uczać uczyć ucierpieć uciąć co to znaczy
Uczać, Uciszyć, Ucierpieć, Uciąć, Uchylić (Się), Uchybienie, Uchybić, Uchwycić, Uchwalić, Ucho.

Co to znaczy: wyraz i słowo na U

  • Co znaczy Ucho Definicja ucha ‘uchwyt, np. przy garnku, kształtem przypominający ludzkie ucho’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. ucho, liczba mnoga uli
  • Co znaczy uchwalić Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy uchwycić Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy uchybić Definicja 1. ‘postąpić niezgodnie z czymś, naruszyć coś (nakaz, normę)’; 2. ‘postąpić w taki sposób, że ktoś poczuł się urażony’
  • Co znaczy uchybienie Definicja 1. ‘nietakt, złe zachowanie wobec kogoś’; 2. też ‘usterka, wada, błąd’
  • Co znaczy uchylić (się) Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy uciąć Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy ucierpieć Definicja czasownik przedrostkowy
  • Co znaczy uciszyć Definicja czasowniki przedrostkowe
  • Co znaczy uczać Definicja forma wielokrotna -uczać w czasownikach przedrostkowych: nauczać, oduczać, pouczać, wyuczać

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Uczać, Uciszyć, Ucierpieć, Uciąć, Uchylić (Się), Uchybienie, Uchybić, Uchwycić, Uchwalić, Ucho co oznacza.

Wyraz Uczać, Uciszyć, Ucierpieć, Uciąć, Uchylić (Się), Uchybienie co to jest.