Słownik AKCELERATOR CZĄSTEK co to znaczy.
Słownik AKCELERATOR CZĄSTEK. Co znaczy naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w.

Czy przydatne?

Definicja AKCELERATOR CZĄSTEK

Co to znaczy akcelerator cząstek: urządzenie wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym, w celu zderzenia wiązki cząstek z tarczą (wykonaną z metalu ciężkiego, na przykład ołowiu albo złota) lub z wiązką przeciwbieżną. Wydzielana w zderzeniach wielka energia prowadzi do szeregu złożonych zjawisk, których badanie jest używana w badaniu jądra atomowego albo ↑ cząstek elementarnych. A.c. umożliwiają otrzymywanie ciężkich wysokoenergetycznych cząstek elementarnych, które aktualnie nie istnieją w stanie wolnym, lecz odgrywały znaczną rolę w procesach powstawania Wszechświata tuż po ↑ Ogromnym Wybuchu. A.c. można klasyfikować w zależności od rodzaju przyspieszanych cząstek (na przykład betatron - akcelerator elektronów) albo od toru, po którym poruszają się te cząstki (na przykład cyklotron - akcelerator o torze kołowym). Prócz badań naukowych, a.c. są używane również do produkcji ↑ izotopów i w leczeniu nowotworów

Definicja AKUMULATOR:
Co to jest gdzie substancje zużywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej (rozładowania) mogą być odtworzone poprzez przepuszczenie prądu elektrycznego z zewnętrznego źródła w kierunku przeciwnym akcelerator cząstek.
Definicja ABSORBANCJA:
Co to jest logarytm dziesiętny ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania przechodzącego poprzez dany ośrodek materialny I akcelerator cząstek.
Definicja AMFIPROTYCZNOŚĆ:
Co to jest ↑ rozpuszczalnik akcelerator cząstek.
Definicja ALDOZY:
Co to jest cukry łatwe, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd glikolowy CH2(OH)CHO. Występujące w przyrodzie a. są aldopentozami (n = 5) i akcelerator cząstek.

Czym jest AKCELERATOR CZĄSTEK znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: