ADSORPCJA co to znaczy
Słownik ADSORPCJA. Co znaczy substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu.

Czy przydatne?

Definicja ADSORPCJA

Co to znaczy adsorpcja: mechanizm fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od natury oddziaływań pomiędzy cząsteczkami adsorbatu i adsorbentu adsorpcję dzieli się na fizyczną i chemiczną. W razie a. fizycznej dominują ↑ oddziaływania van der Waalsa (niespecyficzne), na powierzchni adsorbentu powstaje zazwyczaj sporo warstw cząsteczek adsorbatu, z kolei skutek energetyczny a. fizycznej jest niewielki i łatwo ten mechanizm odwrócić. W razie a. chemicznej pomiędzy cząsteczkami adsorbatu i adsorbentu powstają wiązania chem., co pociąga za sobą znaczniejszy skutek energetyczny i sprawia, iż na powierzchni adsorbentu może powstać tylko jednocząsteczkowa warstwa adsorbatu. Różne substancje mają różną umiejętność adsorbowania się, co wykorzystuje się w chromatografii do analizy i rozdziału, a również do usuwania z powietrza szkodliwych gazów (dzięki porowatego węgla aktywnego)

Czym jest ADSORPCJA znaczenie w Definicje chemia A .