kamień kalina kaleki kaleka co to znaczy
Kamień, Kalina, Kaleki, Kaleka, Kaleczyć, Kalać, Kajdany, Kajdanki, Kajać Się, Kaftanik, Kaftan.

Co to znaczy: wyraz i słowo na K

 • Co znaczy kabina Definicja cela, budka do określonych celów, czasem ze specjalnymi urządzeniami’; od XIX w.; pochodzi odfr. cabine
 • Co znaczy kaczątko Definicja zdrobnienie
 • Co znaczy Kaczka Definicja Pochodzenie: Od XV w.; zachsłow. (por. czes. ludowe káča, kačka, słowac. kačka / kačica)< psłow. *kača utworzone od zdrobnienia kačьka
 • Co znaczy kaczor Definicja ‘samiec kaczki’; od XV w
 • Co znaczy kaczyniec Definicja ‘roślina Caltha o żółtych płatkach kwiatów’; od XV w.; słowo utworzone na wzór łac. anetaria ‘ts.’ < łac. anas ‘kaczka’
 • Co znaczy Kadzić Definicja rozprzestrzeniać dym pochodzący z tego palenia’; 2. przenośnie ‘pochlebiać, przesadnie chwalić, podlizywać się komuś’. Pochodzenie: Od XV
 • Co znaczy kadzidło Definicja ‘przedmiot służący do okadzania’; od XIV w
 • Co znaczy Kaftan Definicja płaszcza’ (XV w.); 3. ‘określenie ogólne dla różnych rodzajów górnej części ubioru męskiego; także górna część uzbrojenia ze skóry lub
 • Co znaczy kaftanik Definicja współcześnie nazwa kojarzona przede wszystkim z ubrankami dla niemowląt; zdrobnienie
 • Co znaczy Kajać się Definicja żałować’; 2. stpol. też ‘spowiadać się, wyznawać grzechy’; 3. dawniej również ‘litować się; ustępować, łagodnieć’; 3. ‘bać się, wystrzegać’
 • Co znaczy kajdanki Definicja zdrobnienie
 • Co znaczy Kajdany Definicja zapożyczenie z ukr. kajdany ‘ts.’ – wyrazu pochodzenia orientalnego (arab. kajdāni – liczba podwójna od kajd ‘więzy, pęta’
 • Co znaczy kalać Definicja przenośnie ‘okryć hańbą, zniesławić’; 3. stpol. ‘brudzić, tarzać w błocie’; 4. dialektalnie też ‘zanieczyszczać błotem, kałem’; od XV w
 • Co znaczy kaleczyć Definicja 1. ‘ranić, uszkadzać (ciało)’; 2. dawniej ‘czynić kaleką’; wcześniej również w postaci kaliczyć
 • Co znaczy Kaleka Definicja Od XVI w.; pochodzi od wschsłow. (por. ukr. kalika, białorus. kaléka ‘ts.’) < turec. kalık ‘niedostateczny, brakujący, mający defekt
 • Co znaczy kaleki Definicja ‘ułomny, niepełnosprawny’; od połowy XVIII w., wcześniej w postaci kaleczny
 • Co znaczy kalina Definicja ogsłow. < psłow. *kalina ‘ts.’< psłow. *kalъ; pierwotnie ‘podmokły, grząski, wilgotny teren’ (w tym znaczeniu sch. kalina) > wtórnie
 • Co znaczy Kamień Definicja ogsłow. (czes. kámen, ros. kámen’) < psłow. *kamy, *kamene (w bierniku *kamenь) ‘ts.’ – pokrewne z lit. akmuō, akmens, łot. akmens ‘ts.’

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Kamień, Kalina, Kaleki, Kaleka, Kaleczyć, Kalać, Kajdany, Kajdanki, Kajać Się, Kaftanik, Kaftan, Kadzidło, Kadzić, Kaczyniec, Kaczor, Kaczka, Kaczątko, Kabina co oznacza.

Wyraz Kamień, Kalina, Kaleki, Kaleka, Kaleczyć, Kalać, Kajdany co to jest.