Słownik ACETYLOWANIE co to znaczy.
Słownik ACETYLOWANIE. Co znaczy poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOWANIE

Co to znaczy acetylowanie: reakcja podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH, bezwodnika kwasu octowego (CH3CO)2O, chlorku acetylu CH3COCl. W rezultacie a. fenoli powstają octany aryli, na przykład C6H5OH + (CH3CO)2O C6H5OCOCH3 + CH3COOH. A. amin pierwszorzędowych daje w rezultacie amidy drugorzędowe, na przykład C6H5CH2NH2 + CH3COCl C6H5CH2NHCOCH3 + HCl. A. służy między innymi do zabezpieczania grup OH i NH2 przed utlenieniem w trakcie wykonywania innych reakcji (ekipy te mogą być "odblokowane" po wykonaniu reakcji, w trakcie gotowania w kwaśnym roztworze wodnym)

Definicja AMFETAMINA:
Co to jest metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia koncentrację myśli. W większych dawkach działa odurzająco i bardzo acetylowanie.
Definicja AUKSOCHROMY:
Co to jest ekipy mające wolne pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez sprzężenie z ↑ chromoforem acetylowanie.
Definicja ABSORPCJA PROMIENIOWANIA:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola elektromagnetycznego w inne formy energii. W razie światła zmiana natężenia acetylowanie.
Definicja AKT:
Co to jest kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei hydrolizuje w trakcie ogrzewania roztworów kwaśnych albo zasadowych z acetylowanie.

Czym jest ACETYLOWANIE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: