obecny obdarzyć obdarowywać co to znaczy
Obecny, Obdarzyć, Obdarowywać, Obdarować, Obczyzna, Obcy, Obcować, Obciążyć, Obciąć, Obcęgi, Obcas.

Co to znaczy: wyraz i słowo na O

 • Co znaczy obedrzeć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy obejść Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy obawiać się Definicja dawniej również ‘spodziewać się czegoś złego’; od XVI w.; wyraz powstał po przekształceniu starszej postaci obawać się ‘spodziewać się
 • Co znaczy Oba Definicja wskazujący, że to, o czym mowa, dotyczy każdej z dwóch wymienionych wcześniej osób, rzeczy lub spraw’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por
 • Co znaczy obawa Definicja ‘stan, uczucie lęku, niepewności’; od XVIII w.; rzeczownik odczasownikowy,podobny do czes. obava, być może został on zapożyczony z pol
 • Co znaczy Obcas Definicja wspiera się pięta’. Pochodzenie: Od XIX w.; zapożyczenie z niem. Absatz ‘obcas; napiętek’. Pierwotna postać Dawniej wyraz miał formę abcas
 • Co znaczy Obcęgi Definicja półokrągło rozsuwającymi się szczękami służące do wyciągania gwoździ, cięcia drutu itp.’ Pochodzenie: Od XVII w.; zapożyczenie z niem. Heb
 • Co znaczy obciąć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy obciążyć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy obcować Definicja ‘utrzymywać z kimś ścisły kontakt, stosunki towarzyskie’; 3. ‘współżyć’; 4. ‘mieć w czymś udział, uczestniczyć’; od XV w.; jest to
 • Co znaczy Obcy Definicja ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w.; pochodzi od psłow. *obьťь
 • Co znaczy obczyzna Definicja ‘człowiek nienależący do wspólnoty rodowej występujący w sądzie jako świadek’; 3. też ‘teren niebędący własnością użytkownika’ (XVI w.); od
 • Co znaczy obdarować Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy obdarowywać Definicja czasownik przedrostkowy, (od wielokrotnej formy darowywać
 • Co znaczy obdarzyć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy obecny Definicja jakimś miejscu w danym momencie’; 2. ‘dzisiejszy, współczesny’; 3. stpol. obiecny ‘powszechny’, obiecnie ‘publicznie, jawnie’ (od XV w

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Obecny, Obdarzyć, Obdarowywać, Obdarować, Obczyzna, Obcy, Obcować, Obciążyć, Obciąć, Obcęgi, Obcas, Obawa, Oba, Obawiać Się, Obejść, Obedrzeć co oznacza.

Wyraz Obecny, Obdarzyć, Obdarowywać, Obdarować, Obczyzna, Obcy co to jest.