AKTYN co to znaczy
Słownik AKTYN. Co znaczy 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L.

Czy przydatne?

Definicja AKTYN

Co to znaczy aktyn: znak Ac, (z łaciny Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a. A. to pierwiastek promieniotwórczy. Najdłużej żyjący izotop 227Ac (τ1/2 = 21,7 lat) powstaje w rezultacie rozpadu izotopu uranu 235U; dalszy rozpad promieniotwórczy prowadzi do trwałego izotopu ołowiu 207Pb (↑ szereg uranowo-aktynowy). W przyrodzie występuje w rudach uranu (2⋅10-4g aktynu na 1000 kg uranu); zawartość w skorupie ziemskiej: 2,6⋅10-14% mas. A. jest srebrzystobiały; świeci w ciemności; t.t. 1050°C, t.w. 3200°C, gęstość 10,06g⋅cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów aktynu: 6d17s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (bezb. jon Ac3+). A. jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym; na powietrzu utlenia się do tlenku Ac2O3; rozkłada wodę = -2,2V); roztwarza się w kwasach (HCl, HNO3) wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe

Czym jest AKTYN znaczenie w Definicje chemia A .