Słownik ACETYLOKOENZYM A (acetylo co to znaczy.
Słownik ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan). Co znaczy tioestrowym.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan)

Co to znaczy acetylokoenzym a (acetylo-coa , acetylo-s-coa, aktywny octan): połączenie kwasu octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie wszystkich aminokwasów zachodzących w organizmach żywych. A. ulega rozkładowi w cyklu Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) do CO2 i atomów wodoru, które w rezultacie przemian w łańcuchu oddechowym dają wodę (po przyłączeniu do tlenu)

Definicja ALKOHOL METYLOWY:
Co to jest ↑ metanol acetylokoenzym a (acetylo-coa , acetylo-s-coa, aktywny octan).
Definicja AKUMULATOR OŁOWIOWY:
Co to jest regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV) PbO2. Płyty akumulatora są zanurzone w około 30% wodnym roztworze kwasu acetylokoenzym a (acetylo-coa , acetylo-s-coa, aktywny octan).
Definicja ARGENTYT:
Co to jest minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra acetylokoenzym a (acetylo-coa , acetylo-s-coa, aktywny octan).
Definicja ACETYLEN:
Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H acetylokoenzym a (acetylo-coa , acetylo-s-coa, aktywny octan).

Czym jest ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: