niedotlenienie nokardioza co to znaczy
Niedotlenienie, Nokardioza, Normocyty, Neuroliza, Neurotoksyny, Niedoczulica, Nalewka, Nos.

Słownik i definicje chemiczne na N

 • Co znaczy NASIENIAK Definicja Występuje raczej u ludzi w wieku 20-30 lat. Aktualnie inicjalnie rozpoznany i kompleksowo leczony - zabieg chirurgiczny i chemioterapia
 • Co znaczy NACZYNIAK Definicja naczyniowy, znamię naczyniowe, które powstaje w następstwie nadmiernego rozrostu i rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry (włosowatych
 • Co znaczy NADBRZUSZE Definicja okolica ciała należąca do okolic brzucha; nadbrzusze stanowi górną część brzucha i dzieli się na dwie okolice podżebrowe i okolicę nadpępcza
 • Co znaczy NADKŁYKIEĆ Definicja kłykciach kości ramiennej i udowej. Służą one jako miejsca przyczepu mięśni i więzadeł. Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej posiada
 • Co znaczy NASIENIOWÓD Definicja kierujące nasienie do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50-60cm, a szerokość światła raptem 0,5 mm. W przebiegu nasieniowodu
 • Co znaczy NERCZYCA Definicja nerczycowy ustala się występowanie: dużego białkomoczu (powyżej 3 g/d), hipoproteinemii, obrzęków, hiperlipoproteinemii ze wzrostem
 • Co znaczy NEUROCHIRURGIA Definicja chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego. Neurotraumatologia zajmuje się chirurgicznym leczeniem obrażeń centralnego układu
 • Co znaczy NIEDOKRWISTOŚĆ Definicja hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i hematokrytu poniżej wartości poprawnych. Kluczowe symptomy to: bladość powłok, szybkie męczenie
 • Co znaczy NEUROHORMONY Definicja komórki nerwowe (neurony) wykazujące umiejętność wydzielniczą. Mechanizm wydzielniczy neuronów nazywany jest neurosekrecją. Neurony
 • Co znaczy NEUROLEPTYKI Definicja symptomy z wyjątkiem powody dolegliwości. Użytkowane są w leczeniu schizofrenii, łagodzeniu objawów pobudzenia psychoruchowego, manii
 • Co znaczy NEUROLOGIA Definicja poznawaniu funkcji układu nerwowego, jego patologii i objawów klinicznych. Neurologia kliniczna obejmuje etiopatogenezę, przebieg
 • Co znaczy NEURON Definicja komórkowego (perykańonu) - otaczającego jądro komórkowe i z dwóch wypustek (dendrytów i neurytu a więc aksonu). Neuryt (akson) jest
 • Co znaczy NEURORADIOLOGY Definicja nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania neurologicznego. Zdjęcia
 • Co znaczy NIEDODMA Definicja płucnej o prawidłowej strukturze, części płuca (segmentu, płata) niepowietrznego. Przebieg dolegliwości może być bezobjawowy, wykrywany
 • Co znaczy NIEDOWŁAD Definicja wykonania żadnych ruchów, jest rezultatem uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej (piramidowej, górnego motoneuronu) albo neuronu obwodowego
 • Co znaczy NIEPOCZYTALNOŚĆ Definicja znaczenia czynu i zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona. Niepoczytalność może być skutkiem niedorozwoju umysłowego
 • Co znaczy NISKOROSŁOŚĆ Definicja jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na przykład zespół Downa
 • Co znaczy NASIENIE Definicja mlecznym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu, spowodowanym poprzez spermine. Głównym dla zjawiska zapłodnienia jest obecność w
 • Co znaczy NERWOBÓL Definicja z uszkodzeniem (naciekiem) albo uciskiem pnia nerwu, korzeni albo rdzenia kręgowego. Może być stały albo występować napadowo z symptomami
 • Co znaczy NEURALGIA Definicja nerwowym o charakterze napadowym, biegnący wzdłuż danego korzenia albo nerwu. Odczuwany jako palenie, pieczenie, rwanie, przechodzenie
 • Co znaczy NEUROPEPTYDY Definicja istotną rolę jako mediatory albo neuromodulatory. Część neuropeptydów syntetyzowanych jest w ośrodkowym układzie nerwowym. Liczne
 • Co znaczy NIEDOKRWIENIE Definicja charakteryzujące się zmniejszonym niż w uwarunkowaniach fizjologicznych wypełnieniem naczyń krwią. Powodem niedokrwienia może być skurcz
 • Co znaczy NIESTRAWNOŚĆ Definicja charakteryzujący się występowaniem przemijających bólów w nadbrzuszu, uczuciem pełności, wczesnej sytości, nudnościami i wymiotami
 • Co znaczy NIKOTYNIZM Definicja wywołane paleniem tytoniu. Nikotyna (C10H14N2) jest kluczowym alkaloidem znajdującym się w liściach tytoniu. Zbudowana jest z pierścienia
 • Co znaczy NUDNOŚCI Definicja wymioty. N. cechuje ogólne złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, ślinotok. Patrz także, zioła NUDNOŚCI:Oman
 • Co znaczy NYKTURIA Definicja w cukrzycy, niewydolności serca albo nerek. Płyn obrzękowy, gromadzący się w ustroju wskutek niewydolności krążenia, w okresie snu, dzięki
 • Co znaczy NIKIEL Definicja Nie stwierdzono jednoznacznie objawów niedoboru tego pierwiastka w ustroju człowieka. W zatruciu niklem użytkowane są związki chelatujące
 • Co znaczy NADNERCZA Definicja wewnętrznego, położone w jamie brzusznej, ponad nerki; spoczywają na górnym końcu każdej nerki, w obrębie torebki tłuszczowej nerki
 • Co znaczy NADNERCZAK Definicja rak nerkowokomórowy. Rak ten występuje 2 razy częściej u mężczyzn, przeważnie po 60r.ż. Klasyczna triada objawów to: ból, krwiomocz i
 • Co znaczy NACZYNIÓWKA Definicja leżący pomiędzy twardówką a siatkówką. Zbudowana jest z gęstej sieci naczyń krwionośnych, zespolonych tkanką łączną. Naczynia N. ułożone są
 • Co znaczy NAPAR Definicja Otrzymuje się go przez ogrzewanie w wodzie, 0 temp. niższej od temp. wrzenia, ziół albo innego surowca. Mechanizm ten trwa około 15 min
 • Co znaczy NEUROFIZJOLOGIA Definicja służącymi, w układzie nerwowym, do kodowania informacji czuciowej jako rezultat działania bodźców skórnych, węchowych, smakowych
 • Co znaczy NEUROPRAKSJA Definicja z zachowaniem jego ciągłości. Dolegliwość jest następstwem ucisku i prowadzi do postępującej demielinizacji nerwu. Uciskowi nerwu sprzyja
 • Co znaczy NEUROTOMIA Definicja w rezultacie urazu bezpośredniego (przecięcie, postrzał) albo urazu przewlekłego (ucisk poprzez zbyt ciasny opatrunek, guzy, krwiaki
 • Co znaczy NIEDOSŁUCH Definicja zaburzeń przewodzenia albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem uszkodzenia ośrodkowych połączeń drogi słuchowej, zmian
 • Co znaczy NIEDROŻNOŚĆ Definicja niewytworzeniu się naturalnego otworu ciała (przewodów tkankowych) i zamknięcie światła narządów powodujące zahamowanie przesuwania się w
 • Co znaczy NORADRENALINA Definicja skrótem niemieckich słów: nitrogen ohne radikal); amina katecholowa, o działaniu sympatykomimetycznym, znajdująca się w ziarnistościach
 • Co znaczy NADŻERKA Definicja który powstaje w rezultacie jego zniszczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizn. W razie pogłębiania się nadżerki może powstać owrzodzenie
 • Co znaczy NOCYCEPTORY Definicja skórze, okostnej, opłucnej, otrzewnej, tętnicach i mięśniach. Bóle nocyceptywne mogą występować jako bóle somatyczne albo bóle trzewne. Ból
 • Co znaczy NEUROMEDIATORY Definicja to są substancje o różnym charakterze chemicznym (aminokwasy, peptydy, aminy biogenne). Przeważnie spotykane neuroprzekaźniki to
 • Co znaczy NAGŁOŚNIA Definicja składową krtani. Odgrywa ważną rolę w gardłowej fazie połykania. Przesuwając się do dołu i ku tyłowi zamyka wejście do krtani, co kieruje
 • Co znaczy NOWOTWORY Definicja nowotworowa początkowo zlokalizowana, a wtórnie ogólnoustrojowa, zaczyna się wówczas, gdy w jakimś miejscu organizmu pojedyncza komórka
 • Co znaczy Nadciśnienie tętnicze Definicja owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach okazało się, iż
 • Co znaczy NERWIAK Definicja komórek i włókien nerwowych, kierujący do występowania napadów neuralgii. Nerwiak Mortona - metatarsalgia Mortona, dolegliwość Mortona
 • Co znaczy NEOBEHAWIORYZM Definicja zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan emocjonalny, czy motywy
 • Co znaczy NANOFILIA Definicja zaburzenie preferencji seksualnych. Przedmiotem dewiacyjnych zachowań jest pociąg kobiety do niskich mężczyzn
 • Co znaczy Nadciśnienie (Nadciśnienie tętnicze) Definicja owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach okazało się, iż
 • Co znaczy NARKOMANIA Definicja narkotyków (środków odurzających do których zalicza się między innymi: opioidy, barbiturany, haszysz, marihuanę, amfetaminę, kokainę, LSD
 • Co znaczy NUKLEOTYDY Definicja nukleinowych składający się z zasady nukleinowej (purynowej albo pirymidynowej), pentozy i kwasu fosforowego. Zależnie od komponenty
 • Co znaczy NADKAZENIE Definicja ponowne zakażenie organizmu tym samym patogenem w czasie dolegliwości albo w momencie zdrowienia
 • Co znaczy NYSTAGMUS Definicja niezależne od woli, rytmiczne ruchu jakiegoś narządu; w wąskim znaczeniu oczoplą
 • Co znaczy NARZĄD Definicja budowie i określonej funkcji. Patrz także, zioła NARZĄD:Brzoza BrodawkowataDąb SzypułkowyGlistnik Jaskółcze ZieleKrwawnik
 • Co znaczy NAWYK Definicja świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie nie wszystkich wyrazów, pewne czynności umysłowe (na przykład
 • Co znaczy NYSTATYNA Definicja promieniowców Streptomyces noursei; działa grzybostatycznie raczej na drożdżaki (Candida albicans). Użytkowany tylko na skórę i błony
 • Co znaczy NOSACIZNA Definicja poprzez pałeczkę Pseudomonas mallei; źródłem zakażenia jest chore zwierzę, zarazek wnika poprzez uszkodzoną skórę albo błony śluzowe
 • Co znaczy NIESZTOWICA Definicja rozwija się przeważnie na przednich powierzchniach goleni i stóp w rezultacie urazu i zakażenia paciorkowcem beta hemolizującym. W czasie
 • Co znaczy NIEDOWIDZENIE Definicja wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze występowanie objawów u
 • Co znaczy NEURASTENIA Definicja symptomy wegetatywne: biegunki, kołatania serca, nadmierne poty, bóle głowy. Dodatkowo towarzyszy im zmęczenie, bezsenność, drażliwość
 • Co znaczy NATRĘCTWA Definicja anankastyczne, zespół anankastyczny; natręctwa polegają na wykonywaniu czynności natrętnych albo występowaniu myśli natrętnych, myśli
 • Co znaczy NADGARSTEK Definicja złączający rękę z przedramieniem. Złożona jest z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi: bliższy i dalszy. W skład szeregu bliższego wchodzą
 • Co znaczy NIEDOŻYWIENIE Definicja ubytkiem masy ciała i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów składników pokarmowych, takich jak białko, witaminy, sole
 • Co znaczy NASIADÓWKA Definicja fizykoterapii opierający na kąpielach leczniczych, w różnej temp., w wodzie albo w wodzie z dodatkami ziół albo środków odkażających
 • Co znaczy NAPAD Definicja krótkotrwałe zaburzenie funkcji życiowych. Może wystąpić w śpiączce cukrzycowej, mózgowej, przełomie tarczycowym, napadowym migotaniu
 • Co znaczy NERWICE Definicja psychicznych będących rezultatem reakcji na trudne sytuacje życiowe. Aktualnie mianem nerwic ustala się zaburzenia niepsychotyczne, o
 • Co znaczy NOSICIEL Definicja organizm, który zawiera określony drobnoustrój chorobotwórczy bez ujawnienia objawów dolegliwości albo posiada cechę, która ujawnia się
 • Co znaczy NEUROFAGIA Definicja ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych. Badanie pozwala na ocenę uszkodzenia na poziomie włókien ruchowych albo czuciowych, ustalenia czy
 • Co znaczy NERKA Definicja wytwarzanie moczu; nerki położone są w jamie brzusznej w przestrzeni pozaotrzewnowej, na wysokości dwóch dolnych kręgów piersiowych i
 • Co znaczy NAJĄDRZE Definicja górnej powierzchni jądra. To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie nasienia. Wymiary najądrza: długość (około
 • Co znaczy NEKROSPERMIA Definicja w badaniach nasienia stwierdza się obecność nieruchomych, uszkodzonych, bądź martwych plemników
 • Co znaczy NOS Definicja zawierająca narząd powonienia. Odznacza się tak zwany nos zewnętrzny i jamę nosową. Nos zewnętrzny położony w ciągu twarzy, kształtem
 • Co znaczy NALEWKA Definicja przez wytrawianie suszonego surowca roślinnego przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika. Przeważnie do celu tego stosowany jest 70
 • Co znaczy NIEDOCZULICA Definicja osłabienie czucia powierzchownego w następstwie uszkodzenia nerwów obwodowych albo ośrodkowego układu nerwowego
 • Co znaczy NEUROTOKSYNY Definicja ośrodkowy albo obwodowy układ nerwowy. Mogą być pochodzenia organicznego albo nieorganicznego. Do N. organicznych zalicza się: egzotoksynę
 • Co znaczy NEUROLIZA Definicja poprawy przewodnictwa nerwu. Odznacza się tak zwany neurolizę zewnętrzną - jest to uwolnienie nerwu obwodowego ze zrostów i neurolizę
 • Co znaczy NORMOCYTY Definicja poprawne krwinki czerwone produkowane poprzez szpik kostny w rezultacie erytropoezy normoblastycznej
 • Co znaczy NOKARDIOZA Definicja drobnoustroje nokardia - ściśle tlenowe, Gram-dodatnie bakterie przybierające kształt łagodnych, rozgałęzionych nitkowatych form. Występują
 • Co znaczy NIEDOTLENIENIE Definicja do tkanek upośledzająca ich poprawną czynność. Może dotyczyć całego organizmu albo ograniczać się do jednego narządu. Powodem

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Niedotlenienie, Nokardioza, Normocyty, Neuroliza, Neurotoksyny, Niedoczulica, Nalewka, Nos, Nekrospermia, Najądrze, Nerka, Neurofagia, Nosiciel, Nerwice, Napad co to znaczy.

Słownik Niedotlenienie, Nokardioza, Normocyty, Neuroliza co to jest.