Słownik ADSORPCJA co to znaczy.
Słownik ADSORPCJA. Co znaczy substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu.

Czy przydatne?

Definicja ADSORPCJA

Co to znaczy adsorpcja: mechanizm fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od natury oddziaływań pomiędzy cząsteczkami adsorbatu i adsorbentu adsorpcję dzieli się na fizyczną i chemiczną. W razie a. fizycznej dominują ↑ oddziaływania van der Waalsa (niespecyficzne), na powierzchni adsorbentu powstaje zazwyczaj sporo warstw cząsteczek adsorbatu, z kolei skutek energetyczny a. fizycznej jest niewielki i łatwo ten mechanizm odwrócić. W razie a. chemicznej pomiędzy cząsteczkami adsorbatu i adsorbentu powstają wiązania chem., co pociąga za sobą znaczniejszy skutek energetyczny i sprawia, iż na powierzchni adsorbentu może powstać tylko jednocząsteczkowa warstwa adsorbatu. Różne substancje mają różną umiejętność adsorbowania się, co wykorzystuje się w chromatografii do analizy i rozdziału, a również do usuwania z powietrza szkodliwych gazów (dzięki porowatego węgla aktywnego)

Definicja ABSORPCJA PROMIENIOWANIA:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola elektromagnetycznego w inne formy energii. W razie światła zmiana natężenia adsorpcja.
Definicja ADRENALINA:
Co to jest produkowany poprzez rdzeń nadnercza. A. to trudno rozp. w wodzie bezb. kryształy, t.t. 212°C; w organizmie pełni rolę ↑ neuroprzekaźnika; wydzielana w stanie pobudzenia emocjonalnego - powiększa adsorpcja.
Definicja ANODA:
Co to jest której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach elektrycznych (↑ ogniwo Daniella, ↑ ogniwo Leclanchego, ↑ ogniwo adsorpcja.
Definicja ALKOHOLANY:
Co to jest w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli (budowa jonowa), a ekipy alkoksylowe RO- mają własności słabo zasadowe adsorpcja.

Czym jest ADSORPCJA znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: