Słownik AGAR co to znaczy.
Słownik AGAR. Co znaczy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas.

Czy przydatne?

Definicja AGAR

Co to znaczy agar: polisacharyd zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W zimnej wodzie nierozp., ale pęcznieje. W temp. około 100°C rozp. w wodzie, po ochłodzeniu tworzy trwałe żele. Użytkowany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym i jako pożywka dla bakterii

Definicja AKRYLONITRYL:
Co to jest akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH(OH)CN albo poprzez addycję HCN do acetylenu. A. stosuje się do agar.
Definicja ADENOZYNA:
Co to jest która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak przekazywanie informacji genetycznej (jest składnikiem ↑RNA), transport energii w komórce agar.
Definicja AZOTAN(V) POTASU:
Co to jest saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z azotanu sodu i chlorku potasu w reakcji podwójnej zamiany w agar.
Definicja AKTYWNOŚĆ CHEMICZNA:
Co to jest miara umiejętności danej substancji do wchodzenia w reakcje chemiczne (definicja a.ch. ma charakter względny i jakościowy agar.

Czym jest AGAR znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: