gawędzić gawęda gaszczać co to znaczy
Gawędzić, Gawęda, Gaszczać, Gardzić, Ganić, Ganiać, Gadzina, Gadnąć, Gadka, Gadać, Gad, Gąbka.

Co to znaczy: wyraz i słowo na G

 • Co znaczy gadywać Definicja forma wielokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: obgadywać, odgadywać, wygadywać, zgadywać
 • Co znaczy gabinecik Definicja ‘mały gabinet’; od XVIII w.; zdrobnienie
 • Co znaczy Gabinet Definicja zwłaszcza umysłową’; 2. ‘pomieszczenie na przechowywanie jakichś zbiorów’; 3. ‘zespół członków rządu, rada ministrów’; 4. dawniej też ‘mała
 • Co znaczy gabinetowy Definicja ‘dotyczący gabinetu, znajdujący się w gabinecie’; od XVIII w
 • Co znaczy gąbka Definicja Euspongia officinalis’; 2. ‘przyrząd do mycia zrobiony ze szkieletu gąbki morskiej lub z tworzywa dobrze wchłaniającego wodę’; 3
 • Co znaczy Gad Definicja Reptilia’; 2. przenośnie ‘człowiek podły, nikczemny’; 3. potocznie ‘zwierzę budzące obrzydzenie, grozę, najczęściej wąż’; 4. stpol. i dziś
 • Co znaczy Gadać Definicja opowiadać, mówić’; 2. stpol. ‘zgadywać; rozprawiać, dyskutować’; 3. stpol. też ‘wróżyć, domyślać się’. Pochodzenie: Forma pochodzi od psłow
 • Co znaczy gadka Definicja ‘gadanie, mowa; rozmowa, spór, dysputa; zagadka; przysłowie’(od XV w.); pochodzi od psłow. *gadъka < czasownik*gadati
 • Co znaczy gadnąć Definicja forma jednokrotna; w czasownikach przedrostkowych, np.: odgadnąć, zagadnąć, zgadnąć
 • Co znaczy gadzina Definicja lub gad’; 2. ‘wszelkie stworzenie budzące wstręt’; 3. przenośnie ‘człowiek podły’; 4. dialektalnie ‘zwierzęta domowe, żywy inwentarz’; od
 • Co znaczy ganiać Definicja ‘ścigać, starać się złapać; popędzać,poganiać’; w stpol. w XV w. tylko w formie przedrostkowej poganiać ‘pędzić, gnać przed sobą’; ogsłow
 • Co znaczy ganić Definicja potępiać’; 2. stpol. też ‘hańbić,lżyć, zniesławiać’; 3. ‘rzucać obelgi, złorzeczyć’; 4. ‘pozywać do sądu’; odXV w.; zachsłow. (por. czes
 • Co znaczy gardzić Definicja niegodnego szacunku’;od XV w.; ogsłow. (por. czes. hrdati, zwykle po-hrdati ‘ts.’, ros. gorditьsja ‘szczycić się, pysznić się’, sch. grditi
 • Co znaczy gaszczać Definicja forma wielokrotna w czasowniku przedrostkowym ugaszczać
 • Co znaczy gawęda Definicja pogawędka’; 2. ‘opowiadanie,opowieść, pogadanka’; 3. dawniej (od XVI w.) ‘bajda, fantazja’; 4. ‘papla, gaduła’(XVIII w
 • Co znaczy Gawędzić Definicja gwarowo ‘przeszkadzać, zajmować bez potrzeby czas’. Pochodzenie: Od XVIII w.; czasownik odrzeczownikowy od dawnego pol. (XVI w.) gawęda

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Gawędzić, Gawęda, Gaszczać, Gardzić, Ganić, Ganiać, Gadzina, Gadnąć, Gadka, Gadać, Gad, Gąbka, Gabinetowy, Gabinet, Gabinecik, Gadywać co oznacza.

Wyraz Gawędzić, Gawęda, Gaszczać, Gardzić, Ganić, Ganiać, Gadzina co to jest.