Słownik obecny obdarzyć obdarowywać co to znaczy.
Obecny, Obdarzyć, Obdarowywać, Obdarować, Obczyzna, Obcy, Obcować, Obciążyć, Obciąć, Obcęgi, Obcas.

Co to znaczy: wyraz i słowo na O

 • Co znaczy Obedrzeć Definicja czasownik przedrostkowy co to jest.
 • Co znaczy Obejść Definicja czasownik przedrostkowy definicja.
 • Co znaczy Się Obawiać Definicja bać się’; 2. dawniej również ‘spodziewać się czegoś złego’; od XVI w.; wyraz powstał po przekształceniu starszej postaci obawać się co znaczy.
 • Co znaczy Oba Definicja liczbie 2, wskazujący, że to, o czym mowa, dotyczy każdej z dwóch wymienionych wcześniej osób, rzeczy lub spraw’. Pochodzenie: Od XIV w słownik.
 • Co znaczy Obawa Definicja ‘stan, uczucie lęku, niepewności’; od XVIII w.; rzeczownik odczasownikowy,podobny do czes. obava, być może został on zapożyczony z pol znaczenie.
 • Co znaczy Obcas Definicja na której wspiera się pięta’. Pochodzenie: Od XIX w.; zapożyczenie z niem. Absatz ‘obcas; napiętek’. Pierwotna postać Dawniej wyraz miał czym jest.
 • Co znaczy Obcęgi Definicja zakończone półokrągło rozsuwającymi się szczękami służące do wyciągania gwoździ, cięcia drutu itp.’ Pochodzenie: Od XVII w.; zapożyczenie z co to jest.
 • Co znaczy Obciąć Definicja czasownik przedrostkowy definicja.
 • Co znaczy Obciążyć Definicja czasownik przedrostkowy co znaczy.
 • Co znaczy Obcować Definicja przestawać z kimś’; 2. ‘utrzymywać z kimś ścisły kontakt, stosunki towarzyskie’; 3. ‘współżyć’; 4. ‘mieć w czymś udział, uczestniczyć’; od słownik.
 • Co znaczy Obcy Definicja jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w znaczenie.
 • Co znaczy Obczyzna Definicja kraje’; 2. stpol. ‘człowiek nienależący do wspólnoty rodowej występujący w sądzie jako świadek’; 3. też ‘teren niebędący własnością czym jest.
 • Co znaczy Obdarować Definicja czasownik przedrostkowy co to jest.
 • Co znaczy Obdarowywać Definicja czasownik przedrostkowy, (od wielokrotnej formy darowywać definicja.
 • Co znaczy Obdarzyć Definicja czasownik przedrostkowy co znaczy.
 • Co znaczy Obecny Definicja znajdujący się w jakimś miejscu w danym momencie’; 2. ‘dzisiejszy, współczesny’; 3. stpol. obiecny ‘powszechny’, obiecnie ‘publicznie słownik.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Obecny, Obdarzyć, Obdarowywać, Obdarować, Obczyzna, Obcy, Obcować, Obciążyć, Obciąć, Obcęgi, Obcas, Obawa, Oba, Obawiać Się, Obejść, Obedrzeć co oznacza.

Wyraz Obecny, Obdarzyć, Obdarowywać, Obdarować, Obczyzna, Obcy co to jest.