Słownik ADENOZYNA co to znaczy.
Słownik ADENOZYNA. Co znaczy związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak.

Czy przydatne?

Definicja ADENOZYNA

Co to znaczy adenozyna: ↑nukleozyd ↑adeniny, która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak przekazywanie informacji genetycznej (jest składnikiem ↑RNA), transport energii w komórce (↑adenozynotrifosforan) i tym podobne A. stosuje się także jako lek w częstoskurczu serca - działa ona rozszerzająco na naczynia krwionośne

Definicja Am:
Co to jest znak ↑ ameryku adenozyna.
Definicja AMINOPLASTY:
Co to jest pozyskiwane w rezultacie kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami zawierającymi grupę aminową -NH2, na przykład nH2N CO NH2 + nHCHO [ HN CO NH adenozyna.
Definicja ANORTYT:
Co to jest minerał z gatunku skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej adenozyna.
Definicja AKTYWNY OCTAN:
Co to jest ↑ acetylokoenzym A adenozyna.

Czym jest ADENOZYNA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: