Słownik AKT co to znaczy.
Słownik AKT. Co znaczy kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest.

Czy przydatne?

Definicja AKT

Co to znaczy akt: tioacetamid, amid kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei hydrolizuje w trakcie ogrzewania roztworów kwaśnych albo zasadowych z wydzieleniem siarkowodoru: CH3-CSOH + H2O CH3CONH2 (acetamid) + H2S↑. Użytkowany w chemii analitycznej do otrzymywania osadów siarczków pierwiastków (raczej metali)

Definicja ANALIZA JAKOŚCIOWA:
Co to jest chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji badanej, pozwala jedynie określić skład jakościowy, a więc jakie związki w akt.
Definicja ALKANY NORMALNE:
Co to jest zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany akt.
Definicja AMALGAMAT:
Co to jest metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie tworzy amalgamatu, dlatego rtęć można przechowywać w butlach żelaznych akt.
Definicja ALABASTER:
Co to jest minerał, śnieżnobiała drobnokrystaliczna odmiana ↑ gipsu. Użytkowany w rzeźbiarstwie, budownictwie i modelarstwie akt.

Czym jest AKT znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: