ALKENY co to znaczy
Słownik ALKENY. Co znaczy w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego.

Czy przydatne?

Definicja ALKENY

Co to znaczy alkeny: węglowodory nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego wiązania π, łatwo ulegającego rozerwaniu. Atomy węgla połączone wiązaniem podwójnym znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp2; budowa cząsteczki a. w otoczeniu wiązania podwójnego jest płaska. A. tworzą ↑ szereg homologiczny o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n. Pierwszym członem tego szeregu jest eten. Stosunkowo wzrostu ilości atomów węgla w łańcuchu a. wiązanie podwójne może być ulokowane w różnych miejscach łańcucha, co powiększa liczbę izomerów konstytucyjnych. Gdyż rotacja atomów węgla wokół osi wiązania C=C jest zahamowana, sporo izomerów konstytucyjnych alkenów może istnieć w formie pary stereoizomerów cis/trans i(E)/(Z) - co dodatkowo powiększa liczba izomerów alkenów. T.t i t.w a. rosną ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczkach. Ich własności chem. wynikają z obecności wiązania podwójnego. A. ulegają ↑ reakcjom addycji fluorowca (Cl2, Br2), fluorowcowodoru (HCl, HBr), wody (wobec kwasów), wodoru, aktywnego tlenu. Ulegają także ↑ reakcji polimeryzacji, w rezultacie której powstaje polialken. Wiązanie podwójne w alkenach poddaje się także reakcjom utleniania dzięki różnego rodzaju utleniaczy, na przykład O3, KMnO4, OsO4 i tym podobne Nazewnictwo zobacz Aneks

Czym jest ALKENY znaczenie w Definicje chemia A .