Słownik AKT co to znaczy.
Słownik AKT. Co znaczy kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest.

Czy przydatne?

Definicja AKT

Co to znaczy akt: tioacetamid, amid kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei hydrolizuje w trakcie ogrzewania roztworów kwaśnych albo zasadowych z wydzieleniem siarkowodoru: CH3-CSOH + H2O CH3CONH2 (acetamid) + H2S↑. Użytkowany w chemii analitycznej do otrzymywania osadów siarczków pierwiastków (raczej metali)

Definicja ACETALE:
Co to jest dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z dwiema cząsteczkami alkoholu: R1CH(OR2)2. Podłączenie jednej cząsteczki alkoholu do akt.
Definicja AMFETAMINA:
Co to jest metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia koncentrację myśli. W większych dawkach działa odurzająco i bardzo akt.
Definicja ALKALOIDY:
Co to jest związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają właściwości zasadowe i w większości są ↑ związkami heterocyklicznymi akt.
Definicja ALDEHYDY:
Co to jest ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych (utlenianie dzięki KMnO4, ↑ próba Tollensa i ↑ próba Trommera), reakcja akt.

Czym jest AKT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: