Słownik encyklopedia tabletka taić co to znaczy.
CO ZNACZY Tabletka, Taić, Także, Tamten, Taczać, Tamtejszy, Tabela, Tak, Takowy, Tabliczka, Tamtędy.

Co to znaczy: wyraz i słowo na T

 • Co znaczy Tablica Definicja zwykle czarna, służąca w klasie lub w sali wykładowej dopisania na niej kredą’; 2. ‘płaska płyta z jakimś napisem lub służąca do co to jest.
 • Co znaczy Tajemny Definicja tajemnicy, potajemny, tajny’; stpol.: 2. ‘ukryty, niejawny’, 3. ‘niedostępny dla rozumu ludzkiego, nadprzyrodzony, mistyczny’ oraz 4. ‘taki definicja.
 • Co znaczy Tam Definicja do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV co znaczy.
 • Co znaczy Tajny Definicja 1. ‘niejawny, sekretny; utajony, skryty’; 2. dawniej ‘tajemniczy, nieodgadniony’; od XIV w słownik.
 • Co znaczy Talerz Definicja podawania potraw’; 2. ‘zawartość takiego naczynia’; 3. ‘przedmioty przypominające kształtem takie naczynie’; 4. w liczbie mnogiej talerze znaczenie.
 • Co znaczy Tamtędy Definicja ‘tamtą drogą, przez tamto miejsce’; od XVI w.; utworzony ze zrośnięcia przysłówków: tam + tędy czym jest.
 • Co znaczy Tabliczka Definicja zdrobnienie co oznacza.
 • Co znaczy Takowy Definicja ‘ten, o którym mowa; właśnie taki’ krzyżówka.
 • Co znaczy Tak Definicja potwierdzeniem; od XV w.; jest to przysłówek utworzony od słowa taki; ogsłow. < psłow. *tako ‘tak, w ten sposób’ – przysłówek od psłow. * najlepszy.
 • Co znaczy Tabela Definicja zapożyczenie z niem. Tabelle ‘tabela’, co ostatecznie pochodzi odłac. tabella ‘deseczka, tabliczka’ przykłady.
 • Co znaczy Tamtejszy Definicja pierwotnie miał postać tamteńszy encyklopedia.
 • Co znaczy Taczać Definicja 1. ‘posuwać naprzód coś okrągłego, kulać, turlać’; 2. ‘zataczać się’; od XV w jak działa.
 • Co znaczy Tamten Definicja bardziej odległy w przestrzeni lub czasie niż ten’; od XVIII w.; wyraz utworzony przez zrośnięcie przysłówka tam i zaimka ten; por. też czy jest.
 • Co znaczy Także Definicja ‘również, też’ pojęcie.
 • Co znaczy Taić Definicja Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tabletka Definicja Tablette ‘tabletka’, co z kolei z fr. tablette ‘tabletka; tabliczka, płytka’ będącego zdrobnieniem fr. tableau ‘tablica; obraz, malowidło’ opis.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo CO ZNACZY Tabletka, Taić, Także, Tamten, Taczać, Tamtejszy, Tabela, Tak, Takowy, Tabliczka, Tamtędy, Talerz, Tajny, Tam, Tajemny, Tablica co oznacza.

Wyraz Encyklopedia Tabletka, Taić, Także, Tamten, Taczać, Tamtejszy, Tabela co to jest.