ACETYLOWANIE co to znaczy
Słownik ACETYLOWANIE. Co znaczy poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOWANIE

Co to znaczy acetylowanie: reakcja podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH, bezwodnika kwasu octowego (CH3CO)2O, chlorku acetylu CH3COCl. W rezultacie a. fenoli powstają octany aryli, na przykład C6H5OH + (CH3CO)2O C6H5OCOCH3 + CH3COOH. A. amin pierwszorzędowych daje w rezultacie amidy drugorzędowe, na przykład C6H5CH2NH2 + CH3COCl C6H5CH2NHCOCH3 + HCl. A. służy między innymi do zabezpieczania grup OH i NH2 przed utlenieniem w trakcie wykonywania innych reakcji (ekipy te mogą być "odblokowane" po wykonaniu reakcji, w trakcie gotowania w kwaśnym roztworze wodnym)

Czym jest ACETYLOWANIE znaczenie w Definicje chemia A .