Słownik ALKIL co to znaczy.
Słownik ALKIL. Co znaczy odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl.

Czy przydatne?

Definicja ALKIL

Co to znaczy alkil: ogólna nazwa jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl. Nazewnictwo zobacz Aneks

Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ współczynnikiem aktywności. W bardzo rozcieńczonych alkil.
Definicja ANION:
Co to jest ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42-, MnO4- i kompleksowe na przykład [Fe(CN)6]4-. A. powstaje na alkil.
Definicja ANILANA:
Co to jest nazwa handlowa wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego. Zobacz poliakrylonitryl alkil.
Definicja ALKOHOL:
Co to jest nazwa kolokwialna ↑ etanolu alkil.

Czym jest ALKIL znaczenie w Definicje chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: