Słownik ACETYLEN co to znaczy.
Słownik ACETYLEN. Co znaczy nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H słownik.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLEN

Co to znaczy acetylen: nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H

Definicja AMYLOPEKTYNA:
Co to jest stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku mln u), o rozgałęzionych łańcuchach, zbudowanym z reszt glukozowych połączonych acetylen.
Definicja ACETYLOKOENZYM A (Acetylo-CoA , Acetylo-S-CoA, Aktywny Octan):
Co to jest octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie wszystkich aminokwasów zachodzących w organizmach żywych. A. ulega rozkładowi w acetylen.
Definicja ADENOZYNA:
Co to jest która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak przekazywanie informacji genetycznej (jest składnikiem ↑RNA), transport energii w komórce acetylen.
Definicja ANIELSKI PYŁ:
Co to jest PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny acetylen.

Czym jest ACETYLEN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: