Słownik tajny tabela krzyżówka także co to znaczy.
Takowy co znaczy tamten krzyżówka taczać co to jest tamtędy słownik tajemny czym jest tamtejszy co.

Co to znaczy: wyraz i słowo na T

 • Co znaczy Tajny Definicja 1. ‘niejawny, sekretny; utajony, skryty’; 2. dawniej ‘tajemniczy, nieodgadniony’; od XIV w co znaczy.
 • Co znaczy Tabela Definicja zapożyczenie z niem. Tabelle ‘tabela’, co ostatecznie pochodzi odłac. tabella ‘deseczka, tabliczka’ krzyżówka.
 • Co znaczy Także Definicja ‘również, też’ co to jest.
 • Co znaczy Tam Definicja do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV słownik.
 • Co znaczy Talerz Definicja podawania potraw’; 2. ‘zawartość takiego naczynia’; 3. ‘przedmioty przypominające kształtem takie naczynie’; 4. w liczbie mnogiej talerze czym jest.
 • Co znaczy Tak Definicja potwierdzeniem; od XV w.; jest to przysłówek utworzony od słowa taki; ogsłow. < psłow. *tako ‘tak, w ten sposób’ – przysłówek od psłow. * co oznacza.
 • Co znaczy Tablica Definicja zwykle czarna, służąca w klasie lub w sali wykładowej dopisania na niej kredą’; 2. ‘płaska płyta z jakimś napisem lub służąca do tłumaczenie.
 • Co znaczy Taić Definicja Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – przykłady.
 • Co znaczy Tabliczka Definicja zdrobnienie definicja.
 • Co znaczy Tabletka Definicja Tablette ‘tabletka’, co z kolei z fr. tablette ‘tabletka; tabliczka, płytka’ będącego zdrobnieniem fr. tableau ‘tablica; obraz, malowidło’ encyklopedia.
 • Co znaczy Tamtejszy Definicja pierwotnie miał postać tamteńszy jak działa.
 • Co znaczy Tajemny Definicja tajemnicy, potajemny, tajny’; stpol.: 2. ‘ukryty, niejawny’, 3. ‘niedostępny dla rozumu ludzkiego, nadprzyrodzony, mistyczny’ oraz 4. ‘taki czy jest.
 • Co znaczy Tamtędy Definicja ‘tamtą drogą, przez tamto miejsce’; od XVI w.; utworzony ze zrośnięcia przysłówków: tam + tędy pojęcie.
 • Co znaczy Taczać Definicja 1. ‘posuwać naprzód coś okrągłego, kulać, turlać’; 2. ‘zataczać się’; od XV w wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tamten Definicja bardziej odległy w przestrzeni lub czasie niż ten’; od XVIII w.; wyraz utworzony przez zrośnięcie przysłówka tam i zaimka ten; por. też opis.
 • Co znaczy Takowy Definicja ‘ten, o którym mowa; właśnie taki’ informacje.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Takowy co znaczy tamten krzyżówka taczać co to jest tamtędy słownik tajemny czym jest tamtejszy co oznacza tabletka tłumaczenie tabliczka przykłady Taić. co oznacza.

Wyraz Tajny co znaczy tabela krzyżówka także co to jest Tam słownik Talerz co to jest.