Słownik ALKANY co to znaczy.
Słownik ALKANY. Co znaczy wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie.

Czy przydatne?

Definicja ALKANY

Co to znaczy alkany: węglowodory nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp3. Wzór ogólny a.: CnH2n + 2, gdzie n = 1,2,3,... A. tworzą tak zwany ↑ szereg homologiczny, którego startowym członem jest metan (CH4). Cztery pierwsze a. są w uwarunkowaniach normalnych gazami; kolejne homologi - od pentanu do pentadekanu (C15H32) są cieczami: heksadekan (C16H34) i heptadekan (C17H36) topią się w temp. pokojowej, a kolejne homologi są ciałami stałymi. T.w. i t.t. (od propanu) rosną ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce, jednak im więcej atomów węgla w cząsteczce, tym różnice pomiędzy kolejnymi homologami są mniejsze. A. są związkami biernymi chemicznie. Dają produkty reakcji jedynie w rezultacie działania bardzo reaktywnych odczynników (na przykład tlen, fluorowce) - po dostarczeniu odpowiedniej ilości energii do zapoczątkowania reakcji. W obecności dostatecznej ilości tlenu spalają się do dwutlenku węgla i wody (spalanie całkowite). Jeżeli liczba tlenu jest niewystarczająca to produktami spalania są tlenek węgla albo sadza (węgiel) i woda (spalanie niecałkowite). W obecności światła a. reagują z chlorem albo z bromem dając produkty podstawienia (substytucji) atomów wodoru poprzez atomy chloru albo bromu. Wyodrębniane z ↑ gazu ziemnego i ↑ ropy naftowej. Nazewnictwo zobacz Aneks

Definicja ACETYLOWANIE:
Co to jest podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH, bezwodnika kwasu octowego (CH3CO)2O, chlorku acetylu CH3COCl. W alkany.
Definicja AKCELERATOR CZĄSTEK:
Co to jest wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym, w celu zderzenia wiązki cząstek z tarczą (wykonaną z metalu ciężkiego alkany.
Definicja AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO:
Co to jest fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z artystów podstaw atomistycznej teorii materii. W 1811 r. sformułował hipotezę (tak zwany prawo alkany.
Definicja ABSORPCJA PROMIENIOWANIA:
Co to jest promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola elektromagnetycznego w inne formy energii. W razie światła zmiana natężenia alkany.

Czym jest ALKANY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: