AKTYWNOŚĆ co to znaczy
Słownik AKTYWNOŚĆ. Co znaczy wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f.

Czy przydatne?

Definicja AKTYWNOŚĆ

Co to znaczy aktywność: efektywne, pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ współczynnikiem aktywności. W bardzo rozcieńczonych roztworach a. jest równa stężeniu (c), z kolei w roztworach stężonych, gdzie każdy kation jest otoczony chmurą anionów, a każdy anion chmurą kationów, jony nie wykazują pełnej aktywności i a. jest mniejsza od stężenia. We wzorach na stałe równowagi reakcji chem. zamiast stężeń należy podstawiać a

Czym jest AKTYWNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia A .