Słownik ALKANOLE co to znaczy.
Słownik ALKANOLE. Co znaczy monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH słownik. Co.

Czy przydatne?

Definicja ALKANOLE

Co to znaczy alkanole: ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH

Definicja ABSORBANCJA:
Co to jest logarytm dziesiętny ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania przechodzącego poprzez dany ośrodek materialny I alkanole.
Definicja ARENY:
Co to jest ↑ węglowodory aromatyczne alkanole.
Definicja AGAR:
Co to jest zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W zimnej wodzie nierozp., ale pęcznieje. W temp. około 100°C rozp. w wodzie alkanole.
Definicja ATMOSFERA:
Co to jest gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę alkanole.

Czym jest ALKANOLE znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: