Słownik niedotlenienie nokardioza co to znaczy.
Niedotlenienie, Nokardioza, Normocyty, Neuroliza, Neurotoksyny, Niedoczulica, Nalewka, Nos.

Słownik i definicje chemiczne na N

 • Co znaczy Nasieniak Definicja guzów jądra. Występuje raczej u ludzi w wieku 20-30 lat. Aktualnie inicjalnie rozpoznany i kompleksowo leczony - zabieg chirurgiczny i co to jest.
 • Co znaczy Naczyniak Definicja nowotwór naczyniowy, znamię naczyniowe, które powstaje w następstwie nadmiernego rozrostu i rozszerzenia naczyń krwionośnych skóry definicja.
 • Co znaczy Nadbrzusze Definicja okolica ciała należąca do okolic brzucha; nadbrzusze stanowi górną część brzucha i dzieli się na dwie okolice podżebrowe i okolicę nadpępcza co znaczy.
 • Co znaczy Nadkłykieć Definicja parzyście na kłykciach kości ramiennej i udowej. Służą one jako miejsca przyczepu mięśni i więzadeł. Nadkłykieć przyśrodkowy kości słownik.
 • Co znaczy Nasieniowód Definicja najądrza kierujące nasienie do cewki moczowej. Długość nasieniowodu wynosi 50-60cm, a szerokość światła raptem 0,5 mm. W przebiegu znaczenie.
 • Co znaczy Nerczyca Definicja zespół nerczycowy ustala się występowanie: dużego białkomoczu (powyżej 3 g/d), hipoproteinemii, obrzęków, hiperlipoproteinemii ze wzrostem czym jest.
 • Co znaczy Neurochirurgia Definicja zajmująca się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego. Neurotraumatologia zajmuje się chirurgicznym leczeniem obrażeń centralnego co to jest.
 • Co znaczy Niedokrwistość Definicja stężenia hemoglobiny, liczby krwinek czerwonych i hematokrytu poniżej wartości poprawnych. Kluczowe symptomy to: bladość powłok, szybkie definicja.
 • Co znaczy Neurohormony Definicja wydzielane poprzez komórki nerwowe (neurony) wykazujące umiejętność wydzielniczą. Mechanizm wydzielniczy neuronów nazywany jest co znaczy.
 • Co znaczy Neuroleptyki Definicja znoszą fundamentalne symptomy z wyjątkiem powody dolegliwości. Użytkowane są w leczeniu schizofrenii, łagodzeniu objawów pobudzenia słownik.
 • Co znaczy Neurologia Definicja nerwowym, poznawaniu funkcji układu nerwowego, jego patologii i objawów klinicznych. Neurologia kliniczna obejmuje etiopatogenezę, przebieg znaczenie.
 • Co znaczy Neuron Definicja składająca się z ciała komórkowego (perykańonu) - otaczającego jądro komórkowe i z dwóch wypustek (dendrytów i neurytu a więc aksonu czym jest.
 • Co znaczy Neuroradiology Definicja struktur układu nerwowego. W doborze właściwych badań dodatkowych należy kierować się analizą wywiadu i przedmiotowego badania co to jest.
 • Co znaczy Niedodma Definicja obszarze tkanki płucnej o prawidłowej strukturze, części płuca (segmentu, płata) niepowietrznego. Przebieg dolegliwości może być definicja.
 • Co znaczy Niedowład Definicja paraliż; niemożność wykonania żadnych ruchów, jest rezultatem uszkodzenia drogi korowo-rdzeniowej (piramidowej, górnego motoneuronu) albo co znaczy.
 • Co znaczy Niepoczytalność Definicja do rozpoznania znaczenia czynu i zarządzania swoim postępowaniem jest kompletnie zniesiona. Niepoczytalność może być skutkiem niedorozwoju słownik.
 • Co znaczy Niskorosłość Definicja rozpoznawana jest u dzieci, których wysokość ciała jest niższa od poziomu 10 centyla. Jest symptomem wielu chorób genetycznych (na znaczenie.
 • Co znaczy Nasienie Definicja się, lepka, o mlecznym zabarwieniu i charakterystycznym zapachu, spowodowanym poprzez spermine. Głównym dla zjawiska zapłodnienia jest czym jest.
 • Co znaczy Nerwoból Definicja neuropatyczny, związany z uszkodzeniem (naciekiem) albo uciskiem pnia nerwu, korzeni albo rdzenia kręgowego. Może być stały albo występować co to jest.
 • Co znaczy Neuralgia Definicja układem nerwowym o charakterze napadowym, biegnący wzdłuż danego korzenia albo nerwu. Odczuwany jako palenie, pieczenie, rwanie definicja.
 • Co znaczy Neuropeptydy Definicja pełniące istotną rolę jako mediatory albo neuromodulatory. Część neuropeptydów syntetyzowanych jest w ośrodkowym układzie nerwowym. Liczne co znaczy.
 • Co znaczy Niedokrwienie Definicja krążeniu charakteryzujące się zmniejszonym niż w uwarunkowaniach fizjologicznych wypełnieniem naczyń krwią. Powodem niedokrwienia może być słownik.
 • Co znaczy Niestrawność Definicja chorobowy charakteryzujący się występowaniem przemijających bólów w nadbrzuszu, uczuciem pełności, wczesnej sytości, nudnościami i znaczenie.
 • Co znaczy Nikotynizm Definicja przeważnie wywołane paleniem tytoniu. Nikotyna (C10H14N2) jest kluczowym alkaloidem znajdującym się w liściach tytoniu. Zbudowana jest z czym jest.
 • Co znaczy Nudności Definicja poprzedzający przeważnie wymioty. N. cechuje ogólne złe samopoczucie, osłabienie, zawroty głowy, nadmierna potliwość, ślinotok. Patrz także co to jest.
 • Co znaczy Nykturia Definicja częsty symptom w cukrzycy, niewydolności serca albo nerek. Płyn obrzękowy, gromadzący się w ustroju wskutek niewydolności krążenia, w definicja.
 • Co znaczy Nikiel Definicja pierwiastek śladowy. Nie stwierdzono jednoznacznie objawów niedoboru tego pierwiastka w ustroju człowieka. W zatruciu niklem użytkowane są co znaczy.
 • Co znaczy Nadnercza Definicja wydzielania wewnętrznego, położone w jamie brzusznej, ponad nerki; spoczywają na górnym końcu każdej nerki, w obrębie torebki tłuszczowej słownik.
 • Co znaczy Nadnerczak Definicja jasnokomórkowy nerki, rak nerkowokomórowy. Rak ten występuje 2 razy częściej u mężczyzn, przeważnie po 60r.ż. Klasyczna triada objawów to znaczenie.
 • Co znaczy Naczyniówka Definicja środkowej oka leżący pomiędzy twardówką a siatkówką. Zbudowana jest z gęstej sieci naczyń krwionośnych, zespolonych tkanką łączną. Naczynia czym jest.
 • Co znaczy Napar Definicja wyciąg wodny. Otrzymuje się go przez ogrzewanie w wodzie, 0 temp. niższej od temp. wrzenia, ziół albo innego surowca. Mechanizm ten trwa co to jest.
 • Co znaczy Neurofizjologia Definicja mechanizmami służącymi, w układzie nerwowym, do kodowania informacji czuciowej jako rezultat działania bodźców skórnych, węchowych definicja.
 • Co znaczy Neuropraksja Definicja funkcji nerwu z zachowaniem jego ciągłości. Dolegliwość jest następstwem ucisku i prowadzi do postępującej demielinizacji nerwu. Uciskowi co znaczy.
 • Co znaczy Neurotomia Definicja nerwu, przeważnie w rezultacie urazu bezpośredniego (przecięcie, postrzał) albo urazu przewlekłego (ucisk poprzez zbyt ciasny opatrunek słownik.
 • Co znaczy Niedosłuch Definicja będące rezultatem zaburzeń przewodzenia albo zaburzeń percepcji dźwięków. N. może być rezultatem uszkodzenia ośrodkowych połączeń drogi znaczenie.
 • Co znaczy Niedrożność Definicja polegająca na niewytworzeniu się naturalnego otworu ciała (przewodów tkankowych) i zamknięcie światła narządów powodujące zahamowanie czym jest.
 • Co znaczy Noradrenalina Definicja przedrostek nor- jest skrótem niemieckich słów: nitrogen ohne radikal); amina katecholowa, o działaniu sympatykomimetycznym, znajdująca się co to jest.
 • Co znaczy Nadżerka Definicja błony śluzowej, który powstaje w rezultacie jego zniszczenia. Ustępuje bez pozostawienia blizn. W razie pogłębiania się nadżerki może definicja.
 • Co znaczy Nocyceptory Definicja występujące w skórze, okostnej, opłucnej, otrzewnej, tętnicach i mięśniach. Bóle nocyceptywne mogą występować jako bóle somatyczne albo co znaczy.
 • Co znaczy Neuromediatory Definicja przekaźniki nerwowe; to są substancje o różnym charakterze chemicznym (aminokwasy, peptydy, aminy biogenne). Przeważnie spotykane słownik.
 • Co znaczy Nagłośnia Definicja chrzestna będąca składową krtani. Odgrywa ważną rolę w gardłowej fazie połykania. Przesuwając się do dołu i ku tyłowi zamyka wejście do znaczenie.
 • Co znaczy Nowotwory Definicja dolegliwość nowotworowa początkowo zlokalizowana, a wtórnie ogólnoustrojowa, zaczyna się wówczas, gdy w jakimś miejscu organizmu pojedyncza czym jest.
 • Co znaczy Tętnicze Nadciśnienie Definicja stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach co to jest.
 • Co znaczy Nerwiak Definicja rozwijający się z komórek i włókien nerwowych, kierujący do występowania napadów neuralgii. Nerwiak Mortona - metatarsalgia Mortona definicja.
 • Co znaczy Neobehawioryzm Definicja zakładający, iż zachowanie człowieka jest funkcją bodźców zewnętrznych i tak zwany zmiennych pośredniczących, osobniczych, jak stan co znaczy.
 • Co znaczy Nanofilia Definicja zaburzenie preferencji seksualnych. Przedmiotem dewiacyjnych zachowań jest pociąg kobiety do niskich mężczyzn słownik.
 • Co znaczy Tętnicze Nadciśnienie Nadciśnienie Definicja stwierdzono u mnie owrzodzenie żołądka i dwunastnicy. Kuracja trwała do lipca po dwie dawki Alveo na dzień. W lipcu po następnych badaniach znaczenie.
 • Co znaczy Narkomania Definicja uzależnienie od narkotyków (środków odurzających do których zalicza się między innymi: opioidy, barbiturany, haszysz, marihuanę, amfetaminę czym jest.
 • Co znaczy Nukleotydy Definicja kwasów nukleinowych składający się z zasady nukleinowej (purynowej albo pirymidynowej), pentozy i kwasu fosforowego. Zależnie od komponenty co to jest.
 • Co znaczy Nadkazenie Definicja ponowne zakażenie organizmu tym samym patogenem w czasie dolegliwości albo w momencie zdrowienia definicja.
 • Co znaczy Nystagmus Definicja niezależne od woli, rytmiczne ruchu jakiegoś narządu; w wąskim znaczeniu oczoplą co znaczy.
 • Co znaczy Narząd Definicja ludzkiego o swoistej budowie i określonej funkcji. Patrz także, zioła NARZĄD:Brzoza BrodawkowataDąb SzypułkowyGlistnik Jaskółcze słownik.
 • Co znaczy Nawyk Definicja realizowany, bez udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie nie wszystkich wyrazów, pewne czynności znaczenie.
 • Co znaczy Nystatyna Definicja z hodowli promieniowców Streptomyces noursei; działa grzybostatycznie raczej na drożdżaki (Candida albicans). Użytkowany tylko na skórę i czym jest.
 • Co znaczy Nosacizna Definicja spowodowana poprzez pałeczkę Pseudomonas mallei; źródłem zakażenia jest chore zwierzę, zarazek wnika poprzez uszkodzoną skórę albo błony co to jest.
 • Co znaczy Niesztowica Definicja zapalenie skóry; rozwija się przeważnie na przednich powierzchniach goleni i stóp w rezultacie urazu i zakażenia paciorkowcem beta definicja.
 • Co znaczy Niedowidzenie Definicja obniżenie ostrości wzroku, które może zostać skorygowane poprzez użycie okularów albo soczewek kontaktowych. Stwierdzono częstsze co znaczy.
 • Co znaczy Neurastenia Definicja przeważnie dominują symptomy wegetatywne: biegunki, kołatania serca, nadmierne poty, bóle głowy. Dodatkowo towarzyszy im zmęczenie słownik.
 • Co znaczy Natręctwa Definicja nerwice anankastyczne, zespół anankastyczny; natręctwa polegają na wykonywaniu czynności natrętnych albo występowaniu myśli natrętnych znaczenie.
 • Co znaczy Nadgarstek Definicja do ręki odcinek złączający rękę z przedramieniem. Złożona jest z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi: bliższy i dalszy. W skład szeregu czym jest.
 • Co znaczy Niedożywienie Definicja wyrażający się znacznym ubytkiem masy ciała i charakterystycznymi symptomami wynikającymi z niedoborów składników pokarmowych, takich jak co to jest.
 • Co znaczy Nasiadówka Definicja leczniczego w ramach fizykoterapii opierający na kąpielach leczniczych, w różnej temp., w wodzie albo w wodzie z dodatkami ziół albo definicja.
 • Co znaczy Napad Definicja przemijające, krótkotrwałe zaburzenie funkcji życiowych. Może wystąpić w śpiączce cukrzycowej, mózgowej, przełomie tarczycowym, napadowym co znaczy.
 • Co znaczy Nerwice Definicja ekipa zaburzeń psychicznych będących rezultatem reakcji na trudne sytuacje życiowe. Aktualnie mianem nerwic ustala się zaburzenia słownik.
 • Co znaczy Nosiciel Definicja każdy żywy organizm, który zawiera określony drobnoustrój chorobotwórczy bez ujawnienia objawów dolegliwości albo posiada cechę, która znaczenie.
 • Co znaczy Neurofagia Definicja włóknach ruchowych i czuciowych nerwów obwodowych. Badanie pozwala na ocenę uszkodzenia na poziomie włókien ruchowych albo czuciowych czym jest.
 • Co znaczy Nerka Definicja odpowiedzialny za wytwarzanie moczu; nerki położone są w jamie brzusznej w przestrzeni pozaotrzewnowej, na wysokości dwóch dolnych kręgów co to jest.
 • Co znaczy Najądrze Definicja na tylno-górnej powierzchni jądra. To jest samodzielny układ przewodów, którego rolą jest magazynowanie nasienia. Wymiary najądrza definicja.
 • Co znaczy Nekrospermia Definicja w badaniach nasienia stwierdza się obecność nieruchomych, uszkodzonych, bądź martwych plemników co znaczy.
 • Co znaczy Nos Definicja przewodu oddechowego zawierająca narząd powonienia. Odznacza się tak zwany nos zewnętrzny i jamę nosową. Nos zewnętrzny położony w ciągu słownik.
 • Co znaczy Nalewka Definicja preparat otrzymywany przez wytrawianie suszonego surowca roślinnego przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika. Przeważnie do celu znaczenie.
 • Co znaczy Niedoczulica Definicja osłabienie czucia powierzchownego w następstwie uszkodzenia nerwów obwodowych albo ośrodkowego układu nerwowego czym jest.
 • Co znaczy Neurotoksyny Definicja działające trująco na ośrodkowy albo obwodowy układ nerwowy. Mogą być pochodzenia organicznego albo nieorganicznego. Do N. organicznych co to jest.
 • Co znaczy Neuroliza Definicja realizowany w celu poprawy przewodnictwa nerwu. Odznacza się tak zwany neurolizę zewnętrzną - jest to uwolnienie nerwu obwodowego ze definicja.
 • Co znaczy Normocyty Definicja poprawne krwinki czerwone produkowane poprzez szpik kostny w rezultacie erytropoezy normoblastycznej co znaczy.
 • Co znaczy Nokardioza Definicja spowodowana poprzez drobnoustroje nokardia - ściśle tlenowe, Gram-dodatnie bakterie przybierające kształt łagodnych, rozgałęzionych słownik.
 • Co znaczy Niedotlenienie Definicja niewystarczająca podaż tlenu do tkanek upośledzająca ich poprawną czynność. Może dotyczyć całego organizmu albo ograniczać się do jednego znaczenie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Niedotlenienie, Nokardioza, Normocyty, Neuroliza, Neurotoksyny, Niedoczulica, Nalewka, Nos, Nekrospermia, Najądrze, Nerka, Neurofagia, Nosiciel, Nerwice, Napad co to znaczy.

Słownik Niedotlenienie, Nokardioza, Normocyty, Neuroliza co to jest.