Słownik ACETALE co to znaczy.
Słownik ACETALE. Co znaczy tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z.

Czy przydatne?

Definicja ACETALE

Co to znaczy acetale: związki org. mające dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z dwiema cząsteczkami alkoholu: R1CH(OR2)2. Podłączenie jednej cząsteczki alkoholu do aldehydu prowadzi do półacetalu: R1CH(OH)(OR2). A. są trwałe w roztworach zasadowych, z kolei w roztworach kwaśnych rozkładają się na aldehyd i alkohol. W reakcjach utleniania i redukcji a. są trwalsze od aldehydów, dlatego są użytkowane między innymi do zabezpieczania ekipy aldehydowej. Stosuje się je w przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym

Definicja ANALIZA ILOŚCIOWA:
Co to jest chem., zespół metod mierzenia zawartości (stężeń) poszczególnych składników próbki. ↑ Skład jakościowy badanej próbki musi być przedtem znany albo określony sposobami ↑ analizy jakościowej, z kolei a acetale.
Definicja ANTYUTLENIACZE:
Co to jest naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i żywności. A. syntetycznymi są pochodne fenolu i amin aromatycznych, użytkowane acetale.
Definicja ALDEHYD MRÓWKOWY:
Co to jest formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w temp. pokojowej). Około 40% roztwór wodny a.m. to ↑ formalina. A.m acetale.
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ współczynnikiem aktywności. W bardzo rozcieńczonych acetale.

Czym jest ACETALE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: