Słownik ADENOZYNOTRIFOSFORAN co to znaczy.
Słownik ADENOZYNOTRIFOSFORAN. Co znaczy biologii komórki, służy raczej do transportu energii.

Czy przydatne?

Definicja ADENOZYNOTRIFOSFORAN

Co to znaczy adenozynotrifosforan: odmiennie ATP albo trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez przyłączanie do ↑adenozyny następnych reszt kwasu ortofosforowego(V), przeważnie w przemianie ATP?ADP (adenozynodifosforan). U człowieka codziennie zachodzi przemiana ATP w ilości odpowiadającej masie jego ciała. ATP występuje także jako ↑koenzym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i w środowisku innym niż obojętne hydrolizuje do ADP i jonu ortofosforanowego(V). ATP został odkryty w 1939 r. poprzez niemieckiego chemika Karla Lochmana; prace dotyczące tego związku był wielokrotnie nagradzane poprzez Komitet Noblowski (na przykład w 2007r. Amerykanin Paul D. Boyer i Brytyjczyk John E. Walker otrzymali Nagrodę Nobla z chemii za tłumaczenie systemu enzymatycznego leżącego u podstaw syntezy ATP

Definicja ATOM:
Co to jest pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące się na ↑ powłokach elektronowych i jądro atomowe, zawierające ↑ nukleony (a adenozynotrifosforan.
Definicja ANTYMON:
Co to jest Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności (na przykład Sb2S3 - użytkowany jako szminka); metaliczny a. otrzymano w adenozynotrifosforan.
Definicja AZOTAN(V) POTASU:
Co to jest saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z azotanu sodu i chlorku potasu w reakcji podwójnej zamiany w adenozynotrifosforan.
Definicja ANDALUZYT:
Co to jest minerał, Al2O[SiO4], użytkowany do wyrobu tworzyw ogniotrwałych i kwasoodpornych adenozynotrifosforan.

Czym jest ADENOZYNOTRIFOSFORAN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: