Słownik uczać ucho uchwycić uchybić co to znaczy.
ENCYKLOPEDIA Uczać, Ucho, Uchwycić, Uchybić, Uciszyć, Uciąć, Uchwalić, Uchybienie, Ucierpieć.

Co to znaczy: wyraz i słowo na U

  • Co znaczy Się Uchylić Definicja czasownik przedrostkowy co to jest.
  • Co znaczy Ucierpieć Definicja czasownik przedrostkowy definicja.
  • Co znaczy Uchybienie Definicja 1. ‘nietakt, złe zachowanie wobec kogoś’; 2. też ‘usterka, wada, błąd’ co znaczy.
  • Co znaczy Uchwalić Definicja czasownik przedrostkowy słownik.
  • Co znaczy Uciąć Definicja czasownik przedrostkowy znaczenie.
  • Co znaczy Uciszyć Definicja czasowniki przedrostkowe czym jest.
  • Co znaczy Uchybić Definicja 1. ‘postąpić niezgodnie z czymś, naruszyć coś (nakaz, normę)’; 2. ‘postąpić w taki sposób, że ktoś poczuł się urażony’ co oznacza.
  • Co znaczy Uchwycić Definicja czasownik przedrostkowy krzyżówka.
  • Co znaczy Ucho Definicja słuchu’; 2. ucho, ucha ‘uchwyt, np. przy garnku, kształtem przypominający ludzkie ucho’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. ucho najlepszy.
  • Co znaczy Uczać Definicja forma wielokrotna -uczać w czasownikach przedrostkowych: nauczać, oduczać, pouczać, wyuczać przykłady.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo ENCYKLOPEDIA Uczać, Ucho, Uchwycić, Uchybić, Uciszyć, Uciąć, Uchwalić, Uchybienie, Ucierpieć, Uchylić (Się co oznacza.

Wyraz Słownik Uczać, Ucho, Uchwycić, Uchybić, Uciszyć, Uciąć, Uchwalić co to jest.