Słownik obedrzeć obcować obczyzna co to znaczy.
ENCYKLOPEDIA Obedrzeć, Obcować, Obczyzna, Obawa, Obcas, Obciąć, Obdarowywać, Obcy, Oba, Obcęgi.

Co to znaczy: wyraz i słowo na O

 • Co znaczy Obciążyć Definicja czasownik przedrostkowy co to jest.
 • Co znaczy Się Obawiać Definicja bać się’; 2. dawniej również ‘spodziewać się czegoś złego’; od XVI w.; wyraz powstał po przekształceniu starszej postaci obawać się definicja.
 • Co znaczy Obecny Definicja znajdujący się w jakimś miejscu w danym momencie’; 2. ‘dzisiejszy, współczesny’; 3. stpol. obiecny ‘powszechny’, obiecnie ‘publicznie co znaczy.
 • Co znaczy Obdarować Definicja czasownik przedrostkowy słownik.
 • Co znaczy Obejść Definicja czasownik przedrostkowy znaczenie.
 • Co znaczy Obdarzyć Definicja czasownik przedrostkowy czym jest.
 • Co znaczy Obcęgi Definicja zakończone półokrągło rozsuwającymi się szczękami służące do wyciągania gwoździ, cięcia drutu itp.’ Pochodzenie: Od XVII w.; zapożyczenie z co oznacza.
 • Co znaczy Oba Definicja liczbie 2, wskazujący, że to, o czym mowa, dotyczy każdej z dwóch wymienionych wcześniej osób, rzeczy lub spraw’. Pochodzenie: Od XIV w krzyżówka.
 • Co znaczy Obcy Definicja jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w najlepszy.
 • Co znaczy Obdarowywać Definicja czasownik przedrostkowy, (od wielokrotnej formy darowywać przykłady.
 • Co znaczy Obciąć Definicja czasownik przedrostkowy encyklopedia.
 • Co znaczy Obcas Definicja na której wspiera się pięta’. Pochodzenie: Od XIX w.; zapożyczenie z niem. Absatz ‘obcas; napiętek’. Pierwotna postać Dawniej wyraz miał jak działa.
 • Co znaczy Obawa Definicja ‘stan, uczucie lęku, niepewności’; od XVIII w.; rzeczownik odczasownikowy,podobny do czes. obava, być może został on zapożyczony z pol czy jest.
 • Co znaczy Obczyzna Definicja kraje’; 2. stpol. ‘człowiek nienależący do wspólnoty rodowej występujący w sądzie jako świadek’; 3. też ‘teren niebędący własnością pojęcie.
 • Co znaczy Obcować Definicja przestawać z kimś’; 2. ‘utrzymywać z kimś ścisły kontakt, stosunki towarzyskie’; 3. ‘współżyć’; 4. ‘mieć w czymś udział, uczestniczyć’; od wyjaśnienie.
 • Co znaczy Obedrzeć Definicja czasownik przedrostkowy opis.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo ENCYKLOPEDIA Obedrzeć, Obcować, Obczyzna, Obawa, Obcas, Obciąć, Obdarowywać, Obcy, Oba, Obcęgi, Obdarzyć, Obejść, Obdarować, Obecny, Obawiać Się, Obciążyć co oznacza.

Wyraz Definicja Obedrzeć, Obcować, Obczyzna, Obawa, Obcas, Obciąć co to jest.