju wskutek niewydolności krążenia, w znaczenie.
 • Co znaczy Normocyty Definicja poprawne krwinki czerwone produkowane poprzez szpik kostny w rezultacie erytropoezy normoblastycznej co znaczy.
 • Co znaczy Niskorosłość Definicja rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na krzyżówka.
 • Co znaczy Narząd Definicja ludzkiego o swoistej budowie i określonej funkcji. Patrz także, zioła NARZĄD:Brzoza BrodawkowataDąb SzypułkowyGlistnik Jaskółcze co to jest.
 • Co znaczy Neurofagia Definicja włóknach ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych. Badanie pozwala na ocenę uszkodzenia na poziomie włókien ruchowych albo czuciowych słownik.
 • Co znaczy Nasieniowód Definicja najądrza kierujące nasienie do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50-60cm, a szerokość światła raptem 0,5 mm. W przebiegu czym jest.
 • Co znaczy Nikiel Definicja pierwiastek śladowy. Nie stwierdzono jednoznacznie objawów niedoboru tego pierwiastka w ustroju człowieka. W zatruciu niklem użytkowane są co oznacza.
 • Co znaczy Niedodma Definicja obszarze tkanki płucnej o prawidłowej strukturze, części płuca (segmentu, płata) niepowietrznego. Przebieg dolegliwości może być tłumaczenie.
 • Co znaczy Neuropraksja Definicja funkcji nerwu z zachowaniem jego ciągłości. Dolegliwość jest następstwem ucisku i prowadzi do postępującej demielinizacji nerwu. Uciskowi przykłady.
 • Co znaczy Neuromediatory Definicja przekaźniki nerwowe; to są substancje o różnym charakterze chemicznym (aminokwasy, peptydy, aminy biogenne). Przeważnie spotykane definicja.
 • Co znaczy Nudności Definicja poprzedzający przeważnie wymioty. N. cechuje ogólne złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, ślinotok. Patrz także encyklopedia.
 • Co znaczy Nadnercza Definicja wydzielania wewnętrznego, położone w jamie brzusznej, ponad nerki; spoczywają na górnym końcu każdej nerki, w obrębie torebki tłuszczowej jak działa.
 • Co znaczy Niedokrwienie Definicja krążeniu charakteryzujące się zmniejszonym niż w uwarunkowaniach fizjologicznych wypełnieniem naczyń krwią. Powodem niedokrwienia może być czy jest.
 • Co znaczy Nawyk Definicja realizowany, bez udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie nie wszystkich wyrazów, pewne czynności pojęcie.
 • Co znaczy Nadkłykieć Definicja parzyście na kłykciach kości ramiennej i udowej. Służą one jako miejsca przyczepu mięśni i więzadeł. Nadkłykieć przyśrodkowy kości wyjaśnienie.
 • Co znaczy Neurohormony Definicja wydzielane poprzez komórki nerwowe (neurony) wykazujące umiejętność wydzielniczą. Mechanizm wydzielniczy neuronów nazywany jest opis.
 • Co znaczy Napad Definicja przemijające, krótkotrwałe zaburzenie funkcji życiowych. Może wystąpić w śpiączce cukrzycowej, mózgowej, przełomie tarczycowym, napadowym informacje.
 • Co znaczy Nanofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych. Przedmiotem dewiacyjnych zachowań jest pociąg kobiety do niskich mężczyzn znaczenie.
 • Co znaczy Neurotoksyny Definicja działające trująco na ośrodkowy albo obwodowy układ nerwowy. Mogą być pochodzenia organicznego albo nieorganicznego. Do N. organicznych co znaczy.
 • Co znaczy Tętnicze Nadciśnienie Nadciśnienie Definicja stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach krzyżówka.
 • Co znaczy Neuroliza Definicja realizowany w celu poprawy przewodnictwa nerwu. Odznacza się tak zwany neurolizę zewnętrzną - jest to uwolnienie nerwu obwodowego ze co to jest.
 • Co znaczy Najądrze Definicja na tylno-górnej powierzchni jądra. To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie nasienia. Wymiary najądrza słownik.
 • Co znaczy Niedożywienie Definicja wyrażający się znacznym ubytkiem masy ciała i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów składników pokarmowych, takich jak czym jest.
 • Co znaczy Nystagmus Definicja niezależne od woli, rytmiczne ruchu jakiegoś narządu; w wąskim znaczeniu oczoplą co oznacza.
 • Co znaczy Nasiadówka Definicja leczniczego w ramach fizykoterapii opierający na kąpielach leczniczych, w różnej temp., w wodzie albo w wodzie z dodatkami ziół albo tłumaczenie.
 • Co znaczy Nagłośnia Definicja chrzestna będąca składową krtani. Odgrywa ważną rolę w gardłowej fazie połykania. Przesuwając się do dołu i ku tyłowi zamyka wejście do przykłady.
 • Co znaczy Nikotynizm Definicja przeważnie wywołane paleniem tytoniu. Nikotyna (C10H14N2) jest kluczowym alkaloidem znajdującym się w liściach tytoniu. Zbudowana jest z definicja.
 • Co znaczy Neurofizjologia Definicja mechanizmami służącymi, w układzie nerwowym, do kodowania informacji czuciowej jako rezultat działania bodźców skórnych, węchowych encyklopedia.
 • Co znaczy Niesztowica Definicja zapalenie skóry; rozwija się przeważnie na przednich powierzchniach goleni i stóp w rezultacie urazu i zakażenia paciorkowcem beta jak działa.
 • Co znaczy Neuralgia Definicja układem nerwowym o charakterze napadowym, biegnący wzdłuż danego korzenia albo nerwu. Odczuwany jako palenie, pieczenie, rwanie czy jest.
 • Co znaczy Niedokrwistość Definicja stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i hematokrytu poniżej wartości poprawnych. Kluczowe symptomy to: bladość powłok, szybkie pojęcie.
 • Co znaczy Nerwice Definicja ekipa zaburzeń psychicznych będących rezultatem reakcji na trudne sytuacje życiowe. Aktualnie mianem nerwic ustala się zaburzenia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Niedotlenienie Definicja niewystarczająca podaż tlenu do tkanek upośledzająca ich poprawną czynność. Może dotyczyć całego organizmu albo ograniczać się do jednego opis.
 • Co znaczy Nadnerczak Definicja jasnokomórkowy nerki, rak nerkowokomórowy. Rak ten występuje 2 razy częściej u mężczyzn, przeważnie po 60r.ż. Klasyczna triada objawów to informacje.
 • Co znaczy Neurotomia Definicja nerwu, przeważnie w rezultacie urazu bezpośredniego (przecięcie, postrzał) albo urazu przewlekłego (ucisk poprzez zbyt ciasny opatrunek znaczenie.
 • Co znaczy Neurochirurgia Definicja zajmująca się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego. Neurotraumatologia zajmuje się chirurgicznym leczeniem obrażeń centralnego co znaczy.
 • Co znaczy Nekrospermia Definicja w badaniach nasienia stwierdza się obecność nieruchomych, uszkodzonych, bądź martwych plemników krzyżówka.
 • Co znaczy Nerwoból Definicja neuropatyczny, związany z uszkodzeniem (naciekiem) albo uciskiem pnia nerwu, korzeni albo rdzenia kręgowego. Może być stały albo występować co to jest.
 • Co znaczy Nosacizna Definicja spowodowana poprzez pałeczkę Pseudomonas mallei; źródłem zakażenia jest chore zwierzę, zarazek wnika poprzez uszkodzoną skórę albo błony słownik.
 • Co znaczy Nerka Definicja odpowiedzialny za wytwarzanie moczu; nerki położone są w jamie brzusznej w przestrzeni pozaotrzewnowej, na wysokości dwóch dolnych kręgów czym jest.
 • Co znaczy Nosiciel Definicja każdy żywy organizm, który zawiera określony drobnoustrój chorobotwórczy bez ujawnienia objawów dolegliwości albo posiada cechę, która co oznacza.
 • Co znaczy Neuroleptyki Definicja znoszą fundamentalne symptomy z wyjątkiem powody dolegliwości. Użytkowane są w leczeniu schizofrenii, łagodzeniu objawów pobudzenia tłumaczenie.
 • Co znaczy Neuropeptydy Definicja pełniące istotną rolę jako mediatory albo neuromodulatory. Część neuropeptydów syntetyzowanych jest w ośrodkowym układzie nerwowym. Liczne przykłady.
 • Co znaczy Natręctwa Definicja nerwice anankastyczne, zespół anankastyczny; natręctwa polegają na wykonywaniu czynności natrętnych albo występowaniu myśli natrętnych definicja.
 • Co znaczy Nocyceptory Definicja występujące w skórze, okostnej, opłucnej, otrzewnej, tętnicach i mięśniach. Bóle nocyceptywne mogą występować jako bóle somatyczne albo encyklopedia.
 • Co znaczy Nasienie Definicja się, lepka, o mlecznym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu, spowodowanym poprzez spermine. Głównym dla zjawiska zapłodnienia jest jak działa.
 • Co znaczy Niestrawność Definicja chorobowy charakteryzujący się występowaniem przemijających bólów w nadbrzuszu, uczuciem pełności, wczesnej sytości, nudnościami i czy jest.
 • Co znaczy Neuroradiology Definicja struktur układu nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania pojęcie.
 • Co znaczy Nukleotydy Definicja kwasów nukleinowych składający się z zasady nukleinowej (purynowej albo pirymidynowej), pentozy i kwasu fosforowego. Zależnie od komponenty wyjaśnienie.
 • Co znaczy Narkomania Definicja uzależnienie od narkotyków (środków odurzających do których zalicza się między innymi: opioidy, barbiturany, haszysz, marihuanę, amfetaminę opis.
 • Co znaczy Nalewka Definicja preparat otrzymywany przez wytrawianie suszonego surowca roślinnego przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika. Przeważnie do celu informacje.
 • Co znaczy Nadbrzusze Definicja okolica ciała należąca do okolic brzucha; nadbrzusze stanowi górną część brzucha i dzieli się na dwie okolice podżebrowe i okolicę nadpępcza znaczenie.
 • Co znaczy Noradrenalina Definicja przedrostek nor- jest skrótem niemieckich słów: nitrogen ohne radikal); amina katecholowa, o działaniu sympatykomimetycznym, znajdująca się co znaczy.
 • Co znaczy Nerwiak Definicja rozwijający się z komórek i włókien nerwowych, kierujący do występowania napadów neuralgii. Nerwiak Mortona - metatarsalgia Mortona krzyżówka.
 • Co znaczy Nadkazenie Definicja ponowne zakażenie organizmu tym samym patogenem w czasie dolegliwości albo w momencie zdrowienia co to jest.
 • Co znaczy Napar Definicja wyciąg wodny. Otrzymuje się go przez ogrzewanie w wodzie, 0 temp. niższej od temp. wrzenia, ziół albo innego surowca. Mechanizm ten trwa słownik.
 • Co znaczy Niedowidzenie Definicja obniżenie ostrości wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze czym jest.
 • Co znaczy Neurastenia Definicja przeważnie dominują symptomy wegetatywne: biegunki, kołatania serca, nadmierne poty, bóle głowy. Dodatkowo towarzyszy im zmęczenie co oznacza.
 • Co znaczy Nasieniak Definicja guzów jądra. Występuje raczej u ludzi w wieku 20-30 lat. Aktualnie inicjalnie rozpoznany i kompleksowo leczony - zabieg chirurgiczny i tłumaczenie.
 • Co znaczy Niepoczytalność Definicja do rozpoznania znaczenia czynu i zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona. Niepoczytalność może być skutkiem niedorozwoju przykłady.
 • Co znaczy Niedowład Definicja paraliż; niemożność wykonania żadnych ruchów, jest rezultatem uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej (piramidowej, górnego motoneuronu) albo definicja.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja NIEDOWŁAD co znaczy NIEPOCZYTALNOŚĆ krzyżówka NASIENIAK co to jest NEURASTENIA słownik NIEDOWIDZENIE czym jest NAPAR co oznacza NADKAZENIE tłumaczenie NERWIAK. co to znaczy.

Słownik NOS co znaczy NEURON krzyżówka NIEDOCZULICA co to jest NERCZYCA co to jest.