Słownik AKTYWNOŚĆ co to znaczy.
Słownik AKTYWNOŚĆ. Co znaczy wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f.

Czy przydatne?

Definicja AKTYWNOŚĆ

Co to znaczy aktywność: efektywne, pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ współczynnikiem aktywności. W bardzo rozcieńczonych roztworach a. jest równa stężeniu (c), z kolei w roztworach stężonych, gdzie każdy kation jest otoczony chmurą anionów, a każdy anion chmurą kationów, jony nie wykazują pełnej aktywności i a. jest mniejsza od stężenia. We wzorach na stałe równowagi reakcji chem. zamiast stężeń należy podstawiać a

Definicja ALKINY:
Co to jest nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego wiązania σ i dwóch słabszych wiązań π, łatwo ulegających aktywność.
Definicja ATOM WODOROPODOBNY:
Co to jest z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać precyzyjne funkcje falowe i energie z rozwiązania bezczasowego ↑ równania aktywność.
Definicja ASTAT:
Co to jest Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R. McKenzie i D.E. Corsona w rezultacie bombardowania izotopu aktywność.
Definicja ALKILOWANIE:
Co to jest wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i czwartorzędowe związki amoniowe. A. ↑ alkoholi i ↑ fenoli prowadzi aktywność.

Czym jest AKTYWNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: