Słownik ABSORPCJA PROMIENIOWANIA co to znaczy.
Słownik ABSORPCJA PROMIENIOWANIA. Co znaczy korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p.

Czy przydatne?

Definicja ABSORPCJA PROMIENIOWANIA

Co to znaczy absorpcja promieniowania: pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola elektromagnetycznego w inne formy energii. W razie światła zmiana natężenia fali świetlnej po przejściu poprzez ośrodek materialny opisywana jest ↑ prawem Bougera Lamberta. Zdarzenie to używane jest w ↑ analizie chem. Pochłonięte poprzez materię promieniowanie ulega przemianie na inne typy energii (na przykład ciepło, energia chem.) albo ulega zmianie kierunek ruchu jego promieni (rozpraszanie promieniowania). Barwy elementów są wywołane absorpcją promieniowania widzialnego (świetlnego)

Definicja AKSEROFTOL:
Co to jest ↑ wit. A absorpcja promieniowania.
Definicja ANION:
Co to jest ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42-, MnO4- i kompleksowe na przykład [Fe(CN)6]4-. A. powstaje na absorpcja promieniowania.
Definicja ARAGONIT:
Co to jest minerał, CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera 90% a absorpcja promieniowania.
Definicja ANALIZA STRĄCENIOWA:
Co to jest chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do roztworu, a w dalszym ciągu ↑ wytrącanie poszczególnych składników w formie absorpcja promieniowania.

Czym jest ABSORPCJA PROMIENIOWANIA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: