Słownik ACETYLEN co to znaczy.
Słownik ACETYLEN. Co znaczy nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H słownik.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLEN

Co to znaczy acetylen: nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H

Definicja ANGSTREM:
Co to jest długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład długości wiązań. 1Å = 10-10m. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska A.J acetylen.
Definicja APATYT:
Co to jest minerał, Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], bezb. i przezroczysty; użytkowany jako nawóz sztuczny i do otrzymywania fosforu i jego związków acetylen.
Definicja AMINY:
Co to jest wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być alkilowe i arylowe). Reakcje charakterystyczne amin: tworzenie soli z acetylen.
Definicja APARAT KIPPA:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do otrzymywania w laboratorium gazów (wodoru, H2S, CO2 i SO2) w rezultacie działania kwasami na metale albo odpowiednie sole acetylen.

Czym jest ACETYLEN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: