Słownik AKUMULATOR OŁOWIOWY co to znaczy.
Słownik AKUMULATOR OŁOWIOWY. Co znaczy gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta.

Czy przydatne?

Definicja AKUMULATOR OŁOWIOWY

Co to znaczy akumulator ołowiowy: ogniwo galwaniczne regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV) PbO2. Płyty akumulatora są zanurzone w około 30% wodnym roztworze kwasu siarkowego(VI). Siła elektromotoryczna (SEM) akumulatora ołowiowego wynosi około 2 V. W trakcie rozładowania a.o. przebiega reakcja, opisana sumarycznym równaniem: PbO2 + Pb + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O minimalizuje się stężenie kwasu siarkowego(VI) i maleje siła elektromotoryczna (SEM). W trakcie ładowania a.o. reakcja biegnie w odwrotnym kierunku: 2PbSO4 + 2H2O PbO2 + Pb + 2H2SO4 powiększa się stężenie kwasu siarkowego(VI) i rośnie siła elektromotoryczna (SEM). W trakcie eksploatacji i ładowania minimalizuje się liczba wody; należy zawsze uzupełniać jej ubytki stosując wodę destylowaną. Sprawność energetyczna (relacja pracy elektrycznej w czasie rozładowania do pracy elektrycznej w trakcie ładowania) a.o. jest spora i wynosi do 75%; a.o. jest niedrogi i prosty w konstrukcji; wadami są spora masa i wrażliwość na nadmierne rozładowanie

Definicja ARGININA:
Co to jest guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych; pełni bardzo akumulator ołowiowy.
Definicja ALKANY NORMALNE:
Co to jest zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany akumulator ołowiowy.
Definicja ALFA-AMINOKWASY:
Co to jest obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa przyłączona jest do tego samego atomu węgla, co ekipa karboksylowa. Więcej akumulator ołowiowy.
Definicja AMERYK:
Co to jest łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w 1944 r. poprzez G.T. Seaborga, L.O. Morgana, R.A. Jamesa i A. Ghiorso w akumulator ołowiowy.

Czym jest AKUMULATOR OŁOWIOWY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: