Słownik ALDOZY co to znaczy.
Słownik ALDOZY. Co znaczy o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to.

Czy przydatne?

Definicja ALDOZY

Co to znaczy aldozy: ↑ monosacharydy, cukry łatwe, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd glikolowy CH2(OH)CHO. Występujące w przyrodzie a. są aldopentozami (n = 5) i aldoheksozami (n = 6). Ich wzory, dla uproszczenia, regularnie pisze się w formie liniowej: CH2(OH)-(CHOH)3-CHO i CH2(OH)-(CHOH)4-CHO. W rzeczywistości związki te występują w formie cyklicznej - w rezultacie utworzenia półacetalu poprzez grupę aldehydową z ekipą OH przy węglu nr 4 (pentozy) albo nr 5 (heksozy), dzięki czemu powstają pierścienie aldofuranozy i aldopiranozy. Reakcje charakterystyczne a. to: ↑ próba Tollensa i ↑ próba Trommera

Definicja ALKOHOLE:
Co to jest aldozy.
Definicja ATOM WODOROPODOBNY:
Co to jest z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać precyzyjne funkcje falowe i energie z rozwiązania bezczasowego ↑ równania aldozy.
Definicja ALBUMINY:
Co to jest rodzaj ↑ białek globularnych; rozp. w wodzie, trudno się wysalają. Do a. należą: białka roślinne, białka jaja kurzego, mleka. A. zawierają wiele aminokwasów siarkowych i nie zawierają ↑ glicyny aldozy.
Definicja ANTYUTLENIACZE:
Co to jest naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i żywności. A. syntetycznymi są pochodne fenolu i amin aromatycznych, użytkowane aldozy.

Czym jest ALDOZY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: