Słownik obejść obawa krzyżówka co to znaczy.
Obcować co znaczy Obcęgi krzyżówka Obcas co to jest obedrzeć słownik obdarować czym jest obawiać.

Co to znaczy: wyraz i słowo na O

 • Co znaczy Obejść Definicja czasownik przedrostkowy co znaczy.
 • Co znaczy Obawa Definicja ‘stan, uczucie lęku, niepewności’; od XVIII w.; rzeczownik odczasownikowy,podobny do czes. obava, być może został on zapożyczony z pol krzyżówka.
 • Co znaczy Obdarowywać Definicja czasownik przedrostkowy, (od wielokrotnej formy darowywać co to jest.
 • Co znaczy Obczyzna Definicja kraje’; 2. stpol. ‘człowiek nienależący do wspólnoty rodowej występujący w sądzie jako świadek’; 3. też ‘teren niebędący własnością słownik.
 • Co znaczy Obciąć Definicja czasownik przedrostkowy czym jest.
 • Co znaczy Obciążyć Definicja czasownik przedrostkowy co oznacza.
 • Co znaczy Oba Definicja liczbie 2, wskazujący, że to, o czym mowa, dotyczy każdej z dwóch wymienionych wcześniej osób, rzeczy lub spraw’. Pochodzenie: Od XIV w tłumaczenie.
 • Co znaczy Obdarzyć Definicja czasownik przedrostkowy przykłady.
 • Co znaczy Obecny Definicja znajdujący się w jakimś miejscu w danym momencie’; 2. ‘dzisiejszy, współczesny’; 3. stpol. obiecny ‘powszechny’, obiecnie ‘publicznie definicja.
 • Co znaczy Obcy Definicja jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w encyklopedia.
 • Co znaczy Się Obawiać Definicja bać się’; 2. dawniej również ‘spodziewać się czegoś złego’; od XVI w.; wyraz powstał po przekształceniu starszej postaci obawać się jak działa.
 • Co znaczy Obdarować Definicja czasownik przedrostkowy czy jest.
 • Co znaczy Obedrzeć Definicja czasownik przedrostkowy pojęcie.
 • Co znaczy Obcas Definicja na której wspiera się pięta’. Pochodzenie: Od XIX w.; zapożyczenie z niem. Absatz ‘obcas; napiętek’. Pierwotna postać Dawniej wyraz miał wyjaśnienie.
 • Co znaczy Obcęgi Definicja zakończone półokrągło rozsuwającymi się szczękami służące do wyciągania gwoździ, cięcia drutu itp.’ Pochodzenie: Od XVII w.; zapożyczenie z opis.
 • Co znaczy Obcować Definicja przestawać z kimś’; 2. ‘utrzymywać z kimś ścisły kontakt, stosunki towarzyskie’; 3. ‘współżyć’; 4. ‘mieć w czymś udział, uczestniczyć’; od informacje.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Obcować co znaczy Obcęgi krzyżówka Obcas co to jest obedrzeć słownik obdarować czym jest obawiać się co oznacza Obcy tłumaczenie obecny przykłady obdarzyć. co oznacza.

Wyraz Obejść co znaczy obawa krzyżówka obdarowywać co to jest obczyzna co to jest.