nacierpieć naciągnąć naciąć co to znaczy
Nacierpieć (Się), Naciągnąć, Naciąć, Nachylić, Nachorować (Się), Nać, Nabywać, Nabyć, Nabroić, Na.

Co to znaczy: wyraz i słowo na N

 • Co znaczy Na Definicja czasowniki pochodne od czasowników podstawowych wzmacniających intensywność lub oznaczający realizację tego, co oznacza czasownik
 • Co znaczy na jawie Definicja 1. ‘nie we śnie, w rzeczywistości’; 2. też ‘na wolnej przestrzeni, nie pod dachem’ (XVI w.); od XV w
 • Co znaczy na odlew Definicja z rozmachem, gwałtownie’;2. dawniej też ‘z lewej, od lewej strony’; 3. dawniej (od XV w.) odlew ‘od lewej strony’ utworzony od wyrażenia
 • Co znaczy na osobności Definicja 1. ‘odosobnienie’; 2. dawniej: ‘wyjątkowość, niezwykłość’ i 3. ‘własność osobista’; dawniej też w postaci w osobności oraz osobność
 • Co znaczy nabroić Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy nabyć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy nabywać Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Nać Definicja 2. dialektalnie ‘liście i łodygi ziemniaków, marchwi’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. nať ‘nadziemna część rośliny’, ukr
 • Co znaczy nachorować (się) Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy nachylić Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy naciąć Definicja czasowniki przedrostkowe
 • Co znaczy naciągnąć Definicja czasowniki przedrostkowy
 • Co znaczy nacierpieć (się) Definicja czasownik przedrostkowy

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Nacierpieć (Się), Naciągnąć, Naciąć, Nachylić, Nachorować (Się), Nać, Nabywać, Nabyć, Nabroić, Na Osobności, Na Odlew, Na Jawie, Na co oznacza.

Wyraz Nacierpieć (Się), Naciągnąć, Naciąć, Nachylić, Nachorować co to jest.