tkanki tiki tężec tasiemce co to znaczy
Tkanki, Tiki, Tężec, Tasiemce, Tachyfilaksja, Tachypnoe, Tenotomia, Transplantacja, Tabletka.

Słownik i definicje chemiczne na T

 • Co znaczy TREMOR Definicja rytmicznych, przeważnie mimowolnych drżeń grup mięśni obejmujące część albo całe ciało. Rozróżnia się tremor powolny i błyskawiczny
 • Co znaczy TRENING Definicja zmierzające do podwyższenia umiejętności fizycznych i psychicznych do znoszenia obciążeń. Ćwiczenia realizowane w ekipie pod kontrolą
 • Co znaczy TARCZYCOWY PRZEŁOM Definicja się nagłym początkiem i sil­nie zaznaczonymi symptomami nadczynności tar­czycy (tyreotoksykozy). Do objawów tych zalicza się gorączkę
 • Co znaczy TARŃ DWUDZIELNA Definicja kanału kostnego kręgosłupa. Jedna z najcięższych wad cewy nerwowej przeważnie umiejscowiona w odcinku lędźwiowym kręgo­słupa. Powstająca
 • Co znaczy Tatuaż Definicja przypadkowe, barwnika, cząsteczek kurzu, prochu do skóry właściwej. W celach leczniczych wprowadza się zabarwiony puder aby likwidować
 • Co znaczy TCHAWICA Definicja pierścieniowatej krtani do rozdwojenia na oskrzela kluczowe prawe i lewe na wysokości IV albo V kręgu piersiowego. Zbudowana jest z 16-20
 • Co znaczy TĘTNO Definicja konsekwencji jego zmian następuje rytmiczne rozciąganie ściany naczyń krwionośnych. Tętno tętnicze jest falą wywołaną poprzez wahania
 • Co znaczy TĘŻYCZKA Definicja wywołana znacznym obniżeniem poziomu wapnia w surowicy krwi. Charakteryzuje się symptomami sensorycznymi pod postacią parestezji warg
 • Co znaczy TLEN Definicja pozbawiony koloru, zapachu i smaku. Fundamentalny dostarczyciel energii do wielu mechanizmów metabolicznych, transportowany poprzez
 • Co znaczy TOKSOPLAZMOZA Definicja poprzez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Dolegliwość jest rezultatem przejścia pierwotniaków poprzez łożysko od matki zarażonej w okresie
 • Co znaczy TOKSYKOLOGIA Definicja wykrywaniem trucizn i leczeniem zatrucia' Toksykologia sądowa - zajmuje się wykrywaniem zatruć rozmyślnych, toksykologia kliniczne -zajmuje
 • Co znaczy TORAKOPLASTYKA Definicja operacyjne polegająca na resekcji żeber w celu spowodowania zapadnięcia się fragmentu ściany klatki piersiowej. Uzyskiwano w ten sposób
 • Co znaczy TORBIELOWATOŚĆ Definicja licznych torbieli w narządach wewnętrznych organizmu (na przykład nerkach, płucach, sutkach, drogach żółciowych). Torbielowatość płuc
 • Co znaczy TRANSFERAZY Definicja enzymów przenoszących różne ekipy chemiczne z cząsteczki jednego związku do innego. Obejmuje ona enzymy przenoszące ekipy: 1) jednowęglowe
 • Co znaczy TRANSKRYPCJA Definicja to jest, więc przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Opierając się na układu nukleotyclów w DNA powstaje komplementarny łańcuch
 • Co znaczy TRISOMIA Definicja jądrze aktualny jest dodatkowy chromosom. W okolicy klasycznej trisomii odznacza się tak zwany trisomię translokacyjną (z z pozoru prawidło
 • Co znaczy TYROZYNA Definicja fenyloalaniny; jest częścią składową wewnątrzpęcherzykowej tyreoglobuliny. Tyrozyny ulegają jodowaniu, a w dalszym ciągu dwie ich
 • Co znaczy TYROZYNEMIA Definicja metaboliczna kierująca do powiększenia stężenia tyrozyny w osoczu. Symptomami obserwowanymi u niemowląt są: biegunka, wymioty, zapach
 • Co znaczy TYTON Definicja albo krzewów z rodz. psiankowatych, obejmujący około 100 gatunków. Uprawiany na całym świecie jest Tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum
 • Co znaczy TRANSPOZON Definicja DNA chromosomu w charakterystycznej długości, wycięty enzymatycznie, który zostaje wstawiony w innym miejscu genomu albo przeniesiony do
 • Co znaczy TYREOTROPINA Definicja hormon tyreotropowy; hormon glikoproteinowy produkowany poprzez przysadkę mózgową, powodujący powiększenie masy tarczycy, powiększenie
 • Co znaczy TAL Definicja optycznym, metalurgii. Wchłania się łatwo, wieloma drogami, po kilkunastu godzinach występują symptomy zatrucia - bóle brzucha, biegunka
 • Co znaczy TĘTNICA Definicja rozprowadzające krew od serca do wszystkich narządów, o typowej trójwarstwowej budowie ściany składającej się z - błony wewnętrznej
 • Co znaczy Torbiel Definicja przeważnie występującym rodzajem łagodnego nowotworu. U kobiet cysty pojawiają się regularnie w narządzie rodnym. W miarę rzadko występują
 • Co znaczy TYROKSYNA Definicja tyrozyny zawierająca w cząsteczce 4 atomy jodu (T4). Hormon ten produkowany jest poprzez pęcherzyki tarczycy, jego wydzielanie stymulowane
 • Co znaczy TYREOKALCYTONINA Definicja thyrotropin releasing hormone); hormon peptydowy pobudzający przysadkę mózgową do wydzielania tyreotropiny (TSH). TRH jest produkowany i
 • Co znaczy TOS Definicja syndrome), zespół górnego otworu klatki piersiowej; kluczową strukturą anatomiczną wywołującą symptomy TOS jest I żebro lecz jest szereg
 • Co znaczy Tarczyca Definicja kwietnia 2004 56 ml na dzień, pomiędzy innymi wreszcie pozbyłam się niedoczynności tarczycy - hormon T3 jest już w granicach normy ( a był
 • Co znaczy Tetniaki Definicja poszerzenie tętnicy powstałe w rezultacie zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki mogą tworzyć się w każdym odcinku aorty, jej
 • Co znaczy TERAPIA Definicja na celu złagodzenie objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości przypadków schorzeń przewlekłych możliwe jest leczenie
 • Co znaczy TALIDOMID Definicja wprowadzony do lecznictwa w 1956 roku, aktualnie użytkowany w leczeniu trądu. W 1962 roku lek ten użytkowany w momencie wczesnej ciąży
 • Co znaczy TALK Definicja magnezu; dawniej użytkowany bardzo regularnie jako podłoże zasypek, tabletek, do rękawiczek chirurgicznych, aktualnie - rzadziej, z racji
 • Co znaczy TELOMER Definicja ustaloną sekwencję nukleotydów. T. zabezpieczają chromosomy przed skracaniem w trakcie następnych cykli replikacyjnych, bez nich chromosom
 • Co znaczy TEMPERAMENT Definicja charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, metody wyrażania uczuć i zachowania się. Cechy te to: wrażliwość na bodźce
 • Co znaczy TETRAPLEGIA Definicja wywołane uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Przy porażeniach całkowitych ponad segmentu rdzeniowego C3-C4 następuje zazwyczaj śmierć na skutek
 • Co znaczy TOKSOKAROZA Definicja spowodowana poprzez inwazję larw psich (Toxocara canis) albo kocich glist (Toxocara cati). T. posiada cztery postacie: oczną, mózgową
 • Co znaczy TRAUMATOLOG1A Definicja kompleksowym leczeniem obrażeń ciała będących następstwem urazu (z łaciny trauma - uraz). Zespół leczący urazy stanowią lekarze różnych
 • Co znaczy TROMBOKSANY Definicja kwasów tłuszczowych w rezultacie przekształcenia w kwasy tłuszczowe. Wywołują skurcz naczyń krwionośnych i agregację płytek, kurczą
 • Co znaczy TŁUSZCZAK Definicja delikatnych guzów nowotworowych zbudowany z komórek tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób dorosłych w rejonie karku, pleców, przedniej
 • Co znaczy TEIKOPLANINA Definicja szerokim spektrum działania (działa szczególnie na gronkowce oporne na inne antybiotyki). Użytkowany w ciężkich zapaleniach kości
 • Co znaczy TRANSILUMINACJA Definicja strumienia światła do oceny zwięzłości tkanek i zawartości jam (na przykład zatok przynosowych) i badania gałek ocznych, w celu oceny
 • Co znaczy TACHYPSYCHIA Definicja psychiczne; symptomy występujące w wielu zaburzeniach psychicznych - powiększona jest aktywność ruchowa, mechanizmy myślowe i mowa
 • Co znaczy Togawirusy Definicja komary i kleszcze. Odznacza się ok. 250 gatunków wirusów, z których 65 jest chorobotwórczych dla człowieka. Wywołują kleszczowe zapalenie
 • Co znaczy TRICHLOROETYLEN Definicja zapachu. Wchłania się drogami oddechowymi, z przewodu pokarmowego poprzez skórę. Z uwagi na działanie na O.U.N. przy zatruciach występują
 • Co znaczy TŁUSZCZE Definicja której wchodzą kwasy tłuszczowe, trójglicerydy fosfolipidy, sfingolipidy i cholesterol. W przemianie energetycznej główną rolę odgrywają
 • Co znaczy TRYPSYNA Definicja produkowany w formie nieczynnego trypsynogenu poprzez część egzokrynną trzustki. W dwunastnicy trypsynogen pod wpływem enterokinazy zostaje
 • Co znaczy TYREOGLOBULINA Definicja swojej strukturze T, (trijodotyroninę) i T. (tyroksynę). Jest syntetyzowana i magazynowana w komórkach pęcherzykowych tarczycy. W
 • Co znaczy TRANSPOZYCJA Definicja albo całego narządu. Przemieszczenie trzew to tak zwany odwrotne ich położenie, przemieszczenie ogromnych tętnic całkowite, gdy aorta
 • Co znaczy TAMPONADA SERCA Definicja albo tępy uraz klatki piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przez uszkodzoną ścianę przedsionka albo komory serca
 • Co znaczy TRAWIENIE Definicja składników pokarmowych, który umożliwia w dalszym ciągu wchłanianie prostych związków w przewodzie pokarmowym, raczej w jelicie cienkim
 • Co znaczy TACHYFRENIA Definicja staję się bezładne, chaotyczne. Następuje szybka zmiana wątków myślenia, słowotok. Jeden z objawów zaburzeń maniakalnych
 • Co znaczy TELEGAMMATERAPIA Definicja napromieniowaniu zmiany nowotworowej promieniami gamma, których źródłem jest tak zwany bomba kobaltowa. Źródło promieniowania nie styka się
 • Co znaczy TAMPON Definicja wykorzystywany do zahamowania krwawienia. T. to także jeden ze środków higienicznych przydzielonych dla kobiet w okresie menstruacji
 • Co znaczy TAMPONADA Definicja krwawiącej powierzchni narządów miąższowych, wypełnieniu tamponami gazowymi jam ciała - nosa, odbytnicy, pochwy celem ograniczenia
 • Co znaczy TETRACYKLINY Definicja o szerokim spektrum działania na bakterie GramH, Craml+', riketsje, prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowane w terapii są tetracykliny
 • Co znaczy TOKSYCZNOŚĆ Definicja po przeniknięciu do żywego organizmu. Wrażliwość na działanie trucizn jest osobniczo zmienna, u dzieci, osób wyczerpanych wrażliwość jest
 • Co znaczy TORAKOCHIRURGIA Definicja operacyjnym leczeniem chorób narządów klatki piersiowej - nowotworów, ropni płuc, Ch. przełyku i tak dalej (z wyłączeniem serca co jest
 • Co znaczy TRANSGENDERYZM Definicja roli płciowej. Postać kliniczna pośrednia pomiędzy transwestytyzmem, a transseksualizmem. Transgenderysta nie chce zmiany płci jak
 • Co znaczy TRANSFEKCJA Definicja eukariotycznej w celu badania ekspresji genu w zamierzonym kierunku. To jest podstawowa metoda w terapii genowej
 • Co znaczy TRICHOPHYTON Definicja pasożytujących na włosach głowy i ciała. Skutkuje grzybice skóry, które przenoszą się z człowieka na człowieka, lub ze zwierząt poprzez
 • Co znaczy TRZUSTKA Definicja trawienno-endokrynny; położony jest zaotrzewnowo na tylnej ścianie brzucha, przypomina kształtem rybę. Złożona jest z głowy, trzonu i ogona
 • Co znaczy TĘTNIAK Definicja albo serca. Może być wrodzony albo kupiony, prawdziwy gdy w zmienionym odcinku występują wszystkie warstwy ściany tętnicy albo rzekomy
 • Co znaczy TAKAYASHU ZESPÓŁ Definicja ramiennogłowowego, tętnicy szyjnej wspólnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej powodujące szereg objawów związanych z niedokrwieniem
 • Co znaczy TNM Definicja zaawansowania nowotworów, nazwa pochodzi od pierwszych listów: Tumor guz, ognisko pierwotne, Nodufiis - węzły chłonne, Metastases
 • Co znaczy TONOMETRIA Definicja okulistyce; dzięki tonometru mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe opierając się na wgłąbiania gałki ocznej miejscowym uciskiem w obszarze
 • Co znaczy TRANSFUZJOLOGIA Definicja wszystkie zagadnienia powiązane z krwiolecznictwem - właściwy sposób pobierania krwi, transportu, przechowywania, przygotowywanie
 • Co znaczy Toksyny Definicja badania TNS OBOP przeprowadzone w 2006r. tylko jeden na pięciu Polaków uważa, iż wszyscy powinni poddać się kuracji oczyszczającej organizm
 • Co znaczy TRANSKORTYNA Definicja CBG); a-globulina wiążąca glikokortykoidy powiązane glikokortykoidy, przenoszone drogą krwi, nie wykazują aktywności hormonalnej
 • Co znaczy TOKSEMIA Definicja we krwi i związany z tym zespół objawów klinicznych. Jady bakteryjne produkowane są poprzez nie wszystkie bakterie w ognisku zakażenia
 • Co znaczy TARCZA ZASTOINOWA Definicja zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego z jednoczesnym przepełnieniem żył i zwężeniem tętnic siatkówki. Kluczową powód jest wzmożone
 • Co znaczy TANINA Definicja antyseptyczny ściągający, przeciwdziałający zatruciom metalami ciężkimi i alkaloidami Patrz także, zioła TANINA:Dąb Szypułkowy
 • Co znaczy TANATOLOGIA Definicja jakościowym opisem przyczyn zgonu. Badania opierają się na założeniu, iż życie jest na tyle ważną wartością, iż może okazać się korzystnym
 • Co znaczy tabletka Definicja jajeczka; zawiera sproszkowane substancje aktywne i pomocnicze. T. są regularnie pokryte szczególną masą (drażetki) ułatwiającą potykanie
 • Co znaczy TRANSPLANTACJA Definicja przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka. To jest przeniesienie żywych tkanek albo
 • Co znaczy TENOTOMIA Definicja ścięgien (na przykład w celu wydłużenia ścięgna, usunięcia deformacji stawu spowodowanego jego przykurczem) dzięki tenotomu (nóż
 • Co znaczy TACHYPNOE Definicja częstość oddechów wskutek pobudzenia ośrodka oddechowego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Występuje w gorączce, po sporym
 • Co znaczy TACHYFILAKSJA Definicja osłabienie działania leku w krótkim czasie przy wielokrotnym podawaniu (raczej dotyczy pośrednich sympatykomimetyków
 • Co znaczy TASIEMCE Definicja płazińce przechodzące złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bez­kręgowce albo kręgowce, z kolei
 • Co znaczy TĘŻEC Definicja wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni, przetrwalniki
 • Co znaczy TIKI Definicja ekipy mięśni tak zwany tiki ruchowe, a jeśli mięśni biorących udział w artykulacji tak zwany tiki głosowe. Tik bólowy - przeciwieństwo
 • Co znaczy TKANKI Definicja charakterystyce strukturalnej i funkcjonalnej wywodzących się z jednego listka zarodkowego. Rozróżnia się tkankę: nabłonkową, łączną

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Tkanki, Tiki, Tężec, Tasiemce, Tachyfilaksja, Tachypnoe, Tenotomia, Transplantacja, Tabletka, Tanatologia, Tanina, Tarcza Zastoinowa, Toksemia, Transkortyna co to znaczy.

Słownik Tkanki, Tiki, Tężec, Tasiemce, Tachyfilaksja, Tachypnoe co to jest.