Słownik urometr ultrasonografia co to znaczy.
Urometr, Ultrasonografia, Uruchomienie, Ustrój, Utkanie, Uropatia, Ureaza, Upośledzenie.

Słownik i definicje chemiczne na U

 • Co znaczy Ulnaryzacja Definicja odchylenie osi kończyny górnej albo jej części na przykład palców w kierunku kości łokciowej (przyśrodkowo w pozycji anatomicznej z co to jest.
 • Co znaczy Ultradźwięki Definicja większej niż 20000 Hz (zakres częstotliwości słyszalnej to około 16-16000 Hz). Słyszą je nie wszystkie zwierzęta, np. nietoperze, delfiny definicja.
 • Co znaczy Ultrasonoterapia Definicja wykorzystująca drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego (ultradźwięki). Ogólnie, drgania te co znaczy.
 • Co znaczy Ureaplazmy Definicja bakterie, które są zdolne do namnażania pozakomórkowego na komórkach nabłonka. Charakterystyczny jest dla nich brak ściany komórkowej. U słownik.
 • Co znaczy Urobilina Definicja barwnik moczu, powstający w krwi z niewielkiej ilości urobilinogenu (ze składnika żółci - bilirubiny, pod wpływem działania bakterii znaczenie.
 • Co znaczy Urografia Definicja radiologicznym pozwalającym na ocenę całego układu moczowego: miąższu nerek, układu kielichowo-miedniczkowego, moczowodów, pęcherza czym jest.
 • Co znaczy Urosepsa Definicja ustalenie, opisujące sepsę (posocznicę) powstałą z przyczyn urologicznych. U nie wszystkich pacjentów z odmiedniczkowym zapaleniem nerek co to jest.
 • Co znaczy Usta Definicja ust i warg otaczających szparę. Wargi górna i dolna łączące się ze sobą kątami ust. Usta prowadzą do przedsionka j. ustnej. Spora definicja.
 • Co znaczy Uwaga Definicja mechanizmów poznawczych odpowiedzialnych za: utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań co znaczy.
 • Co znaczy Uwiąd Definicja z poważnego niedoboru energii i składników pokarmowych u małych dzieci. Jest najczęstszą postacią niedożywienia białkowoenergetycznego w słownik.
 • Co znaczy Uzdrowisko Definicja opieki zdrowotnej, którego fundamentalnym kierunkiem działania to jest leczenie, rehabilitacja, prewencja i wychowanie zdrowotne. Leczenie znaczenie.
 • Co znaczy Uprzedzenie Definicja sytuacji, idei wyrażająca się w negatywnej ocenie, tendencji do odrzucania. U. charakteryzuje spora sztywność, nie ulegają one zmianie pod czym jest.
 • Co znaczy Uran Definicja pierwiastek chemiczny o najwyższej liczbie atomowej ze wszystkich naturalnie występujących w przyrodzie. Czysty uran jest srebrzystobiałym co to jest.
 • Co znaczy Uraz Definicja energii przekraczającej wytrzymałość żywych tkanek, co wywołuje ich uszkodzenie, a w następstwie zaburzenia ich czynności albo nawet definicja.
 • Co znaczy Układ Definicja tkanek o podobnej strukturze, spełniające określone funkcje biologiczne (na przykład U. kostny, mięśniowy, nerwowy); 2) zespół różnorodnych co znaczy.
 • Co znaczy Ułomność Definicja zniekształcenie, nieprawidłowość (wada) w ukształtowaniu narządu albo ciała słownik.
 • Co znaczy Uodparnianie Definicja odpowiedzi immunologicznej, a tym samym odporności na impulsy mikrobiologiczne, a również wewnątrzustrojowe na przykład nowotwory. W znaczenie.
 • Co znaczy Uperyzacja Definicja przetwarzania produktów spożywczych (raczej mleka) opierający na ogrzaniu do 180=C dzięki dodaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem czym jest.
 • Co znaczy Urobilinogen Definicja jelitowy metabolit bilirubiny występujący w moczu w śladowych ilościach. Więcej pojawia się w razie hemolizy albo w razie upośledzenia co to jest.
 • Co znaczy Urologia Definicja specjalność medyczna) zajmujący się leczeniem chorób i wad układu moczowego-płciowego (także operacyjnym - specjalność zabiegowa) u definicja.
 • Co znaczy Ukrwienie Definicja danego narządu albo obszaru ciała dzięki układowi krążenia. Jest regulowane na poziomie narządu docelowego (na przykład nadmierne ciśnienie co znaczy.
 • Co znaczy Ultrawirówka Definicja szybkości obrotów (ponad 50000/min) dająca siłę odśrodkową kilkaset tys. razy przewyższającą siłę ciążenia. Użytkowana do określania masy słownik.
 • Co znaczy Umieralność Definicja określające liczbę zgonów w relacji do liczby mieszkańców. W epidemiologii U. definiuje się jako liczbę zgonów spowodowanych daną chorobą znaczenie.
 • Co znaczy Ureteroplastyka Definicja realizowana na skutek zwężeń, wad rozwojowych i nie wszystkich chorób moczowodu. Regularnie połączona z jego przeszczepieniem albo czym jest.
 • Co znaczy Urochesia Definicja wydalanie moczu poprzez odbyt; występuje w razie przetoki pęcherzowo-albo cewkowoodbytniczej albo wszczepienia moczowodów do jelita grubego co to jest.
 • Co znaczy Uzdolnienia Definicja układ ustalonych umiejętności, który skutkuje nadzwyczajną (ponadprzeciętną) sprawność działania w danym zakresie definicja.
 • Co znaczy Upławy Definicja wydzielinę z dróg rodnych kobiety (prócz kiwi); niejednokrotnie są one symptomem zmian chorobowych. Poprawna wydzielina z dróg rodnych co znaczy.
 • Co znaczy Urolog Definicja doktor, specjalista w dziedzinie urologii (chirurgii układu moczowego i męskich narządów płciowych słownik.
 • Co znaczy Uropolina Definicja jodowy środek kontrastowy użytkowany dożylnie w badaniu uroeraficznym znaczenie.
 • Co znaczy Uwięźnięcie Definicja kamienia (żółciowego, moczowego, ślinowego) w odpowiednim przewodzie albo ciała obcego w jelicie, z uniemożliwieniem samoistnego wydalenia czym jest.
 • Co znaczy Uzależnienie Definicja nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W zależności od systemu stworzenia i utrzymywania co to jest.
 • Co znaczy Ureterotomia Definicja nacięcie moczowodu realizowane w celu usunięcia kamienia albo wytworzenia przetoki moczowodowej, rzadziej w celu diagnostyki śródoperacyjnej definicja.
 • Co znaczy Utlenianie Definicja chem. gdzie atom albo cząsteczka tracą elektrony (na przykład w czasie rdzewienia łączenia żelaza z tlenem, żelazo przechodzi z obojętnej co znaczy.
 • Co znaczy Uniport Definicja przenoszący wyłącznie jedną substancję. Transport taki bazuje na związaniu cząsteczki po jednej stronie błony poprzez transporter (swoiste słownik.
 • Co znaczy Ulewanie Definicja reakcja polegająca na wylaniu niewielkiej ilości treści pokarmowej kącikiem ust po zjedzeniu posiłku poprzez dziecko. Ulewanie jest znaczenie.
 • Co znaczy Urokinaza Definicja plazminogenu, uwalniany poprzez komórki śródbłonka naczyń krwionośnych i nabłonków wyściełających kanaliki wyprowadzające różnych narządów czym jest.
 • Co znaczy Ultramikrotom Definicja wykorzystywane do sekcjonowania ultracienkich skrawków i tworzenia superpłaskich powierzchni. Szczególne noże diamentowe i szklane tną co to jest.
 • Co znaczy Upośledzenie Definicja pomniejszenie wydolności pewnej funkcji na przykład serca w jego niewydolności, słuchu czy wzroku w chorobach odpowiednich narządów definicja.
 • Co znaczy Ureaza Definicja występujący u roślin i bakterii, katalizujący hydrolizę mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Jest użytkowany w laboratoriach co znaczy.
 • Co znaczy Uropatia Definicja ogólne ustalenie chorób dróg moczowych słownik.
 • Co znaczy Utkanie Definicja mikroskopowej poszczególnych tkanek (na przykład U. tkanki łącznej) albo narządów (na przykład U. miąższu śledziony). Ustala wzajemny znaczenie.
 • Co znaczy Ustrój Definicja istota, jedno ii wielokomórkowa, charakteryzująca się przemianą materii, pobudliwością, wzrostem, i rozmnażaniem. Stanowi samodzielną czym jest.
 • Co znaczy Uruchomienie Definicja przywrócenie ruchów stawów przykurczonych (zesztywniałych), drogą operacyjną (artroliza) albo nieoperacyjną (rehabilitacja). Zabiegi takie co to jest.
 • Co znaczy Ultrasonografia Definicja aktualnie sposób obrazowania narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie przeprowadza się przy użyciu specjalnej aparatury, która definicja.
 • Co znaczy Urometr Definicja aparat stosowany dawniej do określania gęstości względnej moczu co znaczy.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Urometr, Ultrasonografia, Uruchomienie, Ustrój, Utkanie, Uropatia, Ureaza, Upośledzenie, Ultramikrotom, Urokinaza, Ulewanie, Uniport, Utlenianie, Ureterotomia co to znaczy.

Słownik Urometr, Ultrasonografia, Uruchomienie, Ustrój, Utkanie co to jest.