Słownik ALKANY co to znaczy.
Słownik ALKANY. Co znaczy wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie.

Czy przydatne?

Definicja ALKANY

Co to znaczy alkany: węglowodory nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp3. Wzór ogólny a.: CnH2n + 2, gdzie n = 1,2,3,... A. tworzą tak zwany ↑ szereg homologiczny, którego startowym członem jest metan (CH4). Cztery pierwsze a. są w uwarunkowaniach normalnych gazami; kolejne homologi - od pentanu do pentadekanu (C15H32) są cieczami: heksadekan (C16H34) i heptadekan (C17H36) topią się w temp. pokojowej, a kolejne homologi są ciałami stałymi. T.w. i t.t. (od propanu) rosną ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce, jednak im więcej atomów węgla w cząsteczce, tym różnice pomiędzy kolejnymi homologami są mniejsze. A. są związkami biernymi chemicznie. Dają produkty reakcji jedynie w rezultacie działania bardzo reaktywnych odczynników (na przykład tlen, fluorowce) - po dostarczeniu odpowiedniej ilości energii do zapoczątkowania reakcji. W obecności dostatecznej ilości tlenu spalają się do dwutlenku węgla i wody (spalanie całkowite). Jeżeli liczba tlenu jest niewystarczająca to produktami spalania są tlenek węgla albo sadza (węgiel) i woda (spalanie niecałkowite). W obecności światła a. reagują z chlorem albo z bromem dając produkty podstawienia (substytucji) atomów wodoru poprzez atomy chloru albo bromu. Wyodrębniane z ↑ gazu ziemnego i ↑ ropy naftowej. Nazewnictwo zobacz Aneks

Definicja ARGININA:
Co to jest guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych; pełni bardzo alkany co znaczy.
Definicja ANDROSTERON:
Co to jest związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C alkany krzyżówka.
Definicja AMYLOPEKTYNA:
Co to jest stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku mln u), o rozgałęzionych łańcuchach, zbudowanym z reszt glukozowych połączonych alkany co to jest.
Definicja ALIFATYCZNY:
Co to jest związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla tworzą łańcuchy łatwe, łańcuchy rozgałęzione, struktury pierścieniowe (dlatego alkany słownik.

Czym jest ALKANY znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: