ADENOZYNOTRIFOSFORAN co to znaczy
Słownik ADENOZYNOTRIFOSFORAN. Co znaczy biologii komórki, służy raczej do transportu energii.

Czy przydatne?

Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN

Co to znaczy adenozynotrifosforan: odmiennie ATP albo trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez przyłączanie do ↑adenozyny następnych reszt kwasu ortofosforowego(V), przeważnie w przemianie ATP?ADP (adenozynodifosforan). U człowieka codziennie zachodzi przemiana ATP w ilości odpowiadającej masie jego ciała. ATP występuje także jako ↑koenzym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i w środowisku innym niż obojętne hydrolizuje do ADP i jonu ortofosforanowego(V). ATP został odkryty w 1939 r. poprzez niemieckiego chemika Karla Lochmana; prace dotyczące tego związku był wielokrotnie nagradzane poprzez Komitet Noblowski (na przykład w 2007r. Amerykanin Paul D. Boyer i Brytyjczyk John E. Walker otrzymali Nagrodę Nobla z chemii za tłumaczenie systemu enzymatycznego leżącego u podstaw syntezy ATP

Czym jest ADENOZYNOTRIFOSFORAN znaczenie w Definicje chemia A .