Słownik kaczyniec kalać kajdanki co to znaczy.
DEFINICJA Kaczyniec, Kalać, Kajdanki, Kajdany, Kabina, Kaleki, Kajać Się, Kaczątko, Kaczka, Kamień.

Co to znaczy: wyraz i słowo na K

 • Co znaczy Kaleka Definicja Pochodzenie: Od XVI w.; pochodzi od wschsłow. (por. ukr. kalika, białorus. kaléka ‘ts.’) < turec. kalık ‘niedostateczny, brakujący co to jest.
 • Co znaczy Kaleczyć Definicja 1. ‘ranić, uszkadzać (ciało)’; 2. dawniej ‘czynić kaleką’; wcześniej również w postaci kaliczyć definicja.
 • Co znaczy Kadzidło Definicja ‘przedmiot służący do okadzania’; od XIV w co znaczy.
 • Co znaczy Kaftanik Definicja współcześnie nazwa kojarzona przede wszystkim z ubrankami dla niemowląt; zdrobnienie słownik.
 • Co znaczy Kalina Definicja Viburnum’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *kalina ‘ts.’< psłow. *kalъ; pierwotnie ‘podmokły, grząski, wilgotny teren’ (w tym znaczeniu sch znaczenie.
 • Co znaczy Kaftan Definicja ‘rodzaj płaszcza’ (XV w.); 3. ‘określenie ogólne dla różnych rodzajów górnej części ubioru męskiego; także górna część uzbrojenia ze skóry czym jest.
 • Co znaczy Kaczor Definicja ‘samiec kaczki’; od XV w co oznacza.
 • Co znaczy Kadzić Definicja aromatyczne zioła i rozprzestrzeniać dym pochodzący z tego palenia’; 2. przenośnie ‘pochlebiać, przesadnie chwalić, podlizywać się komuś’ krzyżówka.
 • Co znaczy Kamień Definicja Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (czes. kámen, ros. kámen’) < psłow. *kamy, *kamene (w bierniku *kamenь) ‘ts.’ – pokrewne z lit. akmuō najlepszy.
 • Co znaczy Kaczka Definicja Anas’. Pochodzenie: Od XV w.; zachsłow. (por. czes. ludowe káča, kačka, słowac. kačka / kačica)< psłow. *kača utworzone od zdrobnienia przykłady.
 • Co znaczy Kaczątko Definicja zdrobnienie encyklopedia.
 • Co znaczy Się Kajać Definicja skruchą do winy, żałować’; 2. stpol. też ‘spowiadać się, wyznawać grzechy’; 3. dawniej również ‘litować się; ustępować, łagodnieć’; 3. ‘bać jak działa.
 • Co znaczy Kaleki Definicja ‘ułomny, niepełnosprawny’; od połowy XVIII w., wcześniej w postaci kaleczny czy jest.
 • Co znaczy Kabina Definicja pomieszczenie, mały pokoik, cela, budka do określonych celów, czasem ze specjalnymi urządzeniami’; od XIX w.; pochodzi odfr. cabine pojęcie.
 • Co znaczy Kajdany Definicja Pochodzenie: Od XVI w.; zapożyczenie z ukr. kajdany ‘ts.’ – wyrazu pochodzenia orientalnego (arab. kajdāni – liczba podwójna od kajd ‘więzy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kajdanki Definicja zdrobnienie opis.
 • Co znaczy Kalać Definicja walać’; 2. przenośnie ‘okryć hańbą, zniesławić’; 3. stpol. ‘brudzić, tarzać w błocie’; 4. dialektalnie też ‘zanieczyszczać błotem, kałem’ informacje.
 • Co znaczy Kaczyniec Definicja ‘roślina Caltha o żółtych płatkach kwiatów’; od XV w.; słowo utworzone na wzór łac. anetaria ‘ts.’ < łac. anas ‘kaczka’ co to jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo DEFINICJA Kaczyniec, Kalać, Kajdanki, Kajdany, Kabina, Kaleki, Kajać Się, Kaczątko, Kaczka, Kamień, Kadzić, Kaczor, Kaftan, Kalina, Kaftanik, Kadzidło, Kaleczyć, Kaleka co oznacza.

Wyraz Czym jest Kaczyniec, Kalać, Kajdanki, Kajdany, Kabina, Kaleki, Kajać co to jest.