Słownik tkanki tiki tężec tasiemce co to znaczy.
Tkanki, Tiki, Tężec, Tasiemce, Tachyfilaksja, Tachypnoe, Tenotomia, Transplantacja, Tabletka.

Słownik i definicje chemiczne na T

 • Co znaczy Tremor Definicja dyskineza) w formie rytmicznych, przeważnie mimowolnych drżeń grup mięśni obejmujące część albo całe ciało. Rozróżnia się tremor powolny i co to jest.
 • Co znaczy Trening Definicja powtarzanie ćwiczenia zmierzające do podwyższenia umiejętności fizycznych i psychicznych do znoszenia obciążeń. Ćwiczenia realizowane w definicja.
 • Co znaczy Przełom Tarczycowy Definicja charakteryzuje się nagłym początkiem i sil­nie zaznaczonymi symptomami nadczynności tar­czycy (tyreotoksykozy). Do objawów tych zalicza się co znaczy.
 • Co znaczy Dwudzielna Tarń Definicja zaburzenie zamknięcia kanału kostnego kręgosłupa. Jedna z najcięższych wad cewy nerwowej przeważnie umiejscowiona w odcinku lędźwiowym słownik.
 • Co znaczy Tatuaż Definicja celowe albo przypadkowe, barwnika, cząsteczek kurzu, prochu do skóry właściwej. W celach leczniczych wprowadza się zabarwiony puder aby znaczenie.
 • Co znaczy Tchawica Definicja od chrząstki pierścieniowatej krtani do rozdwojenia na oskrzela kluczowe prawe i lewe na wysokości IV albo V kręgu piersiowego. Zbudowana czym jest.
 • Co znaczy Tętno Definicja krwiobiegu, w konsekwencji jego zmian następuje rytmiczne rozciąganie ściany naczyń krwionośnych. Tętno tętnicze jest falą wywołaną poprzez co to jest.
 • Co znaczy Tężyczka Definicja dolegliwość wywołana znacznym obniżeniem poziomu wapnia w surowicy krwi. Charakteryzuje się symptomami sensorycznymi pod postacią definicja.
 • Co znaczy Tlen Definicja pierwiastek gazowy pozbawiony koloru, zapachu i smaku. Fundamentalny dostarczyciel energii do wielu mechanizmów metabolicznych co znaczy.
 • Co znaczy Toksoplazmoza Definicja zakaźna spowodowana poprzez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Dolegliwość jest rezultatem przejścia pierwotniaków poprzez łożysko od matki słownik.
 • Co znaczy Toksykologia Definicja zajmu je się wykrywaniem trucizn i leczeniem zatrucia' Toksykologia sądowa - zajmuje się wykrywaniem zatruć rozmyślnych, toksykologia znaczenie.
 • Co znaczy Torakoplastyka Definicja użytkowana sposób operacyjne polegająca na resekcji żeber w celu spowodowania zapadnięcia się fragmentu ściany klatki piersiowej czym jest.
 • Co znaczy Torbielowatość Definicja tworzeniu się licznych torbieli w narządach wewnętrznych organizmu (na przykład nerkach, płucach, sutkach, drogach żółciowych co to jest.
 • Co znaczy Transferazy Definicja 450) klasa enzymów przenoszących różne ekipy chemiczne z cząsteczki jednego związku do innego. Obejmuje ona enzymy przenoszące ekipy: 1 definicja.
 • Co znaczy Transkrypcja Definicja matrycy DNA; to jest, więc przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Opierając się na układu nukleotyclów w DNA powstaje co znaczy.
 • Co znaczy Trisomia Definicja chromosomowa, w jądrze aktualny jest dodatkowy chromosom. W okolicy klasycznej trisomii odznacza się tak zwany trisomię translokacyjną (z z słownik.
 • Co znaczy Tyrozyna Definicja który powstaje z fenyloalaniny; jest częścią składową wewnątrzpęcherzykowej tyreoglobuliny. Tyrozyny ulegają jodowaniu, a w dalszym ciągu znaczenie.
 • Co znaczy Tyrozynemia Definicja wada metaboliczna kierująca do powiększenia stężenia tyrozyny w osoczu. Symptomami obserwowanymi u niemowląt są: biegunka, wymioty, zapach czym jest.
 • Co znaczy Tyton Definicja roślin zielnych albo krzewów z rodz. psiankowatych, obejmujący około 100 gatunków. Uprawiany na całym świecie jest Tytoń szlachetny co to jest.
 • Co znaczy Transpozon Definicja gen; odcinek DNA chromosomu w charakterystycznej długości, wycięty enzymatycznie, który zostaje wstawiony w innym miejscu genomu albo definicja.
 • Co znaczy Tyreotropina Definicja stimulating hormone), hormon tyreotropowy; hormon glikoproteinowy produkowany poprzez przysadkę mózgową, powodujący powiększenie masy co znaczy.
 • Co znaczy Tal Definicja przemyśle optycznym, metalurgii. Wchłania się łatwo, wieloma drogami, po kilkunastu godzinach występują symptomy zatrucia - bóle brzucha słownik.
 • Co znaczy Tętnica Definicja krwionośne rozprowadzające krew od serca do wszystkich narządów, o typowej trójwarstwowej budowie ściany składającej się z - błony znaczenie.
 • Co znaczy Torbiel Definicja patologicznym.Są przeważnie występującym rodzajem łagodnego nowotworu. U kobiet cysty pojawiają się regularnie w narządzie rodnym. W miarę czym jest.
 • Co znaczy Tyroksyna Definicja pochodna tyrozyny zawierająca w cząsteczce 4 atomy jodu (T4). Hormon ten produkowany jest poprzez pęcherzyki tarczycy, jego wydzielanie co to jest.
 • Co znaczy Tyreokalcytonina Definicja TYREOLIBERYNA - TRH fang. thyrotropin releasing hormone); hormon peptydowy pobudzający przysadkę mózgową do wydzielania tyreotropiny (TSH definicja.
 • Co znaczy Tos Definicja outlet syndrome), zespół górnego otworu klatki piersiowej; kluczową strukturą anatomiczną wywołującą symptomy TOS jest I żebro lecz jest co znaczy.
 • Co znaczy Tarczyca Definicja Alveo od około 20 kwietnia 2004 56 ml na dzień, pomiędzy innymi wreszcie pozbyłam się niedoczynności tarczycy - hormon T3 jest już w słownik.
 • Co znaczy Tetniaki Definicja ograniczone poszerzenie tętnicy powstałe w rezultacie zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki mogą tworzyć się w każdym odcinku znaczenie.
 • Co znaczy Terapia Definicja lekarskie mające na celu złagodzenie objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości przypadków schorzeń przewlekłych możliwe czym jest.
 • Co znaczy Talidomid Definicja tonizujący, wprowadzony do lecznictwa w 1956 roku, aktualnie użytkowany w leczeniu trądu. W 1962 roku lek ten użytkowany w momencie co to jest.
 • Co znaczy Talk Definicja zasadowy krzemian magnezu; dawniej użytkowany bardzo regularnie jako podłoże zasypek, tabletek, do rękawiczek chirurgicznych, aktualnie definicja.
 • Co znaczy Telomer Definicja zawierająca ustaloną sekwencję nukleotydów. T. zabezpieczają chromosomy przed skracaniem w trakcie następnych cykli replikacyjnych, bez co znaczy.
 • Co znaczy Temperament Definicja psychicznych, charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, metody wyrażania uczuć i zachowania się. Cechy te to: wrażliwość słownik.
 • Co znaczy Tetraplegia Definicja porażenie wywołane uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Przy porażeniach całkowitych ponad segmentu rdzeniowego C3-C4 następuje zazwyczaj śmierć znaczenie.
 • Co znaczy Toksokaroza Definicja pasożytnicza, spowodowana poprzez inwazję larw psich (Toxocara canis) albo kocich glist (Toxocara cati). T. posiada cztery postacie: oczną czym jest.
 • Co znaczy Traumatolog1A Definicja zajmujący się kompleksowym leczeniem obrażeń ciała będących następstwem urazu (z łaciny trauma - uraz). Zespół leczący urazy stanowią co to jest.
 • Co znaczy Tromboksany Definicja z egzogennych kwasów tłuszczowych w rezultacie przekształcenia w kwasy tłuszczowe. Wywołują skurcz naczyń krwionośnych i agregację płytek definicja.
 • Co znaczy Tłuszczak Definicja najczęstszy delikatnych guzów nowotworowych zbudowany z komórek tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób dorosłych w rejonie karku, pleców co znaczy.
 • Co znaczy Teikoplanina Definicja glikopeptydów o szerokim spektrum działania (działa szczególnie na gronkowce oporne na inne antybiotyki). Użytkowany w ciężkich zapaleniach słownik.
 • Co znaczy Transiluminacja Definicja stosowanie silnego strumienia światła do oceny zwięzłości tkanek i zawartości jam (na przykład zatok przynosowych) i badania gałek ocznych znaczenie.
 • Co znaczy Tachypsychia Definicja pobudzenie psychiczne; symptomy występujące w wielu zaburzeniach psychicznych - powiększona jest aktywność ruchowa, mechanizmy myślowe i czym jest.
 • Co znaczy Togawirusy Definicja przenoszonych poprzez komary i kleszcze. Odznacza się ok. 250 gatunków wirusów, z których 65 jest chorobotwórczych dla człowieka. Wywołują co to jest.
 • Co znaczy Trichloroetylen Definicja charakterystycznym zapachu. Wchłania się drogami oddechowymi, z przewodu pokarmowego poprzez skórę. Z uwagi na działanie na O.U.N. przy definicja.
 • Co znaczy Tłuszcze Definicja związków w skład, której wchodzą kwasy tłuszczowe, trójglicerydy fosfolipidy, sfingolipidy i cholesterol. W przemianie energetycznej główną co znaczy.
 • Co znaczy Trypsyna Definicja proteolityczny produkowany w formie nieczynnego trypsynogenu poprzez część egzokrynną trzustki. W dwunastnicy trypsynogen pod wpływem słownik.
 • Co znaczy Tyreoglobulina Definicja zawierająca w swojej strukturze T, (trijodotyroninę) i T. (tyroksynę). Jest syntetyzowana i magazynowana w komórkach pęcherzykowych znaczenie.
 • Co znaczy Transpozycja Definicja dotyczyć tkanki albo całego narządu. Przemieszczenie trzew to tak zwany odwrotne ich położenie, przemieszczenie ogromnych tętnic całkowite czym jest.
 • Co znaczy Serca Tamponada Definicja przenikający albo tępy uraz klatki piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przez uszkodzoną ścianę przedsionka albo co to jest.
 • Co znaczy Trawienie Definicja poszczególnych składników pokarmowych, który umożliwia w dalszym ciągu wchłanianie prostych związków w przewodzie pokarmowym, raczej w definicja.
 • Co znaczy Tachyfrenia Definicja myślenia, które staję się bezładne, chaotyczne. Następuje szybka zmiana wątków myślenia, słowotok. Jeden z objawów zaburzeń maniakalnych co znaczy.
 • Co znaczy Telegammaterapia Definicja polegająca napromieniowaniu zmiany nowotworowej promieniami gamma, których źródłem jest tak zwany bomba kobaltowa. Źródło promieniowania słownik.
 • Co znaczy Tampon Definicja ranę wykorzystywany do zahamowania krwawienia. T. to także jeden ze środków higienicznych przydzielonych dla kobiet w okresie menstruacji znaczenie.
 • Co znaczy Tamponada Definicja uciśnięciu krwawiącej powierzchni narządów miąższowych, wypełnieniu tamponami gazowymi jam ciała - nosa, odbytnicy, pochwy celem czym jest.
 • Co znaczy Tetracykliny Definicja bakterio-statycznych o szerokim spektrum działania na bakterie GramH, Craml+', riketsje, prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowane w terapii są co to jest.
 • Co znaczy Toksyczność Definicja określonej substancji po przeniknięciu do żywego organizmu. Wrażliwość na działanie trucizn jest osobniczo zmienna, u dzieci, osób definicja.
 • Co znaczy Torakochirurgia Definicja zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób narządów klatki piersiowej - nowotworów, ropni płuc, Ch. przełyku i tak dalej (z wyłączeniem co znaczy.
 • Co znaczy Transgenderyzm Definicja identyfikacji i roli płciowej. Postać kliniczna pośrednia pomiędzy transwestytyzmem, a transseksualizmem. Transgenderysta nie chce zmiany słownik.
 • Co znaczy Transfekcja Definicja do komórki eukariotycznej w celu badania ekspresji genu w zamierzonym kierunku. To jest podstawowa metoda w terapii genowej znaczenie.
 • Co znaczy Trichophyton Definicja należących do workowców, pasożytujących na włosach głowy i ciała. Skutkuje grzybice skóry, które przenoszą się z człowieka na człowieka czym jest.
 • Co znaczy Trzustka Definicja czynny gruczoł trawienno-endokrynny; położony jest zaotrzewnowo na tylnej ścianie brzucha, przypomina kształtem rybę. Złożona jest z głowy co to jest.
 • Co znaczy Tętniak Definicja ściany tętnicy albo serca. Może być wrodzony albo kupiony, prawdziwy gdy w zmienionym odcinku występują wszystkie warstwy ściany tętnicy definicja.
 • Co znaczy Zespół Takayashu Definicja aorty - pnia ramiennogłowowego, tętnicy szyjnej wspólnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej powodujące szereg objawów związanych z co znaczy.
 • Co znaczy Tnm Definicja klinicznego zaawansowania nowotworów, nazwa pochodzi od pierwszych listów: Tumor guz, ognisko pierwotne, Nodufiis - węzły chłonne słownik.
 • Co znaczy Tonometria Definicja badań w okulistyce; dzięki tonometru mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe opierając się na wgłąbiania gałki ocznej miejscowym uciskiem w znaczenie.
 • Co znaczy Transfuzjologia Definicja zadań należą wszystkie zagadnienia powiązane z krwiolecznictwem - właściwy sposób pobierania krwi, transportu, przechowywania czym jest.
 • Co znaczy Toksyny Definicja Jak wykazały badania TNS OBOP przeprowadzone w 2006r. tylko jeden na pięciu Polaków uważa, iż wszyscy powinni poddać się kuracji co to jest.
 • Co znaczy Transkortyna Definicja CBG); a-globulina wiążąca glikokortykoidy powiązane glikokortykoidy, przenoszone drogą krwi, nie wykazują aktywności hormonalnej definicja.
 • Co znaczy Toksemia Definicja bakteryjnych we krwi i związany z tym zespół objawów klinicznych. Jady bakteryjne produkowane są poprzez nie wszystkie bakterie w ognisku co znaczy.
 • Co znaczy Zastoinowa Tarcza Definicja poszerzenie i zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego z jednoczesnym przepełnieniem żył i zwężeniem tętnic siatkówki. Kluczową powód jest słownik.
 • Co znaczy Tanina Definicja środek antyseptyczny ściągający, przeciwdziałający zatruciom metalami ciężkimi i alkaloidami Patrz także, zioła TANINA:Dąb Szypułkowy znaczenie.
 • Co znaczy Tanatologia Definicja zwłaszcza zajmuje się jakościowym opisem przyczyn zgonu. Badania opierają się na założeniu, iż życie jest na tyle ważną wartością, iż może czym jest.
 • Co znaczy Tabletka Definicja kulki, kostki, jajeczka; zawiera sproszkowane substancje aktywne i pomocnicze. T. są regularnie pokryte szczególną masą (drażetki co to jest.
 • Co znaczy Transplantacja Definicja przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka. To jest przeniesienie żywych tkanek albo definicja.
 • Co znaczy Tenotomia Definicja przecięcie ścięgien (na przykład w celu wydłużenia ścięgna, usunięcia deformacji stawu spowodowanego jego przykurczem) dzięki tenotomu co znaczy.
 • Co znaczy Tachypnoe Definicja powiększona częstość oddechów wskutek pobudzenia ośrodka oddechowego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Występuje w gorączce słownik.
 • Co znaczy Tachyfilaksja Definicja osłabienie działania leku w krótkim czasie przy wielokrotnym podawaniu (raczej dotyczy pośrednich sympatykomimetyków znaczenie.
 • Co znaczy Tasiemce Definicja pasożytujące płazińce przechodzące złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bez­kręgowce albo kręgowce, z czym jest.
 • Co znaczy Tężec Definicja dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni co to jest.
 • Co znaczy Tiki Definicja obejmujące wybrane ekipy mięśni tak zwany tiki ruchowe, a jeśli mięśni biorących udział w artykulacji tak zwany tiki głosowe. Tik bólowy definicja.
 • Co znaczy Tkanki Definicja zbliżonej charakterystyce strukturalnej i funkcjonalnej wywodzących się z jednego listka zarodkowego. Rozróżnia się tkankę: nabłonkową co znaczy.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Tkanki, Tiki, Tężec, Tasiemce, Tachyfilaksja, Tachypnoe, Tenotomia, Transplantacja, Tabletka, Tanatologia, Tanina, Tarcza Zastoinowa, Toksemia, Transkortyna co to znaczy.

Słownik Tkanki, Tiki, Tężec, Tasiemce, Tachyfilaksja, Tachypnoe co to jest.