Słownik tlen tętno krzyżówka co to znaczy.
TANINA co znaczy TACHYPSYCHIA krzyżówka TRAWIENIE co to jest TELOMER słownik TRAUMATOLOG1A czym.

Słownik i definicje chemiczne na T

 • Co znaczy Tlen Definicja pierwiastek gazowy pozbawiony koloru, zapachu i smaku. Fundamentalny dostarczyciel energii do wielu mechanizmów metabolicznych co znaczy.
 • Co znaczy Tętno Definicja krwiobiegu, w konsekwencji jego zmian następuje rytmiczne rozciąganie ściany naczyń krwionośnych. Tętno tętnicze jest falą wywołaną poprzez krzyżówka.
 • Co znaczy Tachyfilaksja Definicja osłabienie działania leku w krótkim czasie przy wielokrotnym podawaniu (raczej dotyczy pośrednich sympatykomimetyków co to jest.
 • Co znaczy Torbielowatość Definicja tworzeniu się licznych torbieli w narządach wewnętrznych organizmu (na przykład nerkach, płucach, sutkach, drogach żółciowych słownik.
 • Co znaczy Tnm Definicja klinicznego zaawansowania nowotworów, nazwa pochodzi od pierwszych listów: Tumor guz, ognisko pierwotne, Nodufiis - węzły chłonne czym jest.
 • Co znaczy Transpozon Definicja gen; odcinek DNA chromosomu w charakterystycznej długości, wycięty enzymatycznie, który zostaje wstawiony w innym miejscu genomu albo co oznacza.
 • Co znaczy Transkrypcja Definicja matrycy DNA; to jest, więc przepisywanie informacji genetycznej z DNA na RNA. Opierając się na układu nukleotyclów w DNA powstaje tłumaczenie.
 • Co znaczy Tetracykliny Definicja bakterio-statycznych o szerokim spektrum działania na bakterie GramH, Craml+', riketsje, prątki gruźlicy. Aktualnie użytkowane w terapii są przykłady.
 • Co znaczy Tkanki Definicja zbliżonej charakterystyce strukturalnej i funkcjonalnej wywodzących się z jednego listka zarodkowego. Rozróżnia się tkankę: nabłonkową definicja.
 • Co znaczy Tętniak Definicja ściany tętnicy albo serca. Może być wrodzony albo kupiony, prawdziwy gdy w zmienionym odcinku występują wszystkie warstwy ściany tętnicy encyklopedia.
 • Co znaczy Tyroksyna Definicja pochodna tyrozyny zawierająca w cząsteczce 4 atomy jodu (T4). Hormon ten produkowany jest poprzez pęcherzyki tarczycy, jego wydzielanie jak działa.
 • Co znaczy Tanatologia Definicja zwłaszcza zajmuje się jakościowym opisem przyczyn zgonu. Badania opierają się na założeniu, iż życie jest na tyle ważną wartością, iż może czy jest.
 • Co znaczy Torakochirurgia Definicja zajmująca się operacyjnym leczeniem chorób narządów klatki piersiowej - nowotworów, ropni płuc, Ch. przełyku i tak dalej (z wyłączeniem pojęcie.
 • Co znaczy Tyreoglobulina Definicja zawierająca w swojej strukturze T, (trijodotyroninę) i T. (tyroksynę). Jest syntetyzowana i magazynowana w komórkach pęcherzykowych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Talk Definicja zasadowy krzemian magnezu; dawniej użytkowany bardzo regularnie jako podłoże zasypek, tabletek, do rękawiczek chirurgicznych, aktualnie opis.
 • Co znaczy Toksokaroza Definicja pasożytnicza, spowodowana poprzez inwazję larw psich (Toxocara canis) albo kocich glist (Toxocara cati). T. posiada cztery postacie: oczną informacje.
 • Co znaczy Tężyczka Definicja dolegliwość wywołana znacznym obniżeniem poziomu wapnia w surowicy krwi. Charakteryzuje się symptomami sensorycznymi pod postacią znaczenie.
 • Co znaczy Togawirusy Definicja przenoszonych poprzez komary i kleszcze. Odznacza się ok. 250 gatunków wirusów, z których 65 jest chorobotwórczych dla człowieka. Wywołują co znaczy.
 • Co znaczy Tyreokalcytonina Definicja TYREOLIBERYNA - TRH fang. thyrotropin releasing hormone); hormon peptydowy pobudzający przysadkę mózgową do wydzielania tyreotropiny (TSH krzyżówka.
 • Co znaczy Tyton Definicja roślin zielnych albo krzewów z rodz. psiankowatych, obejmujący około 100 gatunków. Uprawiany na całym świecie jest Tytoń szlachetny co to jest.
 • Co znaczy Tatuaż Definicja celowe albo przypadkowe, barwnika, cząsteczek kurzu, prochu do skóry właściwej. W celach leczniczych wprowadza się zabarwiony puder aby słownik.
 • Co znaczy Tarczyca Definicja Alveo od około 20 kwietnia 2004 56 ml na dzień, pomiędzy innymi wreszcie pozbyłam się niedoczynności tarczycy - hormon T3 jest już w czym jest.
 • Co znaczy Tetniaki Definicja ograniczone poszerzenie tętnicy powstałe w rezultacie zmian zwyrodnieniowych w jej ścianie. Tętniaki mogą tworzyć się w każdym odcinku co oznacza.
 • Co znaczy Zastoinowa Tarcza Definicja poszerzenie i zatarcie granic tarczy nerwu wzrokowego z jednoczesnym przepełnieniem żył i zwężeniem tętnic siatkówki. Kluczową powód jest tłumaczenie.
 • Co znaczy Tyrozynemia Definicja wada metaboliczna kierująca do powiększenia stężenia tyrozyny w osoczu. Symptomami obserwowanymi u niemowląt są: biegunka, wymioty, zapach przykłady.
 • Co znaczy Dwudzielna Tarń Definicja zaburzenie zamknięcia kanału kostnego kręgosłupa. Jedna z najcięższych wad cewy nerwowej przeważnie umiejscowiona w odcinku lędźwiowym definicja.
 • Co znaczy Transplantacja Definicja przeszczepianie komórek, tkanek i narządów pochodzących ze zwłok albo od innego żywego człowieka. To jest przeniesienie żywych tkanek albo encyklopedia.
 • Co znaczy Tasiemce Definicja pasożytujące płazińce przechodzące złożony cykl postępowy ze zmianą żywicieli. Żywicielami pośrednimi są bez­kręgowce albo kręgowce, z jak działa.
 • Co znaczy Trichloroetylen Definicja charakterystycznym zapachu. Wchłania się drogami oddechowymi, z przewodu pokarmowego poprzez skórę. Z uwagi na działanie na O.U.N. przy czy jest.
 • Co znaczy Przełom Tarczycowy Definicja charakteryzuje się nagłym początkiem i sil­nie zaznaczonymi symptomami nadczynności tar­czycy (tyreotoksykozy). Do objawów tych zalicza się pojęcie.
 • Co znaczy Toksykologia Definicja zajmu je się wykrywaniem trucizn i leczeniem zatrucia' Toksykologia sądowa - zajmuje się wykrywaniem zatruć rozmyślnych, toksykologia wyjaśnienie.
 • Co znaczy Toksoplazmoza Definicja zakaźna spowodowana poprzez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Dolegliwość jest rezultatem przejścia pierwotniaków poprzez łożysko od matki opis.
 • Co znaczy Tampon Definicja ranę wykorzystywany do zahamowania krwawienia. T. to także jeden ze środków higienicznych przydzielonych dla kobiet w okresie menstruacji informacje.
 • Co znaczy Transgenderyzm Definicja identyfikacji i roli płciowej. Postać kliniczna pośrednia pomiędzy transwestytyzmem, a transseksualizmem. Transgenderysta nie chce zmiany znaczenie.
 • Co znaczy Tenotomia Definicja przecięcie ścięgien (na przykład w celu wydłużenia ścięgna, usunięcia deformacji stawu spowodowanego jego przykurczem) dzięki tenotomu co znaczy.
 • Co znaczy Tłuszcze Definicja związków w skład, której wchodzą kwasy tłuszczowe, trójglicerydy fosfolipidy, sfingolipidy i cholesterol. W przemianie energetycznej główną krzyżówka.
 • Co znaczy Transiluminacja Definicja stosowanie silnego strumienia światła do oceny zwięzłości tkanek i zawartości jam (na przykład zatok przynosowych) i badania gałek ocznych co to jest.
 • Co znaczy Tachypnoe Definicja powiększona częstość oddechów wskutek pobudzenia ośrodka oddechowego w okresie zwiększonego zapotrzebowania na tlen. Występuje w gorączce słownik.
 • Co znaczy Tetraplegia Definicja porażenie wywołane uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Przy porażeniach całkowitych ponad segmentu rdzeniowego C3-C4 następuje zazwyczaj śmierć czym jest.
 • Co znaczy Transferazy Definicja 450) klasa enzymów przenoszących różne ekipy chemiczne z cząsteczki jednego związku do innego. Obejmuje ona enzymy przenoszące ekipy: 1 co oznacza.
 • Co znaczy Tężec Definicja dolegliwość zakaźna wywołana zakażeniem laseczkami tężca (Clostridium tetani). Rezerwuarem zarazków jest kał zwierząt, w szczególności koni tłumaczenie.
 • Co znaczy Tchawica Definicja od chrząstki pierścieniowatej krtani do rozdwojenia na oskrzela kluczowe prawe i lewe na wysokości IV albo V kręgu piersiowego. Zbudowana przykłady.
 • Co znaczy Tyrozyna Definicja który powstaje z fenyloalaniny; jest częścią składową wewnątrzpęcherzykowej tyreoglobuliny. Tyrozyny ulegają jodowaniu, a w dalszym ciągu definicja.
 • Co znaczy Tłuszczak Definicja najczęstszy delikatnych guzów nowotworowych zbudowany z komórek tłuszczowych. Występuje przeważnie u osób dorosłych w rejonie karku, pleców encyklopedia.
 • Co znaczy Tabletka Definicja kulki, kostki, jajeczka; zawiera sproszkowane substancje aktywne i pomocnicze. T. są regularnie pokryte szczególną masą (drażetki jak działa.
 • Co znaczy Tos Definicja outlet syndrome), zespół górnego otworu klatki piersiowej; kluczową strukturą anatomiczną wywołującą symptomy TOS jest I żebro lecz jest czy jest.
 • Co znaczy Torakoplastyka Definicja użytkowana sposób operacyjne polegająca na resekcji żeber w celu spowodowania zapadnięcia się fragmentu ściany klatki piersiowej pojęcie.
 • Co znaczy Trening Definicja powtarzanie ćwiczenia zmierzające do podwyższenia umiejętności fizycznych i psychicznych do znoszenia obciążeń. Ćwiczenia realizowane w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Trzustka Definicja czynny gruczoł trawienno-endokrynny; położony jest zaotrzewnowo na tylnej ścianie brzucha, przypomina kształtem rybę. Złożona jest z głowy opis.
 • Co znaczy Tremor Definicja dyskineza) w formie rytmicznych, przeważnie mimowolnych drżeń grup mięśni obejmujące część albo całe ciało. Rozróżnia się tremor powolny i informacje.
 • Co znaczy Tamponada Definicja uciśnięciu krwawiącej powierzchni narządów miąższowych, wypełnieniu tamponami gazowymi jam ciała - nosa, odbytnicy, pochwy celem znaczenie.
 • Co znaczy Talidomid Definicja tonizujący, wprowadzony do lecznictwa w 1956 roku, aktualnie użytkowany w leczeniu trądu. W 1962 roku lek ten użytkowany w momencie co znaczy.
 • Co znaczy Torbiel Definicja patologicznym.Są przeważnie występującym rodzajem łagodnego nowotworu. U kobiet cysty pojawiają się regularnie w narządzie rodnym. W miarę krzyżówka.
 • Co znaczy Tachyfrenia Definicja myślenia, które staję się bezładne, chaotyczne. Następuje szybka zmiana wątków myślenia, słowotok. Jeden z objawów zaburzeń maniakalnych co to jest.
 • Co znaczy Transpozycja Definicja dotyczyć tkanki albo całego narządu. Przemieszczenie trzew to tak zwany odwrotne ich położenie, przemieszczenie ogromnych tętnic całkowite słownik.
 • Co znaczy Transkortyna Definicja CBG); a-globulina wiążąca glikokortykoidy powiązane glikokortykoidy, przenoszone drogą krwi, nie wykazują aktywności hormonalnej czym jest.
 • Co znaczy Tal Definicja przemyśle optycznym, metalurgii. Wchłania się łatwo, wieloma drogami, po kilkunastu godzinach występują symptomy zatrucia - bóle brzucha co oznacza.
 • Co znaczy Tętnica Definicja krwionośne rozprowadzające krew od serca do wszystkich narządów, o typowej trójwarstwowej budowie ściany składającej się z - błony tłumaczenie.
 • Co znaczy Trypsyna Definicja proteolityczny produkowany w formie nieczynnego trypsynogenu poprzez część egzokrynną trzustki. W dwunastnicy trypsynogen pod wpływem przykłady.
 • Co znaczy Tromboksany Definicja z egzogennych kwasów tłuszczowych w rezultacie przekształcenia w kwasy tłuszczowe. Wywołują skurcz naczyń krwionośnych i agregację płytek definicja.
 • Co znaczy Teikoplanina Definicja glikopeptydów o szerokim spektrum działania (działa szczególnie na gronkowce oporne na inne antybiotyki). Użytkowany w ciężkich zapaleniach encyklopedia.
 • Co znaczy Temperament Definicja psychicznych, charakteryzujących dynamikę emocjonalnego życia człowieka, metody wyrażania uczuć i zachowania się. Cechy te to: wrażliwość jak działa.
 • Co znaczy Telegammaterapia Definicja polegająca napromieniowaniu zmiany nowotworowej promieniami gamma, których źródłem jest tak zwany bomba kobaltowa. Źródło promieniowania czy jest.
 • Co znaczy Toksyczność Definicja określonej substancji po przeniknięciu do żywego organizmu. Wrażliwość na działanie trucizn jest osobniczo zmienna, u dzieci, osób pojęcie.
 • Co znaczy Terapia Definicja lekarskie mające na celu złagodzenie objawów dolegliwości albo zwalczenie jej powody. W większości przypadków schorzeń przewlekłych możliwe wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tonometria Definicja badań w okulistyce; dzięki tonometru mierzy się ciśnienie wewnątrzgałkowe opierając się na wgłąbiania gałki ocznej miejscowym uciskiem w opis.
 • Co znaczy Transfuzjologia Definicja zadań należą wszystkie zagadnienia powiązane z krwiolecznictwem - właściwy sposób pobierania krwi, transportu, przechowywania informacje.
 • Co znaczy Transfekcja Definicja do komórki eukariotycznej w celu badania ekspresji genu w zamierzonym kierunku. To jest podstawowa metoda w terapii genowej znaczenie.
 • Co znaczy Trisomia Definicja chromosomowa, w jądrze aktualny jest dodatkowy chromosom. W okolicy klasycznej trisomii odznacza się tak zwany trisomię translokacyjną (z z co znaczy.
 • Co znaczy Tyreotropina Definicja stimulating hormone), hormon tyreotropowy; hormon glikoproteinowy produkowany poprzez przysadkę mózgową, powodujący powiększenie masy krzyżówka.
 • Co znaczy Zespół Takayashu Definicja aorty - pnia ramiennogłowowego, tętnicy szyjnej wspólnej lewej i tętnicy podobojczykowej lewej powodujące szereg objawów związanych z co to jest.
 • Co znaczy Trichophyton Definicja należących do workowców, pasożytujących na włosach głowy i ciała. Skutkuje grzybice skóry, które przenoszą się z człowieka na człowieka słownik.
 • Co znaczy Toksemia Definicja bakteryjnych we krwi i związany z tym zespół objawów klinicznych. Jady bakteryjne produkowane są poprzez nie wszystkie bakterie w ognisku czym jest.
 • Co znaczy Toksyny Definicja Jak wykazały badania TNS OBOP przeprowadzone w 2006r. tylko jeden na pięciu Polaków uważa, iż wszyscy powinni poddać się kuracji co oznacza.
 • Co znaczy Tiki Definicja obejmujące wybrane ekipy mięśni tak zwany tiki ruchowe, a jeśli mięśni biorących udział w artykulacji tak zwany tiki głosowe. Tik bólowy tłumaczenie.
 • Co znaczy Serca Tamponada Definicja przenikający albo tępy uraz klatki piersiowej. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przez uszkodzoną ścianę przedsionka albo przykłady.
 • Co znaczy Traumatolog1A Definicja zajmujący się kompleksowym leczeniem obrażeń ciała będących następstwem urazu (z łaciny trauma - uraz). Zespół leczący urazy stanowią definicja.
 • Co znaczy Telomer Definicja zawierająca ustaloną sekwencję nukleotydów. T. zabezpieczają chromosomy przed skracaniem w trakcie następnych cykli replikacyjnych, bez encyklopedia.
 • Co znaczy Trawienie Definicja poszczególnych składników pokarmowych, który umożliwia w dalszym ciągu wchłanianie prostych związków w przewodzie pokarmowym, raczej w jak działa.
 • Co znaczy Tachypsychia Definicja pobudzenie psychiczne; symptomy występujące w wielu zaburzeniach psychicznych - powiększona jest aktywność ruchowa, mechanizmy myślowe i czy jest.
 • Co znaczy Tanina Definicja środek antyseptyczny ściągający, przeciwdziałający zatruciom metalami ciężkimi i alkaloidami Patrz także, zioła TANINA:Dąb Szypułkowy pojęcie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja TANINA co znaczy TACHYPSYCHIA krzyżówka TRAWIENIE co to jest TELOMER słownik TRAUMATOLOG1A czym jest TAMPONADA SERCA co oznacza TIKI tłumaczenie Toksyny. co to znaczy.

Słownik TLEN co znaczy TĘTNO krzyżówka TACHYFILAKSJA co to jest co to jest.