Słownik ADAMANTAN co to znaczy.
Słownik ADAMANTAN. Co znaczy 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki słownik. Co to.

Czy przydatne?

Definicja ADAMANTAN

Co to znaczy adamantan: węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki

Definicja ANGSTREM:
Co to jest długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład długości wiązań. 1Å = 10-10m. Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska A.J adamantan.
Definicja ALIZARYNA:
Co to jest jeden z barwników znanych w starożytności) otrzymywany z korzeni marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum); kryształy rozpuszczalne w rozpuszczalnikach org. i zasadach, nierozpuszczalne w wodzie; t.t adamantan.
Definicja AZBEST:
Co to jest amfibolowy Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (t.t. około 1150°C) i a. chryzotylowy Mg6(Si4O10)(OH)8 (t.t. około 1500°C). Włókniste skupienia, łatwo rozdzielające się na pojedyncze elastyczne włókna. Z a. (raczej adamantan.
Definicja ALUMINIUM:
Co to jest nazwa ↑ glinu jako materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do 99,9 adamantan.

Czym jest ADAMANTAN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: