Słownik encyklopedia tłuszczak co to znaczy.
CZYM JEST Tłuszczak, Transkortyna, Toksyczność, Tarczycowy Przełom, Talk, Tyreokalcytonina, Tal.

Słownik i definicje chemiczne na T

 • Co znaczy Zespół Takayashu Definicja aorty - pnia ramiennogłowowego, tętnicy szyjnej wspólnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej powodujące szereg objawów związanych z co to jest.
 • Co znaczy Tiki Definicja obejmujące wybrane ekipy mięśni tak zwany tiki ruchowe, a jeśli mięśni biorących udział w artykulacji tak zwany tiki głosowe. Tik bólowy definicja.
 • Co znaczy Trichophyton Definicja należących do workowców, pasożytujących na włosach głowy i ciała. Skutkuje grzybice skóry, które przenoszą się z człowieka na człowieka co znaczy.
 • Co znaczy Toksykologia Definicja zajmu je się wykrywaniem trucizn i leczeniem zatrucia' Toksykologia sądowa - zajmuje się wykrywaniem zatruć rozmyślnych, toksykologia słownik.
 • Co znaczy Transfekcja Definicja do komórki eukariotycznej w celu badania ekspresji genu w zamierzonym kierunku. To jest podstawowa metoda w terapii genowej znaczenie.
 • Co znaczy Trening Definicja powtarzanie ćwiczenia zmierzające do podwyższenia umiejętności fizycznych i psychicznych do znoszenia obciążeń. Ćwiczenia realizowane w czym jest.
 • Co znaczy Tetraplegia Definicja porażenie wywołane uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Przy porażeniach całkowitych ponad segmentu rdzeniowego C3-C4 następuje zazwyczaj śmierć co oznacza.
 • Co znaczy Traumatolog1A Definicja zajmujący się kompleksowym leczeniem obrażeń ciała będących następstwem urazu (z łaciny trauma - uraz). Zespół leczący urazy stanowią krzyżówka.
 • Co znaczy Tężyczka Definicja dolegliwość wywołana znacznym obniżeniem poziomu wapnia w surowicy krwi. Charakteryzuje się symptomami sensorycznymi pod postacią najlepszy.
 • Co znaczy Toksemia Definicja bakteryjnych we krwi i związany z tym zespół objawów klinicznych. Jady bakteryjne produkowane są poprzez nie wszystkie bakterie w ognisku przykłady.
 • Co znaczy Torbielowatość Definicja tworzeniu się licznych torbieli w narządach wewnętrznych organizmu (na przykład nerkach, płucach, sutkach, drogach żółciowych encyklopedia.
 • Co znaczy Tachyfrenia Definicja myślenia, które staję się bezładne, chaotyczne. Następuje szybka zmiana wątków myślenia, słowotok. Jeden z objawów zaburzeń maniakalnych jak działa.
 • Co znaczy Tremor Definicja dyskineza) w formie rytmicznych, przeważnie mimowolnych drżeń grup mięśni obejmujące część albo całe ciało. Rozróżnia się tremor powolny i czy, jest.
 • Co znaczy Trypsyna Definicja proteolityczny produkowany w formie nieczynnego trypsynogenu poprzez część egzokrynną trzustki. W dwunastnicy trypsynogen pod wpływem pojęcie.
 • Co znaczy Zastoinowa Tarcza Definicja poszerzenie i zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego z jednoczesnym przepełnieniem żył i zwężeniem tętnic siatkówki. Kluczową powód jest wyjaśnienie.
 • Co znaczy Toksyny Definicja Jak wykazały badania TNS OBOP przeprowadzone w 2006r. tylko jeden na pięciu Polaków uważa, iż wszyscy powinni poddać się kuracji opis.
 • Co znaczy Transpozycja Definicja dotyczyć tkanki albo całego narządu. Przemieszczenie trzew to tak zwany odwrotne ich położenie, przemieszczenie ogromnych tętnic całkowite informacje.
 • Co znaczy Tachyfilaksja Definicja osłabienie działania leku w krótkim czasie przy wielokrotnym podawaniu (raczej dotyczy pośrednich sympatykomimetyków co to jest.
 • Co znaczy Transferazy Definicja 450) klasa enzymów przenoszących różne ekipy chemiczne z cząsteczki jednego związku do innego. Obejmuje ona enzymy przenoszące ekipy: 1 definicja.
 • Co znaczy Tasiemce Definicja pasożytujące płazińce przechodzące złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bez­kręgowce albo kręgowce, z co znaczy.
 • Co znaczy Tenotomia Definicja przecięcie ścięgien (na przykład w celu wydłużenia ścięgna, usunięcia deformacji stawu spowodowanego jego przykurczem) dzięki tenotomu słownik.
 • Co znaczy Tyroksyna Definicja pochodna tyrozyny zawierająca w cząsteczce 4 atomy jodu (T4). Hormon ten produkowany jest poprzez pęcherzyki tarczycy, jego wydzielanie znaczenie.
 • Co znaczy Talidomid Definicja tonizujący, wprowadzony do lecznictwa w 1956 roku, aktualnie użytkowany w leczeniu trądu. W 1962 roku lek ten użytkowany w momencie czym jest.
 • Co znaczy Tyreoglobulina Definicja zawierająca w swojej strukturze T, (trijodotyroninę) i T. (tyroksynę). Jest syntetyzowana i magazynowana w komórkach pęcherzykowych co oznacza.
 • Co znaczy Tyreotropina Definicja stimulating hormone), hormon tyreotropowy; hormon glikoproteinowy produkowany poprzez przysadkę mózgową, powodujący powiększenie masy krzyżówka.
 • Co znaczy Tnm Definicja klinicznego zaawansowania nowotworów, nazwa pochodzi od pierwszych listów: Tumor guz, ognisko pierwotne, Nodufiis - węzły chłonne najlepszy.
 • Co znaczy Tężec Definicja dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni przykłady.
 • Co znaczy Togawirusy Definicja przenoszonych poprzez komary i kleszcze. Odznacza się ok. 250 gatunków wirusów, z których 65 jest chorobotwórczych dla człowieka. Wywołują encyklopedia.
 • Co znaczy Tonometria Definicja badań w okulistyce; dzięki tonometru mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe opierając się na wgłąbiania gałki ocznej miejscowym uciskiem w jak działa.
 • Co znaczy Transiluminacja Definicja stosowanie silnego strumienia światła do oceny zwięzłości tkanek i zawartości jam (na przykład zatok przynosowych) i badania gałek ocznych czy, jest.
 • Co znaczy Tanatologia Definicja zwłaszcza zajmuje się jakościowym opisem przyczyn zgonu. Badania opierają się na założeniu, iż życie jest na tyle ważną wartością, iż może pojęcie.
 • Co znaczy Tachypnoe Definicja powiększona częstość oddechów wskutek pobudzenia ośrodka oddechowego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Występuje w gorączce wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tatuaż Definicja celowe albo przypadkowe, barwnika, cząsteczek kurzu, prochu do skóry właściwej. W celach leczniczych wprowadza się zabarwiony puder aby opis.
 • Co znaczy Tampon Definicja ranę wykorzystywany do zahamowania krwawienia. T. to także jeden ze środków higienicznych przydzielonych dla kobiet w okresie menstruacji informacje.
 • Co znaczy Tanina Definicja środek antyseptyczny ściągający, przeciwdziałający zatruciom metalami ciężkimi i alkaloidami Patrz także, zioła TANINA:Dąb Szypułkowy co to jest.
 • Co znaczy Torakochirurgia Definicja zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób narządów klatki piersiowej - nowotworów, ropni płuc, Ch. przełyku i tak dalej (z wyłączeniem definicja.
 • Co znaczy Tętnica Definicja krwionośne rozprowadzające krew od serca do wszystkich narządów, o typowej trójwarstwowej budowie ściany składającej się z - błony co znaczy.
 • Co znaczy Transpozon Definicja gen; odcinek DNA chromosomu w charakterystycznej długości, wycięty enzymatycznie, który zostaje wstawiony w innym miejscu genomu albo słownik.
 • Co znaczy Telegammaterapia Definicja polegająca napromieniowaniu zmiany nowotworowej promieniami gamma, których źródłem jest tak zwany bomba kobaltowa. Źródło promieniowania znaczenie.
 • Co znaczy Tłuszcze Definicja związków w skład, której wchodzą kwasy tłuszczowe, trójglicerydy fosfolipidy, sfingolipidy i cholesterol. W przemianie energetycznej główną czym jest.
 • Co znaczy Dwudzielna Tarń Definicja zaburzenie zamknięcia kanału kostnego kręgosłupa. Jedna z najcięższych wad cewy nerwowej przeważnie umiejscowiona w odcinku lędźwiowym co oznacza.
 • Co znaczy Tarczyca Definicja Alveo od około 20 kwietnia 2004 56 ml na dzień, pomiędzy innymi wreszcie pozbyłam się niedoczynności tarczycy - hormon T3 jest już w krzyżówka.
 • Co znaczy Torakoplastyka Definicja użytkowana sposób operacyjne polegająca na resekcji żeber w celu spowodowania zapadnięcia się fragmentu ściany klatki piersiowej najlepszy.
 • Co znaczy Tetniaki Definicja ograniczone poszerzenie tętnicy powstałe w rezultacie zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki mogą tworzyć się w każdym odcinku przykłady.
 • Co znaczy Temperament Definicja psychicznych, charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, metody wyrażania uczuć i zachowania się. Cechy te to: wrażliwość encyklopedia.
 • Co znaczy Torbiel Definicja patologicznym.Są przeważnie występującym rodzajem łagodnego nowotworu. U kobiet cysty pojawiają się regularnie w narządzie rodnym. W miarę jak działa.
 • Co znaczy Trichloroetylen Definicja charakterystycznym zapachu. Wchłania się drogami oddechowymi, z przewodu pokarmowego poprzez skórę. Z uwagi na działanie na O.U.N. przy czy, jest.
 • Co znaczy Trawienie Definicja poszczególnych składników pokarmowych, który umożliwia w dalszym ciągu wchłanianie prostych związków w przewodzie pokarmowym, raczej w pojęcie.
 • Co znaczy Tętno Definicja krwiobiegu, w konsekwencji jego zmian następuje rytmiczne rozciąganie ściany naczyń krwionośnych. Tętno tętnicze jest falą wywołaną poprzez wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tamponada Definicja uciśnięciu krwawiącej powierzchni narządów miąższowych, wypełnieniu tamponami gazowymi jam ciała - nosa, odbytnicy, pochwy celem opis.
 • Co znaczy Terapia Definicja lekarskie mające na celu złagodzenie objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości przypadków schorzeń przewlekłych możliwe informacje.
 • Co znaczy Tyrozynemia Definicja wada metaboliczna kierująca do powiększenia stężenia tyrozyny w osoczu. Symptomami obserwowanymi u niemowląt są: biegunka, wymioty, zapach co to jest.
 • Co znaczy Toksokaroza Definicja pasożytnicza, spowodowana poprzez inwazję larw psich (Toxocara canis) albo kocich glist (Toxocara cati). T. posiada cztery postacie: oczną definicja.
 • Co znaczy Tlen Definicja pierwiastek gazowy pozbawiony koloru, zapachu i smaku. Fundamentalny dostarczyciel energii do wielu mechanizmów metabolicznych co znaczy.
 • Co znaczy Teikoplanina Definicja glikopeptydów o szerokim spektrum działania (działa szczególnie na gronkowce oporne na inne antybiotyki). Użytkowany w ciężkich zapaleniach słownik.
 • Co znaczy Tetracykliny Definicja bakterio-statycznych o szerokim spektrum działania na bakterie GramH, Craml+', riketsje, prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowane w terapii są znaczenie.
 • Co znaczy Tos Definicja outlet syndrome), zespół górnego otworu klatki piersiowej; kluczową strukturą anatomiczną wywołującą symptomy TOS jest I żebro lecz jest czym jest.
 • Co znaczy Transgenderyzm Definicja identyfikacji i roli płciowej. Postać kliniczna pośrednia pomiędzy transwestytyzmem, a transseksualizmem. Transgenderysta nie chce zmiany co oznacza.
 • Co znaczy Transfuzjologia Definicja zadań należą wszystkie zagadnienia powiązane z krwiolecznictwem - właściwy sposób pobierania krwi, transportu, przechowywania krzyżówka.
 • Co znaczy Telomer Definicja zawierająca ustaloną sekwencję nukleotydów. T. zabezpieczają chromosomy przed skracaniem w trakcie następnych cykli replikacyjnych, bez najlepszy.
 • Co znaczy Tętniak Definicja ściany tętnicy albo serca. Może być wrodzony albo kupiony, prawdziwy gdy w zmienionym odcinku występują wszystkie warstwy ściany tętnicy przykłady.
 • Co znaczy Trzustka Definicja czynny gruczoł trawienno-endokrynny; położony jest zaotrzewnowo na tylnej ścianie brzucha, przypomina kształtem rybę. Złożona jest z głowy encyklopedia.
 • Co znaczy Trisomia Definicja chromosomowa, w jądrze aktualny jest dodatkowy chromosom. W okolicy klasycznej trisomii odznacza się tak zwany trisomię translokacyjną (z z jak działa.
 • Co znaczy Toksoplazmoza Definicja zakaźna spowodowana poprzez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Dolegliwość jest rezultatem przejścia pierwotniaków poprzez łożysko od matki czy, jest.
 • Co znaczy Tchawica Definicja od chrząstki pierścieniowatej krtani do rozdwojenia na oskrzela kluczowe prawe i lewe na wysokości IV albo V kręgu piersiowego. Zbudowana pojęcie.
 • Co znaczy Tkanki Definicja zbliżonej charakterystyce strukturalnej i funkcjonalnej wywodzących się z jednego listka zarodkowego. Rozróżnia się tkankę: nabłonkową wyjaśnienie.
 • Co znaczy Transplantacja Definicja przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka. To jest przeniesienie żywych tkanek albo opis.
 • Co znaczy Tyrozyna Definicja który powstaje z fenyloalaniny; jest częścią składową wewnątrzpęcherzykowej tyreoglobuliny. Tyrozyny ulegają jodowaniu, a w dalszym ciągu informacje.
 • Co znaczy Tachypsychia Definicja pobudzenie psychiczne; symptomy występujące w wielu zaburzeniach psychicznych - powiększona jest aktywność ruchowa, mechanizmy myślowe i co to jest.
 • Co znaczy Transkrypcja Definicja matrycy DNA; to jest, więc przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Opierając się na układu nukleotyclów w DNA powstaje definicja.
 • Co znaczy Tromboksany Definicja z egzogennych kwasów tłuszczowych w rezultacie przekształcenia w kwasy tłuszczowe. Wywołują skurcz naczyń krwionośnych i agregację płytek co znaczy.
 • Co znaczy Tyton Definicja roślin zielnych albo krzewów z rodz. psiankowatych, obejmujący około 100 gatunków. Uprawiany na całym świecie jest Tytoń szlachetny słownik.
 • Co znaczy Serca Tamponada Definicja przenikający albo tępy uraz klatki piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przez uszkodzoną ścianę przedsionka albo znaczenie.
 • Co znaczy Tabletka Definicja kulki, kostki, jajeczka; zawiera sproszkowane substancje aktywne i pomocnicze. T. są regularnie pokryte szczególną masą (drażetki czym jest.
 • Co znaczy Tal Definicja przemyśle optycznym, metalurgii. Wchłania się łatwo, wieloma drogami, po kilkunastu godzinach występują symptomy zatrucia - bóle brzucha co oznacza.
 • Co znaczy Tyreokalcytonina Definicja TYREOLIBERYNA - TRH fang. thyrotropin releasing hormone); hormon peptydowy pobudzający przysadkę mózgową do wydzielania tyreotropiny (TSH krzyżówka.
 • Co znaczy Talk Definicja zasadowy krzemian magnezu; dawniej użytkowany bardzo regularnie jako podłoże zasypek, tabletek, do rękawiczek chirurgicznych, aktualnie najlepszy.
 • Co znaczy Przełom Tarczycowy Definicja charakteryzuje się nagłym początkiem i sil­nie zaznaczonymi symptomami nadczynności tar­czycy (tyreotoksykozy). Do objawów tych zalicza się przykłady.
 • Co znaczy Toksyczność Definicja określonej substancji po przeniknięciu do żywego organizmu. Wrażliwość na działanie trucizn jest osobniczo zmienna, u dzieci, osób encyklopedia.
 • Co znaczy Transkortyna Definicja CBG); a-globulina wiążąca glikokortykoidy powiązane glikokortykoidy, przenoszone drogą krwi, nie wykazują aktywności hormonalnej jak działa.
 • Co znaczy Tłuszczak Definicja najczęstszy delikatnych guzów nowotworowych zbudowany z komórek tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób dorosłych w rejonie karku, pleców czy, jest.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja CZYM JEST Tłuszczak, Transkortyna, Toksyczność, Tarczycowy Przełom, Talk, Tyreokalcytonina, Tal, Tabletka, Tamponada Serca, Tyton, Tromboksany, Transkrypcja co to znaczy.

Słownik Encyklopedia Tłuszczak, Transkortyna, Toksyczność, Tarczycowy Przełom co to jest.