Słownik taić taczać tablica tabletka co to znaczy.
Taić, Taczać, Tablica, Tabletka, Tamten, Tamtejszy, Tamtędy, Tam, Tabliczka, Tabela, Talerz, Także.

Co to znaczy: wyraz i słowo na T

 • Co znaczy Takowy Definicja ‘ten, o którym mowa; właśnie taki’ co to jest.
 • Co znaczy Tajemny Definicja tajemnicy, potajemny, tajny’; stpol.: 2. ‘ukryty, niejawny’, 3. ‘niedostępny dla rozumu ludzkiego, nadprzyrodzony, mistyczny’ oraz 4. ‘taki definicja.
 • Co znaczy Tajny Definicja 1. ‘niejawny, sekretny; utajony, skryty’; 2. dawniej ‘tajemniczy, nieodgadniony’; od XIV w co znaczy.
 • Co znaczy Tak Definicja potwierdzeniem; od XV w.; jest to przysłówek utworzony od słowa taki; ogsłow. < psłow. *tako ‘tak, w ten sposób’ – przysłówek od psłow. * słownik.
 • Co znaczy Także Definicja ‘również, też’ znaczenie.
 • Co znaczy Talerz Definicja podawania potraw’; 2. ‘zawartość takiego naczynia’; 3. ‘przedmioty przypominające kształtem takie naczynie’; 4. w liczbie mnogiej talerze czym jest.
 • Co znaczy Tabela Definicja zapożyczenie z niem. Tabelle ‘tabela’, co ostatecznie pochodzi odłac. tabella ‘deseczka, tabliczka’ co to jest.
 • Co znaczy Tabliczka Definicja zdrobnienie definicja.
 • Co znaczy Tam Definicja do miejsca postrzeganego jako dalsze (nie tu, gdzie jest mówiący) lub do miejsca, o którym była mowa albo będzie mowa. Pochodzenie: Od XIV co znaczy.
 • Co znaczy Tamtędy Definicja ‘tamtą drogą, przez tamto miejsce’; od XVI w.; utworzony ze zrośnięcia przysłówków: tam + tędy słownik.
 • Co znaczy Tamtejszy Definicja pierwotnie miał postać tamteńszy znaczenie.
 • Co znaczy Tamten Definicja bardziej odległy w przestrzeni lub czasie niż ten’; od XVIII w.; wyraz utworzony przez zrośnięcie przysłówka tam i zaimka ten; por. też czym jest.
 • Co znaczy Tabletka Definicja Tablette ‘tabletka’, co z kolei z fr. tablette ‘tabletka; tabliczka, płytka’ będącego zdrobnieniem fr. tableau ‘tablica; obraz, malowidło’ co to jest.
 • Co znaczy Tablica Definicja zwykle czarna, służąca w klasie lub w sali wykładowej dopisania na niej kredą’; 2. ‘płaska płyta z jakimś napisem lub służąca do definicja.
 • Co znaczy Taczać Definicja 1. ‘posuwać naprzód coś okrągłego, kulać, turlać’; 2. ‘zataczać się’; od XV w co znaczy.
 • Co znaczy Taić Definicja Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. tajit, ros. taíť) < psłow. *tajiti ‘trzymać coś w tajemnicy, nie wyjawiać, ukrywać, zatajać’ – słownik.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Taić, Taczać, Tablica, Tabletka, Tamten, Tamtejszy, Tamtędy, Tam, Tabliczka, Tabela, Talerz, Także, Tak, Tajny, Tajemny, Takowy co oznacza.

Wyraz Taić, Taczać, Tablica, Tabletka, Tamten, Tamtejszy, Tamtędy co to jest.