anioł anielski alkohol co to znaczy
Anioł, Anielski, Ani, Alkohol, Ale, Albowiem, Albo, Afront, Aby, Aborcyjny, Aborcja, Abecedlarz.

Co to znaczy: wyraz i słowo na A

 • Co znaczy aniołeczek Definicja zdrobnienie
 • Co znaczy abecadlny Definicja abecadlny - ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w
 • Co znaczy Abecadło Definicja używanego w danym języku ułożony w ogólnie przyjętym porządku’; 3. także ‘nauka czytania i pisania’; 4. wtórnie ‘elementarne wiadomości z
 • Co znaczy abecadłowy Definicja abecadłowy– ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w
 • Co znaczy abecedariusz Definicja abecedariusz – 1. ‘początkujący uczeń’; 2. ‘skorowidz’; od XVII w
 • Co znaczy abecedlarka Definicja abecedlarka – forma żeńska
 • Co znaczy abecedlarz Definicja abecedlarz – 1. ‘ts.’; 2. także ‘lekceważąco o nauczycielu’; od XVIII w
 • Co znaczy Aborcja Definicja poronienie w wyniku zabiegu lekarskiego’ (od ok. 1990 r.); 2. w informatyce ‘kontrolowane zakończenie czynności przetwarzania danych w
 • Co znaczy aborcyjny Definicja aborcyjny – ‘związany z aborcją’, np. zabiegi aborcyjne, turystyka aborcyjna
 • Co znaczy Aby Definicja stpol. ‘niech, oby’, ‘gdyby, choćby’; 4. w gwarach zwykle jako partykuła ‘choć, choćby, byle, tylko, przynajmniej, chybaby’. Pochodzenie
 • Co znaczy afront Definicja ‘obelga, zniewaga’; od XVIII w.; pochodzi od fr. affront (fr. af- < łac.ad- ‘przy, do’
 • Co znaczy albo Definicja pytaniach retorycznych typu Albo to ja wiem?); 2. spójnik ‘lub’; od XIV w.; ogsłow. (por. ros. dialektyczne álibo / álbo, słoweń
 • Co znaczy Albowiem Definicja ale powszechne stało się od XVIII stulecia; powstało z przekształcenia wcześniejszej postaci abowiem złożonej ze spójnika a oraz bowiem
 • Co znaczy Ale Definicja w.); 2. od XV w. rozwinął się także jako partykuła ‘choć, przynajmniej’ oraz 3. wykrzyknik wyrażający zdumienie, podziw, zaskoczenie
 • Co znaczy Alkohol Definicja do barwienia na czarno głównie powiek przez kobiety’ (od XVI w.); 2. w dzisiejszym znaczeniu chemicznym od 1850 r. Pochodzenie: Pochodzi z
 • Co znaczy Ani Definicja od XIV-XV w.); 2. w gwarach także w funkcji spójnika porównawczego ‘jak’. Pochodzenie: Ogsłow. (czes. ani, słoweń. dialektyczne áni
 • Co znaczy anielski Definicja pochodzący’ (np. anielskie pozdrowienie,anielskie nawiedzenie); 2. ‘święty, niebieski, cudny, doskonały, podobny aniołom’ (np. anielska
 • Co znaczy Anioł Definicja między Bogiem a ludźmi, uosabiającadoskonałość i dobroć’; 2. ‘ktoś bardzo dobry, łagodny’. Pochodzenie: Słowo zapożyczone z in. terminami

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Anioł, Anielski, Ani, Alkohol, Ale, Albowiem, Albo, Afront, Aby, Aborcyjny, Aborcja, Abecedlarz, Abecedlarka, Abecedariusz, Abecadłowy, Abecadło, Abecadlny co oznacza.

Wyraz Anioł, Anielski, Ani, Alkohol, Ale, Albowiem, Albo, Afront co to jest.