Słownik AKTYN co to znaczy.
Słownik AKTYN. Co znaczy 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L.

Czy przydatne?

Definicja AKTYN

Co to znaczy aktyn: znak Ac, (z łaciny Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a. A. to pierwiastek promieniotwórczy. Najdłużej żyjący izotop 227Ac (τ1/2 = 21,7 lat) powstaje w rezultacie rozpadu izotopu uranu 235U; dalszy rozpad promieniotwórczy prowadzi do trwałego izotopu ołowiu 207Pb (↑ szereg uranowo-aktynowy). W przyrodzie występuje w rudach uranu (2⋅10-4g aktynu na 1000 kg uranu); zawartość w skorupie ziemskiej: 2,6⋅10-14% mas. A. jest srebrzystobiały; świeci w ciemności; t.t. 1050°C, t.w. 3200°C, gęstość 10,06g⋅cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów aktynu: 6d17s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (bezb. jon Ac3+). A. jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym; na powietrzu utlenia się do tlenku Ac2O3; rozkłada wodę = -2,2V); roztwarza się w kwasach (HCl, HNO3) wypierając z nich wodór. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe

Definicja ANILINA:
Co to jest fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące - wywołują niszczenie czerwonych ciałek krwi. A. otrzymuje się poprzez aktyn.
Definicja ALKALOIDY:
Co to jest związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają właściwości zasadowe i w większości są ↑ związkami heterocyklicznymi aktyn.
Definicja ARENY:
Co to jest ↑ węglowodory aromatyczne aktyn.
Definicja ANTYPODY OPTYCZNE:
Co to jest związku optycznie czynnego, mające przeciwne konfiguracje (przeciwne ułożenia podstawników wokół centrum albo centrów asymetrii). A.o. mają się do siebie jak element do swojego odbicia lustrzanego aktyn.

Czym jest AKTYN znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: