Słownik albo krzyżówka anioł afront co to znaczy.
Albowiem co znaczy anielski krzyżówka Abecadło co to jest abecedariusz słownik abecedlarz czym jest.

Co to znaczy: wyraz i słowo na A

 • Co znaczy Albo Definicja zachowane w pytaniach retorycznych typu Albo to ja wiem?); 2. spójnik ‘lub’; od XIV w.; ogsłow. (por. ros. dialektyczne álibo / álbo co znaczy.
 • Co znaczy Ale Definicja ‘lecz’ (od XIV w.); 2. od XV w. rozwinął się także jako partykuła ‘choć, przynajmniej’ oraz 3. wykrzyknik wyrażający zdumienie, podziw krzyżówka.
 • Co znaczy Anioł Definicja nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, uosabiającadoskonałość i dobroć’; 2. ‘ktoś bardzo dobry, łagodny’. Pochodzenie: Słowo co to jest.
 • Co znaczy Ani Definicja nie, wcale nie’ (od XIV-XV w.); 2. w gwarach także w funkcji spójnika porównawczego ‘jak’. Pochodzenie: Ogsłow. (czes. ani, słoweń słownik.
 • Co znaczy Afront Definicja ‘obelga, zniewaga’; od XVIII w.; pochodzi od fr. affront (fr. af- < łac.ad- ‘przy, do’ czym jest.
 • Co znaczy Aby Definicja ‘byleby’; 3. stpol. ‘niech, oby’, ‘gdyby, choćby’; 4. w gwarach zwykle jako partykuła ‘choć, choćby, byle, tylko, przynajmniej, chybaby’ co oznacza.
 • Co znaczy Abecadłowy Definicja abecadłowy– ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w tłumaczenie.
 • Co znaczy Aborcja Definicja sztuczne poronienie w wyniku zabiegu lekarskiego’ (od ok. 1990 r.); 2. w informatyce ‘kontrolowane zakończenie czynności przetwarzania przykłady.
 • Co znaczy Abecadlny Definicja abecadlny - ‘ułożony w kolejności liter w abecadle’; od XVIII w definicja.
 • Co znaczy Abecedlarka Definicja abecedlarka – forma żeńska encyklopedia.
 • Co znaczy Aborcyjny Definicja aborcyjny – ‘związany z aborcją’, np. zabiegi aborcyjne, turystyka aborcyjna jak działa.
 • Co znaczy Alkohol Definicja antymon używany do barwienia na czarno głównie powiek przez kobiety’ (od XVI w.); 2. w dzisiejszym znaczeniu chemicznym od 1850 r czy jest.
 • Co znaczy Aniołeczek Definicja zdrobnienie pojęcie.
 • Co znaczy Abecedlarz Definicja abecedlarz – 1. ‘ts.’; 2. także ‘lekceważąco o nauczycielu’; od XVIII w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Abecedariusz Definicja abecedariusz – 1. ‘początkujący uczeń’; 2. ‘skorowidz’; od XVII w opis.
 • Co znaczy Abecadło Definicja liter pisma używanego w danym języku ułożony w ogólnie przyjętym porządku’; 3. także ‘nauka czytania i pisania’; 4. wtórnie ‘elementarne informacje.
 • Co znaczy Anielski Definicja od nich pochodzący’ (np. anielskie pozdrowienie,anielskie nawiedzenie); 2. ‘święty, niebieski, cudny, doskonały, podobny aniołom’ (np znaczenie.
 • Co znaczy Albowiem Definicja Pochodzenie: Od XVI w., ale powszechne stało się od XVIII stulecia; powstało z przekształcenia wcześniejszej postaci abowiem złożonej ze co znaczy.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Albowiem co znaczy anielski krzyżówka Abecadło co to jest abecedariusz słownik abecedlarz czym jest aniołeczek co oznacza Alkohol tłumaczenie aborcyjny. co oznacza.

Wyraz Albo co znaczy Ale krzyżówka Anioł co to jest Ani słownik afront czym co to jest.