osteopatia obumieranie co to znaczy
Osteopatia, Obumieranie, Opatrunek, Ołowica, Osteotom, Ortomiksowirusy, Odkrztuszanie, Odrętwienie.

Słownik i definicje chemiczne na O

 • Co znaczy OBJAW Definicja stanowiące sygnał o chorobie. Symptomy podmiotowe zgłaszane poprzez chorego, określane są poprzez niego subiektywnie. Symptomy mogą być
 • Co znaczy OBJĘTOŚĆ Definicja pomiarowych, w medycynie stosowany bardzo regularnie; objętość krwi całkowita objętość krwi krążącej w organizmie, objętość oddechowa
 • Co znaczy OBTURACJA Definicja powietrza w drogach oddechowych. W zależności od systemu kierującego do ograniczenia przepływu powietrza odznacza się: O. oskrzelopochodną
 • Co znaczy ODBYTNICA Definicja długość wynosi 15-20 cm i kończy się odbytem. Odbytnica posiada dwie krzywizny, zagięcie krzyżowe i kroczowe. Zagięcie krzyżowe to wygięcie
 • Co znaczy ODKAŻANIE Definicja ograniczenia albo usunięcia wegetatywnych form drobnoustrojów w środowisku. Dzięki poprawnie przeprowadzonej dezynfekcji możliwe jest
 • Co znaczy ODRA Definicja rubeola); ostra wirusowa dolegliwość zakaźna występująca epidemicznie w wieku dziecięcym (przeważnie do 1 r.ż.). W najwyższym stopniu
 • Co znaczy ODTRUCIE Definicja zobojętnianie trucizny w organizmie przy wykorzystaniu odtrutek (środków znoszących albo zmniejszających toksyczne działanie trucizn na
 • Co znaczy ODURZENIE Definicja przeważnie następstwem nadmiernego albo zbyt długiego przyjmowania substancji (drogą doustną, dożylną albo wziewną) zaliczanych do ekipy
 • Co znaczy OKOSTNA Definicja unaczyniona warstwa łącznotkankowa pokrywająca kość ze wszystkich stron. Złożona jest z warstwy głębokiej rozrodczej (kościotwórczej) i
 • Co znaczy OMIĘSNA Definicja włóknistej łączące pęczki włókien mięśniowych, tworząc w ten sposób wiązki, z których zbudowany jest anatomicznie ukształtowany mięsień
 • Co znaczy ONERWIE Definicja podporowej w pniu nerwowym (występują tu 3 rodzaje tkanki podporowej: śródnerwie, onerwie i nanerwie). Otacza ekipy aksonów i śródnerwie
 • Co znaczy ONKOGENY Definicja uwarunkowaniach fizjologicznych regulujące przyrost komórek. Występują one we wszystkich komórkach, kodują białka nie: do przekazania
 • Co znaczy OPONIAK Definicja pochodzenia oponowego wzrastający wzdłuż naczyń opon mózgowych i zatoki strzałkowej albo rozwijający się z każdego odcinka opon mózgowych
 • Co znaczy ORGAZM Definicja podniecenia płciowego połączony z uczuciem zadowolenia, rozkoszy, odprężenia. U mężczyzn związany z wytryskiem nasienia, u kobiet z serią
 • Co znaczy OSKALPOWANIE Definicja wspólnie z tkanką podskórną i tłuszczową przeważnie w rezultacie urazu na przykład wciągnięcie poprzez maszynę. W obrębie skóry głowy
 • Co znaczy OSKRZELA Definicja oddechowego, położona między tchawicą a oskrzelikami. to jest zespół rozgałęziających się rurek o szerokości ponad 1 mm doprowadzających i
 • Co znaczy OSTEODYSTROFIA Definicja charakteryzująca się ogniskowym rozrzedzeniem kości, zaburzeniem mineralizacji. Powodem zmian może być nadczynność przytarczyc, która
 • Co znaczy OSTEOLIZA Definicja mechanizmy osteolizy i osteogenezy trwają nieprzerwanie, w okresie przebudowy kości. Wzajemna równowaga pomiędzy czynnością osteoblastów i
 • Co znaczy OSTEOSYNTEZA Definicja przeważnie w rezultacie złamania. Osteosynteza realizowana jest użyciem metalowych implantów kostnych, jak: płytki, gwoździe, pręty, śruby
 • Co znaczy OSTUDA Definicja uwarunkowana nadmiernym wytwarzaniem hormonu melanotropowego. Spotykana regularnie u ciężarnych, rzadziej w nadczynności tarczycy albo
 • Co znaczy OSUTKA Definicja powierzchni skóry, przemijające. Osutki polekowe mogą dotyczyć skóry i błon śluzowych, spowodowane są stosowaniem leków. Przeważnie to są
 • Co znaczy OTALGIA Definicja bakteyjnym, urazem, postępem nowotworu. Otalgia pierwotna mechanizm chorobowy ograniczony jest do ucha. Do najczęstszych tych choroby
 • Co znaczy ODLEŻYNA Definicja śluzowej powstające w konsekwencji ucisku i związanego z nim miejscowego niedokrwienia tkanek. Odleżyny łatwo powstają u osób
 • Co znaczy Omdlenie Definicja samoistnie strata przytomności i napięcia mięśniowego, co doprowadza do upadku. Omdlenia powodowane są niedotlenieniem mózgu wskutek
 • Co znaczy ONYCH Definicja palce albo paznokieć (na przykład onycholiza). Patrz także, zioła ONYCH:Arnika GórskaBabka LancetowataBez CzarnyBorówka BrusznicaBorówka
 • Co znaczy ONYCHOLIZA Definicja łożyska. Może być samoistne albo spowodowane poprzez urazy, zakażenia bakteryjne, zaburzenia krążenia, łuszczycę, nie wszystkie leki
 • Co znaczy OPISTOTONUS Definicja odgięta do tyłu a tułowie naprzód. Obserwowany w tężcu, nie wszystkich postach zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • Co znaczy OPIUM Definicja niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papayer somniferum). Występuje w formie ciemnobrązowego proszku albo bryłek. Zawiera ok. 40
 • Co znaczy ORTOPTYKA Definicja widzenia skojarzonego, która ma na celu dzięki odpowiednich aparatów, spowodować poprawne ruchy gałek ocznych w celu widzenia
 • Co znaczy ORZECZNICTWO Definicja prowadzony pod nadzorem określonego lekarza bądź komisji złożonej z kilku lekarzy różnych specjalności, których celem jest ustalenie
 • Co znaczy OWOCE Definicja okrytozalążkowych, powstające z zalążni słupka i dnakwiatowego; we wnętrzu zawierają nasiona. Owoce mogą być jadalne (to są zwykle części
 • Co znaczy ODBYT Definicja zewnętrzną a wewnętrzną powierzchnią ciała zamykający odbytnicę. Mięśnie okrężne w obrębie odbytu tworzą zwieracz wewnętrzny, który
 • Co znaczy ODRUCH Definicja działające w różnorodnych przypadkach. To jest odpowiedź narządu wykonawczego (efektora) na impuls działający na narząd odbiorczy (receptor
 • Co znaczy Osteoporoza Definicja ubytku masy kostnej. Do pewnego stopnia ubytek ten u ludzi dorosłych jest zjawiskiem fizjologicznym, gdyż po osiągnięciu tak zwany
 • Co znaczy OBLITERACJA Definicja się w ten sposób zamknięcie przestrzeni jamistej narządu jamistego, jam surowiczej w konsekwencji procesu zapalnego, nowotworu, zakrzepu
 • Co znaczy OBRAŻENIA Definicja powstałe w rezultacie zadziałania urazu t.j. działania sił, energii na przykład termicznej (oparzenia, odmrożenia), mechanicznej. Obrażenia
 • Co znaczy OBRZĘK Definicja surowiczego, niekrzepnącego, nie powodujące bólu, w tkankach raczej w przestrzeni pozanaczyniowej, płucach, luźnej tkance łącznej
 • Co znaczy OCZOPLĄS Definicja mimowolne, szybkie ruchy gałek ocznych. Oczopląs poziomy występuje w razie poziomych ruchów gałek ocznych związanych z zaburzeniami
 • Co znaczy ODPARZENIE Definicja skóry powstający w rezultacie tarcia pomiędzy fałdami skórnymi albo skórą, a odzieżą. Przeważnie odparzenia powstają w pachwinach, w
 • Co znaczy ODŹWIERNIK Definicja stanowi okrężny mięsień. Odźwiernik łatwiej jest w czasie zabiegu operacyjnego wyczuć palcami niż zobaczyć. Część odźwiernikowa żołądka
 • Co znaczy OKSYTOCYNA Definicja przysadki. Znajduje się w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych przysadki. Ma cechy neuromediatora i neuromodulatora w OUN. Powiększone
 • Co znaczy OPIOIDY Definicja substancji zdolnych do wiązania się z receptorami OUN. Ekipa leków pobudzających te receptory to agoniści, leki porażające je
 • Co znaczy ORNITOZA Definicja antropozoonos, spowodowana poprzez bakterie z rodzaju Chlamydophila, szczepem z ekipy psittaci. Chlamydophila psittaci atakuje raczej
 • Co znaczy OSŁUPIENIE Definicja jest ograniczony, reaguje on krótkim powrotem świadomości na mocne, powtarzane bodźce. Osłupienie depresyjne występuje w zespole
 • Co znaczy OTOSKLEROZA Definicja błędnika kostnego dotycząca kosteczek słuchowych. Jest najczęstszą powodem straty słuchu typu przewodzeniowego. Zmiany występują zazwyczaj
 • Co znaczy OSTEOMALACJA Definicja uwarunkowana niedoborem witaminy D rozwijająca się u dorosłych. U dzieci niedobory witaminy D wywołują krzywicę. Demineralizacja
 • Co znaczy OSTEOTOMIA Definicja chirurgii ortopedycznej celem korekcji kształtu kości, zmiany kąta ustawienia odłamów kostnych aby spowolnić powstawanie zmian
 • Co znaczy OTĘPIENIE Definicja straty kupionych umiejętności intelektualnych, głów nie pamięci, zaburzeń spostrzegania, trudności w doborze słów, uniemożliwiającej
 • Co znaczy OTORBIENIE Definicja opierający na rozwoju tkanki ziarninowej, która otacza dokoła ciało obce izolując je od otoczenia. Dlatego zdrowe tkanki chronione są przed
 • Co znaczy OWSICA Definicja En-terobius vermicularis) - robaki obłe o wielkości:samica 2-3 mm, samiec 9-12 mm. Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie
 • Co znaczy OZON Definicja charakterystycznym zapachu. Z nienasyconymi związkami organicznymi tworzy ozonoidy. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizną, która
 • Co znaczy OSOBOWOŚĆ Definicja i wzorców zachowania, schematy postrzegania otoczenia, własnej osoby, swoich postaw i stosunku z otoczeniem. O. kształtuje się w okresie
 • Co znaczy ODBARCZENIE Definicja odprowadzeniu krwi, płynów ustrojowych z chorych narządów albo jam ciała. Drenaż ssący, punkcje wywołują odbarczenie jamy opłucnej z
 • Co znaczy OWULACJA Definicja poprawnych spowodowana wspólnym działaniem gonadotropin FSH i LH. To jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Craafa
 • Co znaczy OSMORECULACJA Definicja osmotycznego płynów ustrojowych przez stymulację osmoreceptorów. Odchylenia ciśnienia osmotycznego osocza krwi ulegają wyrównaniu poprzez
 • Co znaczy OLIGO Definicja w słowach złożonych znaczy: niewiele (na przykład oliguria skąpomocz, oligodaktylia wrodzone pomniejszenie liczby palców rąk albo stóp
 • Co znaczy ORTOPEDIA Definicja chorób układu mięśniowoszkieletowego, korekcją wad wrodzonych narządu ruchu, operacyjnym leczeniem złamań kości, zmian zwyrodnieniowych
 • Co znaczy OPERACJA Definicja narządach ciała realizowany poprzez lekarza tak zwany specjalności zabiegowej, z reguły po uzyskaniu pisemnej zgodny poprzez chorego albo w
 • Co znaczy OSTEOGENEZA Definicja mechanizm powstawania tkanki kostnej i postęp kości
 • Co znaczy OLIGOBIOPSJA Definicja ilości tkanki celem badania histopatologicznego. Podstawowa sposób w rozpoznawaniu szeregu zmian nowotworowych
 • Co znaczy OBLAK Definicja ślinianki i gruczołów śluzowych na przykład podniebienia, oskrzeli. Patrz także, zioła OBLAK:Podbiał Pospolity
 • Co znaczy OKSYDOREDUKTAZY Definicja dehydrogenazy; enzymy katalizujące reakcje utleniania i redukcji; z klinicznego punktu widzenia istotne są peroksydazy i katalaza
 • Co znaczy ONTOGENEZA Definicja chwili zapłodnienia końca życia, warunkowany genetycznie impulsy środowiskowe. Odznacza się na: ce okresy ontogenezy: embrionalny; nowe wy
 • Co znaczy ORDYNATOR Definicja szpitalnego, wyłoniony w formie konkursu będący przełożonym wszystkich pracowników oddziału. Odpowiada za fachowość świadczeń i właściwą
 • Co znaczy OCHRONOZA Definicja łącznej i chrząstek powstające jako rezultat odkładania się pigmentu w kolorze ochry. Wrodzone zaburzenie metabolizmu tyrozyny skutkuje, iż
 • Co znaczy OCHRZĘSTNA Definicja strony zewnętrznej części chrzestne szkieletu. Zawiera liczne włókna klejorodne i komórki kościotwórcze biorące udział w procesach
 • Co znaczy ODZYWKA Definicja składniki odżywcze, zaspokajający zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne. Przeważnie określane są tak preparaty dla niemowląt
 • Co znaczy OGNIPIOR Definicja dzieci jako symptom skazy wysiękowej. Policzki są świecące, bardzo swędzą, co skutkuje, iż dziecko regularnie się drapie powodując
 • Co znaczy ONKOCYTOMA Definicja nowotwór ślinianek utworzony z onkocytów. Sporadycznie daje przerzuty do węzłów chłonnych, płuc i wątroby. Leczenie operacyjne
 • Co znaczy ONKOLOGIA Definicja rozpoznawaniem, epiderr i kompleksowym leczeniem chorych na c nowotworowe. Onkologia, to również opiek, nalna nad nieuleczalnie chorymi
 • Co znaczy OOGENEZA Definicja komórek rozrodczych w jajnikach. Postęp oogonium (pierwotne komórki płciowe) kończy się po drugim podziale redukcyjnym, który dzieje się w
 • Co znaczy OSMORECEPTORY Definicja stężenia substancji osmotycznie aktywnych w organizmie. Regulowane są poprzez receptory w OUN podwzgórzu, jądrze nadwzrokowym, którego
 • Co znaczy OWŁOSIENIE Definicja sposób ich rozmieszczenia. U człowieka większą część ciała pokrywa meszek. Najlepiej rozwinięte jest owłosienie głowy, po okresie
 • Co znaczy ODNERWIENIE Definicja zaopatrujących określony mięsień. Niecałkowite uszkodzenie nerwu może powodować symptomy podrażnienia, bolące kurcze i drżenia pęczkowe
 • Co znaczy OSTEOPETROZA Definicja marmurkowatość kości; wrodzona, uwarunkowana genetycznie dolegliwość kierująca do powiększenia gęstości kości w rezultacie zaburzenia
 • Co znaczy OKULARY Definicja wyrównywania wad wzroku albo wad mięśni ok, W zależności od wskazań odznacza się szereg rodzajów okularów: do bliży do korekcji
 • Co znaczy ODROBACZANIE Definicja dehelmintyzacja; wykorzystywanie odpowiednich leków przeciwrobaczych w celu uwolnienia organizmu od robaków
 • Co znaczy ODCISK Definicja nadmiernego rogowacenia, umiejscowione przeważnie nad stawami palców stóp i na stykających się powierzchniach bocznych palców stóp
 • Co znaczy ORNITYNA Definicja endogenny aminokwas uczestniczący w cyklu mocznikowym, gdzie powstaje z argininy
 • Co znaczy OBSESJE Definicja charakteryzujące się nawracającymi, natrętnymi myślami. Dziedzina obsesji zawiera zazwyczaj myśli o niebezpieczeństwach, zagrożeniach
 • Co znaczy OBOJNACTWO Definicja ambiseksualizm, interseksualizm, androgynia; wada rozwojowa, gdzie wygląd zewnętrznych narządów płciowych jest obojnaczy albo niezgodny z
 • Co znaczy OBRZEZANIE Definicja pierwszych dniach życia dziecka w znieczuleniu miejscowym albo w wieku starszym w uwarunkowaniach operacyjnych. Obrzezanie realizowane jest
 • Co znaczy OKO Definicja optycznego gałki ocznej, nerwu wzrokowego i narządów ochronnych i pomocniczych powiek, narządu łzowego i mięśni. Gałka oczna (tac. bulbus
 • Co znaczy ODMROŻENIE Definicja działanie zimna. Nie obserwuje się jednoczesnego spadku ciepłoty całego ciała. Do uszkodzenia narządów dochodzi wskutek zamarzania wody
 • Co znaczy OKULISTYKA Definicja dział medycny zajmujący się kompleksowo narządem wzroku jest to jego budową, czynnością i chorobami
 • Co znaczy OPARZENIE Definicja tkanek pod wpływem wysokiej temp. (oparzenie termiczne), płynów żrących (oparzenie chemiczne) albo wskutek działania prądu elektrycznego
 • Co znaczy ORGANOTERAPIA Definicja zwierzęcych raczej z gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdyż ciałami aktywnymi tych preparatów są w pierwszej kolejności hormony. Sposób
 • Co znaczy OBDUKCJA Definicja określenia przyczyn i rozmiarów uszkodzeń ciała jak i określenia chorób będących powodem śmierci. Obdukcja dotyczy zwłok (sekcja zwłok) jak
 • Co znaczy OTONEUROLOGIA Definicja zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządu równowagi, nerwu twarzowego i uszkodzeń wszystkich struktur układu nerwowego w
 • Co znaczy ODDYCHANIE Definicja jest powiązane z wykonywaniem większego wysiłku fizycznego i nie wymaga jakichkolwiek bodźców psychicznych albo fizycznych. O. dzieje się
 • Co znaczy OSPIANKA Definicja delikatna postać ospy prawdziwej u osoby, która uległa zakażeniu mimo szczepienia, aktualnie nie występuje
 • Co znaczy OTORYNOLARYNGOLOGIA Definicja rozpoznawaniem i leczeniem chorób gardła, krtani, nosa i uszu. Wydzielone działy otolaryngologii stanowią: audiologia, otoneurologia
 • Co znaczy OZENA Definicja małżowin nosowych. Może być pierwotny - przeważnie dziedziczny i wtórny - w nadmiernie szerokim świetle jamy nosowej. Symptomy: żółto
 • Co znaczy Opryszczka Definicja skóry wywołana poprzez zakażenie wirusem opryszczki zwykłej (herpes simplex virus, a więc HSV typ.1). Szacuje się, iż około 80% ludności
 • Co znaczy OTYŁOŚĆ Definicja przeważnie opierając się na norm proporcji masy ciała do wzrostu, zawartych w tabelach. Uwzględniają one wiek, płeć, warunki geograficzne
 • Co znaczy ODRĘTWIENIE Definicja umiejscowiony pomiędzy somnolencją (nadmierną sennością), a śpiączką. Chor)' reaguje jedynie na bardzo mocne bodźce zewnętrzne
 • Co znaczy ODKRZTUSZANIE Definicja ciał obcych z drzewa oskrzelowego. Wzmożone odkrztuszanie obserwowane jest w rozstrzeniach oskrzeli, gruźlicy płuc, ropnym zapaleniu
 • Co znaczy ORTOMIKSOWIRUSY Definicja wirusy grypy A, B, i C. Sporą zmienność antygenowa wirusów jest powodem pojawiania się różnych rodzajów epidemii grypy, którym można w
 • Co znaczy OSTEOTOM Definicja w chirurgii urazowo-ortopedycznej do tak zwany osteotomii. Wygląda jak dłuto, w zależności od potrzeb użytkowane są osteotomy o różnej
 • Co znaczy OŁOWICA Definicja ołowiem, którego funkcja fizjologiczna w organizmie nie jest znana. Występuje u dzieci i osób dorosłych w rezultacie narażenia zawodowego
 • Co znaczy OPATRUNEK Definicja jest z jednej strony zabezpieczenie rany przed dodatkowym nadkażeniem, z drugiej zaś, przez wykorzystywanie odpowiednich opatrunków z
 • Co znaczy OBUMIERANIE Definicja biologiczną w czasie, którego dochodzi etapowo do trwałego, nieodwracalnego zaniku czynności życiowych komórek
 • Co znaczy OSTEOPATIA Definicja przyczyn O. zalicza się zaburzenia genetyczne, niedobory witaminowe, zaburzenia hormonalne, dolegliwości układowe itp

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Osteopatia, Obumieranie, Opatrunek, Ołowica, Osteotom, Ortomiksowirusy, Odkrztuszanie, Odrętwienie, Otyłość, Opryszczka, Ozena, Otorynolaryngologia, Ospianka co to znaczy.

Słownik Osteopatia, Obumieranie, Opatrunek, Ołowica, Osteotom co to jest.