urometr ultrasonografia co to znaczy
Urometr, Ultrasonografia, Uruchomienie, Ustrój, Utkanie, Uropatia, Ureaza, Upośledzenie.

Słownik i definicje chemiczne na U

 • Co znaczy ULNARYZACJA Definicja kończyny górnej albo jej części na przykład palców w kierunku kości łokciowej (przyśrodkowo w pozycji anatomicznej z kciukiem skierowanym
 • Co znaczy ULTRADŹWIĘKI Definicja 20000 Hz (zakres częstotliwości słyszalnej to około 16-16000 Hz). Słyszą je nie wszystkie zwierzęta, np. nietoperze, delfiny i psy. U
 • Co znaczy ULTRASONOTERAPIA Definicja mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego (ultradźwięki). Ogólnie, drgania te powodują przyrost
 • Co znaczy UREAPLAZMY Definicja są zdolne do namnażania pozakomórkowego na komórkach nabłonka. Charakterystyczny jest dla nich brak ściany komórkowej. U mężczyzn może być
 • Co znaczy UROBILINA Definicja powstający w krwi z niewielkiej ilości urobilinogenu (ze składnika żółci - bilirubiny, pod wpływem działania bakterii) wchłanianego
 • Co znaczy UROGRAFIA Definicja pozwalającym na ocenę całego układu moczowego: miąższu nerek, układu kielichowo-miedniczkowego, moczowodów, pęcherza moczowego. W trakcie
 • Co znaczy UROSEPSA Definicja sepsę (posocznicę) powstałą z przyczyn urologicznych. U nie wszystkich pacjentów z odmiedniczkowym zapaleniem nerek, dolegliwość postępuje
 • Co znaczy USTA Definicja otaczających szparę. Wargi górna i dolna łączące się ze sobą kątami ust. Usta prowadzą do przedsionka j. ustnej. Spora ruchomość ust jest
 • Co znaczy UWAGA Definicja poznawczych odpowiedzialnych za: utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań (podtrzymywanie stanu
 • Co znaczy UWIĄD Definicja niedoboru energii i składników pokarmowych u małych dzieci. Jest najczęstszą postacią niedożywienia białkowoenergetycznego w większości
 • Co znaczy UZDROWISKO Definicja zdrowotnej, którego fundamentalnym kierunkiem działania to jest leczenie, rehabilitacja, prewencja i wychowanie zdrowotne. Leczenie
 • Co znaczy UPRZEDZENIE Definicja wyrażająca się w negatywnej ocenie, tendencji do odrzucania. U. charakteryzuje spora sztywność, nie ulegają one zmianie pod wpływem
 • Co znaczy URAN Definicja najwyższej liczbie atomowej ze wszystkich naturalnie występujących w przyrodzie. Czysty uran jest srebrzystobiałym metalem o dużej gęstości
 • Co znaczy URAZ Definicja przekraczającej wytrzymałość żywych tkanek, co wywołuje ich uszkodzenie, a w następstwie zaburzenia ich czynności albo nawet całego
 • Co znaczy UKŁAD Definicja podobnej strukturze, spełniające określone funkcje biologiczne (na przykład U. kostny, mięśniowy, nerwowy); 2) zespół różnorodnych
 • Co znaczy UŁOMNOŚĆ Definicja zniekształcenie, nieprawidłowość (wada) w ukształtowaniu narządu albo ciała
 • Co znaczy UODPARNIANIE Definicja immunologicznej, a tym samym odporności na impulsy mikrobiologiczne, a również wewnątrzustrojowe na przykład nowotwory. W zależności od
 • Co znaczy UPERYZACJA Definicja produktów spożywczych (raczej mleka) opierający na ogrzaniu do 180=C dzięki dodaniu gorącej pary wodnej pod ciśnieniem. Temperaturę
 • Co znaczy UROBILINOGEN Definicja bilirubiny występujący w moczu w śladowych ilościach. Więcej pojawia się w razie hemolizy albo w razie upośledzenia funkcji wątroby
 • Co znaczy UROLOGIA Definicja zajmujący się leczeniem chorób i wad układu moczowego-płciowego (także operacyjnym - specjalność zabiegowa) u mężczyzn i układu moczowego
 • Co znaczy UKRWIENIE Definicja obszaru ciała dzięki układowi krążenia. Jest regulowane na poziomie narządu docelowego (na przykład nadmierne ciśnienie krwi w tętniczce
 • Co znaczy ULTRAWIRÓWKA Definicja ponad 50000/min) dająca siłę odśrodkową kilkaset tys. razy przewyższającą siłę ciążenia. Użytkowana do określania masy cząsteczkowej białek
 • Co znaczy UMIERALNOŚĆ Definicja liczbę zgonów w relacji do liczby mieszkańców. W epidemiologii U. definiuje się jako liczbę zgonów spowodowanych daną chorobą na 1000 osób
 • Co znaczy Ureteroplastyka Definicja skutek zwężeń, wad rozwojowych i nie wszystkich chorób moczowodu. Regularnie połączona z jego przeszczepieniem albo uzupełnieniem ubytku
 • Co znaczy UROCHESIA Definicja wydalanie moczu poprzez odbyt; występuje w razie przetoki pęcherzowo-albo cewkowoodbytniczej albo wszczepienia moczowodów do jelita grubego
 • Co znaczy UZDOLNIENIA Definicja układ ustalonych umiejętności, który skutkuje nadzwyczajną (ponadprzeciętną) sprawność działania w danym zakresie
 • Co znaczy UPŁAWY Definicja rodnych kobiety (prócz kiwi); niejednokrotnie są one symptomem zmian chorobowych. Poprawna wydzielina z dróg rodnych złożona jest z
 • Co znaczy UROLOG Definicja doktor, specjalista w dziedzinie urologii (chirurgii układu moczowego i męskich narządów płciowych
 • Co znaczy UROPOLINA Definicja jodowy środek kontrastowy użytkowany dożylnie w badaniu uroeraficznym
 • Co znaczy UWIĘŹNIĘCIE Definicja moczowego, ślinowego) w odpowiednim przewodzie albo ciała obcego w jelicie, z uniemożliwieniem samoistnego wydalenia wskutek skurczu wokół
 • Co znaczy UZALEŻNIENIE Definicja potrzeba wykonywania jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W zależności od systemu stworzenia i utrzymywania tej potrzeby
 • Co znaczy URETEROTOMIA Definicja nacięcie moczowodu realizowane w celu usunięcia kamienia albo wytworzenia przetoki moczowodowej, rzadziej w celu diagnostyki śródoperacyjnej
 • Co znaczy UTLENIANIE Definicja albo cząsteczka tracą elektrony (na przykład w czasie rdzewienia łączenia żelaza z tlenem, żelazo przechodzi z obojętnej postaci
 • Co znaczy UNIPORT Definicja wyłącznie jedną substancję. Transport taki bazuje na związaniu cząsteczki po jednej stronie błony poprzez transporter (swoiste białko) i w
 • Co znaczy ULEWANIE Definicja polegająca na wylaniu niewielkiej ilości treści pokarmowej kącikiem ust po zjedzeniu posiłku poprzez dziecko. Ulewanie jest
 • Co znaczy UROKINAZA Definicja uwalniany poprzez komórki śródbłonka naczyń krwionośnych i nabłonków wyściełających kanaliki wyprowadzające różnych narządów (na przykład
 • Co znaczy ULTRAMIKROTOM Definicja sekcjonowania ultracienkich skrawków i tworzenia superpłaskich powierzchni. Szczególne noże diamentowe i szklane tną preparaty mikroskopowe
 • Co znaczy UPOŚLEDZENIE Definicja wydolności pewnej funkcji na przykład serca w jego niewydolności, słuchu czy wzroku w chorobach odpowiednich narządów
 • Co znaczy UREAZA Definicja roślin i bakterii, katalizujący hydrolizę mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. Jest użytkowany w laboratoriach analitycznych do
 • Co znaczy UROPATIA Definicja ogólne ustalenie chorób dróg moczowych
 • Co znaczy UTKANIE Definicja poszczególnych tkanek (na przykład U. tkanki łącznej) albo narządów (na przykład U. miąższu śledziony). Ustala wzajemny relacja ilościowy i
 • Co znaczy USTRÓJ Definicja wielokomórkowa, charakteryzująca się przemianą materii, pobudliwością, wzrostem, i rozmnażaniem. Stanowi samodzielną jednostkę należącą do
 • Co znaczy URUCHOMIENIE Definicja przykurczonych (zesztywniałych), drogą operacyjną (artroliza) albo nieoperacyjną (rehabilitacja). Zabiegi takie przeprowadza się
 • Co znaczy ULTRASONOGRAFIA Definicja sposób obrazowania narządów przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie przeprowadza się przy użyciu specjalnej aparatury, która wykorzystuje
 • Co znaczy UROMETR Definicja aparat stosowany dawniej do określania gęstości względnej moczu

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Urometr, Ultrasonografia, Uruchomienie, Ustrój, Utkanie, Uropatia, Ureaza, Upośledzenie, Ultramikrotom, Urokinaza, Ulewanie, Uniport, Utlenianie, Ureterotomia co to znaczy.

Słownik Urometr, Ultrasonografia, Uruchomienie, Ustrój, Utkanie co to jest.